•NASREDDİN HOCA VE
EŞEĞİ
•NASREDDIN HODJA AND
HIS DONKEY
One day the Hodja says to his son “Let’s go to the bazaar in the town
together.” The son replies happily: “Okay Dad.”
Bi...
The Hodja’s son is rides to the town on the donkey but the Hodja
doesn’t ride, he walks.
Hoca’nın oğlu kasabaya eşeğin ü...
A man sees them and says: “What a shame, young man! You are riding
the donkey but your old father is walking.”
Adamın bi...
“Dad, ride the donkey, please. I am going to walk” the son says.
Oğlu: “Babacığım lütfen sen eşeğe bin, ben yürüyeceğim.”...
This time the Hodja rides the donkey and his son walks. Another man
sees them and says: Shame on you! You are riding the ...
The Hodja says to his son “Let’s ride the donkey together”
Hoca oğluna “Haydi birlikte eşeğe binelim.” der.
After a short time, a stranger sees them together on the donkey and
he says” What a shame! You are riding the poor donkey...
Then the Hodja and his son don’t ride the donkey. They walk in front
of the donkey.
Daha sonra Hoca ve oğlu eşeğin üzeri...
Another man sees them and says “How fool you are! Why don’t you
ride the donkey? Why are you walking?”
Başka bir adam on...
The Hodja gets angry and says to his son: “Son everybody says different
things. This is bad for us. So let’s ride the don...
THE END
• PREPARED BY: 6/C
Kaynakça:Ertan Ardanancı
Yüksel Akman
of 12

Nasteddin hodja and his donkey

STORY
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nasteddin hodja and his donkey

 • 1. •NASREDDİN HOCA VE EŞEĞİ •NASREDDIN HODJA AND HIS DONKEY
 • 2. One day the Hodja says to his son “Let’s go to the bazaar in the town together.” The son replies happily: “Okay Dad.” Birgün Nasreddin Hoca oğluna “ Haydi kasabadaki pazara gidelim” der. Oğlu mutlu bir şekilde “Tamam babacığım.” der.
 • 3. The Hodja’s son is rides to the town on the donkey but the Hodja doesn’t ride, he walks. Hoca’nın oğlu kasabaya eşeğin üstünde gider fakat hoca eşeğe binmez, yürür.
 • 4. A man sees them and says: “What a shame, young man! You are riding the donkey but your old father is walking.” Adamın biri onları görür: “Ne ayıp genç adam sen eşeğe biniyorsun, yaşlı baban yürüyor.” der.
 • 5. “Dad, ride the donkey, please. I am going to walk” the son says. Oğlu: “Babacığım lütfen sen eşeğe bin, ben yürüyeceğim.” der.
 • 6. This time the Hodja rides the donkey and his son walks. Another man sees them and says: Shame on you! You are riding the donkey but your thin and weak son is walking.” Bu sefer Hoca eşeğe biner ve oğlu yürür. Başka bir adam onları görür. “Ne ayıp! Sen eşeğe biniyorsun, zayıf ve güçsüz oğlun yürüyor.” der.
 • 7. The Hodja says to his son “Let’s ride the donkey together” Hoca oğluna “Haydi birlikte eşeğe binelim.” der.
 • 8. After a short time, a stranger sees them together on the donkey and he says” What a shame! You are riding the poor donkey together.” Kısa bir süre sonra bir yabancı onları eşeğin üstünde birlikte görür ve “Ne kadar ayıp! Zavallı eşeğe birlikte biniyorsunuz.” der.
 • 9. Then the Hodja and his son don’t ride the donkey. They walk in front of the donkey. Daha sonra Hoca ve oğlu eşeğin üzerinde gitmezler. Onlar eşeğin önünde yürürler.
 • 10. Another man sees them and says “How fool you are! Why don’t you ride the donkey? Why are you walking?” Başka bir adam onları görür, “Ne kadar aptalsınız. Neden eşeğe binmiyorsunuz? Neden yürüyorsunuz?” der.
 • 11. The Hodja gets angry and says to his son: “Son everybody says different things. This is bad for us. So let’s ride the donkey together, and not listen to the strangers.” Hoca sinirlenir ve oğluna: “Herkes farklı şeyler söylüyor. Bu bizim için kötü bir şey. Bu yüzden haydi eşeğe birlikte binelim ve yabancıları dinlemeyelim” der.
 • 12. THE END • PREPARED BY: 6/C Kaynakça:Ertan Ardanancı Yüksel Akman