F astnar ditt pressmeddelande på webben? Når din nyhet rätt mål-
grupp? Cision ger dig sex användbara tips f...
Pressmeddelande - Quick guide Kontakta gärna oss för
...
of 2

Pressmeddelande Quick Guide

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressmeddelande Quick Guide

  • 1. F astnar ditt pressmeddelande på webben? Når din nyhet rätt mål- grupp? Cision ger dig sex användbara tips för att lyckas med ditt pressmeddelande online. Sex sätt att uppnå bättre sökmotoroptime- kunder som hittar ditt pressmeddelande och ring för ditt pressmeddelande sedan klickar vidare till din webbplats. Det är länge sedan pressmeddelandet enbart var avsett för media. Dagens bredare defini- Nedan följer sex tips på hur man uppnår en mer tion av en ”nyhetsrelease” måste vara skriven effektiv sökmotoroptimering. Betrakta det som direkt för kunder och andra målgrupper som en introduktionsbok för grundläggande god söker efter din information på webben. kommunikation. PR-proffsen, som skriver intressanta texter, 1. Skapa en bibel med nyckelord rubriker som fångar läsaren samt informativt Nästan varje organisation har en formell eller innehåll med tydlig uppmaning till handling, informell lista på viktiga marknadsföringsbud- konstaterar att pressmeddelandet återigen är skap. Många försummar dock att utveckla och ett av de mest effektiva verktygen i marknads- upprätthålla en förteckning över viktiga nyckel- föringsmixen. ord som kan effektivisera leveransen av budska- pet och locka rätt söktrafik. Dina nyckelord skall Att rätt personer, vid rätt tillfälle och vid rätt vara kopplade direkt till relevanta frågor, inte plats ser ditt pressmeddelande är den vikti- vilseleda sökmotorerna till att leverera felaktiga gaste regeln. Sökmotoroptimering har blivit resultat. Testa dina nyckelord genom att tänka på alltmer sofistikerad under de senaste åren ett eller två ord som du skulle använda för att med en mängd SEO-konsulter för erbjuder Kontakta gärna oss som söka efter den typ av information som ditt sina tjänster. Då sökmotorernas algoritmer mer information om pressmeddelande innehåller. Använd dem sedan bara blir bättre och bättre på att hjälpa dina hur du enkelt kommer konsekvent för att kommunicera dina nyheter. N kunder att hitta dig, finns det mycket du själv igång. kan göra för att öka antalet kvalificerade å rätt personer, vid rätt tillfälle och vid rätt plats. www.cision.se, info@cision.se, Telefon: 0200 - 125 000
  • 2. Pressmeddelande - Quick guide Kontakta gärna oss för mer information om hur du enkelt kommer igång. 2. Ha en klar och övertygande nyhet upprepas alltför ofta som skräppost så var noga Sökmotorer försöker matcha människors med att inte upprepa dina nyckelord mer än tre behov och intressen med information som är gånger under första hälften av ditt pressmedde- mest relevant för dem. Algoritmer är skrivna lande. Infoga en eller två länkar till den sida på för att ”tänka” som en utbildad konsument din webbplats där man kan hitta den information och sedan söka efter omedelbara resultat. För som ditt pressmeddelande handlar om. att göra din information betydande för de målgrupper du vill nå måste du klart och 5. Skapa synlighet online tydligt formulera en fråga av värde. Föreställ När ditt pressmeddelande är sökmotoroptimerat dig hur en journalist tänker när de intervjuar försäkra dig om att det är synligt på de mest och svara på frågorna ”vem, vad, när, var, populära webbsidorna, vilka sökmotorerna söker varför och hur” för att ge läsaren nyttig och sig till först. Att skapa synlighet för ditt press- exakt information. Skriv en rubrik som griper meddelande på rätt ställe är lättare och mer tag i läsaren och framförallt eliminera jargong. kostnadseffektivt än någonsin. Olika presstjäns- ter erbjuder alltfler kundanpassade paket till 3. Tänk multimedia attraktiva priser för att tillgodose dina specifika En bild säger mer än tusen ord och sökmoto- behov. Genom Cision kan du exempelvis snabbt rer vet om det. Integrera grafik i ditt press- och enkelt kombinera en gedigen mediedatabas meddelande och det kommer att generera med distribution till fler än 4 000, såväl specifika mycket mer söktrafik. Börja integrera video som allmänna, nyhetssajter och RSS-flöden med med länkar tillbaka till din webbplats och ditt mer än fyra miljoner prenumeranter. YouTube-konto, och detta kommer att locka ännu fler. Det finns många format för ”multi- 6. Följ upp ditt resultat media pressmeddelanden”. Börja experimen- Förutom de metoder som sökmotoroptimerar tera med dem och se vilka som fungerar bäst ditt pressmeddelande finns det fler kostnadsef- för dig fektiva tjänster som hjälper dig att uppnå ytterli- gare resultat, exempelvis rapporter som detalje- 4. Sökmotoroptimera pressmeddelandet rar sökfrågor, antal visningar, antal klick samt Nu är det dags för ”O” i SEO. Granska press- konvertering. meddelandet du skriver och se till att ha med nyckelorden i både rubrik och ingress. Var Men det viktigaste att komma ihåg när du noga med att ditt viktigaste budskap effektivt sökmotoroptimerar dina pressmeddelanden - integreras i brödtexten. Integrera dina nyckel- och allt annat du skriver - är att använda sunt ord i de två första styckena och se till att din förnuft och tillämpa de grundläggande reglerna verksamhetsidé är med i sidfoten. Sökmotorer för tydlig kommunikation: säg vad du menar, belönar koncisa och korta meddelanden. Låt aldrig fördunkla, vilseleda, överdriva eller vrida rubriken vara 80 tecken eller färre, begränsa på nyheten och skriv så klart och koncist som innehållet till avgöerande information, resten möjligt. Sökmotorerna kommer att älska dig och kan läsaren få tag i genom länkar till din dina resultat kommer att tala för sig själva. webbplats. Sökmotorer identifierar ord som www.cision.se, info@cision.se, Telefon: 0200 - 125 000

Related Documents