HAITI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modlime sa za : <ul><li>dostatok pitnej vody, liekov, jedla </li></ul><ul><li>l ek árov, ošetrovateľov, zdravotné sestry a...
<ul><li>Katarína Holečková bola na Haiti trikrát ako lekár na misii. Teraz sa tam vráti, aby pomohla postinutým zemetrasen...
<ul><li>POMÔŽME OBETIAM V HAITI </li></ul><ul><li>Milé sestry a bratia! </li></ul><ul><li>Pozdravujem Vás na začiatku Nové...
of 21

Prezentacia1haiti

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      News & Politics      


Transcripts - Prezentacia1haiti

  • 1. HAITI
  • 19. Modlime sa za : <ul><li>dostatok pitnej vody, liekov, jedla </li></ul><ul><li>l ek árov, ošetrovateľov, zdravotné sestry a dobrovoľníkov </li></ul><ul><li>Pokoj – ochranu pred zbytočným rabovaním a agresiou </li></ul><ul><li>Zázraky – aby sa našli členovia jednotlivých rodín </li></ul><ul><li>Pomoc na správne miesta – aby sa finančné zbierky z celého sveta použili na to, čo je najpotrebnejšie </li></ul><ul><li>Obnova mesta – budovy, infraštruktúra, vláda </li></ul><ul><li>Obnova ducha – nech je Boh ich nádejou, silou, utíšením </li></ul>
  • 20. <ul><li>Katarína Holečková bola na Haiti trikrát ako lekár na misii. Teraz sa tam vráti, aby pomohla postinutým zemetrasením </li></ul>
  • 21. <ul><li>POMÔŽME OBETIAM V HAITI </li></ul><ul><li>Milé sestry a bratia! </li></ul><ul><li>Pozdravujem Vás na začiatku Nového roka pozdravom Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám! </li></ul><ul><li>Ak už nie v našich ušiach, tak iste v našich srdciach ešte znejú slová o Imanuelovi – Bohu, ktorý je s nami. Práve preto sa obraciam na Vás s touto naliehavou výzvou. </li></ul><ul><li>Každodenne máme v tomto období pred očami obrazy hrozného utrpenia, ktoré spôsobilo ničivé zemetrasenie v Haiti. Verím, že tieto obrazy vyvolávajú v nás nielen ľútosť, ale aj príhovorné modlitby za trpiacich aj za záchranárov, ktorí sa im usilujú pomôcť. </li></ul><ul><li>V mene Rady Cirkvi bratskej vyzývam všetky zbory našej cirkvi, aby zvážili vykonanie mimoriadnej finančnej zbierky na pomoc postihnutým. </li></ul><ul><li>Pretože ten, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, prosíme Vás, aby ste svoje príspevky poslali do 1. februára 2010 na účet RCB. </li></ul><ul><li>Podobne ako po tsunami v juhovýchodnej Ázii, aj teraz pošleme svoj príspevok prostredníctvom Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC), ktorej sme členmi a ktorá má misijných pracovníkov aj na Haiti. Tým je zaručené, že všetky prostriedky sa dostanú tam, kde sú najpotrebnejšie. </li></ul><ul><li>Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich (G 6:9-10). </li></ul><ul><li>Nech Vás ochraňuje a žehná náš trojjediný Boh! </li></ul><ul><li>Ján Henžel </li></ul><ul><li>Predseda RCB </li></ul>

Related Documents