Misiunea EUGA:<br />“Stimulareacreşteriieconomice a IMM-urilorşi administraţieipublice din România, demonstrândangajamentu...
Programe de finanţare relevante<br />Firme/ IMM-uri<br /><ul><li>POSCCE Axa 3, op. 3.1 – ERP, CRM, BI </li></ul>	Axa 3, op...
PNDR 3.1.2 – sisteme informatice – micro rural
Ajutor de minimis – Ministerul Finantelor Publice</li></li></ul><li>Operatiunea 3.3.1 P.O.S.C.C.E<br />Tipuri de proiecte ...
Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM )</li></li></ul><li>Operatiunea 3.3.1 P.O.S.C.C.E<...
Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al...
POR 4.3, PNDR 3.1.2<br /><ul><li>Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a...
Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora - PNDR</li></li></...
echipamentetehnologice - maşini, utilajeşiinstalaţii de lucru
aparateşiinstalaţii de măsurare, control şireglare
investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare
of 13

Narcisa Mocanu EUGA

Stimularea creşterii economice a IMM-urilor şi administraţiei publice din România, demonstrând angajamentul Microsoft, HP, Romtelecom, Cisco şi Banca Transilvania pentru succesul regional prin susţinerea unui mediu de afaceri competitiv şi inovativ
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      Technology      Business      


Transcripts - Narcisa Mocanu EUGA

 • 1.
 • 2. Misiunea EUGA:<br />“Stimulareacreşteriieconomice a IMM-urilorşi administraţieipublice din România, demonstrândangajamentul Microsoft, HP, Romtelecom, Cisco şi BancaTransilvaniapentrusuccesul regional prin susţinereaunuimediu de afacericompetitivşi inovativ.”<br />
 • 3. Programe de finanţare relevante<br />Firme/ IMM-uri<br /><ul><li>POSCCE Axa 3, op. 3.1 – ERP, CRM, BI </li></ul> Axa 3, op. 3.2 – e-commerce<br /><ul><li>POR 4.3 – sisteme informatice – micro urban
 • 4. PNDR 3.1.2 – sisteme informatice – micro rural
 • 5. Ajutor de minimis – Ministerul Finantelor Publice</li></li></ul><li>Operatiunea 3.3.1 P.O.S.C.C.E<br />Tipuri de proiecte eligibile<br /><ul><li>Implementarea sau extinderea sistemelor ERP
 • 6. Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM )</li></li></ul><li>Operatiunea 3.3.1 P.O.S.C.C.E<br /><ul><li>Implementareasistemelorinformatice de analiza economicăşisuportdecizional (business intelligence systems) şi a altoraplicaţiielectronicepentrumanagementulafacerii
 • 7. Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor </li></ul>CAD/CAM<br />BI<br />
 • 8. POR 4.3, PNDR 3.1.2<br /><ul><li>Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
 • 9. Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii
 • 10. Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora - PNDR</li></li></ul><li>Ajutor de minimis - Finante<br /><ul><li>Finantare 100%, maxim 200.000 euro
 • 11. echipamentetehnologice - maşini, utilajeşiinstalaţii de lucru
 • 12. aparateşiinstalaţii de măsurare, control şireglare
 • 13. investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare
 • 14. mobilier şi aparatură birotică</li></li></ul><li>Sanse reale – Axa 3 POSCCE<br /><ul><li>331 – EPR,CRM</li></ul>Buget alocat: 79 milioane lei<br />Finantare solicitata: 51 milioane lei (65%)<br /><ul><li>PNDR 312</li></ul>Buget alocat: 344 milioane lei<br />Finantare solicitata: 22 milioane lei<br />Finantare acordata: 15,5 milioane lei (5%!!!)<br /><ul><li>Minimis – Min. Finante</li></ul>Buget alocat: 100 milioane euro<br />Finantare solicitata: 12 milioane euro (pana in iunie)<br />
 • 15. Windows Small Business Server 2008<br />
 • 16. Windows Small Business Server 2008<br />
 • 17. Windows Small Business Server 2008<br />
 • 18. Windows Small Business Server 2008<br />Spaţiu de lucru comun cu acces de la distanţă<br />Email<br />Aplicaţii<br />Fişiere şi documente<br />Intranet<br />Acces de la distanţă la PC-ul de la lucru<br />
 • 19. Vămulţumesc!<br />Narcisa Mocanu, Microsoft România<br />i-narmoc@microsoft.com<br />contact@euga.info.ro<br />

Related Documents