Marka Poznań 2010
Promocja godna metropolii – kolejny krok w budowie silnej marki:
Spójność i konsekwencja: Strategia Pr...
Marka Poznań 2010
Promocja godna metropolii – kolejny krok w budowie silnej marki:
Kampanie reklamowe:
Polska
Promocja...
Kampanie reklamowe: Polska
Poznań – stolicą dizajnu.
Kampania funkcjonalna z
elementami wizerunkowymi.
Motyw przewodni...
Kampanie reklamowe: Polska
Poznań – stolicą dizajnu.
Wybrane cele:
wzmocnienie oddziaływania i wzrost prestiŜu Marki Po...
Kampanie reklamowe: Polska
Poznań – stolicą dizajnu.
Zasięg terytorialny: Polska + aglomeracje: Warszawa, Wrocław,
Krak...
Kampanie reklamowe: Polska
Poznań – stolicą dizajnu.
Wnioski po badaniach skuteczności kampanii:
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Kampania o charakterze
wizerunkowym, skoncentrowana ...
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Główne grupy docelowe:
mieszkańcy Polski
mieszkańcy...
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Podstawowe kanały komunikacji:
120 nośników
www.ode...
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Działania niestandardowe:
Sześcian na placu Wolności...
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Specjalnie uruchomiona strona kampanii:
www.odetchni...
Kampanie reklamowe: Polska
Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą!
Wnioski po badaniach skuteczności kampanii:
W kampan...
Kampanie reklamowe: Polska
Przestudiuj Poznań
Kampania wpisująca się w załoŜenia
marki Akademicki Poznań –
zachęta do ...
Kampanie reklamowe: Polska
Przestudiuj Poznań
Główne grupy docelowe:
maturzyści
osoby zainteresowane podnoszeniem
kwa...
Kampanie reklamowe: Polska
Przestudiuj Poznań
Podstawowe kanały komunikacji:
Internet:
klip promocyjny („lipdub”)
ser...
Kampanie reklamowe: Polska
www.poznanprzyciaganajlepszych.pl
Kampanie reklamowe: Polska
Kampanie reklamowe: Polska
Przestudiuj Poznań
Wskaźniki mediowe obrazujące efektywność kampanii osiągnęły
zakładany poz...
Kampanie reklamowe: Polska
Studiuj w Poznaniu
Uzupełnienie promocji Akademickiego Poznania poprzez organizację
spotkań ...
Kampanie reklamowe: Polska
Otwarcie Stadionu.
Kampania o charakterze
wizerunkowo-informacyjnym:
wykorzystanie faktu od...
Kampanie reklamowe: Polska
Wybrane cele:
Poinformowanie o otwarciu Stadionu Miejskiego w Poznaniu,
jako pierwszego w Po...
Kampanie reklamowe: Polska
Otwarcie Stadionu.
Główne grupy docelowe:
mieszkańcy Polski
środowiska opiniotwórcze
turyś...
Kampanie reklamowe: Polska
Otwarcie Stadionu.
Podstawowe kanały komunikacji:
Kampanie reklamowe: Polska
Otwarcie Stadionu.
Wnioski po badaniach skuteczności kampanii:
Kampanie reklamowe: Polska
śyczenia świąteczne 2010
Kampania telewizyjna wykorzystująca spot z zespołem Audiofeels.
Kampanie reklamowe: Polska
śyczenia świąteczne 2010
Wybrane cele:
wzmocnienie oddziaływania i wzrost prestiŜu Marki Poz...
Kampanie reklamowe: Polska
śyczenia świąteczne
Zasięg: stacje ogólnopolskie i tematyczne – TVP1, TVP2, TVN,
TVN24, TVN ...
Kampanie / Wydarzenia
Poznań workshops
Projekt realizujący postulat kompleksowej i spójnej promocji
wydarzeń z Ŝycia na...
Kampanie / Wydarzenia
Poznań workshops
Działania reklamowe zrealizowane dotychczas w ramach projektu:
kampania outdooro...
Wydarzenia
Poznań za pół ceny – promocja akcji.
Dla jednego z najwaŜniejszych produktów turystycznych Poznania
przygoto...
Wydarzenia
Poznań za pół ceny – promocja akcji.
Wybrane działania promocyjne:
reklama w berlińskim metrze
działania pa...
Wydarzenia
Poznań za pół ceny – promocja akcji.
Wydarzenia
N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010
www.renaultf1teamshow.pl
Miasto Poznań było partnerem jednego z n...
Wydarzenia
N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010
Cele:
utrwalenie wizerunku miasta, w którym odbywają się liczące ...
Wydarzenia
N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010
Wykorzystanie potencjału promocyjnego
imprezy:
patronat honorowy...
Wydarzenia
N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010
Skuteczność: zanotowano 1552 publikacji, w których znalazła się
i...
Wydarzenia
4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach
państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010
...
Wydarzenia
4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach
państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010
...
Wydarzenia
4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach
państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010
...
Wydarzenia
4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach
państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010
...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Otwarcie pierwszego w Polsce stadionu na Mistrzostwa Eu...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Cele:
uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce areny na E...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
W koncertowym Otwarciu wzięło udział ponad 30 000 widzó...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Wydarzenie wykorzystano jako pretekst
do kompleksowej ...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Serwis internetowy www.poznan-sting.pl
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Profil koncertu na
portalu społecznościowym
Facebook:
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Podsumowanie badań skuteczności:
Zanotowano łącznie 93...
Wydarzenia
Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga.
Podsumowanie badań skuteczności:
Promocję uzupełniła k...
Wydarzenia
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.
Po raz piąty Miasto Poznań gościło międzynarodową ekipę rzeźbiarzy
l...
Wydarzenia
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.
Wykorzystując naturalny potencjał wydarzenia, Miasto Poznań zadbało
...
Wydarzenia
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.
Oryginalne reklamy w przestrzeni miejskiej powstały we współpracy z
...
Wydarzenia
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.
Dodatkowo zrealizowano:
kampanię outdoorową w
najwaŜniejszych polsk...
Wydarzenia
Poznań w wyobraźni Ryszarda Horowitza.
Zaproszenie do współpracy wybitnego twórcy – Ryszarda Horowitza –
zao...
Internet i media społecznościowe
Stworzenie i administracja oficjalnymi profilami Miasta Poznania w
najpopularniejszych ...
Internet i media społecznościowe
www.facebook.com/MiastoPoznan
Internet i media społecznościowe
www.facebook.com/MiastoPoznan
Internet i media społecznościowe
www.youtube.com/poznanPL
Internet i media społecznościowe
www.fotoportal.poznan.pl
W grudniu 2010 uruchomiono miejski serwis fotograficzny, obejm...
Internet i media społecznościowe
www.fotoportal.poznan.pl
Internet i media społecznościowe
www.fotoportal.poznan.pl
Internet i media społecznościowe
www.fotoportal.poznan.pl
Internet i media społecznościowe
Konkurs „Zostań architektem Poznania”
Promocja Miasta Poznania w ramach
popularnego na...
Internet i media społecznościowe
www.poznan.pl – unowocześnienie layoutu portalu Miasta.
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Kompleksowe działanie zorientowane
na budowanie wizerunku Mi...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Cele:
Poinformowanie o potencjale sportowym i rozrywkowym Mi...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Główne grupy docelowe:
turyści indywidualni
turyści bizneso...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
spoty reklamowe
Poznań Maraton
3 wersje...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
spoty reklamowe
Poznań Porsche Open
łąc...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
plansze sponsorskie – mecze eliminacyjne ...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Fan Stadium Guide – 5’
program o poznańskim
Stadionie
3 em...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
Poznań Maraton – 52’ relacja z biegu – 2 ...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie – 5’ pr...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
emisja spotów reklamowych Poznań Maraton w Internecie
ponad ...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Elementy kampanii:
obecność w materiałach redakcyjnych: news...
Promocja za granicą
Kampania reklamowa w stacji Eurosport.
Podsumowanie skuteczności:
Ponad 137 milionów indywidualnych...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Kampania oparta o kilka podstawowych dział...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Projekty realizowane w ramach kampanii, sk...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Projekty realizowane w ramach kampanii, sk...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Projekty realizowane w ramach kampanii, sk...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Projekty realizowane w ramach kampanii, sk...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Projekty realizowane w ramach kampanii, sk...
Promocja za granicą
Zagraniczna kampania oparta o działania public relations.
Wybrane elementy podsumowania kampanii:
Promocja za granicą
Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop:
Emisja nowego spotu promocyjnego w zagraniczn...
Promocja za granicą
Film Kalejdoskop:
Nowy spot promocyjny Poznania przygotowany został zarówno na
potrzeby działań pro...
Kampanie reklamowe: Polska
Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop:
Wybrane cele:
budowa wizerunku Miasta...
Kampanie reklamowe: Polska
Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop:
Zasięg: Niemcy, Wielka Brytania, Hiszp...
Działania PR
Media relations
Wybrane cele:
budowa wizerunku zgodna z załoŜeniami Strategii Promocji Marki
Poznań: wzmo...
Działania PR
Media relations
Zasięg: ogólnopolski
Termin realizacji: czerwiec – listopad 2010
Podsumowanie skutecznośc...
Działania PR
Media relations
Wybrane materiały:
Działania PR
Media relations
Wybrane materiały:
Działania PR
Otwarcie Stadionu – konferencja prasowa, 14 lipca 2010.
Podsumowanie:
Ponad 100 zaproszonych dziennikarzy ...
Działania PR
Otwarcie Stadionu – konferencja prasowa, 14 lipca 2010.
Podsumowanie:
duŜy rozgłos w mediach ogólnopolskic...
Działania PR
Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010
Wizyta studyjna przygotowana we współpracy z PLOT i POT...
Działania PR
Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010
Tuttosport: Lequipe.fr: Latercera.com
Działania PR
Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010
La Repubblica: Uefa.com Diario.iol.pt
UEFA EURO 2012™
Host City Composite Logo
Oficjalny logotyp Miasta Gospodarza
powstał w wyniku długich negocjacji z
UEF...
Nagrody i wyróŜnienia
Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010
Złote Formaty to najwaŜniejszy i najbardziej
prestiŜowy konkur...
Nagrody i wyróŜnienia
Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010
Kategoria: kampania outdoorowa.
Kategoria: Grand Prix.
Nagrody i wyróŜnienia
Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010
WyróŜnienia / nominacje:
Kategoria: Event – Poznań za pół ceny...
Nagrody i wyróŜnienia
Promocity – Złoty Prom, 9-10 września 2010
Świąteczny spot Miasta Poznania zdobył
główną nagrodę ...
Nagrody i wyróŜnienia
Nominacja do Sukcesu Roku 2010 „Gazety Wyborczej”
Nagrody i wyróŜnienia
Lider rankingu Instytutu Best Place.
Szefowie promocji największych polskich jednostek samorządu
...
Nagrody i wyróŜnienia
Lider rankingu Instytutu Best Place.
Nagrody i wyróŜnienia
Lider rankingu Instytutu Best Place.
Prezentacja działań marketingowych Miasta Poznania w 2010 r.
Prezentacja działań marketingowych Miasta Poznania w 2010 r.
of 106

Prezentacja działań marketingowych Miasta Poznania w 2010 r.

Prezentacja działań marketingowych Miasta Poznania w 2010 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Prezentacja działań marketingowych Miasta Poznania w 2010 r.

 • 1. Marka Poznań 2010 Promocja godna metropolii – kolejny krok w budowie silnej marki: Spójność i konsekwencja: Strategia Promocji Marki Poznań Dynamika i zaangaŜowanie: intensywne działania o szerokim zasięgu Kreatywność: wykorzystywanie niestandardowych rozwiązań Efektywność i zdyscyplinowanie: System Koordynacji Promocji PrestiŜ: partnerzy i wydarzenia z najwyŜszej półki Uznanie: branŜowe nagrody i wyróŜnienia
 • 2. Marka Poznań 2010 Promocja godna metropolii – kolejny krok w budowie silnej marki: Kampanie reklamowe: Polska Promocja za granicą Wydarzenia EURO 2012 Internet i media społecznościowe Public relations
 • 3. Kampanie reklamowe: Polska Poznań – stolicą dizajnu. Kampania funkcjonalna z elementami wizerunkowymi. Motyw przewodni: symboliczne nawiązanie do konwencji afisza – kalendarium prezentującego zasoby dizajnu w Poznaniu. Projekty, wydarzenia czy instytucje oznaczone zostały przez logotypy lub gwiazdki zachęcające do odkrywania kolejnych elementów.
 • 4. Kampanie reklamowe: Polska Poznań – stolicą dizajnu. Wybrane cele: wzmocnienie oddziaływania i wzrost prestiŜu Marki Poznań wskazanie magnesów Poznania w obszarze dizajnu stymulacja procesów metropolizacyjnych i sektorów kreatywnych Główne grupy docelowe: profesjonaliści odbiorcy usług inwestorzy turyści decydenci mieszkańcy i studenci
 • 5. Kampanie reklamowe: Polska Poznań – stolicą dizajnu. Zasięg terytorialny: Polska + aglomeracje: Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, GOP, Łódź. Termin realizacji: maj – czerwiec 2010 Podstawowe kanały komunikacji: Działania niestandardowe
 • 6. Kampanie reklamowe: Polska Poznań – stolicą dizajnu. Wnioski po badaniach skuteczności kampanii:
 • 7. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Kampania o charakterze wizerunkowym, skoncentrowana na potencjale kulturowym Poznania. Wybrane cele: budowa wizerunku Miasta nowoczesnego, otwartego na sztukę i artystów promocja Miasta o wyjątkowej ofercie kulturalnej
 • 8. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Główne grupy docelowe: mieszkańcy Polski mieszkańcy Poznania profesjonaliści turyści decydenci studenci Fot. Maciej Kaczyński Zasięg terytorialny: Polska + aglomeracje: Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Łódź i Szczecin. Termin realizacji: czerwiec - sierpień 2010
 • 9. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Podstawowe kanały komunikacji: 120 nośników www.odetchnijkultura.poznan.pl
 • 10. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Działania niestandardowe: Sześcian na placu Wolności: 43 m³ kulturalnej atmosfery przez 4 tygodnie w centrum Poznania. Wysyłka kreatywna – dwustu dziennikarzy, przedstawicieli kultury oraz internautów otrzymało nietypowy gadŜet – przezroczysty sześcian z umieszczonym wewnątrz artefaktem (np. liście zielonej herbaty, którą pił przed poznańskim koncertem lider grupy Radiohead).
 • 11. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Specjalnie uruchomiona strona kampanii: www.odetchnijkultura.poznan.pl pozwalała na wzięcie udziału w konkursie, w którym codziennie do wygrania były bilety i zaproszenia na poznańskie wydarzenia kulturalne. Codziennie o godzinie 15:00 na stronie konkursowej pojawiało się pytanie dotyczące szeroko rozumianych działań artystycznych odbywających się w stolicy Wielkopolski. Do udziału w konkursie zachęcała m.in. kampania banerowa oraz specjalny newsletter. Łącznie w konkursie rozdysponowano 77 nagród. Dodatkowo na portalu Facebook uruchomiono akcję społecznościową „Share the air. Inspired by Poznań”.
 • 12. Kampanie reklamowe: Polska Inspired by POZnań - Odetchnij kulturą! Wnioski po badaniach skuteczności kampanii: W kampanii banerowej zanotowano prawie 16 milionów odsłon (o ponad 5 mln przekroczono pierwotne załoŜenia). Strona www.odetchnijkultura.poznan.pl zebrała blisko 12 000 unikalnych uŜytkowników. Działania z zakresu public relations, a zwłaszcza wysyłka kreatywna spotkały się z duŜym zainteresowaniem mediów – materiały o kampanii ukazały się m.in. w portalach Onet.pl i Wp.pl, w materiałach PAP, w 12 rozgłośniach radiowych oraz w mediach branŜowych.
 • 13. Kampanie reklamowe: Polska Przestudiuj Poznań Kampania wpisująca się w załoŜenia marki Akademicki Poznań – zachęta do poznania miasta w wielu wymiarach studenckiego Ŝycia. Wybrane cele: budowa marki Akademickiego Poznania jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce wzmocnienie wizerunku Poznania jako miasta o najlepszej ofercie i atmosferze studiowania zainteresowanie studiami w Poznaniu osób aktywnych, kreatywnych, potencjalnych liderów mogących stanowić wizytówkę miasta
 • 14. Kampanie reklamowe: Polska Przestudiuj Poznań Główne grupy docelowe: maturzyści osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji pedagodzy, doradcy zawodowi rodzice środowiska opiniotwórcze Zasięg terytorialny: Polska – przede wszystkim województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie + miasta: Szczecin, Zielona Góra, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Olsztyn. Termin realizacji: listopad 2010
 • 15. Kampanie reklamowe: Polska Przestudiuj Poznań Podstawowe kanały komunikacji: Internet: klip promocyjny („lipdub”) serwis z materiałami filmowymi oraz konkursem mailing reklama banerowa gra interaktywna net PR prasa (grupa docelowa: opiekunowie) radio
 • 16. Kampanie reklamowe: Polska www.poznanprzyciaganajlepszych.pl
 • 17. Kampanie reklamowe: Polska
 • 18. Kampanie reklamowe: Polska Przestudiuj Poznań Wskaźniki mediowe obrazujące efektywność kampanii osiągnęły zakładany poziom a w przypadku wielu mediów znacząco go przekroczyły. Wybrane dane: 320 emisji reklamy radiowej 66 publikacji w mediach 52 nagrody przyznane w konkursie
 • 19. Kampanie reklamowe: Polska Studiuj w Poznaniu Uzupełnienie promocji Akademickiego Poznania poprzez organizację spotkań w szkołach Wielkopolski oraz prezentacje multimedialne.
 • 20. Kampanie reklamowe: Polska Otwarcie Stadionu. Kampania o charakterze wizerunkowo-informacyjnym: wykorzystanie faktu oddania do uŜytku pierwszego stadionu w Polsce gotowego na turniej EURO 2012. Motyw przewodni w niekonwencjonalny sposób miał komunikować finisz prac stadionowych i gotowość do organizacji imprez.
 • 21. Kampanie reklamowe: Polska Wybrane cele: Poinformowanie o otwarciu Stadionu Miejskiego w Poznaniu, jako pierwszego w Polsce obiektu gotowego do turnieju UEFA EURO 2012. Utrwalenie pozytywnego komunikatu na temat wyjątkowych właściwości Poznania. Komunikowanie potencjału Stadionu Miejskiego w Poznaniu jako nowoczesnej, przyjaznej i wielofunkcyjnej areny sportowej.
 • 22. Kampanie reklamowe: Polska Otwarcie Stadionu. Główne grupy docelowe: mieszkańcy Polski środowiska opiniotwórcze turyści biznesowi turyści indywidualni odbiorcy usług decydenci Termin realizacji: wrzesień 2010 Zasięg terytorialny: Polska, główne miasta: Poznań, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.
 • 23. Kampanie reklamowe: Polska Otwarcie Stadionu. Podstawowe kanały komunikacji:
 • 24. Kampanie reklamowe: Polska Otwarcie Stadionu. Wnioski po badaniach skuteczności kampanii:
 • 25. Kampanie reklamowe: Polska śyczenia świąteczne 2010 Kampania telewizyjna wykorzystująca spot z zespołem Audiofeels.
 • 26. Kampanie reklamowe: Polska śyczenia świąteczne 2010 Wybrane cele: wzmocnienie oddziaływania i wzrost prestiŜu Marki Poznań w skali ogólnopolskiej wykorzystanie w celach wizerunkowych potencjału i atmosfery Świąt BoŜego Narodzenia Główne grupy docelowe: mieszkańcy Polski środowiska opiniotwórcze decydenci turyści biznesowi i indywidualni
 • 27. Kampanie reklamowe: Polska śyczenia świąteczne Zasięg: stacje ogólnopolskie i tematyczne – TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN Turbo, TVN Style, TVN Meteo i Polsat. Termin realizacji: 22-26 grudnia 2010 (125 emisji) Wnioski po badaniach skuteczności kampanii: Według AGB NMR Poland, wartość wskaźnika GRP (gross rating point, suma oglądalności wszystkich emisji) wyniosła aŜ 105 w grupie celowej 16-49. 48% grupy celowej zobaczyło reklamę przynajmniej jeden raz, 14% – przynajmniej 3 razy. Wśród osób objętych zasięgiem średnio widziano spot dwukrotnie.
 • 28. Kampanie / Wydarzenia Poznań workshops Projekt realizujący postulat kompleksowej i spójnej promocji wydarzeń z Ŝycia naukowego Poznania, wykładów światowej klasy naukowców, warsztatów, konferencji czy innowacji. Działanie skierowane tak do profesjonalistów, jak i do młodzieŜy oraz Studentów, którego celem jest wsparcie wizerunku Poznania jako centrum naukowego. www.workshops.poznan.pl
 • 29. Kampanie / Wydarzenia Poznań workshops Działania reklamowe zrealizowane dotychczas w ramach projektu: kampania outdoorowa w największych polskich miastach na 120 nośnikach typu Citylight kampania banerowa na portalu Onet.pl działania z zakresu media relations
 • 30. Wydarzenia Poznań za pół ceny – promocja akcji. Dla jednego z najwaŜniejszych produktów turystycznych Poznania przygotowano dosyć niestandardową akcję promocyjną. Celem był wzrost rozpoznawalności i świadomości akcji „Poznań za pół ceny” – grupy docelowe działań to przede wszystkim turyści oraz mieszkańcy, a takŜe środowiska opiniotwórcze. Zasięg: ogólnopolski + najwaŜniejsze miasta (m.in. Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Wrocław, Warszawa). Termin realizacji: 22-23 maja, 4-6 czerwca
 • 31. Wydarzenia Poznań za pół ceny – promocja akcji. Wybrane działania promocyjne: reklama w berlińskim metrze działania partyzanckie w TVN 24 zawieszki na autach metkowanie miasta plakaty oraz ulotki Akcja promocyjna została znakomicie przyjęta i odbiła się szerokim echem w mediach. W trakcie weekendu „Poznań za pół ceny” z oferty uczestniczących podmiotów skorzystano ponad 65 tys. razy.
 • 32. Wydarzenia Poznań za pół ceny – promocja akcji.
 • 33. Wydarzenia N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010 www.renaultf1teamshow.pl Miasto Poznań było partnerem jednego z najciekawszych wydarzeń motoryzacyjnych 2010 roku – na Torze Poznań zgromadziło się 140 tysięcy osób, które na Ŝywo podziwiały Roberta Kubicę w bolidzie Renault F1 Team.
 • 34. Wydarzenia N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010 Cele: utrwalenie wizerunku miasta, w którym odbywają się liczące się imprezy promocja Poznania jako atrakcyjnej destynacji i miejsca do Ŝycia uzyskanie zainteresowania mediów Główne grupy docelowe: mieszkańcy Poznania i aglomeracji środowiska opiniotwórcze decydenci turyści indywidualni studenci, maturzyści www.renaultf1teamshow.pl
 • 35. Wydarzenia N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010 Wykorzystanie potencjału promocyjnego imprezy: patronat honorowy ekspozycja logotypu Miasta Poznania na materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w trakcie wydarzenia udział w działaniach PR imprezy Wkład Miasta: udostępnienie komunikacji miejskiej wsparcie promocyjne za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych
 • 36. Wydarzenia N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, 17 lipca 2010 Skuteczność: zanotowano 1552 publikacji, w których znalazła się informacja, Ŝe Poznań był patronem honorowym imprezy. www.renaultf1teamshow.pl
 • 37. Wydarzenia 4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010 Poznań ponownie był gospodarzem prestiŜowego wydarzenia na skalę międzynarodową – konferencja ASEM po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Ministrowie z 46 krajów Unii Europejskiej oraz Azji pod hasłem "Dziedzictwo wobec wyzwań współczesności" debatowali między innymi na temat rozwoju idei dialogu międzykulturowego.
 • 38. Wydarzenia 4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010 Cele: poinformowanie o znaczącym wydarzeniu rangi międzynarodowej odbywającym się w Poznaniu utrwalenie wizerunku Miasta Poznania jako liczącej się destynacji i gospodarza prestiŜowych konferencji, spotkań i imprez Główne grupy docelowe: mieszkańcy Polski środowiska opiniotwórcze decydenci turyści biznesowi
 • 39. Wydarzenia 4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010 Wykorzystanie potencjału promocyjnego wydarzenia: kampania reklamowa na nośnikach outdoorowych: 140 nośników typu billboard 40 nośników typu cityscroll w 12 największych polskich miastach promocja za pośrednictwem prasy i Internetu działania z zakresu PR branding (dekoracja) Miasta materiały dla uczestników konferencji
 • 40. Wydarzenia 4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy w ramach państw ASEM (Asia-Europe Meeting), 8-10 września 2010 Informacja o konferencji w Poznaniu pojawiła się w najwaŜniejszych mediach opiniotwórczych oraz kulturalnych.
 • 41. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Otwarcie pierwszego w Polsce stadionu na Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej uświetnił występ jednej z najwaŜniejszych światowych gwiazd – koncert Stinga z towarzyszeniem Royal Philharmonic Concert Orchestra pod dyrekcją Stevena Mercurio okazał się być jednym z najwaŜniejszych wydarzeń roku 2010. Koncert odbył się w ramach cyklu Poznań dla Ziemi – autorskiego projektu z proekologicznym przesłaniem.
 • 42. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Cele: uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce areny na EURO 2012 wzmocnienie wizerunku Poznania jako miasta, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia o międzynarodowym zasięgu wzrost świadomości marki Poznań dla Ziemi – podkreślanie proekologicznych ambicji miasta, które jest na bieŜąco ze światowymi trendami i potrzebami Główne grupy docelowe: mieszkańcy Poznania i aglomeracji środowiska opiniotwórcze decydenci turyści indywidualni
 • 43. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. W koncertowym Otwarciu wzięło udział ponad 30 000 widzów.
 • 44. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Wydarzenie wykorzystano jako pretekst do kompleksowej promocji Miasta: ogólnopolska kampania reklamowa obejmująca telewizję, prasę, radio, outdoor, Internet oraz mailing logotyp Miasta Poznania oraz specjalna wkładka promocyjna w całym polskim nakładzie płyty „Symphonicities”
 • 45. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Serwis internetowy www.poznan-sting.pl
 • 46. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Profil koncertu na portalu społecznościowym Facebook:
 • 47. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Podsumowanie badań skuteczności: Zanotowano łącznie 930 publikacji związanych z Ceremonią Otwarcia Stadionu i koncertem Stinga. Wiele materiałów ukazało się w wysokonakładowej prasie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polska The Times, Fakt) i magazynach lifestylowych (m.in. Twój Styl, Show), w Internecie dominowały portale tematyczne i informacyjne. Kampania radiowa, obejmująca emisję 115 spotów, zrealizowana została w stacji o najwyŜszym udziale w rynku (RMF FM – 28%, zasięg dzienny – 10 mln). Dodatkowo w promocję włączyło się RMF Classic. Szacowany zasięg kampanii telewizyjnej (TVN, TVN24, prime time) wynosi średnio 2 mln widzów tygodniowo.
 • 48. Wydarzenia Poznań dla Ziemi: Otwarcie Stadionu – Koncert Stinga. Podsumowanie badań skuteczności: Promocję uzupełniła kampania kinowa – w 28 kinach w całej Polsce, na 311 ekranach przed kaŜdym seansem emitowane były 30 sekundowe spoty promujące wydarzenie. Estymacja widowni w danym okresie wynosiła 1 537 635 osób. Łączna liczba nowych uŜytkowników serwisu internetowego w lipcu, sierpniu i wrześniu wyniosła 32899 osób, profil koncertu na portalu Facebook polubiło 1229 osób. Kampania outdoorowa wykorzystywała nośniki billboard, citylight oraz siatki wielkoformatowe. Z tymi ostatnimi miało kontakt średnio ok. 50 tysięcy osób dziennie. Zanotowano 5 mln odsłon banera na stronach serwisu Onet.pl
 • 49. Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Po raz piąty Miasto Poznań gościło międzynarodową ekipę rzeźbiarzy lodowych, którzy rywalizując w festiwalowym konkursie stworzyli wyjątkową dekorację Betlejem Poznańskiego.
 • 50. Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Wykorzystując naturalny potencjał wydarzenia, Miasto Poznań zadbało o niebanalną promocję wydarzenia. Grupą docelową działań byli przede wszystkim turyści, mieszkańcy miasta oraz profesjonaliści. Reklama na Festiwalu Reklamy AD DAYS w Łodzi (listopad 2010).
 • 51. Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Oryginalne reklamy w przestrzeni miejskiej powstały we współpracy z firmą Stihl.
 • 52. Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Dodatkowo zrealizowano: kampanię outdoorową w najwaŜniejszych polskich miastach (120 nośników typu Citylight oraz siatki wielkogabarytowe) kampanię banerową na portalu Onet.pl działania z zakresu media relations Relacje z Festiwalu pojawiły się w większości mediów ogólnopolskich, w tym w telewizji (TVP, Polsat, TVN) oraz w mediach zagranicznych.
 • 53. Wydarzenia Poznań w wyobraźni Ryszarda Horowitza. Zaproszenie do współpracy wybitnego twórcy – Ryszarda Horowitza – zaowocowało wyjątkowymi pracami, które wykorzystywane są w działaniach promocyjnych Miasta Poznania – wystawa, planowany album, ekskluzywny gadŜet, działania media relations.
 • 54. Internet i media społecznościowe Stworzenie i administracja oficjalnymi profilami Miasta Poznania w najpopularniejszych portalach społecznościowych. Cele: budowanie wizerunku Miasta Poznania zgodnie z załoŜeniami Strategii Promocji Marki Poznań: dotarcie do kluczowych grup docelowych wzmocnienie aktywności Poznania w mediach społecznościowych budowanie wizerunku miasta wykorzystującego potencjał nowych mediów w sposób profesjonalny i przemyślany. zwiększenie grupy osób regularnie odwiedzających profile Poznania Główne grupy docelowe: mieszkańcy Poznania i aglomeracji studenci i uczniowie, profesjonaliści turyści indywidualni i biznesowi
 • 55. Internet i media społecznościowe www.facebook.com/MiastoPoznan
 • 56. Internet i media społecznościowe www.facebook.com/MiastoPoznan
 • 57. Internet i media społecznościowe www.youtube.com/poznanPL
 • 58. Internet i media społecznościowe www.fotoportal.poznan.pl W grudniu 2010 uruchomiono miejski serwis fotograficzny, obejmujący Galerię Miasta Poznania, Fotoportal – bieŜące źródło informacji o przedsięwzięciach związanych z fotografią oraz Konkurs Fotograficzny. Cele: pozyskanie jak największej ilości ciekawych zdjęć, które zapełnią oficjalną galerię zdjęć dla prasy pozytywna ewolucja wizerunku Poznania wśród osób, które nie widziały miasta wykreowanie kolejnego medium, które umoŜliwi promowanie waŜnych wydarzeń odbywających się w Poznaniu Główne grupy docelowe: turyści, mieszkańcy Poznania i aglomeracji, profesjonaliści, studenci.
 • 59. Internet i media społecznościowe www.fotoportal.poznan.pl
 • 60. Internet i media społecznościowe www.fotoportal.poznan.pl
 • 61. Internet i media społecznościowe www.fotoportal.poznan.pl
 • 62. Internet i media społecznościowe Konkurs „Zostań architektem Poznania” Promocja Miasta Poznania w ramach popularnego narzędzia jakim jest Google Earth. Celem było pozyskanie modeli 3D budynków zlokalizowanych w centrum. Uzyskane prace zgłoszone zostały do Google Earth. Konkurs odbywał się od listopada do grudnia 2010 roku i skierowany był do profesjonalistów, studentów i mieszkańców Poznania.
 • 63. Internet i media społecznościowe www.poznan.pl – unowocześnienie layoutu portalu Miasta.
 • 64. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Kompleksowe działanie zorientowane na budowanie wizerunku Miasta Poznania jako destynacji sportowej oraz Miasta Gospodarza UEFA EURO 2012. Budowanie potencjału poznańskich marek sportowych poprzez konsekwentną promocję w długoterminowej perspektywie.
 • 65. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Cele: Poinformowanie o potencjale sportowym i rozrywkowym Miasta Poznania w kontekście przygotowań do turnieju Euro 2012. Podniesienie poziomu rozpoznawalności poznańskich marek sportowych (Poznań Marathon, Poznań Porsche Open). Podniesienie liczby komunikatów na temat Poznania w mediach zagranicznych.
 • 66. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Główne grupy docelowe: turyści indywidualni turyści biznesowi decydenci odbiorcy usług studenci kibice, osoby zainteresowane sportem Termin realizacji: czerwiec – listopad 2010 Zasięg terytorialny: Europa i Afryka Północna.
 • 67. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: spoty reklamowe Poznań Maraton 3 wersje językowe łącznie 174 emisje w paśmie Eurosport International oraz tzw. oknie niemieckojęzycznym
 • 68. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: spoty reklamowe Poznań Porsche Open łącznie 120 emisji na kanale Eurosport2 + informacje w Internecie
 • 69. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: plansze sponsorskie – mecze eliminacyjne EURO 2012 3 wersje językowe łącznie 160 emisji na kanale Eurosport International oraz 44 emisje na kanale Eurosport 2 emisja wokół audycji na temat eliminacji oraz meczy eliminacyjnych EURO 2012
 • 70. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Fan Stadium Guide – 5’ program o poznańskim Stadionie 3 emisje na kanale Eurosport International kilkadziesiat tysięcy odsłon na miejskim kanale w serwisie YouTube Poznań Porsche Open – 5’ relacja 3 emisje na kanale Eurosport International
 • 71. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: Poznań Maraton – 52’ relacja z biegu – 2 emisje na kanale Eurosport International baner reklamowy Poznań Maraton na eurosport.pl (150 tys. odsłon)
 • 72. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie – 5’ program Sport Destination Poznań, wyprodukowany w trakcie finałów na poznańskiej Malcie – w uzupełnieniu ok. 17-godzinnej transmisji z Mistrzostw. 4 emisje na kanale Eurosport International
 • 73. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. emisja spotów reklamowych Poznań Maraton w Internecie ponad 5 150 000 odsłon na portalach eurosport.yahoo.de oraz eurosport.yahoo.uk.co
 • 74. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Elementy kampanii: obecność w materiałach redakcyjnych: newsletter, wywiad z przedstawicielem Miasta na targach World Travel Market w Londynie, komentarze redakcyjne w trakcie relacji meczu Polska – WybrzeŜe Kości Słoniowej, itp.
 • 75. Promocja za granicą Kampania reklamowa w stacji Eurosport. Podsumowanie skuteczności: Ponad 137 milionów indywidualnych kontaktów z materiałami reklamowymi Miasta Poznania w całym okresie trwania kampanii (spoty oraz plansze sponsoringowe). Ponad 1,7 miliona widzów programów promocyjnych. 642 tysięczna widownia relacji z Poznań Maratonu. 18 milionów widzów transmisji z Mistrzostw Świata w kajakarstwie.
 • 76. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Kampania oparta o kilka podstawowych działań realizowanych na wybranych rynkach docelowych. Motyw przewodni kampanii: Poznań. Eastern energy, Western style. Wybrane cele: wzrost rozpoznawalności Miasta Poznania oraz świadomości Marki Poznań poza granicami Polski kreowanie pozytywnego wizerunku w oparciu o załoŜenia strategiczne dla Marki Poznań komunikacja wizerunkowych atrybutów miasta zaintrygowanie odbiorcy Poznaniem, zainspirowanie do zapoznania się z ofertą miasta
 • 77. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Projekty realizowane w ramach kampanii, skierowane do ludzi biznesu: Newsletter biznesowy: publikacja elektroniczna, w której przedstawiciele biznesu podzielą się swoją wiedzą na temat tego, dlaczego warto inwestować w Poznaniu oraz jakie są trendy w ich branŜach – dystrybucja wśród kadry zarządzającej oraz dziennikarzy z rynków docelowych kampanii
 • 78. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Projekty realizowane w ramach kampanii, skierowane do ludzi biznesu: Kapsuła targowa: ekspozycja designerskiego obiektu promocyjnego na międzynarodowych imprezach targowych w państwach docelowych kampanii: IFA Berlin (targi elektroniczne), RWM Exhibition Birmingham (targi ekologiczne), VISCOM ParyŜ (komunikacja wizualna), N.O.W. Fashion Exhibition Mediolan (targi mody). Kapsuła zaprojektowana została przez pracownię MOA z Poznania.
 • 79. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Projekty realizowane w ramach kampanii, skierowane do liderów opinii: Konkurs „Weekend w Poznaniu”, realizowany poprzez serwis www.eews.pl oraz profil na portalu Facebook. Zwycięzcy otrzymywali bilety lotnicze, klucze do apartamentu w Poznaniu oraz pomoc w samodzielnym zwiedzaniu miasta.
 • 80. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Projekty realizowane w ramach kampanii, skierowane do liderów opinii: Wystawa fotografii „Poznań. Eastern energy, Western style”: w sierpniu i wrześniu, w Berlinie, Londynie, Mediolanie i ParyŜu zrealizowano wystawę 20 fotografii wykonanych w Poznaniu przez fotografów z czterech państw kontynentu – Francesco Giusti (Włochy), Paul Hardy Carter (Wielka Brytania), Ben Mergelsberg (Niemcy) oraz Thierry Lewenberg-Strum (Francja).
 • 81. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Projekty realizowane w ramach kampanii, skierowane do decydentów: Letnie obietnice: akcja komunikacyjna skierowana do deputowanych i pracowników unijnej administracji w Brukseli. Uczestników poproszono o podjęcie wakacyjnego zobowiązania, dla którego inspiracją ma być Poznań. Po wakacjach na podstawie deklaracji deputowanych przygotowano informację dla mediów.
 • 82. Promocja za granicą Zagraniczna kampania oparta o działania public relations. Wybrane elementy podsumowania kampanii:
 • 83. Promocja za granicą Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop: Emisja nowego spotu promocyjnego w zagranicznych stacjach telewizyjnych.
 • 84. Promocja za granicą Film Kalejdoskop: Nowy spot promocyjny Poznania przygotowany został zarówno na potrzeby działań promocyjnych na terenie kraju, jak i poza jego Granicami: posiada dwie wersje językowe – polską i angielską. Za realizację filmu odpowiada dom producencki Opus Film, zaś jego reŜyserem filmu jest Xawery śuławski. Koncepcja filmu opierała się na pokazaniu miasta w sposób niecodzienny – miasto zostało pokazane z lotu ptaka, a sceny zostały zmontowane w sposób dynamiczny bardzo nowoczesny. Powstało łącznie 5 wersji filmu: 3 spoty 30-sekundowe, film o długości minuty oraz wersja trwająca 195 sekund. KaŜdy film jest zmontowany z muzyką w wersji polskiej i angielskiej.
 • 85. Kampanie reklamowe: Polska Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop: Wybrane cele: budowa wizerunku Miasta Poznania zgodnie z załoŜeniami Strategii Promocji Marki Poznań wzrost rozpoznawalności Poznania oraz świadomości Marki Poznań poza granicami Polski zaintrygowanie odbiorcy Poznaniem, zainspirowanie do zapoznania się z ofertą Miasta Główne grupy docelowe: turyści indywidualni i biznesowi środowiska opiniotwórcze decydenci inwestorzy
 • 86. Kampanie reklamowe: Polska Kampania reklamowa z wykorzystaniem filmu Kalejdoskop: Zasięg: Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania + obszar EMEA. Termin realizacji: listopad 2010 (łącznie 1400 spotów). Wybrane kanały telewizyjne biorące udział w kampanii: CNN (EMEA), VOX, N24 (Niemcy), VIAJAR, CNN+ (Hiszpania), Sky Sport, Sky News, CNBC (Wielka Brytania). Wnioski po badaniach skuteczności kampanii: Affinity index dla wszystkich krajów został osiągnięty w przedziale 65-95 co stanowi dobrą wyjściową do dalszych działań w szczególności na rynku brytyjskim, gdzie wskaźnik był najwyŜszy.
 • 87. Działania PR Media relations Wybrane cele: budowa wizerunku zgodna z załoŜeniami Strategii Promocji Marki Poznań: wzmocnienie oddziaływania i wzrost prestiŜu Marki Poznań wzmocnienie obecności oraz zwiększenie liczby cytowań Poznania w mediach ogólnopolskich zaproszenie do zapoznania się z ofertą miasta oraz zaproszenie dziennikarzy do przyjazdu do Poznania na wybrane wydarzenie zaakcentowanie unikatowości projektów realizowanych w mieście Główne grupy docelowe: media: prasa codzienna, tygodniki opiniotwórcze, magazyny kulturalne, lifestylowe, turystyczne, autorzy opiniotwórczych blogów środowiska opiniotwórcze
 • 88. Działania PR Media relations Zasięg: ogólnopolski Termin realizacji: czerwiec – listopad 2010 Podsumowanie skuteczności: Ponad 20 dziennikarzy odwiedziło Poznań podczas takich wydarzeń jak: Festiwal Animator, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Mediations Biennale, Art & Fashion Festival czy Dancing Poznań. Dodatkowo dziennikarze, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wybranych wydarzeniach, przygotowywali autorskie zapowiedzi oraz relacje. Wybrane media: TVN, Przekrój, Hiro magazyn, Onet.pl, TOK FM, ELLE, PodróŜe, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Zwierciadło, TVP Kultura.
 • 89. Działania PR Media relations Wybrane materiały:
 • 90. Działania PR Media relations Wybrane materiały:
 • 91. Działania PR Otwarcie Stadionu – konferencja prasowa, 14 lipca 2010. Podsumowanie: Ponad 100 zaproszonych dziennikarzy – na konferencję dotarło ponad 90 osób, w tym 52 redakcje i ponad 60 dziennikarzy.
 • 92. Działania PR Otwarcie Stadionu – konferencja prasowa, 14 lipca 2010. Podsumowanie: duŜy rozgłos w mediach ogólnopolskich na przestrzeni 5 dni od konferencji: 25 materiałów radiowych i telewizyjnych 26 artykułów prasowych 122 informacje w Internecie (portale informacyjne i tematyczne: biznes, sport, kultura)
 • 93. Działania PR Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010 Wizyta studyjna przygotowana we współpracy z PLOT i POT – dotarcie do dziennikarzy z czterech kluczowych rynków docelowych (Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy), organizacja i koordynacja pobytu dziennikarzy w Poznaniu. W projekcie wzięło udział 10 dziennikarzy – po trzech z Włoch i Niemiec, dwoje z Francji oraz z Hiszpanii. Rezultatem było kilkanaście artykułów opublikowanych za granicą dotyczących samego Poznania, Stadionu oraz imprezy Otwarcia.
 • 94. Działania PR Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010 Tuttosport: Lequipe.fr: Latercera.com
 • 95. Działania PR Otwarcie Stadionu – Study Tour, 19-21 września 2010 La Repubblica: Uefa.com Diario.iol.pt
 • 96. UEFA EURO 2012™ Host City Composite Logo Oficjalny logotyp Miasta Gospodarza powstał w wyniku długich negocjacji z UEFA. Poznańskie logo zostało ocenione jako najlepsze z zaprezentowanych, w czytelny sposób nawiązując do Strategii Promocji Marki Poznań.
 • 97. Nagrody i wyróŜnienia Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010 Złote Formaty to najwaŜniejszy i najbardziej prestiŜowy konkurs związany z dziedziną promocji miejsc w Polsce. Jest jednym z dwóch kluczowych elementów Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Stanowi przegląd osiągnięć i projektów promocyjnych polskich miast i regionów. W IV edycji konkursu Miasto Poznań zdobyło dwie nagrody oraz cztery wyróŜnienia – w najwaŜniejszej kategorii Grand Prix, Strategia Promocji Marki Poznań została uhonorowana II miejscem. Poznańska kandydatura została najwyŜej oceniona spośród wszystkich miast startujących w konkursie.
 • 98. Nagrody i wyróŜnienia Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010 Kategoria: kampania outdoorowa. Kategoria: Grand Prix.
 • 99. Nagrody i wyróŜnienia Złote Formaty, 21-22 kwietnia 2010 WyróŜnienia / nominacje: Kategoria: Event – Poznań za pół ceny Kategoria: Kampania on-line – Akademicki Poznań II Nagroda Specjalna Magazynu ELLE – Strategia Promocji Marki Poznań (kategoria Grand Prix) – nagroda: artykuł w cyklu „Zoom na miasto” Nagroda Specjalna Portalu PRoto.pl – Akademicki Poznań II – nagroda: pogłębiony case study wyróŜnionego projektu, przedstawiony na portalu PRoto.pl oraz w newsletterze
 • 100. Nagrody i wyróŜnienia Promocity – Złoty Prom, 9-10 września 2010 Świąteczny spot Miasta Poznania zdobył główną nagrodę na II Przeglądzie Filmów Promocyjnych Miast i Regionów Promocity w Gdyni: Złoty Prom. Film nagrodzony w kategorii „Spoty TV” przekonał do siebie jury świeŜością, pomysłowością i profesjonalną realizacją.
 • 101. Nagrody i wyróŜnienia Nominacja do Sukcesu Roku 2010 „Gazety Wyborczej”
 • 102. Nagrody i wyróŜnienia Lider rankingu Instytutu Best Place. Szefowie promocji największych polskich jednostek samorządu terytorialnego najbardziej doceniają starania promocyjne Poznania oraz Wrocławia. Poznań znalazł się takŜe na czele kolejnego rankingu – na najbardziej widoczne działania promocyjne. Zdeklasował w tym zestawieniu kolejne samorządy – woj. śląskie i miasto Łódź.
 • 103. Nagrody i wyróŜnienia Lider rankingu Instytutu Best Place.
 • 104. Nagrody i wyróŜnienia Lider rankingu Instytutu Best Place.

Related Documents