NANOTECNOLOXÍA
Jesús Novelle Álvarez
1 BACH
NANOTECNOLOXÍA
● Definición
● Historia
● Nanotecnoloxía avanzada
● Aplicacions
● Futuras aplicacions
DEFINICIÓN
A nanotecnoloxía comprende o estudo, diseño, creación de
aparatos e sistemas funcionais a través do control da
...
HISTORIA
Hoxe en día a medicina tien mais interés na investigación
no mundo microscópico, xa que nel encontranse
posibleme...
NANOTECNOLOXÍA AVANZADA
A nanotecnoloxía avanzada é un término dado o concepto
de inxeniería de nanosistemas operando a es...
APLICACIONS
Unha das aplicacions da nanotecnoloxía no campo de
envases pra alimentación é a aplicación de materiais
aditiv...
Futuras aplicacions
Algunhas aplicacions mais prometedoras son:
● Produción agrícola.
● Tratamento e remediación de augas....
of 7

Nanotecnoloxía

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nanotecnoloxía

  • 1. NANOTECNOLOXÍA Jesús Novelle Álvarez 1 BACH
  • 2. NANOTECNOLOXÍA ● Definición ● Historia ● Nanotecnoloxía avanzada ● Aplicacions ● Futuras aplicacions
  • 3. DEFINICIÓN A nanotecnoloxía comprende o estudo, diseño, creación de aparatos e sistemas funcionais a través do control da materia a nanoescala, e a explotación de fenómenos e propiedades da materia a nanoescala. Cando se manipula a materia a escala tan minúscula, presenta fenómenos e propiedades totalmente novas. Polo tanto, os científicos empregan a nanotecnoloxía pra crear materiais, aparatos e sistemas novedosos e pouco costosos con propiedades únicas.
  • 4. HISTORIA Hoxe en día a medicina tien mais interés na investigación no mundo microscópico, xa que nel encontranse posiblemente as alteracions estructurais que provocan as enfermidades, e no hai que decir das ramas da medicina que saliron mais beneficiadas como é a microbioloxía, inmunoloxía, fisioloxía; surdiron tamem novas ciencias como a Ingxeniería Xenética, que xerou polémicas sobre as repercusions de procesos como a clonación o a eugenesia.
  • 5. NANOTECNOLOXÍA AVANZADA A nanotecnoloxía avanzada é un término dado o concepto de inxeniería de nanosistemas operando a escala molecular. Basase en que os productos manufacturados realizanse a partir de átomos. Así por exemplo, si reubicamos os átomos do grafito da mina do lápis podemos facer diamantes. Se reubicamos os átomos da area e agregamos alguns elementos extras fanse os chips dun ordenador.
  • 6. APLICACIONS Unha das aplicacions da nanotecnoloxía no campo de envases pra alimentación é a aplicación de materiais aditivados con nanoarcillas, que melloren as propiedades dos materiales envasados. Os procesos da incorporación das nanopartículas podense realizar mediante extrusión ou por recubrimento.
  • 7. Futuras aplicacions Algunhas aplicacions mais prometedoras son: ● Produción agrícola. ● Tratamento e remediación de augas. ● Diagnóstico e cribaxe de enfermidades. ● Informática. ● Procesamento de alimentos. ● Alimentos transxénicos. ● Cambios térmicos moleculares (Nanotermoloxía). ● Monitorización da saúde.

Related Documents