Kraków, 04.12.2009 r.
Strategia
Marki Radom
wersja skrócona
Spis treści
Diagnoza 5
Analiza: kluczowe dane 11
Analiza SWOT/TOWS ...
Diagnoza
Diagnoza: jakie mamy możliwości?
Skojarzenia
radomian
Skojarzen...
Diagnoza: jakie mamy możliwości?
Skojarzenia pozytywne
Skojarzenia
radomian
20% radomian postrzega to...
Diagnoza: jakie mamy możliwości?
Skojarzenia negatywne
Skojarzenia
radomian
...
Diagnoza: jakie mamy możliwości?
Niektóre skojarzenia wzajemnie się znoszą
...
Wniosek
Z marketingowego punktu widzenia mamy
otwarte możliwości
Radom to biała,
...
Analiza:
kluczowe dane
Uwagi wstępne
Podstawowe źródła danych
Dokument: „Strategia Dokument: „ Przewodnik...
Analiza SWOT/TOWS
Gospodarka część ...
część II Edukacja
...
Kultura część ...
część IV Turystyka
Mocne st...
Jakość życia część V
...
część VI Ludzie
...
Kluczowe problemy
Słaby rozwój obszarów:
• gospodarczego
• kulturalno-turystycznego
• edukacyjnego
• społeczneg...
Cele strategiczne
i szczegółowe
Cele strategiczne i szczegółowe
Marka RADOM
CELE STRATEGICZNE
...
Cele strategiczne
1 Zbudować mocną, unikalną markę gospodarczą na
percepcyjnej mapie Polski.
2
...
Cele szczegółowe: GOSPODARKA
1
Zbudować markę gospodarczą o charakterze przemysłowym,
bazującą ...
Cele szczegółowe: EDUKACJA
Wypromować Radom jako ważny ośrodek edukacyjny o pro lu
3 technicznym, z uwzględ...
Cele szczegółowe: KULTURA I TURYSTYKA
5 Wypromować i wzmocnić ofertę kulturalną miasta.
6
Zbu...
Cele szczegółowe: SPOŁECZEŃSTWO
8 Wypromować postawę przedsiębiorczości i prospołeczności
mieszkańców Radomi...
Grupy docelowe
Grupy docelowe
Mieszkańcy Potencjalni
Radomia ...
Grupy docelowe – mieszkańcy Radomia
1. Pro l demogra czny
• Wiek 15+, mężczyźni i kobiety
• Mieszkańcy Radomia i p...
Grupy docelowe – potencjalni inwestorzy
1. Pro l demogra czny
• Wykształcenie średnie lub wyższe.
•...
Grupy docelowe – potencjalni inwestorzy
3. Uwarunkowania decyzji
Uwarunkowania twarde Uwar...
Grupy docelowe – lokalni przedsiębiorcy
1. Pro l demogra czny
Core target:
• mężczyźni, 30-45 lat, ...
Grupy docelowe – turyści weekendowi
• 15-39 lat (niewielka przewaga 25-29 r.ż), kobiety i mężczyźni.
• Głównie osoby poz...
Grupy docelowe – uczniowie i studenci
1. Pro l demogra czny
• 15-27 lat, mężczyźni i kobiety.
• Zam...
Grupy docelowe – liderzy opinii
• Dziennikarze lokalni i ogólnopolscy, biznesmeni, naukowcy, politycy itp.
• Spro lowani...
Pozycjonowanie marki
Pozycjonowanie marki
2
Grupy docelowe
...
Pozycjonowanie marki
1 Produkt (miasto)
1a 1b
P...
Pozycjonowanie marki
1a Potencjał Miasta
„tradycje ...
Pozycjonowanie marki
1b Opinie (image, zalety, wady, itp.)
W kontekście wizerunku wg Polaków
do Radomi...
Pozycjonowanie marki
2 Grupy docelowe
Wiedza i doświadczenie ludzi w przemyśle
elektroma...
Pozycjonowanie marki
3 Konkurencja – kryteria wyboru
1. Geogra a (region, kraj, zagranica)
• Regio...
Pozycjonowanie marki
3 Konkurencja
1. Płock
2. Warszawa
3. Lublin
...
Pozycjonowanie marki
49
Pozycjonowanie marki
4 Trendy
• Tendencja/trend do samozatrudnienia
• Wzrost w...
Pozycjonowanie marki
RADOM
to centrum techniki precyzyjnej,
opartej na przedsiębiorczości
...
Piramida tożsamości marki
Ostateczna korzyść
OBIETNICA wynikaj...
Piramida tożsamości marki
• ...
Demo Brand Construction
Wizerunek
Kompetencje Atr...
Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia
RADOM
to centrum techniki precyzyjnej ...
Jaką kreujemy percepcję miasta?
oś
m to c kraju,
e ntru mapie łe...
Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia
Pewność siebie/dominacja
...
Pozycjonowanie Marki Miasta Radomia
PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP I KOMPETENCJE
...
Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia
PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP I KOMPETENCJE
...
Pozycjonowanie Marki Miasta Radomia
PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP
dziecko,...
Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia
PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP
Archetyp mędrca, eksperta ...
Rekomendacja projektów
Marka RADOM
GOSPODARKA EDUKACJA KULTURA TURYSTYKA
...
Rekomendacja projektów
Gospodarka: Cele
Cel strategiczny
Budowanie mocnej, unikalnej marki gospodarczej na perce...
Rekomendacja projektów: gospodarka
Projekt SIX Sigma:
Sześć Sigma (ang. Six Sigma) jest to metoda zarządzania...
Rekomendacja projektów: six sigma
Wdrożenie w UM Radom: Urząd Miejski to pierwsza instytucja, która powinna
wdrożyć...
Rekomendacja projektów: gospodarka
Stworzenie i wypromowanie parku technologicznego.
Projekt na styku gospoda...
Rekomendacja projektów
Kultura: Cele
Cel strategiczny
Budowanie wizerunku Marki Radom uwzględniając inne obszary...
Rekomendacja projektów: kultura
Wprowadzenie
• Przypisanie projektom kulturalnym atrybutów i skojarzeń związa...
Rekomendacja projektów: kultura
Stworzenie centrum form przemysłowych i wzornictwa użytkowego.
• Stworzenie i wypromo...
Rekomendacja projektów: kultura/turystyka
Wykorzystanie i przypisanie AIR SHOW do Marki Radom
• Dotychczas ...
Rekomendacja projektów: kultura/turystyka
Projekt Muzeum Kałasznikowa
• Rekomenduje się wykorzystanie percepcji fabryk...
Rekomendacja projektów: kultura/turystyka
Partnerstwo z Landshut.
• Wykorzystanie obchodów zaślubin w Lands...
Rekomendacja projektów: kultura/turystyka
Piotrówka: zalążek rzemiosła i przemysłu.
• Po renowacji i odnowieniu obiek...
Rekomendacja projektów
Edukacja: Cele
Cel strategiczny
Budowanie wizerunku marki Radom uwzględnia...
Rekomendacja projektów: edukacja
Projekt edukacyjny Akademia Six Sigmy
• W ramach wdrożenia Six Sigmy jako narzędzia w ...
Rekomendacja projektów: edukacja
Projekt „TUR”
Praktyczność
...
Rekomendacja projektów: edukacja
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN – TUB
Na uniwersytecie powstał pierwszy elektroniczny m...
Rekomendacja projektów: edukacja
Projekt „TUR” – kluczowe założenia
Rekomendujemy koncentrację na kierunkach ...
Rekomendacja projektów: edukacja
Projekt „Techniczne verbum” – założenia
1. Stworzenie centrum nauki języków obcych ze ...
DEMO E ective Launching
ul. Flisacka 3a, 30-114 Kraków
tel. 12/ 422 65 48
www.demo.com.pl
Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom
Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom
Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom
Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom
Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom
of 80

Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom

Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      Business      


Transcripts - Najważniejsze Założenia Strategii Marki Radom

 • 1. Kraków, 04.12.2009 r. Strategia Marki Radom wersja skrócona
 • 2. Spis treści Diagnoza 5 Analiza: kluczowe dane 11 Analiza SWOT/TOWS 13 Kluczowe problemy 21 Cele strategiczne i szczegółowe 23 Grupy docelowe 31 Pozycjonowanie marki 41
 • 3. Diagnoza
 • 4. Diagnoza: jakie mamy możliwości? Skojarzenia radomian Skojarzenia pozytywne ? Skojarzenia negatywne Skojarzenia Polaków 6
 • 5. Diagnoza: jakie mamy możliwości? Skojarzenia pozytywne Skojarzenia radomian 20% radomian postrzega to miasto jako atrakcyjne dla działalności gospodarczej. ? Najczęstsze skojarzenia z Radomiem to Air Show bądź skojarzenia rodzinne. 14% kojarzy Radom z zabytkami, a 11% z mnogością sklepów. 12% wskazuje na Air Show jako wyróżnik miasta. Dla 11% radomian zaletą jest rozwój miasta, komunikacja i położenie (9%) oraz imprezy, kultura itp. (8%). Radom to miasto ludzi pracowitych. Radom to miasto ludzi przedsiębiorczych i zaradnych. Skojarzenia Polaków Brak 7
 • 6. Diagnoza: jakie mamy możliwości? Skojarzenia negatywne Skojarzenia radomian Radom to miasto nie postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. ? 20% kojarzy miasto z bezrobociem. 35% uważa, że nic Radomia nie wyróżnia. Radomianie wyznaczają jako wady słabą jakość dróg 9%, oraz brak imprez kulturalnych 8%. Miasto bez perspektyw zawodowych. Miasto słabo postrzegane w aspektach kulturowych. Niska atrakcyjność gospodarcza. Niska atrakcyjność turystyczna. Brak imprez i festiwali poświęconych sztuce. Skojarzenia Polaków Radom nie jest postrzegany jako miasto atrakcyjne turystycznie. Polacy nie postrzegają Radomia jako miasta atrakcyjnego dla działalności gospodarczej. Miasto bez perspektyw zawodowych. Miasto słabo postrzegane w aspektach kulturowych. Niska atrakcyjność gospodarcza. Niska atrakcyjność turystyczna. 8
 • 7. Diagnoza: jakie mamy możliwości? Niektóre skojarzenia wzajemnie się znoszą Polacy nie postrzegają 20% radomian postrzega to Radomia jako miasta miasto jako atrakcyjne dla atrakcyjnego dla działalności gospodarczej działalności gospodarczej. Inni radomianie z kolei Dla 8% radomian zaletą uważają, że w mieście miasta są imprezy, kultura brak imprez i festiwali poświęconych sztuce. Wielu Polaków (a także radomian) nie ma żadnych skojarzeń z miastem: 57% Polaków nie ma konkretnych skojarzeń z Radomiem. 84% Polaków nie ma opinii na temat Radomia i nie potra wymienić jego zalet. 14% Radomian nie ma skojarzeń z miastem. 9
 • 8. Wniosek Z marketingowego punktu widzenia mamy otwarte możliwości Radom to biała, niezapisana karta, którą możemy zapełnić sko- jarzeniami. 10 Ale musimy się do czegoś odwołać…
 • 9. Analiza: kluczowe dane
 • 10. Uwagi wstępne Podstawowe źródła danych Dokument: „Strategia Dokument: „ Przewodnik Dokument: „Strategia Promocji Województwa Inwestora po Mazowszu” Rozwoju Miasta Radomia Mazowieckiego” na lata 2008-2020” ARM S.A. ARM S.A. UM w Radomiu Wyniki badań ilościowych: Wyniki badań Raport z konsultacji „Wizerunek Radomia” jakościowych: „?” społecznych: „Radom oczami mieszkańców” TNS OBOP TNS OBOP DEMO E ective Launching Opinie mieszkańców Radomia SMG/KRC TGI 12
 • 11. Analiza SWOT/TOWS
 • 12. Gospodarka część I Mocne strony Słabe strony • Charakter i doświadczenie miasta przemysłowego (zwłaszcza • Wysokie 20% bezrobocie, które przekłada się na skojarzenia elektromaszynowy przemysł precyzyjny) radomian z miastem • Wiedza i doświadczenie ludzi w przemyśle elektromaszynowym • Brak powierzchni inwestycyjnych pod nowe, duże inwestycje • Istnienie strefy ekonomicznej • Sektor gospodarczy niedostosowane do wymogów • Duża liczba potencjalnych pracowników nowoczesnej gospodarki pod względem innowacyjności i technologii • Bliskość największego ośrodka gospodarczego w kraju • Brak wskazań ze strony Polaków na Radom, jako miejsca • Atrakcyjne położenie komunikacyjne atrakcyjnego gospodarczo • Względnie duży potencjał konsumpcyjny • Niewielki odsetek badanych kojarzy miasto z maszynami do • Powstanie Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Finansów szycia/produkcją maszyn do szycia/zakładami Łucznik oraz • 20% mieszkańców wskazuje na Radom, jako miejsce atrakcyjne z przemysłem zbrojeniowym/zakładami zbrojeniowymi/ gospodarczo produkcją broni/fabryka broni • Rozwój przemysłu metalowego w Radomiu (np. GGG, PMP, Łucznik) • W kontekście wizerunku wg Polaków do Radomia pasuje percepcja miasta przemysłowego Szanse Zagrożenia • Tendencja/trend do samozatrudnienia • Siła przyciągania wykwali kowanej kadry przez duże ośrodki • Współ nansowanie projektów gospodarczych przez UE gospodarcze • Powstanie lotniska • Atrakcyjność inwestycyjna Warszawy • Stosunkowo niski odsetek mieszkańców Radomia kojarzy miasto z upadkiem przemysłu 14
 • 13. część II Edukacja Mocne strony Słabe strony • Bliskość największego ośrodka akademickiego w Polsce • Słabo rozwinięta edukacyjna oferta humanistyczna • Najsilniejszy po Warszawie ośrodek edukacyjny w regionie • Małe możliwości osiągania sukcesów naukowych (osiąganie • Bogata oferta szkolnictwa zawodowego i technicznego stopnia doktora i wyższych) • Istnienie Politechniki Radomskiej • Radom przez mieszkańców nie jest postrzegany jako miasto o charakterze edukacyjnym • Specjalizacja w edukacji technicznej • Brak jednolitej wizji edukacyjnej ze strony miasta • Dobra jakość szkolnictwa średniego Szanse Zagrożenia • Wzrost wagi edukacji technicznej, jako trend ogólnoświatowy • Wysoki poziom oferty edukacyjnej Warszawy i innych ośrodków • Możliwość przyciągnięcia kadry naukowej z Warszawy w Polsce • Rosnący odpływ najzdolniejszych studentów do innych ośrodków edukacyjnych 15
 • 14. Kultura część III Mocne strony Słabe strony • Impreza Air Show o międzynarodowym charakterze • Słaba oferta kulturalna w Radomiu • Istnienie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” pod • Niedostatecznie szeroka oferta kultury wysokiej patronatem Andrzeja Wajdy • 9% mieszkańców Radomia kojarzy miasto z nudą/brakiem • Zbiory sztuki współczesnej (malarstwo) atrakcji/brakiem imprez kulturalnych • Skojarzenie Radomia z zabytkami: Starym Miastem, Rynkiem, • Mieszkańcom Radomia i Polski miasto nie kojarzy się z kulturą Kościołami i Muzeum Wsi Radomskiej (14% radomian) • Zdaniem radomian kultura/imprezy/rozrywka nie są czynnikami • Skojarzenie miasta z pokazami lotniczymi Air Show (17% wyróżniającymi miasto radomian) • Zdaniem radomian miasto stanowi centrum kulturalne regionu • Pokazy lotnicze Air Show, Dni Radomia i Święto Chleba Szanse Zagrożenia • Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w przemysł kulturowy • Mocna oferta kulturalna Warszawy • Rosnące zainteresowanie ofertą kulturalną (istotny składnik • Brak odpowiedniej oferty kulturalnej obniża wartość spędzania wolnego czasu inwestycyjną miasta 16
 • 15. część IV Turystyka Mocne strony Słabe strony • Istnienie skansenu (Muzeum Wsi Radomskiej) • Brak rozbudowanego zaplecza hotelowego, gastronomicznego • Obiekt archeologiczny „Piotrówka” i rozrywkowego • Siła przyciągania Air Show • Polacy i radomianie nie postrzegają Radomia, jako miasta atrakcyjnego turystycznie • Wśród Polaków i radomian nie występują skojarzenia z Radomiem jako miastem ładnym, kolorowym, słonecznym • Polacy i radomianie negatywnie oceniają atrakcyjność turystyczną miasta – wizerunek Szanse Zagrożenia • Partnerstwo z miastem niemieckim Landshut • turystyka sentymentalna narodowości żydowskiej • Budowa lotniska • Rosnące zainteresowanie turystyką weekendową skoncentrowaną wokół masowych imprez (np. Air Show) 17
 • 16. Jakość życia część V Mocne strony Słabe strony • Niska cena metra kwadratowego mieszkania • Wysokie bezrobocie • Dobra infrastruktura handlowo-usługowa dla mieszkańców • Słaba jakość mieszkań • Czyste powietrze, spokój, przestrzeń • Niskie zarobki w stosunku do średniej krajowej • Komfort, brak pośpiechu • Słaba rozwinięta infrastruktura drogowa i niska jakość dróg • Radom nie ma percepcji miasta małego i prowincjonalnego • Mała liczba żłobków i przedszkoli • Stosunkowo wysoka przestępczość • Relatywnie słaba oferta opieki zdrowotnej • Słaba oferta kulturalno – rozrywkowa • Zdaniem radomian i mieszkańców Polski miasto nie jest postrzegane jako atrakcyjne miejsce do życia • Zdaniem części mieszkańców wadą miasta jest brud i zaniedbanie Szanse Zagrożenia • Niska skłonność do przeprowadzki i powrotu do Radomia 18
 • 17. część VI Ludzie Mocne strony Słabe strony • Stosunkowo wysoki stopień przedsiębiorczości wśród • Postawa malkontencka mieszkańców Radomia • Rozwarstwienie społeczne • Postawa prospołeczna (wolontariat) • Brak znanych postaci identy kowanych z miastem • Wysoka skłonność do samozatrudnienia • • Zaradność życiowa radomian • Brak znaczących osiągnięć sportowych zlokalizowanych • Konsekwencja w dążeniu do celu w mieście klubów • W opinii mieszkańców Radom to miasto ludzi pracowitych, • Słaba infrastruktura sportowo rekreacyjna przedsiębiorczych i zaradnych • Ponad 80% radomian to osoby niezależne zawodowo, a przy tym dążące do założonego celu oraz skłonne do intensywnej pracy • Tradycje w akrobacji samolotowej • Tradycje w strzelectwie Szanse Zagrożenia • Wzrost zainteresowania zdrowiem i kondycję zyczną, jako trend ogólnoświatowy 19
 • 18. Kluczowe problemy
 • 19. Słaby rozwój obszarów: • gospodarczego • kulturalno-turystycznego • edukacyjnego • społecznego przekłada się na ogólną niską jakość życia. Chcemy rozwiązać ten problem poprzez zde niowanie i wykonanie poszczególnych celów. 22
 • 20. Cele strategiczne i szczegółowe
 • 21. Cele strategiczne i szczegółowe Marka RADOM CELE STRATEGICZNE Cele szczegółowe Cele szczegółowe Cele szczegółowe Cele szczegółowe GOSPODARKA EDUKACJA KULTURA SPOŁECZEŃSTWO I TURYSTYKA 24
 • 22. Cele strategiczne 1 Zbudować mocną, unikalną markę gospodarczą na percepcyjnej mapie Polski. 2 Zbudować wizerunek marki Radom uwzględniający inne obszary posiadające potencjał kreowania marki (kulturalno-turystyczny, edukacyjny, społeczny). 3 Zbudować osobowość/charakter marki, którą cechuje pewność siebie, dominacja, komfort, porządek i kontrola oraz wzmocnienie cech aktywności i energii. 25
 • 23. Cele szczegółowe: GOSPODARKA 1 Zbudować markę gospodarczą o charakterze przemysłowym, bazującą na uwarunkowaniach historycznych, tradycji, doświadczeniu i percepcji miasta 2 Wypromować rmy, przedsiębiorców, instytucje i narzędzia wspierające pożądany gospodarczy wizerunek marki. 26
 • 24. Cele szczegółowe: EDUKACJA Wypromować Radom jako ważny ośrodek edukacyjny o pro lu 3 technicznym, z uwzględnieniem kluczowych specjalizacji z punktu widzenia docelowego wizerunku marki, aktualnych trendów oraz zapotrzebowania na określoną wiedzę. 4 Utworzyć i promować platformę wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym. 27
 • 25. Cele szczegółowe: KULTURA I TURYSTYKA 5 Wypromować i wzmocnić ofertę kulturalną miasta. 6 Zbudować markę kulturalną spójną z pożądanym wizerunkiem Radomia, w oparciu o kluczowe i wyróżniające imprezy oraz instytucje. 7 Stworzyć i wypromować unikalne atrakcje turystyczne o charakterze krótkoterminowym (weekendowym). 28
 • 26. Cele szczegółowe: SPOŁECZEŃSTWO 8 Wypromować postawę przedsiębiorczości i prospołeczności mieszkańców Radomia. 9 Zbudować percepcję miasta jako miejsca przyjaznego do życia i pracy. 29
 • 27. Grupy docelowe
 • 28. Grupy docelowe Mieszkańcy Potencjalni Radomia inwestorzy Lokalni Turyści przedsiębiorcy „weekendowi” Uczniowie/ Liderzy studenci opinii publicznej 32
 • 29. Grupy docelowe – mieszkańcy Radomia 1. Pro l demogra czny • Wiek 15+, mężczyźni i kobiety • Mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego • Zatrudnieni w sektorze usług rynkowych, w przemyśle, w sektorze prywatnym i publicznym, a także osoby niezatrudnione 2. Pro l psychogra czny • Przedsiębiorczy, zaradni, konsekwentni w dążeniu do celu, decydujący o swoim życiu. • Z relatywnie dużą skłonnością do zmiany miejsca zamieszkania w celu poprawienia warunków bytowych. • Cechuje ich względnie wysoka postawa prospołeczna, aczkolwiek miewają też skłonności malkontenckie. 3. Kluczowe opinie na temat miasta • Ich skojarzenia związane z miastem są zróżnicowane, jednak najczęściej wymieniają Air Show. • Uznają też, że do Radomia pasuje wizerunek miasta przemysłowego. • W większości nie wskazują własnego miasta jako najlepszego miejsca do zamieszkania. • Według nich, Radom nie oferuje szerokich perspektyw zawodowych, kulturalnych i edukacyjnych. 33
 • 30. Grupy docelowe – potencjalni inwestorzy 1. Pro l demogra czny • Wykształcenie średnie lub wyższe. • Sektor prywatny i publiczny. • Usługi, produkcja, przemysł, edukacja, kultura, turystyka itp. • Przedsiębiorcy regionalni, z Polski i zagranicy. 2. Proces podejmowania decyzji przebiega w następujących etapach: • Rozpoznanie problemu • Poszukiwanie informacji • Dokonanie oceny alternatywnych rozwiązań • Inwestycja (wydatek na zakup terenu, środków produkcji, rekrutację personelu, itd.) • Dokonanie oceny funkcjonowania inwestycji • Informacje zwrotne (utrzymać, rozwinąć, rekomendować innym lub nie). Opracowanie na podstawie Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego 34
 • 31. Grupy docelowe – potencjalni inwestorzy 3. Uwarunkowania decyzji Uwarunkowania twarde Uwarunkowania miękkie • Liczby i fakty • Krajobraz • Względy ekonomiczne na poziomie zakładu • Poziom życia • Ilościowa oferta siły roboczej • Atmosfera miasta (najbliższego otoczenia) • Stopień kwali kacji (oferta jakościowa siły • Oferta kulturalna w zasięgu roboczej) • Możliwość spędzenia wolnego czasu • Poziom zarobków • Możliwości kształcenia się (szkoły, kursy, • Dostępność terenów pod inwestycje oferta dla pracujących i dorosłych) przemysłowe • Szkoły i przedszkola • Zbyt i transport • Opieka nad dzieckiem • Ceny zakupu terenów i koszty ich • Czyste środowisko naturalne użytkowania • Bezpieczeństwo publiczne • Zaopatrzenie w energię i jej koszty • Możliwość dokonywania zakupów • Możliwość dokupienia gruntu • Standardy technologiczne (internet/sieć • Bodźce i ulgi podatkowe komórkowa, WiFi) • Pomoc nansowa z budżetów publicznych • Bezproblemowy transfer zysków do spółki rodzimej • Ogólne warunki polityczne i społeczne • Stabilizacja społeczna i porządek prawny 4. Oczekiwania względem regionu • Różnorodna komunikacja • Dobre położenie • Dostęp do siły roboczej • Kadra pracownicza – dostępność pracowników różnego szczebla • Szybkość obsługi potencjalnego inwestora, krótki czas rozpoczęcia inwestycji • Jakość życia – dla potencjalnych pracowników • Specjalna strefa ekonomiczna • Przychylność urzędów (np. ułatwienie procedur) 35
 • 32. Grupy docelowe – lokalni przedsiębiorcy 1. Pro l demogra czny Core target: • mężczyźni, 30-45 lat, wykształcenie średnie i wyższe. • sektor prywatny i publiczny z przewagą małych i średnich przedsiębiorstw. • usługi, produkcja, przemysł, edukacja, kultura, turystyka itp. • Radom i okolice. 2. Pro l psychogra czny • Przedsiębiorczy, zaradni, konsekwentni w dążeniu do celu, decydujący o swoim życiu. • Z względnie dużą skłonnością do ryzyka, znający język obcy, korzystający z Internetu. 36
 • 33. Grupy docelowe – turyści weekendowi • 15-39 lat (niewielka przewaga 25-29 r.ż), kobiety i mężczyźni. • Głównie osoby pozostające w związku małżeńskim, kawalerowie i panny, a także mieszkający z partnerem oraz rozwiedzeni. • Wykształcenie: średnie i wyższe. • Specjaliści i technicy, dyrektorzy, właściciele prywatnych rm, pracownicy umysłowi niższego szczebla, ale także studenci i uczniowie. • Wielkość gospodarstwa domowego: 3-4 osoby. • Wielkość miasta: 20 000 do ponad 500 000 mieszkańców. • Do odwiedzenia wybranego miejsca skłaniają ich atrakcje turystyczne, lub ciekawe wydarzenia, w których chcą uczestniczyć. 37
 • 34. Grupy docelowe – uczniowie i studenci 1. Pro l demogra czny • 15-27 lat, mężczyźni i kobiety. • Zamieszkali w Radomiu i okolicach (lub szerzej – z całej Polski) • Brak dochodu lub ewentualnie dochody przeciętne. 2. Pro l psychogra czny • Predyspozycje i zainteresowania techniczne. • Nastawieni na rozwój osobisty i zawodowy. • Zorientowani na przyszłościowe zawody, „na pracę”, praktyczne podejście do życia. • Znający język obcy. • Konkretni w myśleniu i działaniu, lubiący nowinki techniczne. • Duża mobilność związana z kształceniem i ewentualną pracą. 38
 • 35. Grupy docelowe – liderzy opinii • Dziennikarze lokalni i ogólnopolscy, biznesmeni, naukowcy, politycy itp. • Spro lowani na aspekty techniczno-biznesowe. 39
 • 36. Pozycjonowanie marki
 • 37. Pozycjonowanie marki 2 Grupy docelowe 4 4 Trendy Trendy 1 Marka 3 Produkt (miasto) Konkurencja RADOM 1a Potencjał Miasta 1b Opinie (image, zalety, wady, itp.) 42
 • 38. Pozycjonowanie marki 1 Produkt (miasto) 1a 1b Potencjał Miasta Opinie (image, zalety, wady, itp.) 43
 • 39. Pozycjonowanie marki 1a Potencjał Miasta „tradycje 1922 r. - obecnie 1950 r. - obecnie 1984 r. - obecnie 2000 r. - obecnie przemysłowe” 12000-8000 lat p.n.e. POLITECHNIKA CENTRUM PIOTRÓWKA ŁUCZNIK RADOMSKA RADWAG OBLICZENIOWE Początek (przeszłość) Przeszłość – obecnie Przyszłość • Obiekt archeologiczny Piotrówka • Charakter i doświadczenie miasta przemysłowego (zwłaszcza elektromaszynowy przemysł precyzyjny) } przeszłość • W Radomiu funkcjonuje przemysł metalowy • Funkcjonuje Politechnika Radomska i szkoły o pro lu technicznym } obecnie 44 • Partnerstwo z niemieckim miastem Landshut • Powstanie Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Finansów } w przyszłości
 • 40. Pozycjonowanie marki 1b Opinie (image, zalety, wady, itp.) W kontekście wizerunku wg Polaków do Radomia pasuje percepcja miasta przemysłowego 7% radomian kojarzy miasto z Łucznikiem i przemysłem zbrojeniowym Radomianie kojarzą miasto z pokazami lotniczymi Air Show – pokazami najnowocześniejszych technologii i precyzji pilotażu 45
 • 41. Pozycjonowanie marki 2 Grupy docelowe Wiedza i doświadczenie ludzi w przemyśle elektromaszynowym Zaradność życiowa radomian Komfort, brak pośpiechu, zdrowe podejście do życia i pracy Stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości Wysoka skłonność do samozatrudnienia Konsekwencja w dążeniu do celu Postawa prospołeczna 46
 • 42. Pozycjonowanie marki 3 Konkurencja – kryteria wyboru 1. Geogra a (region, kraj, zagranica) • Region: Mazowsze (Płock, Radom, Warszawa) • Kraj – bliskość geogra czna: Lublin, Kielce, Piotrków, Warszawa, Płock, • Zagranica 2. Wielkość: od 200 tys Radom, Sosnowiec, Kielce, Częstochowa, Łódź, Lublin, Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Białystok, Toruń, Katowice, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań 3. Znaczenie regionalne Kielce, Łódź, Lublin, Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań 4. Miasta przemysłowe: Radom, Łódź, Płock, Elbląg, okręg Gdański, Szczecin, Poznań, Legnica, Wrocław, okręg górnośląski, Warszawa 5. Subprodukty • Kultura: Częstochowa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Warszawa, Lublin, Gdynia, • Edukacja: Poznań, Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Toruń, • Turystyka: Częstochowa, Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Toruń, 6. Inne (Poznań, Rzeszów) 47
 • 43. Pozycjonowanie marki 3 Konkurencja 1. Płock 2. Warszawa 3. Lublin 4. Kielce 5. Częstochowa 6. Łódź 7. Wrocław 8. Poznań 9. Kraków 10. Katowice 11. Rzeszów 48
 • 44. Pozycjonowanie marki 49
 • 45. Pozycjonowanie marki 4 Trendy • Tendencja/trend do samozatrudnienia • Wzrost wagi edukacji technicznej jako trend ogólnoświatowy • Innowacja jako czynnik sprzyjający rozwojowi miasta • Połączenie nauki z biznesem/przemysłem 50
 • 46. Pozycjonowanie marki RADOM to centrum techniki precyzyjnej, opartej na przedsiębiorczości (inwencji) ludzi, w którym panuje „zdrowe” podejście do pracy i życia. 51
 • 47. Piramida tożsamości marki Ostateczna korzyść OBIETNICA wynikająca z faktu obcowania z marką To, z czego chcemy być POZYCJONOWANIE znani; pożądany sposób myślenia o marce Radom Cechy ludzkie przypisane marce, pozwalające tworzyć OSOBOWOŚĆ emocjonalny stosunek „klientów” do marki Cechy stanowiące ATRYBUTY podstawę marki 52
 • 48. Piramida tożsamości marki • Wiedza i doświadczenie ludzi w przemyśle OBIETNICA elektromaszynowym Precyzja działania • Konsekwencja w dążeniu do celu i ludzka inwencja • Stosunkowo wysoki stopień przedsiębiorczości • Charakter i doświadczenie miasta przemysłowego POZYCJONOWANIE • Wiedza i doświadczenie Centrum techniki precyzyjnej ludzi w przemyśle opartej na przedsiębiorczości (inwencji) ludzi, elektromaszynowym w którym panuje „zdrowe” podejście do pracy i życia! OSOBOWOŚĆ pewny siebie opanowany uporządkowany aktywny precyzja inwencja pragmatyzm ATRYBUTY przedsiębiorczość 53
 • 49. Demo Brand Construction Wizerunek Kompetencje Atrybuty dokładność staranność wysoka jakość Precyzja wysokie kwali kacje zaradność przedsiębiorczość kreatywność Inwencja innowacyjność Archetyp-osobowość EKSPERT Pewny siebie, uporządkowany, opanowany, aktywny 54
 • 50. Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia RADOM to centrum techniki precyzyjnej opartej na przedsiębiorczości (inwencji) ludzi, w którym panuje „zdrowe” podejście do pracy i życia! Lokalizacja geogra czna, KONKRETNOŚĆ CENTRUM wskazująca na coś ważnego (wartościująca) PRAWDZIWOŚĆ TECHNIKA Miasto przemysłu PRECYZYJNA precyzyjnego WIARYGODNOŚĆ Zaradność, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przedsiębiorczość, WARTOŚCIOWOŚĆ LUDZI innowacyjność (inwencja) ATRAKCYJNOŚĆ ZDROWE Zdrowa rywalizacja w pracy PODEJŚCIE UNIKALNOŚĆ 55
 • 51. Jaką kreujemy percepcję miasta? oś m to c kraju, e ntru mapie łem to c o na ód to eg es t źr um ko tec ażn ś, co j goś w co cz ieję mpe hnik to cze eg tn te a oś oś nc , pr ć r je, ec ob yz ie yjn ni eg a o to przedsiębio rczość, inwencja, inno wacyjność ” d rowe cia to „z do ży e pod ejści cy i pra 56
 • 52. Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia Pewność siebie/dominacja CHARAKTER RADOM ZACHOWANIA to centrum techniki precyzyjnej WARTOŚCI opartej na przedsiębiorczości Przedsiębiorczość/inwencja Zdrowe podejście (inwencji) ludzi, do życia/komfort w którym panuje „zdrowe” podejście do pracy i życia! UMIEJĘTNOŚCI Technika/precyzja 57
 • 53. Pozycjonowanie Marki Miasta Radomia PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP I KOMPETENCJE 21% 19% 18% 17% 12% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aktywność, energia, potencjał Komfort, ochrona, spokój Pewność siebie, dominacja Podatność, bierność, równowaga Struktura, porządek, kontrola Przyjemność, harmonia, wolność 58
 • 54. Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP I KOMPETENCJE 24% 24% 21% 20% 19% 19% 19% 14% 9% 11% 8% 11% Częstochowa Kielce 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 21% 22% 21% 20% 18% 18% 16% 16% 14% 12% 11% 11% Lublin Piotrków Trybunalski 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 21% 19% 18% 18% 12% 12% Płock 0% 5% 10% 15% 20% 25% 59
 • 55. Pozycjonowanie Marki Miasta Radomia PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP dziecko, obieżyświat mędrzec, ekspert indywidualizm stabilizacja podążanie MARKA do mistrzostwa twórca, opiekun, władca bohater, banita, czarodziej przynależność zwykły człowiek, kochanek, luzak 60
 • 56. Propozycja koncepcji Marki Miasta Radomia PRZEŁOŻENIE KONCEPCJI NA ARCHETYP Archetyp mędrca, eksperta RADOM • specjalista, doradca, nauczyciel, przewodnik, mentor; wiarygodny i pewny siebie, chce poznać świat poprzez analizę i samodzielne rozumowanie • marka, która dostarcza konsumentom informacji i ekspertyz, zachęca ich do myślenia, rozwiązuje trudne problemy lub oparta jest na nowoczesnych odkryciach 61
 • 57. Rekomendacja projektów Marka RADOM GOSPODARKA EDUKACJA KULTURA TURYSTYKA 62
 • 58. Rekomendacja projektów Gospodarka: Cele Cel strategiczny Budowanie mocnej, unikalnej marki gospodarczej na percepcyjnej mapie Polski. Cel szczegółowy 1 Budowanie marki gospodarczej o charakterze przemysłowym, bazującym na uwarunkowaniach historycznych, tradycji, doświadczeniu i percepcji miasta. Cel szczegółowy 2 Promowanie rm, przedsiębiorców, instytucji i narzędzi wspierających pożądany gospodarczy wizerunek marki. 63
 • 59. Rekomendacja projektów: gospodarka Projekt SIX Sigma: Sześć Sigma (ang. Six Sigma) jest to metoda zarządzania jakością, której zadaniem jest osiągniecie jakości “sześć sigma”. Celem programu jest zmniejszenie liczby defektów do 3,4 defektów na milion okazji. Obecnie metoda używana jest w wielu światowych koncernach takich jak GE, Honewelll, Rockwell Automation, Alstom, Raytheonn czy Microsoftt. W 2000 roku Fort Wayne w Indianie został pierwszym miastem używającym sześć sigma do zarządzania miastem. 64
 • 60. Rekomendacja projektów: six sigma Wdrożenie w UM Radom: Urząd Miejski to pierwsza instytucja, która powinna wdrożyć system zarządzania SIX SIGMA, wdrożenie tego projektu pozwoli wyeliminować błędy w zarządzaniu i i przyspieszyć proces decyzyjny Kolejnym etapem powinno być wdrożenie projektu w kluczowych rmach związanych z techniką precyzyjną (np. Łucznik, Radwag). Cel: usprawnienie procesów decyzyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności rm. Powołanie Centrum Szkoleniowo Konsultingowego (Akademia Six Sigmy) – najbardziej prężnego tego typu ośrodka w Polsce. Nawiązanie współpracy z uczelniami i szkołami funkcjonującymi w Radomiu. Wdrażanie usług również w innych (mniejszych) rmach oraz w rmach całej Polski. 65
 • 61. Rekomendacja projektów: gospodarka Stworzenie i wypromowanie parku technologicznego. Projekt na styku gospodarki i edukacji. To z jednej strony centrum mieszczące przedsiębiorstwa, rmy naukowo-badawcze, sale konferencyjno-szkoleniowe oraz „technologiczny park rozrywki” (na kształt Ogrodu Doświadczeń) przeznaczony dla prywatnych osób (zwiedzających) oraz wycieczek szkolnych itp. Celem projektu jest budowanie pożądanego wizerunku Marki Radom. 66
 • 62. Rekomendacja projektów Kultura: Cele Cel strategiczny Budowanie wizerunku Marki Radom uwzględniając inne obszary posiadające potencjał kreowania marki (kulturalno-turystyczny, edukacyjny, społeczny). Cel szczegółowy 1 Promocja i wzmocnienie oferty kulturalnej miasta. Cel szczegółowy 2 Budowanie kulturalnej marki spójnej z pożądanym wizerunkiem Radomia, w oparciu o kluczowe i wyróżniające imprezy oraz instytucje. 67
 • 63. Rekomendacja projektów: kultura Wprowadzenie • Przypisanie projektom kulturalnym atrybutów i skojarzeń związanych z Marką Radom (techniki, precyzji, przemysłu). • Odniesienie się do tradycji sztuki nowoczesnej (istniejącej w Radomiu) i nakierowanie jej na rzeźbę nowoczesną i projektowanie w stylistyce przemysłowej. Rekomendujemy położenie nacisku na formy przemysłowe, wzornictwo użytkowe itp. Należy wykorzystać Centrum Sztuki Współczesnej i medialne wsparcie Andrzeja Wajdy do promocji subproduktu kulturalnego w oparciu o stylistykę wzornictwa przemysłowego. def: wzronictwo przemysłowe: projektowanie wzorów i wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku; Źródło: Encyklopedia PWN 68
 • 64. Rekomendacja projektów: kultura Stworzenie centrum form przemysłowych i wzornictwa użytkowego. • Stworzenie i wypromowanie festiwalu poświęconego formom przemysłowym (np. Prezycje 2010) i wzornictwu użytkowemu na skalę europejską. • Wystawy prac czołowych projektantów, konkursy na najciekawszą pracę, pokazy najnowszych trendów, warsztaty, prelekcje. 69
 • 65. Rekomendacja projektów: kultura/turystyka Wykorzystanie i przypisanie AIR SHOW do Marki Radom • Dotychczas nie udało się przypisać percepcyjnie Air Show do Radomia. Rekomendujemy zatem komunikację Air Show w kontekście zgodnym z koncepcją marki. Air Show należy komunikować w kontekście pokazu najnowocześniejszych technologii (tak kojarzone są samoloty wojskowe) oraz z precyzją pilotażu. Te dwa obszary odpowiadają koncepcji marki i przy takiej komunikacji AIR Show będzie wspierać budowanie pożądanego wizerunku. 70
 • 66. Rekomendacja projektów: kultura/turystyka Projekt Muzeum Kałasznikowa • Rekomenduje się wykorzystanie percepcji fabryki broni Łucznik i pokazanie taśmy produkcyjnej AK 47, różnych typów popularnego „Kałasznikowa” i tajników jego produkcji. Celem jest wzmacnianie kompetencji techniki precyzyjnej poprzez pokazanie precyzji wykonania. Projekt jest z założenia projektem na styku kultury, ponieważ pokazuje zarówno kompetencje marki, historię Radomia jak i turystyki ponieważ może przyciągać turystów. 71
 • 67. Rekomendacja projektów: kultura/turystyka Partnerstwo z Landshut. • Wykorzystanie obchodów zaślubin w Landshut i przeniesienie części uroczystości do Radomia. Poza wartością historyczną i poznawczą partnerstwo z miastem niemieckim ma budować skojarzenia z niemiecką technologią, precyzją, porządkiem. Niemcy = precyzja, porządek Radom = precyzja technologia, praktyczność, inwencja, przedsiębiorczość 72
 • 68. Rekomendacja projektów: kultura/turystyka Piotrówka: zalążek rzemiosła i przemysłu. • Po renowacji i odnowieniu obiektu należy wypromować mocną markę archeologiczną na skalę Polski, która stanowiła zalążek rzemiosła w regionie („tu zaczęły się tradycje przemysłowe Radomia”). • Uwiarygodnienie marki Radom w aspekcie gospodarczym i kreowanie pożądanego wizerunku miasta. 73
 • 69. Rekomendacja projektów Edukacja: Cele Cel strategiczny Budowanie wizerunku marki Radom uwzględniając inne obszary posiadające potencjał kreowania marki (kulturalno-turystyczny, edukacyjny, społeczny). Cel szczegółowy 1 Promocja Radomia jako ważnego ośrodka edukacyjnego o pro lu technicznym, z uwzględnieniem kluczowych specjalizacji z punktu widzenia docelowego wizerunku marki, aktualnych trendów oraz zapotrzebowania na określoną wiedzę Cel szczegółowy 2 Stworzenie i promowanie platformy wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym. 74
 • 70. Rekomendacja projektów: edukacja Projekt edukacyjny Akademia Six Sigmy • W ramach wdrożenia Six Sigmy jako narzędzia w UM Radom jak i w kluczowych rmach w mieście rekomenduje się wdrożenie projektu edukacyjnego opartego o SixSigmę. Akademia Six Sigma to instytucja szkoląca rmy i instytucje, która swoje centrum miałaby w Radomiu. Umiejscowienie centrum w Radomiu pozwoliłoby na szkolenie rm z całej Polski a w szczególności z Warszawy. Celem projektu jest przywiązanie kompetencji techniki i precyzji w obszarze edukacji. 75
 • 71. Rekomendacja projektów: edukacja Projekt „TUR” Praktyczność Marki Technika Precyzja Nauka Pragmatyzm 76
 • 72. Rekomendacja projektów: edukacja TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN – TUB Na uniwersytecie powstał pierwszy elektroniczny mikroskop, skonstruowany przez późniejszego laureata Nagrody Nobla Ernesta Ruska, a Konrad Zuse stworzył tu prototyp komputera. Dziś ta nowoczesna uczelnia nazywana jest „fabryką przyszłości”. TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN – TUM Zatrudnia wielu wybitnych naukowców. Są z nią związani m.in. laureaci Nagrody Nobla: Robert Huber (chemia) i Rudolf L. Mossbauer ( zyka) 77
 • 73. Rekomendacja projektów: edukacja Projekt „TUR” – kluczowe założenia Rekomendujemy koncentrację na kierunkach technicznych w specjalności techniki precyzyjnej i takie komunikowanie specjalności uczelni. Ponadto należy nawiązać współpracę z TUM i TUB, począwszy od zapraszania na prelekcje znanych naukowcówm, po czynną współpracę naukową. Takie działania mają na celu przypisanie techniki, precyzji do Radomia. Na prelekcje naukowców z TUM i TUB będą przyjeżdżać do Radomia zainteresowani tematem z całej Polski, co w dłuższym okresie czasu będzie budować pożądany wizerunek miasta. 1. Nazwa – zmiana nazwy „Politechnika Radomska” na „Techniczny Uniwersytet w Radomiu TUR” 2. Koncentracja na kierunkach technicznych (unikalne specjalizacje) Techniczny Uniwersytet w Radomiu TUR TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN TUB TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN TUM 78
 • 74. Rekomendacja projektów: edukacja Projekt „Techniczne verbum” – założenia 1. Stworzenie centrum nauki języków obcych ze specjalizacją techniczną 2. Koncentracja na języku angielskim, niemieckim i chińskim (podpisane partnerstwo z miastem chińskim) 3. Szkolenia dla kadry zarządzającej kluczowych przedsiębiorstw technicznych w Radomiu Efekt: Radom jako istotne miejsce nauczania języków obcych w specjalizacji technicznej Cel: promowanie marki miasta zgodnie z pożądanym wizerunkiem 79
 • 75. DEMO E ective Launching ul. Flisacka 3a, 30-114 Kraków tel. 12/ 422 65 48 www.demo.com.pl

Related Documents