C.P. Sa IndioteriaUna aproximació a l’aprenentatge cooperatiu
C.P. Sa Indioteria PEC Trets d’identitat Escola inclusiva Escola i...
Com concretam l’aprenentatge cooperatiu? ImplementacióCohesió de Ús El treball en grup ...
Relació entre els nivells d’implementació i exemples
Cohesió de grupDinàmiques de grup, estratègies i activitats:•Per afavori la relació i participació de tots els alumnes. ...
LA MALETA
EL LLIBRE VIATGER
L’ORIGEN DEL MEU NOM
INFANT PROTAGONISTA
TALLERS (Aula de Tasques d’Infantil)
CONFERÈNCIES DE LES FAMÍLIES
LA BÚSTIA (opinions, problemes, suggeriments, …)
ROLE-PLAYING PER LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
5èE.P. TREBALL EN VALORS CURS2010/11 ARBRE DELS VALORS
6èE.P. TREBALL EN VALORS CURS2011/12 EL QUE SEMBREM, RECOLLIM
6èE.P. CONTINUACIÓ COHESIÓ DE GRUP CURS2011/12 DINÀMIQUES Setmanal Quinzenal Trimestral
Com formam els Equips de Base?Ed. Infantil Ed. Primària• Equips heterogenis. Alguns • Equips het...
ELS CÀRRECS (Ed. Infantil)CADA INFANT HADE TENIR UNCÀRREC PERSABER QUINESFUNCIONS HA DECOMPLIR. ELSCÀRRECS SÓN:
Formació dels Equips de Base (1rCicle) rEd. Primària (1r Cicle)• Elegim del nom de l’equip (...
Secretari/a CÀRRECS Moderador/a DELS EQUIPS (1r Cicle)Animador/a ...
ASSIGNACIÓ DECÀRRECS (CARNETS)
EQUIPS REDACTANT ELQUADERN DE L’EQUIP
Equip de Base + Càrrecs en el 2n i 3r Cicle ORDRE:SECRETÀRIA: ...
Estructures i tècniques cooperativesEstructures: formes d’organitzar l’activitat que necessiten de lacooperació simple ent...
ESTRUCTURES ADAPTADES A ED. INFANTIL (P4)FEIM UN DIMONI AMB ELS EQUIPS COOPERATIUS:LA PRIMERA FEINA ÉS FER UN ESBOÇ DESP...
EL FOLI GIRATORI
1, 2, 4.
ATURADA DE 3 MINUTS
LLAPIS AL MIG
LECTURA COMPARTIDA
CADENA DE PREGUNTES
TRENCACLOSQUES APLICACIÓANALISI I VALORACIÓ REPRODUCCIÓ
T.G.T.
LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de l...
LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutorats i tutors3.- Formació alumnes4.- Seqüència de l...
LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de l...
LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de l...
LLEGIM EN PARELLA LECTURA EN PARELLA
LLEGIM EN PARELLA AUTOAVALUACIÓ
GRUPS D’INVESTIGACIÓ (=PROJECTES)
Sistematització de tècniquesA tot el Centre es treballa l’aprenentatge cooperatiu. Aquest curs ja s’hansistematitzat l’ús ...
Horari sistematització 2n Cicle DL DM DC DJ DV9-10 ...
6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PE...
Justificació en el GESTIB:
Exposició del problema:Na Maria fa feina a una immobiliària i ha rebut un correu electrònic d’un matrimoni queestà interes...
Pla de feina: Amb el conjunt de dades que apareixen al problema, hauràs de resoldre les dist...
Rúbrica Resolució de Problemes: Excel·lent Notable ...
6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PER ÀMBITS ...
Trencaclosques 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MAT...
Quadern d’equip 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MA...
AVALUACIÓRÚBRICA ESTUDI EXCELENT NOTABLE ...
El treball en equip com a contingutTreballar en equip per organitzar-se cada vegada millor com aequip i aprendre a autoreg...
EL QUADERN DE L’EQUIP APARTATS DEL QUADERN: 1.- Nom de l’equip ...
EL QUADERN DE L’EQUIP (1r CICLE) APARTATS DEL QUADERN: 1.- Nom de l’eq...
EL QUADERN DE L’EQUIP (1r CICLE: emplenat)
EL QUADERN DE L’EQUIP (Adaptat a Infantil P4)1. CÀRRECS: Cadaequip assigna elscàrrecs als seusmembres.2. CONTRACTE: Peras...
saindioteria.com Clautre del CP Sa Indioteria CURS 2011-12
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
of 59

Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu

 • 1. C.P. Sa IndioteriaUna aproximació a l’aprenentatge cooperatiu
 • 2. C.P. Sa Indioteria PEC Trets d’identitat Escola inclusiva Escola inclusiva Presència Participació Progrés Els Els alumnes alumnes Ús de metodologies Ús de metodologies • Av. Inicial = nivell Comp. Cu. • Av. Inicial = nivell Comp. Cu. estan en tot estan en tot més participatives. més participatives. • Objectius = ajustats a necessitats • Objectius = ajustats a necessitats moment amb el moment amb el • Praxis: APRENENTATGE • Praxis: APRENENTATGE seu grup. seu grup. COOPERATIU COOPERATIU Els suports es Els suports es Treball en equips Treball en equips Av. dels resultats: progrès en CCBB. Av. dels resultats: progrès en CCBB. fan dins l’aula. fan dins l’aula. cooperatius cooperatius
 • 3. Com concretam l’aprenentatge cooperatiu? ImplementacióCohesió de Ús El treball en grup d’estructures i equip com a tècniques contingut cooperatives
 • 4. Relació entre els nivells d’implementació i exemples
 • 5. Cohesió de grupDinàmiques de grup, estratègies i activitats:•Per afavori la relació i participació de tots els alumnes. EXEMPLES: 1.La Maleta 2.El Llibre Viatger 3.L’Orígen del Meu Nom 4.L’Infant Protagonista 5.Tallers 6.Conferències de les Famílies 7.La Bústia (opinions, problemes, sugg 8.Role-Playing 9.L’Arbre dels Valors 10.La Pilota 11.Dibuixant a Cegues 12...Com formam els Equips de Base?Com formam els Equips de Base?
 • 6. LA MALETA
 • 7. EL LLIBRE VIATGER
 • 8. L’ORIGEN DEL MEU NOM
 • 9. INFANT PROTAGONISTA
 • 10. TALLERS (Aula de Tasques d’Infantil)
 • 11. CONFERÈNCIES DE LES FAMÍLIES
 • 12. LA BÚSTIA (opinions, problemes, suggeriments, …)
 • 13. ROLE-PLAYING PER LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
 • 14. 5èE.P. TREBALL EN VALORS CURS2010/11 ARBRE DELS VALORS
 • 15. 6èE.P. TREBALL EN VALORS CURS2011/12 EL QUE SEMBREM, RECOLLIM
 • 16. 6èE.P. CONTINUACIÓ COHESIÓ DE GRUP CURS2011/12 DINÀMIQUES Setmanal Quinzenal Trimestral
 • 17. Com formam els Equips de Base?Ed. Infantil Ed. Primària• Equips heterogenis. Alguns • Equips heterogenis. formats per les mestres Formats per les mestres a (competències dels partir del nivell de alumnes) + afinitats (elecció competència curricular + guiada dels alumnes). capacitat de donar ajuda• Nº: equips de 4, 5 o 6 (estructura A-BB-C). alumnes (ràtio + espai) • Nº: bàsicament equips de 4• Comparteixen taula i alumnes. material. • Comparteixen taula.• Introducció progressiva dels • Aplicació dels càrrecs càrrecs. rotatius.
 • 18. ELS CÀRRECS (Ed. Infantil)CADA INFANT HADE TENIR UNCÀRREC PERSABER QUINESFUNCIONS HA DECOMPLIR. ELSCÀRRECS SÓN:
 • 19. Formació dels Equips de Base (1rCicle) rEd. Primària (1r Cicle)• Elegim del nom de l’equip (els alumnes)• Dissenyam un logotip (els alumnes)• Concretam els càrrecs i les funcions (els alumnes)• Assignació de rols dins el grup (la mestra)• Normes de funcionament (els alumnes)• Creació del quadern d’equip: format (la mestra) i l’emplenen els alumnes.
 • 20. Secretari/a CÀRRECS Moderador/a DELS EQUIPS (1r Cicle)Animador/a Responsable de material Observador/a
 • 21. ASSIGNACIÓ DECÀRRECS (CARNETS)
 • 22. EQUIPS REDACTANT ELQUADERN DE L’EQUIP
 • 23. Equip de Base + Càrrecs en el 2n i 3r Cicle ORDRE:SECRETÀRIA: •To de veu•Escriure •AtencióCOORDINADORA: ANIMADOR:•Material •Portaveu•Torn paraula •Anima
 • 24. Estructures i tècniques cooperativesEstructures: formes d’organitzar l’activitat que necessiten de lacooperació simple entre els alumnes de l’equip.Tècniques: estructures complexes. ESTRUCTURES D’EXEMPLE: 1.Estructures adaptades a Infantil 2.El foli giratori 3.1, 2, 4 4.Aturada de 3 minuts 5.Llàpis al mig 6.Lectura compartida 7.Cadena de preguntes TÈCNIQUES D’EXEMPLE: 1.Trencaclosques 2.T.G.T. 3.Llegim en parella 4.Projectes EXEMPLES DE SISTEMATITZACIÓ:
 • 25. ESTRUCTURES ADAPTADES A ED. INFANTIL (P4)FEIM UN DIMONI AMB ELS EQUIPS COOPERATIUS:LA PRIMERA FEINA ÉS FER UN ESBOÇ DESPRÉS JA HO PODEM FER AMBDEL DIMONI, NOMÉS UN ENTRE TOTS. TÉMPERA PERQUÈ SABEM QUÈ HA DEQUÈ DIBUIXA CASDASCÚ? COM HO FER CADA UN.FEIM? QUINS COLORS UTILITZAM?...
 • 26. EL FOLI GIRATORI
 • 27. 1, 2, 4.
 • 28. ATURADA DE 3 MINUTS
 • 29. LLAPIS AL MIG
 • 30. LECTURA COMPARTIDA
 • 31. CADENA DE PREGUNTES
 • 32. TRENCACLOSQUES APLICACIÓANALISI I VALORACIÓ REPRODUCCIÓ
 • 33. T.G.T.
 • 34. LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de les sessions: •Exploració •Lectura en parella •Comprensió lectora •Autoavaluació •Activitat complementària
 • 35. LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutorats i tutors3.- Formació alumnes4.- Seqüència de les sessions: •Exploració •Lectura en parella •Comprensió lectora •Autoavaluació •Activitat complementària
 • 36. LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de les sessions: •Exploració •Lectura en parella •Comprensió lectora •Autoavaluació •Activitat complementària
 • 37. LLEGIM EN PARELLACÒM HO DUIM A TERME?1.- Av. Ini. ACL2.- Parelles: tutors i tutorats3.- Formació alumnes4.- Seqüència de les sessions: •Exploració •Lectura en parella •Comprensió lectora •Autoavaluació •Activitat complementària
 • 38. LLEGIM EN PARELLA LECTURA EN PARELLA
 • 39. LLEGIM EN PARELLA AUTOAVALUACIÓ
 • 40. GRUPS D’INVESTIGACIÓ (=PROJECTES)
 • 41. Sistematització de tècniquesA tot el Centre es treballa l’aprenentatge cooperatiu. Aquest curs ja s’hansistematitzat l’ús de tècniques, estructures i altres activitats cooperatives, com són:Ed. Infantil 1r Cicle 2n Cicle 3r CicleL’ap. Coop. A 1r s’introdueixen les Continuen amb l’ús de A 5è s’utilitzenL’entenem com “una estructures coop. Bàsiques: tècniques i estructures iforma de fer” amb la -1, 2, 4. estructures coop.: tècniques bàsiques:qual es plantegen les -Llàpis al mig -Foli giratori -Aturada de 3’activitats: -Foli giratori -1, 2, 4 -Llàpis al mig-Rutines -Jocs de les paraules -Llàpis al mig -1, 2, 4-Encarregats de -… -Trencaclosques -…material A 2n s’utilitzen les apreses a 1r -Llegim en parella-Corregir feinetes i n’introdueixen -… I a 6è, que està-Reptes coop. A d’específiques: organitzat per àmbitsPsico. -El número Cal dir que LLEGIM d’aprenentatge, tenen-… -Cadena de preguntes EN PARELLA es sistematitzades les -El sac de dubtes realitza a tota tècniques del -… Primària: trencaclosques i l’1, 2, Reptes coop. A Psico Tutors Tutorats 4 en la Resolució de 6 è 5è problemes i l’Estudi També, en el Cicle es 4t 2n de casos. treballen els JOCS 3r 1r MATEMÀTICS i Projectes de Treball aplicant estructures coop. Bàsiques.
 • 42. Horari sistematització 2n Cicle DL DM DC DJ DV9-10 LECTURA COMPARTI DA (CAST. 3R)10-10.50 1-2-4 1-2-4 TRENCA CAT.3R A MAT.3R A CLOSQUES (MEDI 3R A)10.50 LLEGIM EN 1-2-4 1-2-4 TRENCA PARELLA MAT. 4T MAT.3R B CLOSQUES11.40 2N - 4T (MEDI 4T)12.10 LLEGIM EN TALLERS DE LECTURA PARELLA PLÀSTICA COMPARTI13.10 DA (CAST. 1R – 3R 4T) TRENCA INTRACICLE PUNTUALS 13.10 -14 CLOSQUES (MEDI 3R B)
 • 43. 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PER ÀMBITS D’APRENENTATGE HORARI 6è A (TERCER CICLE) HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9 – 9’30h. Lectura Lectura La revista Anglès La noticia 9’30 – 10h. Estudi de casos Resolució de 10 – 10’30h. Lectura Anglès La noticia La revista problemes10’30 – 10’50h. Automatització Religió /10’50 – 11’40h. E. Física Resolució Anglès Tutoria Alternativa E S P L A I12’10 – 12’40h. de Problemes Automatització E. Física La noticia Estudi de casos12’40 – 13’10h. Automatització Religió / 13’10 – 14h. Tallers compartits Estudi de casos Tallers compartits Música Alternativa
 • 44. Justificació en el GESTIB:
 • 45. Exposició del problema:Na Maria fa feina a una immobiliària i ha rebut un correu electrònic d’un matrimoni queestà interessat en vendre la seva casa. Els ingressos de la parella són de 1.972€ en total i elpagament que han de fer pel seu pis és del 40% del que guanyen. Com que a aquestadespesa s’ha de sumar la resta de factures de les que s’han d’ocupar no poden mantenir laseva llar.Al seu correu, la parella Menéndez ha adjuntat el plànol de la vivenda:“Bon dia Maria. Aquest és el plànol de la nostra vivenda. Consta de dues habitacions, un bany, una cuina, un saló i un petit balcó.” 0,8 cm 1,2 cm 1,5 cm 1,8 cm 1,2 cm 3 cm
 • 46. Pla de feina: Amb el conjunt de dades que apareixen al problema, hauràs de resoldre les distintes qüestions que es plantegen a continuació: 1.Esbrina quina quantitat de doblers destina la parella Menéndez al pagament de la hipoteca per la seva vivenda. (Consulta llibre de Matemàtiques pàg.153 “RECORDA EL QUE EN SAPS”) 2.Dibuixa el plànol de la vivenda a un full mil·limetrat. (Consulta llibre de Matemàtiques pàg.158) 3.Calcula l’àrea de la superfície de la vivenda de la parella Menéndez. (Consulta llibre de Matemàtiques Tema 13) 4.Sabent que el preu de la vivenda és de 1.892€/m 2, calcula a quin preu mínim es podria vendre la vivenda de la parella. 5.Analitza diferents tipus d’anuncis de venda de vivendes a la premsa i elabora un anunci per publicar la vivenda de la parella Menéndez tal com es podria fer des de la immobiliària. Si necessites alguna dada que no apareix al problema per completar el teu anunci te la pots inventar. Comprova, abans d’entregar la feina que hi apareixen totes les dades necessàries perquè l’anunci estigui complet.
 • 47. Rúbrica Resolució de Problemes: Excel·lent Notable Bé Suficient InsuficientHa copiat l’enunciat amb Ha tingut cura de tots els Ha descuidat un delscorrecció (marges, ordre, Ha descuidat 2 dels aspectes Ha descuidat els 3 aspectes. Ha descuidat els 4 aspectes. aspectes. aspectes.ortografia, grafia). Presenta alguna errada en L’elecció de les operacions L’elecció de les operacions L’elecció de les operacions La justificació és vàlida però l’elecció de les operacions iHa elegit les operacions i és correcta però presenta és incorrecta i presenta és correcta i ha justificat presenta alguna errada en alguna dificultat perha justificat la seva tria. alguna dificultat en la seva problemes per explicar la correctament la seva tria. l’elecció de les operacions. expressar la seva justificació. justificació. justificació. Compren l’algoritme Presenta dificultats en la Ha resolt totes les Ha resolt correctament lesHa resolt les operacions matemàtic però comet més comprensió d’algun No comprèn els algoritmes operacions i els càlculs operacions però comet 1correctament. d’un error en el càlcul algoritme tot i que realitza matemàtics. correctament. error en el càlcul. d’alguna operació. bé els càlculs. Les respostes són clares i Les respostes són directes i Hi ha respostes que no Les respostes són clares,Expressió escrita en directes, i presenten contenen el resultat però contesten a tots els Les respostes s’elaboren directes i completes, il’elaboració de les coherència i cohesió textual manca algun element en aspectes que es demanaven únicament amb el resultat presenten coherència irespostes. tot i caracteritzar-se per ser l’oració que la fa tot i presentar claredat numèric o són intel·ligibles. cohesió textuals. curtes. incompleta. textual. Participa gairebé en tot elCorregeix i fa la feina en Només participa i funciona Es distreu amb facilitat i no Realitza una correcció procés de correcció, Funciona correctament en lagrup respectant la en una de les fases del segueix el ritme de acurada individualment i en presentant alguna dificultat fase individual i en una detècnica 1, 2, 4; i la procés de correcció: correcció: individual ni petit i gran grup. en una de les fases: 1, 2, 4 o les fases en grup: 2 o 4.correcció en gran grup. individual o en grup. grupal. gran grup.Presentació: Ha tingut cura de tots els Ha descuidat un delsBloc I: neteja i grafia Ha descuidat 2 aspectes: un Ha descuidat els 2 aspectes Ha descuidat 3 aspectes o aspectes en la presentació aspectes del Bloc I o del BlocBloc II: estructura i del Bloc I i un del Bloc 2. d’un mateix bloc. els 4. del treball. II.compleció Respon amb precisió iResponsabilitat en el Respon amb precisió i sinceritat a tots els apartats Respon amb precisió i Respon amb precisió i Manca sinceritat i precisiótreball de coavaluació sinceritat a 1 dels apartats i aporta una observació sinceritat a tots els apartats. sinceritat a 2 dels apartats. en la valoració realitzada.dels treballs. de l’avaluació. constructiva i original.Continguts propis de Ha aplicat de forma correcta Ha aplicat els coneixements Només ha aplicat alguns Presenta una noció molt No ha interioritzat elsl’àrea (Matemàtiques, C. tots els continguts sobre la majoria dels aspectes sobre els superficial dels continguts continguts d’àrea treballats.Medi, etc.) treballats. continguts d’àrea treballats. continguts treballats. d’àrea treballats.
 • 48. 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PER ÀMBITS D’APRENENTATGEESTUDI DE CASOS Exposició del cas Estudi individual Activitat prèvia Estudi en equips Elaboració de conclusions Autoavaluació
 • 49. Trencaclosques 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PER ÀMBITS D’APRENENTATGEESTUDI DE CASOS Exposició del cas Estudi individual Activitat prèvia Estudi en equips Elaboració de conclusions Autoavaluació
 • 50. Quadern d’equip 6è E.P. SISTEMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES CURS 2011/12 ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES PER ÀMBITS D’APRENENTATGEESTUDI DE CASOS Exposició del cas Estudi individual Activitat prèvia Estudi en equips Elaboració de conclusions Autoavaluació
 • 51. AVALUACIÓRÚBRICA ESTUDI EXCELENT NOTABLE BÉ SUFICIENT INSUFICIENT DE CASOS1 Activitat prèvia * Ha llegit el tema i analitza la informació Ha llegit el tema i ha presentat el Ha llegit el tema i ha presentat el Ha presentat el mapa conceptual o el No ha presentat lactivitat prèvia per elaborar aun mapa conceptual o resum mapa conceptual o resum segons les mapa conceptual o resum però li resum amb dificultats per lliurar -lo encara que li recordin. seguint les instruccions daquest tipus de instruccions però ha de cuidar més la costa extreure les idees principals en la data marcada. text amb bona presentació. presentació. i/o la presentació.2 Documentar- se a Té interés, curiositat i cerca informació Qualque vegada cerca informació Normalment no cerca informació Normalment no cerca informació No cerca mai informació daltres altres fonts daltres fonts per comentar-la a classe daltres fonts per comentar-la a daltres fonts però dóna lopinió daltres fonts però sinteressa. fonts i no sinteressa per la que mostrant un esperit crític. classe. sobre la que duen . duen.3 Estudi individual És capaç d aplicar els coneixements És capaç d aplicar els coneixements No relaciona el coneixements Falta qualcun dels ítems de lestudi No ha presentat lestudi individual * adquirits a lactivitat prèvia per explicar adquirits a lactivitat prèvia per treballats però explica quin és el individual o les respostes són malgrat li han recordat. quin és el problema, descobrir més duna explicar quin és el problema, problema, descobreix una possible repetitives o amb defectes d possible causa i proposar solucions descobrir una possible causa i causa i proposa qualcuna solució. explicació. novedoses. proposar qualcuna solució.4 Proposta Ha realitzat les activitats proposades i totes Ha realitzat les activitats proposades Ha realitzat les activitats Ha realitzat les activitats proposades No ha realitzat les activitats dactivitats són correctes. però hi ha qualcuna incorrecta o amb proposades però amb vàries però falta qualcuna. proposades o falta més duna. dampliació * mala presentació. incorrectes.5 Estudi dequips * A lestudi dequips figura la seva aportació A lestudi dequips figura la seva A lestudi dequips figura la seva A lestudi dequips figura la seva A lestudi dequips no figura la de forma destacada , ha explicat al grup el aportació, ha explicat al grup el seu aportació, però ha fallat en un dels aportació, però ha fallat en dos dels seva aportació, està incomplet i/o seu treball com equip dexpert i sintegra treball com equip dexpert amb altres aspectes: ajustar-se al temps altres aspectes. li costai ntegrar-se en la dinàmica en lequip en el temps marcat. dificultats. Sintegra en lequip marcat o lexplicació al grup. de lequip. participant en el temps marcat.6 Cas breu * Fa transferència dels no us coneixements i Fa transferència dels nous No fa transferència dels nous Fa una adequada explicació a quasi No aplicar dels coneixements el nou vocabulari amb una adequada coneixements i el nou vocabulari amb coneixements i el nou vocabulari totes les qüestions plantejades. apresos per contestar a les explicació a totes les qüestions plantejades. una adequada explicació a quasi totes però una adequada explicació a qüestions apreses. les qüestions plantejades. totes les qüestions plantejades.7 Text argumentatiu Elaborar un text argumentatiu de 7 a 10 Elaborar un text argumentatiu de 7 a Elaborar un text argumentatiu de 5 a Fa una explicació argumental que no No ha elaborat un text * línies segons indicadors, amb tres o més 10 línies segons indicadors, amb dos 7 línies amb una prova i/o fallen segueix indicadors, amb un argumentatiu malgrat li hem arguments, arguments. indicadors. argument. recordat o no exposa arguments asertius.8 Autoavaluació * És capaç dautoavaluar-se, És capaç dautoavaluar-se, És capaç dautoavaluar-se, i fer el És capaç dautoavaluar-se No ha fet lautoavaluació o està responsabilitzant-se del seu treball responsabilitzant-se del seu treball treball de forma mes autònoma cada malgrat no hi ha autocrítica ni incompleta. identificant problemes i proposant identificant problemes i proposant vegada però no proposa nous interrogants. solucions per escrit i nous interrogants. qualcuna conclusió per escrit. conclusions ni interrogants.9 Presentació de Presenta cada treball de lestudi amb bona Ha oblidat en el treball de lestudi Ha oblidat en el treball de lestudi Ha oblidat en el treball de lestudi Freqüentment oblida els aspectes lestudi presentació (títol, data, nom, marges, qualque aspecte de la presentació dos aspectes de la presentació tres aspectes de la presentació de la presentació. netedat), revisa lortografia i fa servir (títol, data, nom, marges, netedat), (títol, data, nom, marges, netedat), (títol, data, nom, marges, netedat) i vocabulari nou. revisa lortografia i fa servir revisa lortografia . no revisa lortografia . vocabulari nou.10 Continguts Ha aplicat de forma correcta tots els Ha aplicat els coneixements sobre la Només ha aplicat alguns aspectes Presenta una noció molt superficial No ha interioritzat els continguts propis de làrea continguts treballats . majoria dels continguts dàrea sobre els continguts treballats. sobre els continguts darea treballats. dàrea treballats. ( matemàtiques, treballats. llengua, artística...)
 • 52. El treball en equip com a contingutTreballar en equip per organitzar-se cada vegada millor com aequip i aprendre a autoregular-se. EXEMPLES: El Quadern de l’Equip El Pla de l’Equip
 • 53. EL QUADERN DE L’EQUIP APARTATS DEL QUADERN: 1.- Nom de l’equip 2.- Noms dels membres de l’equip 3.- Càrrecs i funcions 4.- Normes de funcionament 5.- “Plans de l’Equip” 6.- “Diari de Sessions” 7.- Revisions periòdiques de l’Equip
 • 54. EL QUADERN DE L’EQUIP (1r CICLE) APARTATS DEL QUADERN: 1.- Nom de l’equip 2.- Noms dels membres de l’equip 3.- Càrrecs i funcions 4.- Normes de funcionament 5.- “Plans de l’Equip” 6.- “Diari de Sessions” 7.- Revisions periòdiques de l’Equip
 • 55. EL QUADERN DE L’EQUIP (1r CICLE: emplenat)
 • 56. EL QUADERN DE L’EQUIP (Adaptat a Infantil P4)1. CÀRRECS: Cadaequip assigna elscàrrecs als seusmembres.2. CONTRACTE: Perassolir el compromíssignam un contracte quehem redactat entretots/es.3. AVALUACIÓ:Avaluam el treball fet enequip (autoavaluació icoavaluació).
 • 57. saindioteria.com Clautre del CP Sa Indioteria CURS 2011-12

Related Documents