Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 1
Når vi går forrest.... At være
rollemodel i din lederrolle
“H...
Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 2
Er du en rollemodel, som kommunikerer dine værdier, altså det...
Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 3
Om Christian Dinesen
Christian Dinesen var med fra starten i ...
of 3

Christian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolle

Hvordan vi i dagligdagen går foran med de beslutninger vi træffer, og de handlinger vi tager som rollemodeller
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Christian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolle

  • 1. Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 1 Når vi går forrest.... At være rollemodel i din lederrolle “Hvordan vi i dagligdagen går foran med de beslutninger vi træffer, og de handlinger vi tager som rollemodeller Mange velmenende ledere og medarbejdere vil gerne gøre en forskel. En forskel for andre i hverdagen, men de finder det alligevel utrolig svært at leve op til egne ambitioner og andres forventninger. Dilemmaer er ofte at få prioriteret hinanden. At vi involverer os betyder, at vi får sat ord på tanke.Tanke og refleksion er med til at øge vores egen og hinandens indsigt. Dialog betyder, at vi begge får en indsigt. Det at dele gør, at vi kan udvikle videre på de indsigter, der kommer frem. Vi kan være nysgerrige, kreative og nyskabende. Tiden er vigtig i forhold til at prioritere hinanden i dagligdagen. Færre møder med højere intensitet, fokus og prioritering.Når du er vigtig for mig, er du også villig og parat til at engagere dig. Du ved, at dit engagement og motivation er vigtig for mig, min rolle og vores fælles ansvar for de mål, der er sat. Engagement er drivkraft baseret på anerkendelse, respekt, omsorg. En drivkraft der viser overensstemmelse mellem dine,mine og organisationens værdier. Hvilke værdier tiltrækker, udvikler og fastholder vi medarbejdere på? Lever du op til det, du lover dine medarbejdere, og viser du, at deres ressourcer er vigtige? Hvilken adfærd udviser du som leder? Kan jeg spejle mig i dig og blive inspireret, motiveret, opløftet og få høj energi? Er vi sammen, eller er vi alene sammen?
  • 2. Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 2 Er du en rollemodel, som kommunikerer dine værdier, altså det, der er vigtigt for dig, og det du gerne vil ses for? Hvordan oplever vi andre det? Vores adfærd fortæller, om vi er autentiske. Gør vi det, vi siger, er og mener? Vi viser, at vi overholder de spilleregler, som vi har aftalt, for at vi kan fungere med hinanden, og at der er plads til den enkelte i helheden. Som fanebærere er vi med til at bygge traditioner og virksomhedens kultur. Traditioner og kultur er vores ansigt og omdømme indadtil og udadtil. Vi siger meget om den ånd, vi har, og den ånd vi bærer med os i samarbejdet med hinanden, vores kunder og vores partnere. Hvilken attitude har du, når du lever dine værdier i hverdagen? Vi kan som rollemodel flytte mennesker. De vil udvise følgeskab for vores ledelse.De oplever, at det, vi er, er også det, vi gør, og det vi til sidst også oplever og har.Vi stiller krav i vores ledelse til at spille bolden, ved også at skabe plads til at modtage den og drible den. I vores krav kan vi godt være ligestillede, fordi vi ved, hvorfor vi er her, og hvad vi vil.Vores ledelse bygger på konsekvens af vores handlinger. Det fører til bedre resultater og en øget tilstand af trivsel. Det er vigtigt, at vi tjekker med hinanden: Hvor er du lige nu, og hvor er jeg? Stop op, vurder situationen, mulighederne og spil så bolden. For at minimere tabte bolde og øge gevinsten, er dialogen vigtig.Når vi tager hinanden for givet, slapper vi af. Slaphed gør, at vi mister koncentrationen, skarphed og fokus. Det er her, vi kan miste hinanden og vores målfokus. At være rollemodel handler om at vise, at selv om vi får tingene gjort, udviser ansvar og ejerskab, så kan der godt ske fejl. Du kan netop vise i dit lederskab, at du er villig til at lære og bruger fejlen til feedback, hvorpå ny erfaring og udvikling kan bygges.Vi går foran, holder momentum og fast i tøjlerne. Så hvilken rollemodel er du, og hvilken vil du være? • Hvilken attitude har du mest af i løbet af dagen? • Hvor meget leder du, og hvor meget blander du dig? • Hvad er din bedste egenskab som rollemodel? • Hvilke krav stiller du til dig selv og andre? • Hvordan er dine værdier synlige i hverdagen? • Hvor meget tid bruger du på at lytte og forstå? • Hvilke tre områder kan du forbedre og udvikle?
  • 3. Dansk Coaching Institut -- All Rights Reserved © & IP 2015 3 Om Christian Dinesen Christian Dinesen var med fra starten i 2001-2002 hvor coachingen for alvor sit indtog i Danmark og Skandinavien. Med grundlæggelse af Dansk Coaching Institut har han været pioneer med den første universitets uddannelse i coaching for Norden med University of Portsmouth og Performance Consultants med Sir John Whitmore og har været forskningspartner med Københavns Universitet omkring banebrydende forskning om Health Coaching. Det er blevet til certificering af næsten 700 deltagere i coaching og business coaching over de sidste 10 år. Dette er blot et lille udsnit af hvad 10.000 timer med fokus på coaching bliver til. Christian er taler på internationale konferencer med fokus på global ledelse, performance, talent coaching samt Lean Leadership og Coaching. Se mere på hans linkedin profil

Related Documents