BIBLIOTECA JUDE EANĂ „GEORGE BARI IU”Ț Ț
BRA OVȘ
28 aprilie 2015, Brașov
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
Spa iu pentru dezvoltarea comunită iiț ț
TEHNOLOGIE, PROGRAME, PARTENERIATE
Spa...
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
Na ionale:ț AFCN cultural/editorial
Granturi SEE &Norvegiene
Europene: Grundtvi...
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN cultural
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN cultural
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN cultural
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN cultural
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN editorial
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN editorial
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN editorial
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
AFCN editorial
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
norvegiene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
norvegiene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
norvegiene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
norvegiene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
B
U
L
G
A
R
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
S
L
O
V
E
N
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
I
T
A
L
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
T
U
R
C
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
L
E
T
O
N
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
I
R
L
A
N
D
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
S
P
A
N
I
A
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
europene
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
parteneriate
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
Centru regional de formare
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
Centru regional de formare
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
Centru regional de formare
 TOT – Formarea formatorilor, Alice Roman & Claudia Popescu
 IT / LIB – Utiizare generală a calculatorului, Alice Roman
...
Serviciul de Informare i Formare Continuăș
The sky is no more the limit !
of 40

Prezentare_Reuniune_aprilie2015

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare_Reuniune_aprilie2015

 • 1. BIBLIOTECA JUDE EANĂ „GEORGE BARI IU”Ț Ț BRA OVȘ 28 aprilie 2015, Brașov
 • 2. Serviciul de Informare i Formare Continuăș Spa iu pentru dezvoltarea comunită iiț ț TEHNOLOGIE, PROGRAME, PARTENERIATE Spa iu al învă ării pe tot parcursul vie iiț ț ț CENTRU DE EXCELEN Ă, CENTRU REGIONAL DE FORMAREȚ Al treilea spa iuț ACASĂ, LOCUL DE MUNCĂ, BIBLIOTECA azi…biblioteca
 • 3. Serviciul de Informare i Formare Continuăș Na ionale:ț AFCN cultural/editorial Granturi SEE &Norvegiene Europene: Grundtvig, Erasmus + proiecte
 • 4. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN cultural
 • 5. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN cultural
 • 6. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN cultural
 • 7. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN cultural
 • 8. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN editorial
 • 9. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN editorial
 • 10. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN editorial
 • 11. Serviciul de Informare i Formare Continuăș AFCN editorial
 • 12. Serviciul de Informare i Formare Continuăș norvegiene
 • 13. Serviciul de Informare i Formare Continuăș norvegiene
 • 14. Serviciul de Informare i Formare Continuăș norvegiene
 • 15. Serviciul de Informare i Formare Continuăș norvegiene
 • 16. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 17. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene B U L G A R I A
 • 18. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene S L O V E N I A
 • 19. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene I T A L I A
 • 20. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene T U R C I A
 • 21. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene L E T O N I A
 • 22. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene I R L A N D A
 • 23. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene S P A N I A
 • 24. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 25. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 26. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 27. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe
 • 28. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 29. Serviciul de Informare i Formare Continuăș europene
 • 30. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 31. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 32. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 33. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 34. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 35. Serviciul de Informare i Formare Continuăș parteneriate
 • 36. Serviciul de Informare i Formare Continuăș Centru regional de formare
 • 37. Serviciul de Informare i Formare Continuăș Centru regional de formare
 • 38. Serviciul de Informare i Formare Continuăș Centru regional de formare
 • 39.  TOT – Formarea formatorilor, Alice Roman & Claudia Popescu  IT / LIB – Utiizare generală a calculatorului, Alice Roman  BSNB – Bazele serviciilor noi de bibliotecă, Alice Roman  DigiTales – Povestiri digitale, Alice Roman  Cetă enie activă, Alice Romanț  Servicii pentru angajabilitate, Alice Roman  Educa ie antreprenorială, Claudia Popescuț  eLearning, Claudia Popescu  eLegisla ie, Crina Buştenaruț  Advocacy, Crina Buştenaru  BaniIQ, educa ie financiară, Ruxandra Nazareț  Servicii de bibliotecă pentru copii, Melania Butnariu & Melinda Dinu Serviciul de Informare i Formare Continuăș portofoliu cursuri
 • 40. Serviciul de Informare i Formare Continuăș The sky is no more the limit !

Related Documents