1. Considéraste unha persoa con
cualidades?
10
9
8
7
6
5
Sí
4
No
3
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas ...
2. Estas contento/a contigo
mesmo?
7
6
5
4
As veces
Nunca
3
Sempre
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas ...
3. Importache o que a xente diga
de ti?
7
6
5
4
Si
Non
3
As veces
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas 3...
4. Estas contento/a coa túa imaxe?
10
9
8
7
6
5
Si
4
No
3
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas 3º
5. Estas contento/a coa túa familia?
9
8
7
6
5
Si
4
No
3
As veces
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas ...
6. Tes vergoña a falar en púbico?
10
9
8
7
6
Si
5
No
4
As veces
3
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas...
7. Crees que é importante ter alta
autoestima?
6
5
4
Si
3
Non
As veces
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapaza...
8. Tes a capacidade de dicir que
non cando é necesario?
9
8
7
6
5
Si
4
No
3
As veces
2
1
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
R...
9. Cando te levantas pola mañá e
miraste ao espello que é o que dis:
10
9
8
-Te veo moi ben esta
mañá! Estas a punto de
te...
10. Aceptaste como persoa?
12
10
8
6
Si
No
4
2
0
Rapaces 1º
Rapazas 1º
Rapaces 3º
Rapazas 3º
Valoración das enquisas
As enquisas nos pareceron moi positivas.
1º-Considéraste una persoa con cualidades?
Todo o mundo c...
4º-Estás contento/a coa túa imaxe?
Todo o mundo respondeu que sí, é dicir moi
positivamente.
5º-Estás contento/a coa túa ...
7º-Crees que é impotante ter alta autoestima?
Nesta pregunta todo estivo moi igualado, o que son
diferentes formas de pens...
En xeneral todos teñen bastante boa autoestima
Porcentaxes da enquisa
of 15

Porcentaxes da enquisa

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porcentaxes da enquisa

 • 1. 1. Considéraste unha persoa con cualidades? 10 9 8 7 6 5 Sí 4 No 3 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 2. 2. Estas contento/a contigo mesmo? 7 6 5 4 As veces Nunca 3 Sempre 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 3. 3. Importache o que a xente diga de ti? 7 6 5 4 Si Non 3 As veces 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 4. 4. Estas contento/a coa túa imaxe? 10 9 8 7 6 5 Si 4 No 3 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 5. 5. Estas contento/a coa túa familia? 9 8 7 6 5 Si 4 No 3 As veces 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 6. 6. Tes vergoña a falar en púbico? 10 9 8 7 6 Si 5 No 4 As veces 3 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 7. 7. Crees que é importante ter alta autoestima? 6 5 4 Si 3 Non As veces 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 8. 8. Tes a capacidade de dicir que non cando é necesario? 9 8 7 6 5 Si 4 No 3 As veces 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 9. 9. Cando te levantas pola mañá e miraste ao espello que é o que dis: 10 9 8 -Te veo moi ben esta mañá! Estas a punto de ter un gran día 7 6 5 4 - Oh, no, otra vez tú, non é posible! Por que te molestas en saír da cama? 3 2 1 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 10. 10. Aceptaste como persoa? 12 10 8 6 Si No 4 2 0 Rapaces 1º Rapazas 1º Rapaces 3º Rapazas 3º
 • 11. Valoración das enquisas As enquisas nos pareceron moi positivas. 1º-Considéraste una persoa con cualidades? Todo o mundo contestó moi positivamente. 2º-Estás contento/a contigo mesma? A maioría contestaron que sempre ou que as veces, é dicir moi positivamente, tendo en conta que ninguén contestou nunca. 3º-Impórtache o que a xente diga de ti? Esta pregunta foi moi variada e houbo de todo tipo de contestacións segundo o xénero; as rapazas lles importa máis e aos rapaces moito menos.
 • 12. 4º-Estás contento/a coa túa imaxe? Todo o mundo respondeu que sí, é dicir moi positivamente. 5º-Estás contento/a coa túa familia? Esta foi un tanto negativa porque o normal digamos o positivo sería dicir sí pero en moitos casos dixeron as veces. 6º-Tes vergoña a falar en público? A maioría respondeu que non, algo positivo.
 • 13. 7º-Crees que é impotante ter alta autoestima? Nesta pregunta todo estivo moi igualado, o que son diferentes formas de pensar. 8º- Tes a capacidade de dicir que non cando énecesario? A mayoría dixeron que ‘si’, o que moi bo para certos casos. 9º- Cando te levantas pola mañá e miraste ao espello que é o que dis: A maioria das personas dixo a segunda opción o cal é moi bo. 10º- Aceptaste como persoa? Nesta pregunta toda a xente respondeu que ‘si’ menos unha persoa e isso é tamén moi bo.
 • 14. En xeneral todos teñen bastante boa autoestima

Related Documents