Program
 
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Comenius Partnerskie Projekty
Regio
Projekt
,, EDUKACJA ZDRWOTNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ”
1 SIERPNIA 2012 - 31 LIPCA 2014
Polska –Tarnobrzeg
Koordynator Projektu
•Urząd MiastaTarnobrzeg
•Gimnazjum nr 2 wTarnobrzegu
•Stowarzyszenie profilaktyczn...
PARTNERZY
Hiszpania – Picanya
Partner Projektu
 Ayuntamiento de Picanya
 IES Enric Valor de Picanya
 Instituto Multidis...
CELE PROJEKTU
wymiana doświadczeń, porównanie metod
działań i ich skuteczności w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz pró...
CELE PROJEKTU
porównanie strategii działań
profilaktycznych w naszych krajach
porównanie skali zjawiska uzależnień
wśród m...
CELE PROJEKTU
zaproponowanie młodym Europejczykom
zdrowego i aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu- jako alternatywę d...
CELE PROJEKTU
ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami
zajmującymi się problematyką uzależnień
wzmacnianie wychowawczej ...
CELE PROJEKTU
rozwijanie kreatywności i innowacji wśród
nauczycieli oraz zdobywanie nowych
doświadczeń w zakresie działań
...
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
1.Akcje i imprezy profilaktyczne
„Dzień Rzucenia Palenia”
„7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
„7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
„7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
2. Konkursy
„Zakręć się na zdrowie”
„Bądźmy sobą bez nałogów- alternatywy
dla używek”
Ogólnopolska
Noc Profilaktyki
3. Akcje profilaktyczne wśród uczniów
Warsztaty prowadzone przez członków
stowarzyszenia profilaktycznego ,,BRZEG” na
tema...
  Realizacja programu ARION - profilaktyka
narkomanii
Jest to program realizowany przez specjalistów ds.
profilaktyki uzal...
4. Warsztaty dla rodziców
Spotkania rodziców z pracownikami
stowarzyszenia BRZEG na temat „ Jak
rozpoznać, że dziecko sięg...
Realizacja programu ARION - spotkanie dla
rodziców ze specjalistą ds. profilaktyki
uzależnień dotyczące relacji rodzice - ...
5. Warsztaty dla nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli z dziedziny narkomanii,
obejmujące m.in. rozpoznawanie rodzajów
nar...
Warsztaty dla nauczycieli na temat
„Rozpoznawanie narkotyków i stanów
odurzenia. Sposoby interwencji”, prowadzone
przez pr...
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
 Spotkanie z 
Prezydentem 
Miasta 
Tarnobrzeg
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
 Spotkanie z 
Prezydentem 
Miasta 
Tarnobrzeg
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
Spotkania
robocze 
w szkole
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
Zwiedzanie Zamku 
Dzikowskiego
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
Wyjazd do Fabryki
Ozdób Choinkowych
w Nowej Dębie
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
• Uroczysta kolacja wigilijna w „Karczmie
Jorgula” w Nowej D...
I PARTNERSKIE SPOTKANIE
18 grudnia-21 grudnia 2012
Tarnobrzeg
Wycieczka do
Krakowa
II PARTNERSKIE SPOTKANIE
26 luty-3 marca 2013
Picanya
Wizyta w Ratuszu
Miejskim
spotkanie z
Burmistrzem
Miasta Picanya
Zwiedzanie
miasta
Picanya
Wizyta w
szkole,
spotkania
robocze
Zwiedzanie
Valenci
Uroczysta
kolacja
Valencia…
III PARTNERSKIE SPOTKANIE
2 czerwca-6 czerwca 2013
Tarnobrzeg
Spotkania
robocze w
szkole
Konferencja naukowa na temat
„Profilaktyka uzależnień ze
szczególnym uwzględnieniem
narkotyków, w tym dopalaczy”,
Zwiedzanie
Sandomierza
Wycieczka
do Krakowa
i
Oświęcimia
Uroczysta
Kolacja z
pokazami
rycerskimi
IV PARTNERSKIE SPOTKANIE
13 listopada-17 listopada 2013
Picanya
Uroczyste
powitanie
w Picanya
Spotkani
e w
Urzędzie
Miasta
Picanya
Zwiedzanie
Valenci
Zwiedzani
e ośrodka
„Project
Ambre”
Wizyta w
szkole
V PARTNERSKIE SPOTKANIE
30 marca-2 kwietnia 2014
Tarnobrzeg
Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnień w Stalowej Woli
Wizyta w
Miejskim
Ośrodku
Pomocy
Rodzinie w
Tarnobrzegu
.
Wizyta w
Wojewódzkiej
Przychodni
Terapii
Uzależnienia
w Tarnobrzegu
Konferencj
a naukowa
w Urzędzie
Miasta
Tarnobrzeg
Rejs po
Jeziorze
Tarnobrzeski
m
Pokazy
sportowe w
Gimnazjum nr
2
Występ zespołu „Dzikowianie”
Uroczysta
kolacja w
Baranowie
Sandomierski
m
VI PARTNERSKIE SPOTKANIE
18-22 maja 2014
Picanya
Barcelona…
Konferencja w szkole
Lunch…
Flamenco show
Comenius Regio
2012 - 2014
Mayors of partnership
counrties
Blanca
Javier
Carlos
Maria Jesus
Jolanda
and
Teresa
Maria
Jesus
Alvaro
Carlos
Iwona
Agnieszka
Damian
Grzegorz
Krystyna
Beata
Stanisła
w
Małgorzat
a
Małgorzata
(and her friends)
Alvaro
and
Damian
Blanca
and
Agnieszk
a
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
Prezentacja na zakończenie
of 178

Prezentacja na zakończenie

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja na zakończenie

 • 1. Program   UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Partnerskie Projekty Regio
 • 2. Projekt ,, EDUKACJA ZDRWOTNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” 1 SIERPNIA 2012 - 31 LIPCA 2014
 • 3. Polska –Tarnobrzeg Koordynator Projektu •Urząd MiastaTarnobrzeg •Gimnazjum nr 2 wTarnobrzegu •Stowarzyszenie profilaktyczne „Brzeg”
 • 4. PARTNERZY Hiszpania – Picanya Partner Projektu  Ayuntamiento de Picanya  IES Enric Valor de Picanya  Instituto Multidisciplinar para el desarrollo económico y social w Benétusse
 • 5. CELE PROJEKTU wymiana doświadczeń, porównanie metod działań i ich skuteczności w zakresie profilaktyki uzależnień oraz próba przeniesienia najlepszych możliwych do adaptacji praktyk na własny grunt
 • 6. CELE PROJEKTU porównanie strategii działań profilaktycznych w naszych krajach porównanie skali zjawiska uzależnień wśród młodzieży i metod ich zapobiegania
 • 7. CELE PROJEKTU zaproponowanie młodym Europejczykom zdrowego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu- jako alternatywę dla ryzykownych i negatywnych zachowań poznanie instytucji wspierających szkoły w zakresie problematyki związanej z zagrożeniami i uzależnieniami
 • 8. CELE PROJEKTU ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień wzmacnianie wychowawczej działalności szkoły w wymiarze społecznym i europejskim
 • 9. CELE PROJEKTU rozwijanie kreatywności i innowacji wśród nauczycieli oraz zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych podniesienie jakości pracy szkoły i jej prestiżu w środowisku lokalnym
 • 10. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 1.Akcje i imprezy profilaktyczne „Dzień Rzucenia Palenia”
 • 11. „7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
 • 12. „7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
 • 13. „7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia”
 • 14. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 2. Konkursy „Zakręć się na zdrowie”
 • 15. „Bądźmy sobą bez nałogów- alternatywy dla używek”
 • 16. Ogólnopolska Noc Profilaktyki
 • 17. 3. Akcje profilaktyczne wśród uczniów Warsztaty prowadzone przez członków stowarzyszenia profilaktycznego ,,BRZEG” na temat profilaktyki uzależnień Spotkania z pracownikiem Straży Miejskiej nt. profilaktyki uzależnień. ,,Uwaga- niebezpieczne dopalacze” DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 18.   Realizacja programu ARION - profilaktyka narkomanii Jest to program realizowany przez specjalistów ds. profilaktyki uzależnień z Krakowskiego Ośrodka Programów Profilaktycznych. Odbyło się spotkanie z uczniami prowadzone przez psychologa - specjalistę ds. profilaktyki uzależnień ilustrowane spektaklem teatralnym pt. „Druga strona cienia”, dotyczącym problemów nastolatków eksperymentujących z narkotykami-dopalaczami. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 19. 4. Warsztaty dla rodziców Spotkania rodziców z pracownikami stowarzyszenia BRZEG na temat „ Jak rozpoznać, że dziecko sięga po substancje uzależniające„ DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 20. Realizacja programu ARION - spotkanie dla rodziców ze specjalistą ds. profilaktyki uzależnień dotyczące relacji rodzice - dzieci zagrożone problemem: narkotyki/dopalacze. Celem spotkania było dostarczenie rodzicom rzetelnych informacji na temat problemów związanych z zażywaniem narkotyków oraz pokazanie, jak pomóc dziecku w trudnych sytuacjach. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 21. 5. Warsztaty dla nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli z dziedziny narkomanii, obejmujące m.in. rozpoznawanie rodzajów narkotyków/dopalaczy, objawów ich działania oraz metody postępowania w przypadku podejrzenia zażywania lub rozprowadzania narkotyków/dopalaczy w szkole. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 22. Warsztaty dla nauczycieli na temat „Rozpoznawanie narkotyków i stanów odurzenia. Sposoby interwencji”, prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia Profilaktycznego Brzeg. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • 23. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg  Spotkanie z  Prezydentem  Miasta  Tarnobrzeg
 • 24. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg  Spotkanie z  Prezydentem  Miasta  Tarnobrzeg
 • 25. 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg
 • 26. Spotkania robocze  w szkole
 • 27. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg Zwiedzanie Zamku  Dzikowskiego
 • 28. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg Wyjazd do Fabryki Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie
 • 29. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg • Uroczysta kolacja wigilijna w „Karczmie Jorgula” w Nowej Dębie z ( wraz z przedstawicielami UM, Stowarzyszenia „Brzeg” oraz gronem pedagogicznym i pracownikami Gimnazjum nr 2
 • 30. I PARTNERSKIE SPOTKANIE 18 grudnia-21 grudnia 2012 Tarnobrzeg Wycieczka do Krakowa
 • 31. II PARTNERSKIE SPOTKANIE 26 luty-3 marca 2013 Picanya
 • 32. Wizyta w Ratuszu Miejskim spotkanie z Burmistrzem Miasta Picanya
 • 33. Zwiedzanie miasta Picanya
 • 34. Wizyta w szkole, spotkania robocze
 • 35. Zwiedzanie Valenci
 • 36. Uroczysta kolacja
 • 37. Valencia…
 • 38. III PARTNERSKIE SPOTKANIE 2 czerwca-6 czerwca 2013 Tarnobrzeg
 • 39. Spotkania robocze w szkole
 • 40. Konferencja naukowa na temat „Profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, w tym dopalaczy”,
 • 41. Zwiedzanie Sandomierza
 • 42. Wycieczka do Krakowa i Oświęcimia
 • 43. Uroczysta Kolacja z pokazami rycerskimi
 • 44. IV PARTNERSKIE SPOTKANIE 13 listopada-17 listopada 2013 Picanya
 • 45. Uroczyste powitanie w Picanya
 • 46. Spotkani e w Urzędzie Miasta Picanya
 • 47. Zwiedzanie Valenci
 • 48. Zwiedzani e ośrodka „Project Ambre”
 • 49. Wizyta w szkole
 • 50. V PARTNERSKIE SPOTKANIE 30 marca-2 kwietnia 2014 Tarnobrzeg
 • 51. Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Stalowej Woli
 • 52. Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu .
 • 53. Wizyta w Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnienia w Tarnobrzegu
 • 54. Konferencj a naukowa w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg
 • 55. Rejs po Jeziorze Tarnobrzeski m
 • 56. Pokazy sportowe w Gimnazjum nr 2
 • 57. Występ zespołu „Dzikowianie”
 • 58. Uroczysta kolacja w Baranowie Sandomierski m
 • 59. VI PARTNERSKIE SPOTKANIE 18-22 maja 2014 Picanya
 • 60. Barcelona…
 • 61. Konferencja w szkole
 • 62. Lunch…
 • 63. Flamenco show
 • 64. Comenius Regio 2012 - 2014
 • 65. Mayors of partnership counrties
 • 66. Blanca
 • 67. Javier
 • 68. Carlos
 • 69. Maria Jesus
 • 70. Jolanda and Teresa
 • 71. Maria Jesus Alvaro Carlos
 • 72. Iwona
 • 73. Agnieszka
 • 74. Damian
 • 75. Grzegorz
 • 76. Krystyna
 • 77. Beata
 • 78. Stanisła w
 • 79. Małgorzat a
 • 80. Małgorzata (and her friends)
 • 81. Alvaro and Damian
 • 82. Blanca and Agnieszk a

Related Documents