1
Prevratné objavy neurovedy
a ich vplyv na život manažéra
Bratislavská regionálna komora SOPK
informácie pre účastníkov w...
2
Hlavné témy
Hlavné témy:
♦ Najnovšie poznatky neurovedy v praxi moderného manažéra
♦ Proces učenia – ako všetko hneď nez...
3
1. PREČO?
čo by nás malo zaujímať...
1. PREČO?
Človek je:
♦BIO
♦PSYCHO
♦SOCIÁLNA bytosť
SYSTÉM KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA FIREMNÉHO ROZVOJA
manažérska, osobnostná a ...
5
1. PREČO?
NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL
OVPYVŇUJE
NAŠE ZDRAVIE
6
1. PREČO?
SMART BRAIN
zdravie a rozvoj
nášho mozgu
VITALITY
MANAŽMENT
zdravie a rozvoj
nášho tela
7
1. PREČO?
8
1. PREČO?
NAŠA AKTIVITA
CELOŽIVOTNÉ
UČENIE A
ROZVOJ MOZGU
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
a
MANAŽÉRSKY
ŠTÝL
sociálne
vzťahy a
emocionálna
s...
9
2. Evolúcia mozgu a pohyb
čo máme v génoch?
10
2. Evolúcia mozgu a pohyb
mozog sa vyvíja a
prispôsobuje prostrediu,
v ktorom sa nachádza
a podľa impulzom, ktorý je
vy...
11
2. Evolúcia mozgu a pohyb
EVOLUTION – MOVERS – THINKERS
asi 0,5 milióna rokov sme sa živili ako lovci a zberači
človek ...
12
2. Evolúcia mozgu a pohyb
MOZOG je orgán,
ktorý sa evolučne
vyvinul, aby nám
umožnil PREŽITIE...
PRÍRODNÉ PODMIENKY
z p...
13
2. Evolúcia mozgu a pohyb
Mozog sa v pohybe vyvíjal a získal:
♦ rástla a zväčšovala sa jeho predná časť
♦ dokázali sme ...
14
2. Evolúcia mozgu a pohyb
Mozog a dnešný manažment
♦ dnešný manažment je len zlomok z našich schopností, ktoré máme za
...
15
3. Zdravie mozgu
na nás záleží
16
3. Zdravie mozgu
NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL
OVPLYVŇUJE NAŠE
ZDRAVIE
17
3. Zdravie mozgu
TELO MÁ priemerne 600
svalov, ktoré musí
mozog koordinovať
18
3. Zdravie mozgu
aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu
potreba dostatku krvi a kyslíku pri mozgovej čin...
19
4. Neuroplasticita
prevrat po 400 rokoch
20
4. Neuroplasticita
NEUROPLASTICITA
SPÔSOB, AKÝM NÁŠ MOZOG FUNGUJE
= mení sa spôsob nášho myslenia, konania a cítenia
ti...
21
4. Neuroplasticita
VŠETKO, ČO VIEME –
sa musíme naučiť
UČÍME SA tým, čo vidíme – vnímame – zažívame...
22
4. Neuroplasticita
neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy
KOMPETITÍVNA NEUROPLASTICITA mozgu
spôs...
23
4. Neuroplasticita
skúsenosti a
zážitky
menia riadi náš život
PRISPÔSOBENIE MOZGU A DOSIAHNUTÉ ZMENY
1. nové impulzy
3....
24
4. Neuroplasticita
AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE?
90% 10%
PASIVITA – nič neurobia AKTIVITA – vlastná iniciatíva
p...
25
4. Neuroplasticita
AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE?
najhrozivejší fakt v histórii vzdelávania – behom 30 dní zabúda...
26
5. Stres
sme v tom nevinne?
27
5. Stres
Stres
 stres – nástroj prežitia
 stres je všade – súčasť života
 biochemická reakcia – vyplavia sa hormóny ...
28
5. Stres
Toxický stres
• neustála aktivácia systému stresových reakcií a
odpovedí tela bez prítomnosti podporných a
och...
29
6. Amygdala a emócie
dokážeme sa brániť?
30
6. Amygdala a emócie
čo
cítime?NEBEZPEČENS
TVO?
31
6. Amygdala a emócie
čo vnímame? POHODA?
32
9. Amygdala a emócie
sme v pohode?
ISTOTA?
33
6. Amygdala a emócie
Fight or Flight response
 Reakcia – Útok alebo útek (Fight or Flight response)
 mozog nerozlišuj...
34
6. Amygdala a emócie
Relaxation response – RELAXAČNÁ ODPOVEĎ TELA
 schopnosť dosiahnuť „the state“ – stav, kedy mozog ...
35
7. Spôsoby myslenia
čo nás riadi...
36
7. Spôsoby myslenia
Spôsoby myslenia
♦ mozog pracuje na úrovni 12 – 15W
PODVEDOMIE
 rýchle, spoľahlivé, bezchybné, aut...
37
7. Spôsoby myslenia
Spôsoby myslenia
VEDOMIE
 pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé
 aktivuje sa pri nových a...
38
7. Spôsoby myslenia
Mozog potrebuje vzorce
 mozog si vytvára vzorce – zvyk, rutina, rituál
 správanie podľa automatic...
39
7. Spôsoby myslenia
SPOLUPRÁCA A CHÁPANIE MOZGOVÝCH MÁP
MOŽNÁ SPOLUPRÁCA
NEMOŽNÁ SPOLUPRÁCA
NÁROČNÁ SPOLUPRÁCA
stress
a...
40
8. Multitasking
všetko stíham...
41
8. Multitasking
Multitasking
 mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz
 mozog pracuje sekvenčne
 multitasking je pr...
42
8. Multitasking
Multitasking – výsledky
 NÁSLEDKY:
 stráca sa pozornosť
 rastie chybovosť – až do 50%
 znižuje sa v...
43
9. Sedenie
následky dlhodobého sedenia
44
9. Sedenie
SEDENIE JE FAJČENÍM
DNEŠNEJ DOBY
45
9. Sedenie
Sedenie
♦ naše telo sa evolučne vyvinulo v pohybe a k pohybu
♦ sedavý štýl života je pre nás neprirodzený
♦ ...
46
9. Sedenie
Negatíva sedenia
♦ preťažovanie chrbtice, bolesti a poškodenie chrbtice
♦ zvýšené tlaky na medzistavcové pla...
47
10. Cvičenie a zdravie mozgu
zdravie a funkčnosť mozgu
48
10. Cvičenie a zdravie mozgu
Podpora myslenia
♦ mozog potrebuje k mysleniu pohyb
♦ keď sa hýbeme, tak aktivujeme obrovs...
49
10. Cvičenie a zdravie mozgu
Efekty cvičenia
♦ mozog rastie v závislosti od prostredia
♦ cvičenie zlepšuje učenie
♦ cvi...
50
11. Klamstvá mozgu a motivačné
klamstvá
namotivujte ma...
51
11. Klamstvá mozgu
Efekt ilúzie pravdy
 čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda
 častým poč...
52
11. Klamstvá mozgu
Predsudok spätného pohľadu
 predsudok spätného pohľadu – keď niečo vidím hotové, tak poviem – veď
j...
53
12. Demografický vývoj
čo sme dozeraz nevedeli...
54
12. Demografický vývoj
Vývoj počtu obyvateľov
♦ 11 Miliárd: 2100
♦ 9 Miliárd: 2050
♦ 8 Miliárd: 2024
♦ 7 Miliárd: 2011
...
55
12. Demografický vývoj
Svetová populácia 7.319.084.767
Slovensko 0,08% 5.454.154
♦ http://www.worldometers.info/world-p...
56
ZDIEĽANIE
HODNOTA
INŠPIRÁCIA
57
Marián Minárik
minarikm@commpass.sk / 0907 400 392
www.commpass.sk
of 57

Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra - SMART BRAIN (prezentácia pre účastníkov)

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov. Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život. Mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa. Bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu. Denne strácame až 85.000 mozgových buniek. Podľa najnovších poznatkov neuroplasticity a fungovania ľudského mozgu mnoho princípov dnešného vzdelávania potláča prirodzené fungovanie mozgu a niektoré sú dokonca v priamom rozpore s tým, ako funguje náš mozog. Dobré sociálne vzťahy, kvalitný emocionálny život, učenie druhých a zdieľanie skúseností patria k základom zdravia nášho mozgu. Nové impulzy pre mozog podporujú dokonca rast mozgových buniek. Ako sa učiť efektívnejšie, mať dlhodobejšiu a výkonnejšiu pamäť? Najnovšie objavy neurovedy prinášajú kritické zistenia fungovania ľudského mozgu a ich vplyv na manažérske vzdelávanie. Ďalšie články nájdete aj na Linkedin: https://www.linkedin.com/today/author/38686991 SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106 VIDEO inšpirácie na youtube https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw COMM-PASS na Linkedin https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home http://www.slideshare.net/COMM-PASS http://www.commpass.sk
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra - SMART BRAIN (prezentácia pre účastníkov)

 • 1. 1 Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra Bratislavská regionálna komora SOPK informácie pre účastníkov workshopu
 • 2. 2 Hlavné témy Hlavné témy: ♦ Najnovšie poznatky neurovedy v praxi moderného manažéra ♦ Proces učenia – ako všetko hneď nezabudnúť? ♦ Únos amygdalou – čo sa deje v mozgu pri strachu zo šéfa? ♦ Multitasking – dokážu to len ženy? ♦ Naozaj používame len 10% kapacity nášho mozgu? ♦ Autopilot – kto naozaj riadi manažéra? ♦ Mozog je plastický – prečo sa manažéri tak ťažko menia? ♦ Kedy nás mozog klame? ♦ Zdravie mozgu – o svojom živote rozhodujeme dnes – náš manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie
 • 3. 3 1. PREČO? čo by nás malo zaujímať...
 • 4. 1. PREČO? Človek je: ♦BIO ♦PSYCHO ♦SOCIÁLNA bytosť SYSTÉM KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA FIREMNÉHO ROZVOJA manažérska, osobnostná a systémovo – procesná oblasť
 • 5. 5 1. PREČO? NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL OVPYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE
 • 6. 6 1. PREČO? SMART BRAIN zdravie a rozvoj nášho mozgu VITALITY MANAŽMENT zdravie a rozvoj nášho tela
 • 7. 7 1. PREČO?
 • 8. 8 1. PREČO? NAŠA AKTIVITA CELOŽIVOTNÉ UČENIE A ROZVOJ MOZGU ŽIVOTNÝ ŠTÝL a MANAŽÉRSKY ŠTÝL sociálne vzťahy a emocionálna stabilita Pohyb a starostlivosť o zdravie
 • 9. 9 2. Evolúcia mozgu a pohyb čo máme v génoch?
 • 10. 10 2. Evolúcia mozgu a pohyb mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzom, ktorý je vystavený
 • 11. 11 2. Evolúcia mozgu a pohyb EVOLUTION – MOVERS – THINKERS asi 0,5 milióna rokov sme sa živili ako lovci a zberači človek sa vyvíjal v dobe: buď si fit alebo zomrieš v tomto čase náš mozog rástol a získaval schopnosti: rozmýšľať, plánovať, tvoriť a to všetko pri pohybe 10.000 p.n.l. sme prvý krát začali sadiť semená mozgové bunky boli stimulované vtedy, keď sme sa hýbali
 • 12. 12 2. Evolúcia mozgu a pohyb MOZOG je orgán, ktorý sa evolučne vyvinul, aby nám umožnil PREŽITIE... PRÍRODNÉ PODMIENKY z pôvodného prežitia sa stala zábava... SOCIÁLNE VZŤAHY a KONCENTRÁCIA ĽUDÍ nové podmienky a nová realita ... k DNEŠKU
 • 13. 13 2. Evolúcia mozgu a pohyb Mozog sa v pohybe vyvíjal a získal: ♦ rástla a zväčšovala sa jeho predná časť ♦ dokázali sme sa lepšie pohybovať ♦ získali sme rozhodnosť, schopnosť oddeľovať veci, tvoriť súvislosti, schopnosť používať svoju energiu rozumne ♦ vyhodnocovanie následkov, plánovanie, predstavivosť ♦ zlepšili sme svoje možnosti prispôsobovať sa novým prostrediam
 • 14. 14 2. Evolúcia mozgu a pohyb Mozog a dnešný manažment ♦ dnešný manažment je len zlomok z našich schopností, ktoré máme za 10.000-ky rokov ♦ dnešný digitálny a sociálny svet mení aj podstatu manažmentu ♦ vzor neexistuje – nemáme sa na čo spoliehať, nemáme z čoho čerpať ♦ musíme tvoriť, musíme nájsť riešenia, ktoré vytvoríme MY, TU a TERAZ
 • 15. 15 3. Zdravie mozgu na nás záleží
 • 16. 16 3. Zdravie mozgu NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL OVPLYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE
 • 17. 17 3. Zdravie mozgu TELO MÁ priemerne 600 svalov, ktoré musí mozog koordinovať
 • 18. 18 3. Zdravie mozgu aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu potreba dostatku krvi a kyslíku pri mozgovej činnosti 30 min. prechádzka 3x týždenne mala rovnaký účinok ako medikamentózna liečba pacientov s klinickou depresiou
 • 19. 19 4. Neuroplasticita prevrat po 400 rokoch
 • 20. 20 4. Neuroplasticita NEUROPLASTICITA SPÔSOB, AKÝM NÁŠ MOZOG FUNGUJE = mení sa spôsob nášho myslenia, konania a cítenia tieto zmeny sme schopní vyvolať vedome a v relatívne krátkom čase
 • 21. 21 4. Neuroplasticita VŠETKO, ČO VIEME – sa musíme naučiť UČÍME SA tým, čo vidíme – vnímame – zažívame...
 • 22. 22 4. Neuroplasticita neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy KOMPETITÍVNA NEUROPLASTICITA mozgu spôsobuje, že ak niečo nepoužívam, tak to postupne strácam – „use it or loose it“
 • 23. 23 4. Neuroplasticita skúsenosti a zážitky menia riadi náš život PRISPÔSOBENIE MOZGU A DOSIAHNUTÉ ZMENY 1. nové impulzy 3. opakovanie činností 2. plná pozornosť PREDPOKLADY ZMENY MOZGOVÉ MAPY
 • 24. 24 4. Neuroplasticita AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE? 90% 10% PASIVITA – nič neurobia AKTIVITA – vlastná iniciatíva pekná teória, ale u nás sa to nedá aplikovať workshop ma slabo motivoval poukazujú na prekážky hľadajú výhovorky prečo to nepôjde ľudia hľadajú použitie v praxi sú aktívni a pýtajú sa a chcú sami skúšajú čo dokážu realizovať hľadajú možné riešenia pokiaľ nevzniknú zmeny v mozgu – nové dlhodobé mozgové mapy, tak všetko ostatné sú len „reči“
 • 25. 25 4. Neuroplasticita AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE? najhrozivejší fakt v histórii vzdelávania – behom 30 dní zabúdame až 90% prijatých informácii veľká časť procesu zabúdania prebieha už behom prvých pár hodín od prijatia informácii 0% 20% 40% 60% 80% 100% 90% Koľko zabúdame do 30 dní od prijatia informácie Úroveň zabúdania získaných informácii
 • 26. 26 5. Stres sme v tom nevinne?
 • 27. 27 5. Stres Stres  stres – nástroj prežitia  stres je všade – súčasť života  biochemická reakcia – vyplavia sa hormóny a mozog spustí fyzické zmeny  pomáha nám prekonať náročné situácie
 • 28. 28 5. Stres Toxický stres • neustála aktivácia systému stresových reakcií a odpovedí tela bez prítomnosti podporných a ochranných vzťahov Tolerovateľný stres • vážne, ale dočasné stresové reakcie vyvažované podpornými vzťahmi Pozitívny stres • krátke zvyšovanie srdcovej činnosti, mierne zvýšenie úrovne stresových hormónov 3 ÚROVNE STRESU
 • 29. 29 6. Amygdala a emócie dokážeme sa brániť?
 • 30. 30 6. Amygdala a emócie čo cítime?NEBEZPEČENS TVO?
 • 31. 31 6. Amygdala a emócie čo vnímame? POHODA?
 • 32. 32 9. Amygdala a emócie sme v pohode? ISTOTA?
 • 33. 33 6. Amygdala a emócie Fight or Flight response  Reakcia – Útok alebo útek (Fight or Flight response)  mozog nerozlišuje medzi reálnym a fiktívnym nebezpečenstvo – je lepšie prežiť ako potom ľutovať  mozog sa nás snaží chrániť a tým nám dnes môže škodiť  stres sa pre nás stáva toxický
 • 34. 34 6. Amygdala a emócie Relaxation response – RELAXAČNÁ ODPOVEĎ TELA  schopnosť dosiahnuť „the state“ – stav, kedy mozog podáva špičkový výkon  epi genetics – aktivácia opačných typov génov ako pri fight or flight
 • 35. 35 7. Spôsoby myslenia čo nás riadi...
 • 36. 36 7. Spôsoby myslenia Spôsoby myslenia ♦ mozog pracuje na úrovni 12 – 15W PODVEDOMIE  rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky málo náročné, stále rovnaké  90% vecí robíme podvedome – nevedome  chodenie, státie, jedenie, čistenie zubov – mozog nás týmto nezaťažuje
 • 37. 37 7. Spôsoby myslenia Spôsoby myslenia VEDOMIE  pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé  aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach  vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných jednotiek  vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového atléta
 • 38. 38 7. Spôsoby myslenia Mozog potrebuje vzorce  mozog si vytvára vzorce – zvyk, rutina, rituál  správanie podľa automatických stereotypov – chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom  vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby  mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania  spôsob práce, obliekanie, ranné vstávanie  cesta do práce, nakupovanie, obedovanie, pitie kávy, večerný drink
 • 39. 39 7. Spôsoby myslenia SPOLUPRÁCA A CHÁPANIE MOZGOVÝCH MÁP MOŽNÁ SPOLUPRÁCA NEMOŽNÁ SPOLUPRÁCA NÁROČNÁ SPOLUPRÁCA stress amygdala
 • 40. 40 8. Multitasking všetko stíham...
 • 41. 41 8. Multitasking Multitasking  mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz  mozog pracuje sekvenčne  multitasking je preskakovanie z 1. úlohy na 2. a potom na 3. a naspäť  optimálne je pracovať 25 a potom aspoň 5 min. pauza
 • 42. 42 8. Multitasking Multitasking – výsledky  NÁSLEDKY:  stráca sa pozornosť  rastie chybovosť – až do 50%  znižuje sa výkon  zhoršuje sa pamäť  predlžuje sa čas výkonu činnosti – až do 50%  zvyšuje sa úroveň stresu
 • 43. 43 9. Sedenie následky dlhodobého sedenia
 • 44. 44 9. Sedenie SEDENIE JE FAJČENÍM DNEŠNEJ DOBY
 • 45. 45 9. Sedenie Sedenie ♦ naše telo sa evolučne vyvinulo v pohybe a k pohybu ♦ sedavý štýl života je pre nás neprirodzený ♦ sedenie štartuje veľmi podobné až rovnaké následky na náš organizmus ako fajčenie ♦ krátke sedenie pomáha ukľudniť sa po strese alebo regenerovať sa po fyzickom výkone
 • 46. 46 9. Sedenie Negatíva sedenia ♦ preťažovanie chrbtice, bolesti a poškodenie chrbtice ♦ zvýšené tlaky na medzistavcové platničky ♦ preťažovanie, únava, stuhnutie a poškodzovanie niektorých svalov ♦ ochabovanie vnútorného svalstva ♦ útlaky nervov, ciev a žíl ♦ útlaky svalstva ♦ opuchy, tŕpnutie nôh ♦ zníženie cirkulácie krvi, obmedzovanie funkčnosti nervov
 • 47. 47 10. Cvičenie a zdravie mozgu zdravie a funkčnosť mozgu
 • 48. 48 10. Cvičenie a zdravie mozgu Podpora myslenia ♦ mozog potrebuje k mysleniu pohyb ♦ keď sa hýbeme, tak aktivujeme obrovské množstvo mozgových buniek a tým umožňujeme mozgu myslieť ♦ keď stojíme, tak mozog pracuje asi o 7% lepšie ako keď sedíme
 • 49. 49 10. Cvičenie a zdravie mozgu Efekty cvičenia ♦ mozog rastie v závislosti od prostredia ♦ cvičenie zlepšuje učenie ♦ cvičenie zlepšuje pamäť ♦ cvičenie podporuje rast nových neurónových buniek a umožňuje im žiť dlhšie
 • 50. 50 11. Klamstvá mozgu a motivačné klamstvá namotivujte ma...
 • 51. 51 11. Klamstvá mozgu Efekt ilúzie pravdy  čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda  častým počutím nám vznikajú silnejšie spomienky na danú vec  my máme nakoniec pocit, že sa to naozaj stalo...  „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových máp?  média, reklamy  časopisy, bulvár, celebrity  politici  manažéri a lídri?
 • 52. 52 11. Klamstvá mozgu Predsudok spätného pohľadu  predsudok spätného pohľadu – keď niečo vidím hotové, tak poviem – veď ja som to vedel, to bolo jasné a jednoduché  keď sa niečo stane, tak my máme pocit, že sme vedel, že sa to tak muselo stať (aj keď to bolo úplne náhodné)
 • 53. 53 12. Demografický vývoj čo sme dozeraz nevedeli...
 • 54. 54 12. Demografický vývoj Vývoj počtu obyvateľov ♦ 11 Miliárd: 2100 ♦ 9 Miliárd: 2050 ♦ 8 Miliárd: 2024 ♦ 7 Miliárd: 2011 ♦ 6 Miliárd: 1999 ♦ 5 Miliárd: 1987 ♦ 4 Miliardy : 1974 ♦ 3 Miliardy : 1960 ♦ 2 Miliardy : 1927 ♦ 1 Miliarda : 1804 http://www.worldometers.info/world-population/
 • 55. 55 12. Demografický vývoj Svetová populácia 7.319.084.767 Slovensko 0,08% 5.454.154 ♦ http://www.worldometers.info/world-population/ ♦ http://www.gapminder.org/world  koľko nás bude? ...inovácia nás dostala sem ...ako nám inovácie umožnia prežiť?
 • 56. 56 ZDIEĽANIE HODNOTA INŠPIRÁCIA
 • 57. 57 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk

Related Documents