FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sust...
FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sust...
FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sust...
FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sust...
Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 200...
<ul><li>Antreprenoriatul strategic - op ţ iune pentru dep ăş irea crizei economice </li></ul><ul><li>Ie ş irea din criz ă ...
<ul><li>Avantajele competitive ale tinerilor antreprenori - entuziasm, creativitate ş i inova ţ ie </li></ul><ul><li>Cui ...
<ul><li>Beneficiile antreprenoriatului social </li></ul><ul><li>Antreprenoriatul social reprezint ă combinarea esen ţ ei ...
<ul><li>Exemple de bune practici - modele de business lansate de tineri antreprenori români </li></ul><ul><li>Generarea...
 
of 11

Prezentare conferinte

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare conferinte

  • 2. FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1 Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
  • 3. FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/ 63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1 Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1
  • 4. FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1 Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
  • 5. FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/ 63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1 Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
  • 6. Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1
  • 7. <ul><li>Antreprenoriatul strategic - op ţ iune pentru dep ăş irea crizei economice </li></ul><ul><li>Ie ş irea din criz ă se face prin intermediul antreprenoriatului. Puterea de a schimba ceva este legat ă de baza antreprenorial ă , de cei care iau decizii ş i investesc î n ele . </li></ul><ul><li> D ragoş Pâslaru, manager general GEA Strategy & Consulting SA </li></ul>Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1
  • 8. <ul><li>Avantajele competitive ale tinerilor antreprenori - entuziasm, creativitate ş i inova ţ ie </li></ul><ul><li>Cui porne ş te la drum cu ideea fix ă c ă trebuie s ă fac ă un milion de dolari, î i garantez c ă nu va reu ş i ş i nici nu va deveni un antreprenor sau lider de succes î ntr-o organiza ţ ie de business. Este obligatoriu s ă investe ş ti pasiune î n ceea ce faci. Este fundamental . </li></ul><ul><li> Todd Benjamin, analist CNN </li></ul>Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1
  • 9. <ul><li>Beneficiile antreprenoriatului social </li></ul><ul><li>Antreprenoriatul social reprezint ă combinarea esen ţ ei afacerilor cu aceea a comunit ăţ ii, prin intermediul creativit ăţ ii individuale . </li></ul><ul><li>Garry McPherson, director executiv al Centrului Canadian pentru Antreprenoriat Social </li></ul>Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1
  • 10. <ul><li>Exemple de bune practici - modele de business lansate de tineri antreprenori români </li></ul><ul><li>Generarea de posibile modele este cel mai mare success pe care orice om de afaceri din Rom â nia ş i-l poate dori . </li></ul><ul><li> Marius Ghenea, autor al c ă r ţ ii 'Antreprenoriat. Drumul de la idei la oportunit ăţ i ş i success î n afaceri' </li></ul>Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR! Titlul proiectului: „ Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antepenoriatului strategic românesc” Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/63270 Axa prioritară 3, DMI 3.1