Naamloze Vennootschap
Charlotte Lesaffre
1
Inhoudstafel
 Wat is een nv?
 Kenmerken
 Oprichting
 Raad van Bestuur
 Algemene vergadering der
aandeel...
Wat is een nv?
 Naamloze Vennootschap = nv
 Kapitaalvennootschap
 Ondernemingen:
 Kleine
 Middelgrote
 G...
Kenmerken
 Minimum 2 vennoten
 Rechtspersoon
 Kapitaal: minimum 61500 euro volstort
 Aandelen: vrij overdraagb...
Oprichting
 Notariële akte
 ‘Verklaring van Geen bezwaar’
 Kamer van Koophandel (KvK)
...
Oprichting: oprichters
 Minimum 2 oprichters
 < 2 oprichters => nietig
 Opstellen vennootschapsakte
(notariële akte)
...
Oprichting: maatschappelijk kapitaal
 =statutair kapitaal
 61500 euro
 Volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
...
Oprichting: inbreng
 2 manieren voor inbreng:
 Inbreng in geld
 Inbreng in natura
 Roerende goederen...
Raad van Bestuur RvB
 Minimum 3 bestuurders
 Door AVA benoemd en ontslagen
 6 jaar
 Herbenoembaar
 Vergoeding:
 ...
Werking RvB
 Rechtspersonen, waarvan 1
natuurlijke persoon
 Dagelijkse leiding + beslissingen
 Voorzitter
 Meerderhe...
Taken RvB
 Interne bestuurstaak
 Externe vertegenwoordiging
tegenover derden
 Belangenconflict
...
Algemene vergadering der
aandeelhouder AVA
 Hoogste orgaan
 Uiteindelijke beslissingsmacht
 2 soorten vergaderingen:
...
De jaarvergadering
 Minimum 1 maal per jaar
 Voorzitter + bureau
 Blancostemmen, niet-stemmers en onthouding =>
...
De buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders
 Inhoud van de statuten wijzigen
...
Aansprakelijkheid
 Hoofdelijk aansprakelijkheid als niet
aan alle oprichtingseisen is voldaan
 Aansprakelijk tot het b...
Aandelen
 3 soorten aandelen:
 Aandelen op naam
 Aandelen aan toonder
 Gedematerialiseerde aandelen
...
Aandelenoverdracht
Aandelen op naam Aandelen aan Gedematerialiseerde
toonder ...
Aandeel op naam
18
Aandelen aan toonder
19
Fiscale aspecten
 Vennootschapsbelasting
 Dividendbelasting voor de fiscus
 Algemene- of winstreserve
...
Voordelen
 Beperkte aansprakelijkheid
 Aandelen overdraagbaar
 Geschikte vennootschapsvorm
...
Nadelen
 Notariële akte
 Geen familiaal karakter
 Zware boekhoudkundige
verplichtingen
 Ingewikkelde besluitvorming
...
nv’s
 Duvel Moortgat nv
 Sanoma Magazines Belgium nv
bekend van Flair, Libelle, Humo,…
 Volvo nv
 Fisa nv staat beke...
Statistieken
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totaal 449 455 449...
25
26
Einde
BEDANKT VOOR UW AANDACHT
27
of 27

Naamloze Vennootschap Charlotte Lesaffre 1 Baf A Presentatie Communicatie Vaardigheden

Naamloze Vennootschap Charlotte Lesaffre 1 Baf A Presentatie Communicatie Vaardigheden
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      


Transcripts - Naamloze Vennootschap Charlotte Lesaffre 1 Baf A Presentatie Communicatie Vaardigheden

 • 1. Naamloze Vennootschap Charlotte Lesaffre 1
 • 2. Inhoudstafel  Wat is een nv?  Kenmerken  Oprichting  Raad van Bestuur  Algemene vergadering der aandeelhouders  Aandelen  Aandelenoverdracht  Voor- en nadelen  Statistieken + voorbeelden 2
 • 3. Wat is een nv?  Naamloze Vennootschap = nv  Kapitaalvennootschap  Ondernemingen:  Kleine  Middelgrote  Grote  Anonimiteit = vennootschap zonder naam 3
 • 4. Kenmerken  Minimum 2 vennoten  Rechtspersoon  Kapitaal: minimum 61500 euro volstort  Aandelen: vrij overdraagbaar en verhandelbaar  Notariële akte + financieel plan  Raad van Bestuur  Maatschappelijk kapitaal verdeeld in aandelen  Kapitaalvennootschap  Beperkte aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid  Publiek beroep op spaarwezen 4
 • 5. Oprichting  Notariële akte  ‘Verklaring van Geen bezwaar’  Kamer van Koophandel (KvK) 5
 • 6. Oprichting: oprichters  Minimum 2 oprichters  < 2 oprichters => nietig  Opstellen vennootschapsakte (notariële akte) 6
 • 7. Oprichting: maatschappelijk kapitaal  =statutair kapitaal  61500 euro  Volledig en onvoorwaardelijk geplaatst  Volledig volstort  Op elke aandeel dat een inbreng vertegenwoordigd in geld of in natura: ¼ volstort 7
 • 8. Oprichting: inbreng  2 manieren voor inbreng:  Inbreng in geld  Inbreng in natura  Roerende goederen  Onroerende goederen  Waarden  Inbreng van nog te presteren arbeid, mag niet. 8
 • 9. Raad van Bestuur RvB  Minimum 3 bestuurders  Door AVA benoemd en ontslagen  6 jaar  Herbenoembaar  Vergoeding:  Tantièmes  Presentiegelden  Vaste vergoeding 9
 • 10. Werking RvB  Rechtspersonen, waarvan 1 natuurlijke persoon  Dagelijkse leiding + beslissingen  Voorzitter  Meerderheidsbeginsel  Aanwezigheidsquorum 10
 • 11. Taken RvB  Interne bestuurstaak  Externe vertegenwoordiging tegenover derden  Belangenconflict 11
 • 12. Algemene vergadering der aandeelhouder AVA  Hoogste orgaan  Uiteindelijke beslissingsmacht  2 soorten vergaderingen:  De jaarvergadering  De buitengewone vergadering der aandeelhouders 12
 • 13. De jaarvergadering  Minimum 1 maal per jaar  Voorzitter + bureau  Blancostemmen, niet-stemmers en onthouding => tellen niet mee  Voor:  Aandeelhouders  Bestuurders  Commisarissen  Oproeping:  Brief: aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen  Pers: aandelen aan toonder  Belgisch Staatsblad + andere dagbladen 13
 • 14. De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders  Inhoud van de statuten wijzigen 14
 • 15. Aansprakelijkheid  Hoofdelijk aansprakelijkheid als niet aan alle oprichtingseisen is voldaan  Aansprakelijk tot het bedrag van deelneming (beperkte aansprakelijkheid)  Schulden: niet aansprakelijk  Faillissement: hoofdelijk aansprakelijkheid 15
 • 16. Aandelen  3 soorten aandelen:  Aandelen op naam  Aandelen aan toonder  Gedematerialiseerde aandelen 16
 • 17. Aandelenoverdracht Aandelen op naam Aandelen aan Gedematerialiseerde toonder aandelen Verklaring van Overhanding van Overschrijven van overdracht in te het waardepapier rekening op rekening schrijven in register + dagtekent + ondertekend door overdrager en overnemer 17
 • 18. Aandeel op naam 18
 • 19. Aandelen aan toonder 19
 • 20. Fiscale aspecten  Vennootschapsbelasting  Dividendbelasting voor de fiscus  Algemene- of winstreserve 20
 • 21. Voordelen  Beperkte aansprakelijkheid  Aandelen overdraagbaar  Geschikte vennootschapsvorm 21
 • 22. Nadelen  Notariële akte  Geen familiaal karakter  Zware boekhoudkundige verplichtingen  Ingewikkelde besluitvorming 22
 • 23. nv’s  Duvel Moortgat nv  Sanoma Magazines Belgium nv bekend van Flair, Libelle, Humo,…  Volvo nv  Fisa nv staat bekend voor Batibouw  Jacali nv  Koninklijke Philips Electronics nv  Electrawinds nv … 23
 • 24. Statistieken 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 449 455 449 977 455 599 467 906 480 433 499 761 oprichtingen van firma’s en eenmans- zaken 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 0,9% 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % faillissementenratio van firma’s en eenmanszaken Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering 24
 • 25. 25
 • 26. 26
 • 27. Einde BEDANKT VOOR UW AANDACHT 27

Related Documents