1
NAČO VÝNIMOČNOSŤ?
ŠOKUJÚCA REALITA VZDELÁVANIA: MINULOSŤ a 21. STOROČIE
alebo odvaha byť slobodný, tvorivý a výnimočný.....
2
8. Odvaha byť výnimočný –
vzdelanie v praxi
3
8. Odvaha byť výnimočný
Koľko manažérov a šéfov, ktorých poznáte je naozaj spokojných, šťastných a zároveň
úspešných?
Ak...
4
8. Odvaha byť výnimočný
Okrem vzdelania treba ešte niečo viac... treba prax, ochotu a schopnosť veci realizovať.
Skúsiť,...
5
8. Odvaha byť výnimočný
Poznáme postup ako postaviť dom, presný postup nás naučila škola, ale nejak nám
zatajila, že my ...
6
8. Odvaha byť výnimočný
Podeliť sa o nápad, ako sa dá vo firme čokoľvek zlepšiť. V čakárni môže dať sestrička
ľuďom úsme...
7
8. Odvaha byť výnimočný
Keď nájdeme v sebe odvahu robiť
spontánne to, čo nás baví, čo nás
napĺňa, čo ide z nášho vnútra,...
8
8. Odvaha byť výnimočný
ZHRNUTIE:
Ako efektívne funguje vôbec škola a vzdelávanie? Koľko ľudí malo v škole výborné známk...
9
ČLÁNKY na
SLIDESHARE
ČLÁNKY na
LINKEDIN
ZÍSKAJTE NOVÉ INŠPIRÁCIE
SMART BRAIN
PROJECT
skupina na LINKEDIN
COMM-PASS
na LI...
10
minarikm@commpass.sk – 0907 400 392
www.commpass.sk
of 10

NAČO VÝNIMOČNOSŤ? (šokujúca realita vzdelávania: minulosť a 21. storočie – 6. časť)

NAČO VÝNIMOČNOSŤ? (šokujúca realita vzdelávania: minulosť a 21. storočie – 6. časť) 10 TOP najžiadanejších jobov pre rok 2010 neexistovalo v roku 2004. Jednoduché, nekompromisné, konfrontujúce, ale zároveň šokujúce a inšpirujúce zistenie. Ako funguje naše vzdelávanie? Aké sú výhody minulej formy vzdelávania? Aká je budúcnosť vzdelávania? Príprava vzdelávania pre 21. storočie 7. Kde sa rodí strach? Buduje v nás škola sebavedomie alebo len pokoru a naše vlastné podceňovanie? Ako sa vieme presadiť na pracovnom pohovore? Ako vieme požiadať o zvýšenie platu? Ako vieme požiadať o povýšenie? 8. Odvaha byť výnimočný – vzdelanie v praxi Ako efektívne funguje vôbec škola a vzdelávanie? Koľko ľudí malo v škole výborné známky a koľko z nich je šťastných a úspešných? Netreba k tomu náhodou ešte niečo viac? Fungujú workshopy a kurzy manažérskeho vzdelávania? 9. Projektový model vzdelávania Projektový manažment sa stal moderným manažérskym nástrojom. Pre mnoho firiem tvorí základ prežitia v budúcnosti. Manažéri, ktorí zvládajú projektový manažment získali silnú konkurenčnú výhodu na trhu práce a hlavne v biznise. 10. Sebavzdelávanie dnes Úloha sebavzdelávania je dnes oveľa kľúčovejšia ako bola kedykoľvek v minulosti. Spoliehať sa len na formálne vzdelanie je manažérskou sebevraždou. O svojich schopnostiach, nových kompetenciách a manažérskych zručnostiach rozhodujeme sami. Už to nie je o tom, čo nám niekto nadiktuje alebo dovolí. 11. Projekt môjho života – vzdelávanie pre 21. storočie Keď nájdeme odvahu to pomenovať a odvahu to aj chcieť dosiahnuť, potom nájdeme aj spôsob ako sa vzdelávať. A keď nie v školách – keď sú ešte stále také skostnatelé a neflexibilné, tak aspoň to, čo budeme robiť v rámci nášho sebarozvoja a sebavzdelávania. Je učiteľ ochotný priznať, že nevie a nepozná všetko a že dnes už aj žiaci môžu vedieť viac? Naše zameranie len na fakty a kognitívne funkcie mozgu nám môže niekedy byť prekážkou. Ďalšie články nájdete aj na Linkedin: https://www.linkedin.com/today/author/38686991 SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106 VIDEO inšpirácie na youtube https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw COMM-PASS na Linkedin https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home http://www.slideshare.net/COMM-PASS http://www.commpass.sk
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - NAČO VÝNIMOČNOSŤ? (šokujúca realita vzdelávania: minulosť a 21. storočie – 6. časť)

  • 1. 1 NAČO VÝNIMOČNOSŤ? ŠOKUJÚCA REALITA VZDELÁVANIA: MINULOSŤ a 21. STOROČIE alebo odvaha byť slobodný, tvorivý a výnimočný... 6. časť
  • 2. 2 8. Odvaha byť výnimočný – vzdelanie v praxi
  • 3. 3 8. Odvaha byť výnimočný Koľko manažérov a šéfov, ktorých poznáte je naozaj spokojných, šťastných a zároveň úspešných? Ako efektívne funguje vôbec škola a vzdelávanie? Koľko ľudí malo v škole výborné známky a koľko z nich je šťastných a úspešných? Netreba k tomu náhodou ešte niečo viac? Fungujú workshopy a kurzy manažérskeho vzdelávania? Mnohí manažéri absolvovali množstvo workshopov, online kurzov, prečítali veľa kníh.
  • 4. 4 8. Odvaha byť výnimočný Okrem vzdelania treba ešte niečo viac... treba prax, ochotu a schopnosť veci realizovať. Skúsiť, vidieť výsledok a skúsiť znova, ak to nefunguje, tak prispôsobiť, zmeniť a znova skúsiť... a nie preto, lebo to chcú rodičia, učiteľ alebo šéf, ale preto, lebo to chcem JA. A BUDEM TO SKÚŠAŤ AŽ KÝM NENÁJDEM SVOJU CESTU, NOVÉ RIEŠENIE, NIEČO ČO KONEČNE BUDE PRE MŇA FUNGOVAŤ A USPOKOJÍ MA TO.
  • 5. 5 8. Odvaha byť výnimočný Poznáme postup ako postaviť dom, presný postup nás naučila škola, ale nejak nám zatajila, že my potrebujeme naše vzdelanie realizovať v praxi a nebáť sa zlyhania, a radšej neustále skúšať a nevzdávať sa. To nás škola neučí. PREČO? Je to ako mať vápno, cement, piesok – poznať ich presné zloženie a chemické vzorce, mať robotníkov – zručných majstrov, ale báť sa im zadať úlohu, báť sa rozhodnúť postaviť náš dom. Máme k dispozícii miešačku, žeriav, auto a dokonca máme aj vodičák, ktorý sme v autoškole urobili na plný počet bodov. Do auta sa však nejak bojíme posadiť.
  • 6. 6 8. Odvaha byť výnimočný Podeliť sa o nápad, ako sa dá vo firme čokoľvek zlepšiť. V čakárni môže dať sestrička ľuďom úsmev, vľúdne slovo a pochopenie, môžme dostať úsmev od čašníka, v banke alebo dokonca aj na pošte. Našu výnimočnosť môžeme nájsť len my sami. Vlastnou aktivitou, tvorivosťou a ochotou vidieť veci ináč a meniť ich, meniť seba. Týka sa to všetkých úrovní vo firme. Od robotníka alebo pracovníka v administratíve až po generálneho manažéra. Na začiatku je ochota urobiť niečo navyše bez požiadavky za to niečo získať alebo rovno zvýšiť plat. Stačí sa pozrieť okolo a dať zákazníkovi nezištne radu navyše, pochváliť kolegu, poďakovať podriadenému ale aj šéfovi.
  • 7. 7 8. Odvaha byť výnimočný Keď nájdeme v sebe odvahu robiť spontánne to, čo nás baví, čo nás napĺňa, čo ide z nášho vnútra, potom nájdeme aj odvahu byť výnimoční. Zbytok bude tvrdá práca, ale práca ktorá nás baví a napĺňa. Seth Godin raz povedal, že o našej budúcej práci nerozhoduje to, čo urobíme, keď stratíme súčasnú prácu a hľadáme nové miesto. Naopak, o našej budúcej práci rozhoduje to, čo robíme teraz na svojom aktuálnom mieste (aj keď sú mnohí z nás demotivovaní a tak slabo platení). Ak svoju terajšiu prácu robíme výnimočne, nemusíme mať obavu o kvalitu svojho budúceho zamestnania.
  • 8. 8 8. Odvaha byť výnimočný ZHRNUTIE: Ako efektívne funguje vôbec škola a vzdelávanie? Koľko ľudí malo v škole výborné známky a koľko z nich je šťastných a úspešných? Netreba k tomu náhodou ešte niečo viac? Fungujú workshopy a kurzy manažérskeho vzdelávania? Okrem vzdelania treba ešte niečo viac... treba prax, ochotu a schopnosť veci realizovať. A budem to skúšať až kým nenájdem svoju cestu, nové riešenie, niečo čo konečne bude pre mňa fungovať a uspokojí ma to. Je to ako mať vápno, cement, piesok – poznať ich presné zloženie a chemické vzorce, mať robotníkov – zručných majstrov, ale báť sa im zadať úlohu, báť sa rozhodnúť postaviť náš dom. Našu výnimočnosť môžeme nájsť len my sami. Vlastnou aktivitou, tvorivosťou a ochotou vidieť veci ináč a meniť ich, meniť seba. Na začiatku je ochota urobiť niečo navyše bez požiadavky za to niečo získať alebo rovno zvýšiť plat. Keď nájdeme v sebe odvahu robiť spontánne to, čo nás baví, čo nás napĺňa, čo ide z nášho vnútra, potom nájdeme aj odvahu byť výnimoční.
  • 9. 9 ČLÁNKY na SLIDESHARE ČLÁNKY na LINKEDIN ZÍSKAJTE NOVÉ INŠPIRÁCIE SMART BRAIN PROJECT skupina na LINKEDIN COMM-PASS na LINKEDIN COMM-PASS YOUTUBE COMM-PASS FACEBOOK COMM-PASS WEB
  • 10. 10 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

Related Documents