• ASPIRINADENUMIRE CHIMICA: ACID OACETILSALICILIC, ACID 2- ACETOIBENZOIC,ACID 2 – ACETILSALICILIC•• Proprietăţi:• - substa...
• Proprietăţi farmacocinetice :• - absorbţie digestivă bună• - forma polimorfă I realizează concentraţii sanguine aproape ...
• Acţiune farmacologică :• Aspirina are acţiune analgezică, antiinflamatorie,ntitermică şi anticoagulantă de intensitate m...
Obţinerea aspirinei :La noi în ţară , aspirina se fabrică la Întreprinderea chimică ,,Sinteza« Oradea.Sinteza are la bază ...
• Descrierea procesului tehnologic:•• 1. Acetilarea:• Se realizează într-un reactor emailat prevăut cu gitator şi manta de...
Proiect realizat de:Potcovaru Narcisa
Prezentare potcovaru narcisa
of 7

Prezentare potcovaru narcisa

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare potcovaru narcisa

  • 1. • ASPIRINADENUMIRE CHIMICA: ACID OACETILSALICILIC, ACID 2- ACETOIBENZOIC,ACID 2 – ACETILSALICILIC•• Proprietăţi:• - substanţă cristalină aciculară incoloră sau pulbere albă• - nu are miros, sau uneori are miros slab de acid acetic (oţet)• - este parţial solubilă în apă şi alcool etilic 90% 920 g / 100 cm³ la20°C)• - se dizolvă în soluţii de hidroxizi, carbonaţi alcalini şi amoniac• - în aer umed hidrolizează parţial Sunt cunoscute 2 forme polimorfede acid o-acetilsalicilic (Tawashi 1968) :• Forma I : obţinută la temperatură obişnuită din soluţie saturată deacid salicilic farmaceutic in etanol 95% cu punct de topire 143 - 144°C• Forma II : obţinută prin cristalizarea lentă la temperatura obisnuitădin soluţie saturată de acid acetilsalicilic farmaceutic in n – hexan, cupunct de topire 123 - 125°C• Analiza de difracţie cu raze X si analiza spectrală în IR au evidenţiato aranjare diferită a moleculelor în cristale.
  • 2. • Proprietăţi farmacocinetice :• - absorbţie digestivă bună• - forma polimorfă I realizează concentraţii sanguine aproape dublefaţă de forma II• - la primul pasaj hepatic 30% din cantitatea de acid o-acetilsaliciliceste transformată în acid salicilic care se resoarbe şi este activfarmacodinamic• - absorbţie lentă şi incompletă pe cale rectală• - circulă legat 50 – 90% de proteinele plasmatice• - concentraţia sanguină, in doze terapeutice obişnuite, este de 60μg / ml iar în doze antiinflamatorii de 150 – 300 μg / ml• - este distribuită inegal în ţesuturi, traversează bariera hemato-encefalică şi placenta• - trece în cantităţi mici în laptele matern (la doze terapeutice)• - eliminarea renală cu filtrare glomerulară şi reabsorbţie tubulară• - în urina alcalină este grăbită eliminarea• - T1/2 este de 3-6 ore pentru doze de circa 0,5 g şi de 20-30 orepentru doze mari (peste 4 g / zi)
  • 3. • Acţiune farmacologică :• Aspirina are acţiune analgezică, antiinflamatorie,ntitermică şi anticoagulantă de intensitate moderată,uşurând sau înlăturând durerile de cap (cefalee),nevralgiile (de-a lungul unui trunchi nervos0, dureridentare, artralgii 9articulare, reumatice), mialgii (durerimusculare), dureri menstruale• Fenomene secundare :• Principalele fenomene secundare sunt tulburărilegastrointestinale la doze crescute şi repetate şi rarhemoragii sanguine• Se administrează sub formă de comprimate• Acidul salicilic efervescent (efesal), obţinut prin asocierecu citrat de sodiu şi bicarbonat de sodiu, este mai binetolerat de organism prin micşorarea iritaţiei gastrice•
  • 4. Obţinerea aspirinei :La noi în ţară , aspirina se fabrică la Întreprinderea chimică ,,Sinteza« Oradea.Sinteza are la bază reactia de acetilare a acidului salicilic care se poate face cu urmatoriicompuşi :(CH3CO)2O CH3COCl CH2COANHIDRIDA CLORURA DE CETENAACETICA ACETILAcidul salicilic se obţine folosind ca materie primă fenolul, printr-o reacţie de tip Kolbe-Schmidt :OHNaOHONaCO2OHCOONaNa+H2SO4OHCOOHT=120 ,P=6atmFENOL FENOLAT DE SALICILAT DE ACIDSODIU SODIU SALICILICA doua etapă a reacţiei este : acetilrea acidului salicilic :OHCOOH(CH3CO)2OCOONaOHCH3COOH C6H6OCOCH3COOHCH3COOH+piridina+ACIDSALICILIC ASPIRINA
  • 5. • Descrierea procesului tehnologic:•• 1. Acetilarea:• Se realizează într-un reactor emailat prevăut cu gitator şi manta de încălzire. În reactor se introduce prinaspirare, acidul acetic şi anhidrida acetică şi se adaugă sub agitare acidul salicylic. Se încălzeşte masa dereacţie până la 46°C şi apoi se opreşte aburul. Când temperatura dereacţie a ajuns la 51°C, se adaugă piridina. Datorită caracterului exoterm al reacţiei, temperatura va creştein continuare până la 71°C. Masa de reacţie se filtrează în filtrul 5.• 2. Cristalizarea :• Are loc în cristalizorul 6 prevăzut cu manta de incălzire-răcire, unde suspensia se răceşte la 18-20°C timp de6 ore. Separarea cristalelor de aspirină se face prin trecerea suspensiei cu ajutorul aerului comprimat încentrifugă sau filtru-presă 7. Aspirina se spală cu cid acetic. Apel mume (filtrat) se colectează în montejusul9 şi se pot utiliza la o nouă acetilare.• 3. Uscarea :• Uscarea aspirinei se face la 50-60°C în uscătorul 8 pe tăvi până la dispariţia mirosului de acid acetic (3-4ore). Vaporii de acid acetic sunt evacuaţi printr-un exhaustor.• 4. Măcinarea :• Se realizează într-o moară (sau sită vibratoare).• 5. Ambalarea:• Se face în saci de hârtie.• 6. Recuperarea aspirinei :• Apele mume rezultate la spălarea aspirinei sunt trecute cu ajutorul aerului comprimat în distilatorul 10unde se separă acidul acetic la 118-120°C ce este condensat şi răcit în schimbătorul de căldură 13.• Purificarea superioară a acidului acetic se face în bidistilatorul 15.• Aspirina din apele mume este filtrată în filtrul 11 şi dupa cristalizare în cristalizorul 12 este reintrodusă încentrifuga
  • 6. Proiect realizat de:Potcovaru Narcisa

Related Documents