Budowa długoterminowych
relacji z klientem
Narzędzia wspierające doradztwo inwestycyjne oraz
raportowanie efektywności i ...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Budowanie relacji
Potrzeba – zrozumienie potrzeb klienta i dopasowanie do nich
...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Wspólny proces:
...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Pozyskiwanie klienta:
...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Profilowanie klienta:
...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Dobór produktu:
 Op...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Monitoring inwestycji:
...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Raportowanie:
 Wiar...
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Comarch:
 Rozwiązania IT dla różnych sektorów gospodarki
 Firma oparta na w...
of 9

Narzędzia wspierające doradztwo inwestycyjne oraz raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta

Obejrzyj prezentację o narzędziach wspierających doradztwo inwestycyjne oraz raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta. Poznaj systemy informatyczne do zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      


Transcripts - Narzędzia wspierające doradztwo inwestycyjne oraz raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta

  • 1. Budowa długoterminowych relacji z klientem Narzędzia wspierające doradztwo inwestycyjne oraz raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta Sławomir Wójcik Business Solution Manager, Comarch S.A. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Warszawa, 25.06.2010 Copyright Comarch 2010
  • 2. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Budowanie relacji Potrzeba – zrozumienie potrzeb klienta i dopasowanie do nich odpowiedniej grupy produktów Ochrona – doradzanie produktów emerytalnych adekwatnych do poziomu wiedzy i profilu ryzyka klienta Edukacja – wyjaśnianie konstrukcji oferowanych produktów i sposobu raportowania ich ryzyka i efektywności Przejrzystość – przedstawianie klientowi wszystkich cech inwestycji, potencjalnych zysków, strat, kosztów, optymalnych okresów inwestycji Długoterminowość – wynagradzanie doradców (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz klientów za długoterminowe oszczędzanie 2 Copyright Comarch 2010
  • 3. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Wspólny proces:  Różne instytucje  Różne produkty emerytalne  Różne wymagania 3 Copyright Comarch 2010
  • 4. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Pozyskiwanie klienta:  Informacje o produktach  Edukacja doradców  Informacje o klientach  Zarządzanie kampaniami  Zarządzanie relacjami z klientem  Promowanie doradców i klientów 4 Copyright Comarch 2010
  • 5. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Profilowanie klienta:  Potrzeby emerytalne  Możliwości finansowe  Apetyt na ryzyko  Oczekiwana rentowność  Zabezpieczenie kapitału  Horyzont i częstotliwość inwestycji  Okresowa ocena klienta  Ochrona klienta 5 Copyright Comarch 2010
  • 6. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Dobór produktu:  Optymalny produkt emerytalny  Spełnienie oczekiwań klienta  Plan finansowy  Standardowe produkty  Dopasowane rozwiązania  Historyczne wskaźniki  Symulacje  Optymalna alokacja 6 Copyright Comarch 2010
  • 7. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Monitoring inwestycji:  Zgodność z wymaganiami  Zabezpieczenie kapitału  Efektywność i ryzyko  Odpowiedzialność instytucji  Kontakt z klientem 7 Copyright Comarch 2010
  • 8. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Raportowanie:  Wiarygodność  Różne klienci – różne informacje  Bieżąca wartość  Efektywność i ryzyko  Opłaty  Komentarze i definicje  Transparentność i edukacja  KID (UCITS IV)  Dystrybucja 8 Copyright Comarch 2010
  • 9. Forum Zarządzania Aktywami 2010 Comarch:  Rozwiązania IT dla różnych sektorów gospodarki  Firma oparta na wiedzy i badaniach  Obecność na WGPW  Oddziały w Polsce i zagranicą  57 000 klientów na całym świecie Produkty dla sektora finansowego:  Asset Management  Performance and Attribution  Risk Management  Investment Advisor  Client Investment Reporting  Notowania Online  … i wiele innych 9 Copyright Comarch 2010 Copyright Comarch 2009

Related Documents