KVARHÅLLNING
Använda Preva som hjälp för att
behålla medlemmarna på din klubb.
Källa: HealthGlo Fitness Club, Australien
En ökning med95 procentav förnyade
medlemskapfrån en månad till en annan,
tvåmån...
Källa: Wellington Health and Fitness, Storbritannien
Avslutade medlemskap har minskat med
32 procent underdeelvamånadersom...
av bibehållna kunder
Sedan vi började med Preva
Källa: JCC Shimon, USA
En
ÖKNING MED
20PROCENT
Källa: Hilton Hotel, Sydney, Australien
Vi har behållit 80 medlemmar fler,
jämfört med den här tiden förra året, så det är...
Källa: Great Shape, Israel
De förnyade årsmedlemskapen ökade med cirka
20 procentpåplatsermedPrevajämförtmedövrigaplatser.
Källa: University of Edinburgh, Storbritannien
från ett år till ett annat,
tack vare Prevas meddelandefunktion
En
ÖKNING M...
Källa: Data från Preva/rapport från IHRSA
MedlemmarsomharsattuppmålmedPrevatränarmer än
tre gånger så ofta somgenomsnittet...
Källa: Medlemsenkät, Abiko, Japan
90anser att Preva ger dem
MER FÖR PENGARNA
PROCENT
AV MEDLEMMARNA
Källa: Medlemsenkät, Wellington Health and Fitness, Storbritannien
72 procent av medlemmarna sa att Preva
inspirerar dem a...
Medlemmarna är 23% mer nöjda med den
nätanslutna 880 Line CV-utrustningen och 19 %
upplever att de får mer valuta för peng...
Källa: Gymenkät, USA
För 67% av medlemmarna är det viktigt
att sätta upp mål för träningen varje vecka.
Källa: Gymenkät, USA
53% av medlemmarna säger att det är mer troligt
att de genomför sina träningspass tack vare Preva.
4.5% fler har valt att fortsätta träna
sedan Precor-utrustningen med Preva installerades.
Källa: Mill Park Leisure, Victor...
DRAGNINGSKRAFT
Använda Preva för att öka antalet
medlemskap, det uppfattade värdet
och medlemmarnas belåtenhet.
Källa: Chalon Court Hotel, Storbritannien
Efter Prevas introduktion ökade
medlemskapen med
40PROCENT
Källa: Leisure@Cheltenham, Storbritannien
Medlemskapen har ökat med 9 procent sedan
vi började med Preva, vilket är nytt r...
Källa: HealthGlo Fitness Club, Australien
Försäljningenavnyamedlemskapökademed70
procentunderdenförstamånadenefterattviins...
Källa: Wellington Health and Fitness, Storbritannien
sedan vi installerade Preva
En
ÖKNING MED
25PROCENT
AV ANTALET MEDLEM...
En medlemsökning på 35% de första 3 månaderna
efter att Preva Personal Accounts introducerades.
Källa: University of East ...
MEDLEMSFRAMGÅNG
Hur Preva hjälper medlemmarna att nå sina mål.
Källa: Africa Engo, Preva-användare, Facebook
45KILO
Jag gick ner
ÖVER
Källa: Rohan Kallicharan, Preva-användare, Facebook
APPEN FRÅN
PRECOR INCORPORATED
JAG ÄLSKAR ATTanvända
Källa: Gymenkät, USA
JAG ÄLSKAR ER APP
och nyckelbrickan som
gör det lätt att följa
träningspassen...
…ni hittar hela tide...
Källa: Gymenkät bland Preva-användare, USA
… jag är tacksam att jag
har tillgång till Preva
genom min arbetsgivare.
TACK…
Källa: Gymenkät bland Preva-användare, USA
De här maskinerna var ett viktigt
… jag gillar att jag kan logga in med armband...
Källa: Ken Noye, medlem på Anytime Fitness Port, Melbourne, Australien
Nyckeln till mina resultat är
…jag gick ned 30kg på...
I ett 12-veckorsprogram
som loggades via Preva
gick deltagarna ned
197kg i vikt tillsammans
och vinnaren brände
130,000 ka...
SEKUNDÄR
VINSTGENERERING
Använda Preva för att generera
Ytterligare inkomst på din anläggning.
Källa: Fitness Incentive, USA
Prevas meddelandefunktion gav en
av deltagandet i
träningsutmaningar25PROCENT
ÖKNING MED
Källa: Ntense, USA
En ökning med 150 procent av deltagandet
i gruppträningar, tack vare Prevas meddelandefunktion
för trän...
Källa: Fitness Evolution, USA
9000 kr i ökade intäkter efter att ha kört en
kampanj under en månad via Preva Workout Messa...
Källa: NTense Workout, USA
Preva Workout Messages
1.4%FLER KLICKNINGAR
än vanlig e-post från gymmet
FICK
Preva utgör en central del i ett ömsesidigt
reklamavtal med en lokal fotbollsklubb.
Källa: University of East London, Stor...
PREVA
Den mest beprövade nätverksanslutna
träningslösningen på marknaden.
24,500NÄTVERKSANSLUTNA
ENHETER*
*Data från 1 Juni 2014
56NÄTVERKSANSLUTN
LÄNDER*
*Data från 1 Juni 2014
5 MILJONERMINUTER AV MEDIA
KONSUMERAS DAGLIGEN*
*Data från 1 Juni 2014
*Data från 1 Juni 2014
88 MILJONERTRÄNINGSPASS REGISTRERADE*
Kontakta oss för mer information!
info@clfitness.se
www.clfitness.se
of 40

Preva bevis presentation okt 2014

Preva växer! Från 20.000 nätverksanslutna enheter till 24.500 enheter, från 60 miljoner registrerade träningspass till 88 miljoner! Se mer om hur Preva kan få fart på träningsanläggningar!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      


Transcripts - Preva bevis presentation okt 2014

 • 1. KVARHÅLLNING Använda Preva som hjälp för att behålla medlemmarna på din klubb.
 • 2. Källa: HealthGlo Fitness Club, Australien En ökning med95 procentav förnyade medlemskapfrån en månad till en annan, tvåmånaderefterattPrevainstallerats.
 • 3. Källa: Wellington Health and Fitness, Storbritannien Avslutade medlemskap har minskat med 32 procent underdeelvamånadersomgåttsedan ViintroduceradepersonligakontonmedPreva.
 • 4. av bibehållna kunder Sedan vi började med Preva Källa: JCC Shimon, USA En ÖKNING MED 20PROCENT
 • 5. Källa: Hilton Hotel, Sydney, Australien Vi har behållit 80 medlemmar fler, jämfört med den här tiden förra året, så det är tydligt att Preva har haft en inverkan.
 • 6. Källa: Great Shape, Israel De förnyade årsmedlemskapen ökade med cirka 20 procentpåplatsermedPrevajämförtmedövrigaplatser.
 • 7. Källa: University of Edinburgh, Storbritannien från ett år till ett annat, tack vare Prevas meddelandefunktion En ÖKNING MED 25PROCENTAV FÖRNYADE MEDLEMSKAP
 • 8. Källa: Data från Preva/rapport från IHRSA MedlemmarsomharsattuppmålmedPrevatränarmer än tre gånger så ofta somgenomsnittetibranschen.
 • 9. Källa: Medlemsenkät, Abiko, Japan 90anser att Preva ger dem MER FÖR PENGARNA PROCENT AV MEDLEMMARNA
 • 10. Källa: Medlemsenkät, Wellington Health and Fitness, Storbritannien 72 procent av medlemmarna sa att Preva inspirerar dem att slutföra träningspassen.
 • 11. Medlemmarna är 23% mer nöjda med den nätanslutna 880 Line CV-utrustningen och 19 % upplever att de får mer valuta för pengarna. Källa: Gymenkät, USA
 • 12. Källa: Gymenkät, USA För 67% av medlemmarna är det viktigt att sätta upp mål för träningen varje vecka.
 • 13. Källa: Gymenkät, USA 53% av medlemmarna säger att det är mer troligt att de genomför sina träningspass tack vare Preva.
 • 14. 4.5% fler har valt att fortsätta träna sedan Precor-utrustningen med Preva installerades. Källa: Mill Park Leisure, Victoria, Australien
 • 15. DRAGNINGSKRAFT Använda Preva för att öka antalet medlemskap, det uppfattade värdet och medlemmarnas belåtenhet.
 • 16. Källa: Chalon Court Hotel, Storbritannien Efter Prevas introduktion ökade medlemskapen med 40PROCENT
 • 17. Källa: Leisure@Cheltenham, Storbritannien Medlemskapen har ökat med 9 procent sedan vi började med Preva, vilket är nytt rekord för klubben.
 • 18. Källa: HealthGlo Fitness Club, Australien Försäljningenavnyamedlemskapökademed70 procentunderdenförstamånadenefterattviinstalleratPreva.
 • 19. Källa: Wellington Health and Fitness, Storbritannien sedan vi installerade Preva En ÖKNING MED 25PROCENT AV ANTALET MEDLEMSKAP MED
 • 20. En medlemsökning på 35% de första 3 månaderna efter att Preva Personal Accounts introducerades. Källa: University of East London, Storbritannien
 • 21. MEDLEMSFRAMGÅNG Hur Preva hjälper medlemmarna att nå sina mål.
 • 22. Källa: Africa Engo, Preva-användare, Facebook 45KILO Jag gick ner ÖVER
 • 23. Källa: Rohan Kallicharan, Preva-användare, Facebook APPEN FRÅN PRECOR INCORPORATED JAG ÄLSKAR ATTanvända
 • 24. Källa: Gymenkät, USA JAG ÄLSKAR ER APP och nyckelbrickan som gör det lätt att följa träningspassen... …ni hittar hela tiden nya sätt att hjälpa människor att använda er utrustning.
 • 25. Källa: Gymenkät bland Preva-användare, USA … jag är tacksam att jag har tillgång till Preva genom min arbetsgivare. TACK…
 • 26. Källa: Gymenkät bland Preva-användare, USA De här maskinerna var ett viktigt … jag gillar att jag kan logga in med armbandet och att maskinerna har koll på min träning. SKÄL TILL ATT JAG BLEV MEDLEM…
 • 27. Källa: Ken Noye, medlem på Anytime Fitness Port, Melbourne, Australien Nyckeln till mina resultat är …jag gick ned 30kg på 6 månader! DEFINITIVT PREVAoch Preva-mobilappen.
 • 28. I ett 12-veckorsprogram som loggades via Preva gick deltagarna ned 197kg i vikt tillsammans och vinnaren brände 130,000 kalorier. Källa: Anytime Fitness Ormeau, Australien
 • 29. SEKUNDÄR VINSTGENERERING Använda Preva för att generera Ytterligare inkomst på din anläggning.
 • 30. Källa: Fitness Incentive, USA Prevas meddelandefunktion gav en av deltagandet i träningsutmaningar25PROCENT ÖKNING MED
 • 31. Källa: Ntense, USA En ökning med 150 procent av deltagandet i gruppträningar, tack vare Prevas meddelandefunktion för träning.
 • 32. Källa: Fitness Evolution, USA 9000 kr i ökade intäkter efter att ha kört en kampanj under en månad via Preva Workout Message.
 • 33. Källa: NTense Workout, USA Preva Workout Messages 1.4%FLER KLICKNINGAR än vanlig e-post från gymmet FICK
 • 34. Preva utgör en central del i ett ömsesidigt reklamavtal med en lokal fotbollsklubb. Källa: University of East London, Storbritannien
 • 35. PREVA Den mest beprövade nätverksanslutna träningslösningen på marknaden.
 • 36. 24,500NÄTVERKSANSLUTNA ENHETER* *Data från 1 Juni 2014
 • 37. 56NÄTVERKSANSLUTN LÄNDER* *Data från 1 Juni 2014
 • 38. 5 MILJONERMINUTER AV MEDIA KONSUMERAS DAGLIGEN* *Data från 1 Juni 2014
 • 39. *Data från 1 Juni 2014 88 MILJONERTRÄNINGSPASS REGISTRERADE*
 • 40. Kontakta oss för mer information! info@clfitness.se www.clfitness.se

Related Documents