La guerra freda
(1945-1991)
La guerra freda (1945-1991)
La guerra freda (1945-1991) Definició
Període de la història contemporània caracteritzat per un sistema de
relacions inter...
La guerra freda (1945-1991)
Cadascuna de les dues potències defensava un model polític, social
i econòmic diferent:
E.U: C...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
1.-Divisió del món en dos blocs:
Bloc occidental. Encapçalat per E.U. Sistema...
La guerra freda (1945-1991) ) Característiques
Els dos blocs al món
2
La guerra freda (1945-1991) Característiques
El dos blocs a Europa
2
La guerra freda (1945-1991) Característiques
2.-Contínua cursa d’armaments:
Especialment arsenal nuclear.
Prous mitjans pe...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
2.-Contínua cursa d’armaments:
2
La guerra freda (1945-1991) Característiques
3.- Propaganda ideològica.
Defensa superioritat del sistema i crítica de l’al...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
Boris Spassky contra Bobby Fisher
3.- Propaganda ideològica
Competència espor...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
3.- Propaganda ideològica
Cursa espacial
2
La guerra freda (1945-1991) Característiques
4.-Subversió i espionatge.
A través de la CIA nord-american i el KGB soviètic...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
5.- Pressions polítiques i econòmiques
Sobre els aliats i contra els del bloc...
La guerra freda (1945-1991) Característiques
7.- Guerres localitzades
En territoris perifèrics per expandir la influència ...
La guerra freda (1945-1991) Característiques2
Guerres localitzades
La guerra freda (1945-1991) Etapes
1.- Màxima tensió. Començament
1947 Final cooperació aliats després de la II Guerra Mun...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
1.- Màxima tensió. (1948-1953) Divisió econòmica d’Europa
Pla Marshall. Ajuda USA Europ...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
1.- Màxima tensió. (1948-1953) Crisi de Berlín.(1948-1949)
1948. Creació de la Repúblic...
La guerra freda (1945-1991) Etapes3
1.- Màxima tensió. (1948-1953) Crisi de Berlín.
La guerra freda (1945-1991) Etapes
1.- Màxima tensió. (1948-1953) Guerra de Corea (1950-1953)
Península de Corea dividida ...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
1.- Màxima tensió. (1948-1953) Guerra de Corea (1950-1953)
3
La guerra freda (1945-1991) Etapes3
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976)
Canvi de líders : Eisenhower i Khruixtxov. Desg...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes interns
Bloc Soviètic: revolta polo...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes interns
Bloc occidental: França def...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
1956. La crisi del ...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
1961. Segona crisi ...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
3
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
1962. La crisi de C...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
1962. La crisi de C...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
3
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
Guerra del Vietnam ...
La guerra freda (1945-1991) Etapes3
Guerra del Vietnam
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
per impedir la prog...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs
1973 . Acord d’alto...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió
- Converses entre le...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió
Nous centres de pode...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió
Estabilitat situació...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió
Acostament Europa Or...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió
L’<< esperit d’Helsi...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
3.-Rebrotament i final. Ofensiva soviètica
Crisi E.U. Derrota Vietnam, crisi petroli. M...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
3.-Refrotament i final. 1979: any clau
Revolució islàmica a l’Iran. Caiguda del xa, ali...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
Revolució islàmica a l’ Iran.
3
La guerra freda (1945-1991) Etapes
3.-Refrotament i final. 1979: any clau
La Guerra d’Afganistan .
Intervenció URSS suport...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
3.-Refrotament i final. 1979: any clau
La reacció dels Estats Units.
Ronald Regan, post...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
4.-Final Guerra Freda
Debilitament URSS. Despeses militars, estancament
producció, cris...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
4.-Final Guerra Freda
1985 Govern de Gorvatxos a la URSS. Perestroika i diàleg.
Tractat...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
4.-Final Guerra Freda
Revolucions democràtiques al països comunistes. Est d’Europa
1989...
La guerra freda (1945-1991) Etapes
4.-Final Guerra Freda
1991. Desintegració de la Unió Soviètica
3
of 50

La guerra freda

Presentacio Període Guerra Freda
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - La guerra freda

 • 1. La guerra freda (1945-1991)
 • 2. La guerra freda (1945-1991)
 • 3. La guerra freda (1945-1991) Definició Període de la història contemporània caracteritzat per un sistema de relacions internacionals basat en l’enfrontament de les dues superpotències, els Estats Units i la Unió Soviètica. 1
 • 4. La guerra freda (1945-1991) Cadascuna de les dues potències defensava un model polític, social i econòmic diferent: E.U: Capitalisme i democràcia liberal. U.R.S.S: Comunisme i la democràcia popular. Definició1
 • 5. La guerra freda (1945-1991) Característiques 1.-Divisió del món en dos blocs: Bloc occidental. Encapçalat per E.U. Sistema democràtic, economia capitalista i ideologia liberal. Bloc comunista: Encapçalat per la URSS. Sistema totalitari (democràcia popular), economia planificada i ideologia comunista. 2
 • 6. La guerra freda (1945-1991) ) Característiques Els dos blocs al món 2
 • 7. La guerra freda (1945-1991) Característiques El dos blocs a Europa 2
 • 8. La guerra freda (1945-1991) Característiques 2.-Contínua cursa d’armaments: Especialment arsenal nuclear. Prous mitjans per destruir la terra. Possibilitat de la Tercera Guerra Mundial 2
 • 9. La guerra freda (1945-1991) Característiques 2.-Contínua cursa d’armaments: 2
 • 10. La guerra freda (1945-1991) Característiques 3.- Propaganda ideològica. Defensa superioritat del sistema i crítica de l’altre: cinema, còmics, TV, premsa, literatura, esports, carrera espacial, escacs .. Guerra psicològica 2
 • 11. La guerra freda (1945-1991) Característiques Boris Spassky contra Bobby Fisher 3.- Propaganda ideològica Competència esportiva 2
 • 12. La guerra freda (1945-1991) Característiques 3.- Propaganda ideològica Cursa espacial 2
 • 13. La guerra freda (1945-1991) Característiques 4.-Subversió i espionatge. A través de la CIA nord-american i el KGB soviètic. Guerra bruta: mentides, boicot, desprestigiar el contrari... 2
 • 14. La guerra freda (1945-1991) Característiques 5.- Pressions polítiques i econòmiques Sobre els aliats i contra els del bloc enemic. Intervenció a l’exterior. Repressió qualsevol dissidència interna . Acusat d’enemic 2
 • 15. La guerra freda (1945-1991) Característiques 7.- Guerres localitzades En territoris perifèrics per expandir la influència i controlar a l’altre 2
 • 16. La guerra freda (1945-1991) Característiques2 Guerres localitzades
 • 17. La guerra freda (1945-1991) Etapes 1.- Màxima tensió. Començament 1947 Final cooperació aliats després de la II Guerra Mundial. Triomf de la desconfiança mútua: Truman (USA) i Jdànov (URSS) 3
 • 18. La guerra freda (1945-1991) Etapes 1.- Màxima tensió. (1948-1953) Divisió econòmica d’Europa Pla Marshall. Ajuda USA Europa occidental. COMECON. Organització econòmica països Europa oriental 3 Pla Marshall COMECON
 • 19. La guerra freda (1945-1991) Etapes 1.- Màxima tensió. (1948-1953) Crisi de Berlín.(1948-1949) 1948. Creació de la República Federal Alemanya (RFA) Bloqueig de Berlin pels russos 1949. Creació de la República Democràtica Alemanya (RDA) 3 RFA RDA
 • 20. La guerra freda (1945-1991) Etapes3 1.- Màxima tensió. (1948-1953) Crisi de Berlín.
 • 21. La guerra freda (1945-1991) Etapes 1.- Màxima tensió. (1948-1953) Guerra de Corea (1950-1953) Península de Corea dividida després de la II Guerra Mundial: Nord i Sud. 1950 Corea del Nord envaeix el Sud. Intervenció Estats Units. Guerra. 1953. Armistici. Divisió que encara continua. 3
 • 22. La guerra freda (1945-1991) Etapes 1.- Màxima tensió. (1948-1953) Guerra de Corea (1950-1953) 3
 • 23. La guerra freda (1945-1991) Etapes3
 • 24. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976) Canvi de líders : Eisenhower i Khruixtxov. Desglaç 3
 • 25. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes interns Bloc Soviètic: revolta polonesa, revolta hongaresa. Primavera de Praga (1968). Allunyament de Iugoslàvia, Romania, Albània i Xina 3
 • 26. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes interns Bloc occidental: França defensa política pròpia Intervenció E. U a Amèrica Llatina: Nicaragua, El Salvador, Xile... 3
 • 27. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 1956. La crisi del canal de Suez Nacionalització de Canal. Intervenció de França, Regne Unit i Israel. Oposició USA i URSS. Que controlen la zona. 3
 • 28. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 1961. Segona crisi de Berlín. El mur de Berlín Empobriment economia RDA. Fugida cap a la RFA Construcció mur de Berlín. 3
 • 29. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 3
 • 30. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 1962. La crisi de Cuba Cuba país comunista ( Fidel Castro )aliat da l’URSS. E. U detecta rampes de míssils nuclears soviètics. 3
 • 31. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 1962. La crisi de Cuba Bloqueig naval de Cuba Amenaça invasió illa Finalment Khruixtxov ordena retirada vaixells 3
 • 32. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 3
 • 33. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs Guerra del Vietnam entre el nord (comunista ) i sud (pro- occidental). 1964. Inici de la intervenció dels E.U a la guerra del Vietnam. 500.000 soldats 3
 • 34. La guerra freda (1945-1991) Etapes3 Guerra del Vietnam
 • 35. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs per impedir la progressió del comunisme a Àsia ( efecte dòmino) Guerra molt dura: bombardejos, napalm, armes químiques.. 3 Guerra del Vietnam
 • 36. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Conflictes entre els blocs 1973 . Acord d’alto el foc. Retirada tropes USA. 1975. Victòria definitiva de Vietnam del Nord. Unificació país Noves guerres a Laos i Cambodja sota òrbita soviètica 3 Guerra del Vietnam
 • 37. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió - Converses entre les potències. Tractat de no-proliferació d’armes nuclears - Acords SALT I i SALT II. Dissuasió nuclear. Equilibri 3
 • 38. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió Nous centres de poder mundial. Comunitat Econòmica Europea i la Xina. 3
 • 39. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió Estabilitat situació internacional. Vietnam, conflicte araboisraelià 3
 • 40. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió Acostament Europa Oriental i Occidental Willy Brant Canceller de la RFA política acostament (ostpolitik) Reconeixement dels dos estat alemanys. 3
 • 41. La guerra freda (1945-1991) Etapes 2.-La Coexistència pacífica (1953-1976). Nous factors de distensió L’<< esperit d’Helsinki>> 1975 Conferència de Seguretat i la Cooperació a Europa. Pacte de Varsòvia, OTAN i països neutral. Reconeixement fronteres, cooperació econòmica, compromís defensa drets humans 3
 • 42. La guerra freda (1945-1991) Etapes 3.-Rebrotament i final. Ofensiva soviètica Crisi E.U. Derrota Vietnam, crisi petroli. Menys intervencionisme URSS Reforçada règims comunistes a Vietnam, Laos, Cambotja. Desplegament míssil a Europa Oriental, suport moviments revolucionaris( Angola, Moçambic, Nicaragua, Guatemala..) 3
 • 43. La guerra freda (1945-1991) Etapes 3.-Refrotament i final. 1979: any clau Revolució islàmica a l’Iran. Caiguda del xa, aliat dels Estats Units, i instauració d’una República Islàmica. Assalt a l’ambaixada americana i segrest de 80 treballadors. Població americana favorable a mesures de força per recuperar prestigi internacional 3
 • 44. La guerra freda (1945-1991) Etapes Revolució islàmica a l’ Iran. 3
 • 45. La guerra freda (1945-1991) Etapes 3.-Refrotament i final. 1979: any clau La Guerra d’Afganistan . Intervenció URSS suport govern afi d’ Afganistant. Davant guerrilles armades fonamentalistes islàmiques que tenien el suport d’EU. Dificultats per guanyar crisi URSS i retirada 3
 • 46. La guerra freda (1945-1991) Etapes 3.-Refrotament i final. 1979: any clau La reacció dels Estats Units. Ronald Regan, postura més bel·ligerant contra la URSS Desplegament de míssils (euromíssils) Iniciativa de Defensa Estratègia (Guerra de les Galàxies). Intervenció : illa de Grenada (1983), Nicaragua, Afganistan. 3
 • 47. La guerra freda (1945-1991) Etapes 4.-Final Guerra Freda Debilitament URSS. Despeses militars, estancament producció, crisis econòmica, derrota Afganistan . Moviments de caràcter pacifista al món occidental Rebuig control URSS i al comunisme al món oriental 3
 • 48. La guerra freda (1945-1991) Etapes 4.-Final Guerra Freda 1985 Govern de Gorvatxos a la URSS. Perestroika i diàleg. Tractat de Washington. Desmantellament míssils, retirada tropes països de l’est. 3
 • 49. La guerra freda (1945-1991) Etapes 4.-Final Guerra Freda Revolucions democràtiques al països comunistes. Est d’Europa 1989 . Caiguda del mur de Berlin 3
 • 50. La guerra freda (1945-1991) Etapes 4.-Final Guerra Freda 1991. Desintegració de la Unió Soviètica 3