Batyr A, Buysschaert J, Celis L, Cornelissen L,Derycke R, Heyse CPre-specialisatie Huisartsengeneeskunde4deMaster Geneesku...
- INLEIDING- TOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENT- DOEL VAN DE RASP-STUDIE- METHODEN- RESULTATEN & DISCUSSIE- KRITIEK- TAKE ...
INLEIDING
POLYFARMACIEGeen uniforme definitie > 5 geneesmiddelen per dagVooral bij 75-plussersMogelijke gevolgen: Negatieve kli...
SCREENINGSINSTRUMENTENImpliciete screeningsmethoden Voorbeelden AMO (Appropriate Medication for Older people) MSQ (Med...
HET RASP-INSTRUMENTWat?RASP = Rationalisation of home medication by anadjusted STOPP-list in older patients.= nieuw ontwi...
HET RASP-INSTRUMENT12 systeemklassen: 1. Cardiovasculair stelsel 2. Centraal zenuwstelsel 3. Gastro-intestinaal stelse...
TOEPASSING VAN HETRASP-INSTRUMENT
 Man, 89jaar Gewicht: 88kg Klinisch onderzoek: Pols: 51-55/min Bloeddruk: 161/66mmHg, quasi geen verschil liggend/sta...
TOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENTNaam & Dosis Posologie Amlodipine 5mg 1x/dag PO Burinex 1mg (bumetanide) 1x/dag PO Marco...
POSITIEVE STELLINGEN  Stelling 1.1: Antiaritmica bij chronische VKF/Vkflutter Stelling 1.16: Cholinesterase-Inhibitoren ...
DOEL VAN RASP-STUDIE
Descriptieve studie:1. Toepasbaarheid van het RASP-instrument:  Polyfarmaciereductie?2. Implementeerbaarheid in dehuisart...
METHODE
ONDERZOEKSPOPULATIERandomisatieprocedure Ad random Geen inclusie-criteria Alfabetische lijst 1/10 gerecruteerdPopula...
Populatiekenmerken Geslacht Leeftijd Creatinine (mg/dl) MMSE Charlson Comorbiditeit Index (CCI) Voorgeschiedenis H...
TOEPASSING RASP-INSTRUMENTPositieve stellingen (Evidence based)Toepasbare stellingen (Expertise based)METHODE
METHODEPositievestellingenToepasbarestellingen
ENQUÊTE: IMPLEMENTEERBAARHEID INHUISARTSENPRAKTIJK4 onderdelen: Tevredenheid over het RASP-instrument Effect van het RA...
RESULTATEN & DISCUSSIE
RESULTATEN & DISCUSSIE1. DEMOGRAFIE
RESULTATEN & DISCUSSIE2. TOTAAL AANTAL GENEESMIDDELEN
Geneesmiddel Stelling Akkoord of niet?Vitamine K antagonist 1.14(VKA bij DVT > 3 mndzonder indicatie)Niet akkoord:recidive...
RESULTATEN & DISCUSSIE4. TOEPASBARE STELLINGENVS.ONGEPAST BEVONDEN GENEESMIDDELENGeneesmiddelToepasbare stelling Ongepast ...
RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEALGEMEEN 26,6% van totaal AANTAL GENEESMIDDELEN ONGEPAST BEVONDENHoeveel?
RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEBij wie?Ambulant vs. Residentieel
RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEWelke geneesmiddelen?
Meest voorkomende stelsels:1. Cardiovasculair stelsel2. Centraal zenuwstelsel3. Gastro-intestinaal stelselRESULTATEN & DIS...
RESULTATEN & DISCUSSIEIMPLEMENTEERBAARHEID: RASP ENQUÊTE BRUIKBAAR en IMPLEMETEERBAAR in HUISARTSPRAKTIJK, ook als HAIO!...
KRITIEK
GeneesmiddelenreductieHouvastVerantwoordmedicatieaanpassing tavcollegaePositieve formuleringenTijdsinvesteringUp-to-...
RandomisatieSteekproefpopulatie isrepresentatiefStudiegrootte (n=95)Selectiebias: gemotiveerdepraktijkopleidersRetros...
CONCLUSIETAKE HOME MESSAGES
RASP  TOEPASBAAR !GEEN THEORETISCH MODELREDUCTIE tot ¼ geneesmiddelen mogelijk: CaveCZS!NOOD is het hoogst in RESIDENT...
REFERENTIES
1. Koper D, Kamenski G, Flamm M et al. Frequency of medication errors in primary care patients withpolypharmacy. Fam Prac ...
BEDANKT VOOR DEAANDACHT!
Polyfarmaciereductie in de praktijk adhv. RASP
Polyfarmaciereductie in de praktijk adhv. RASP
of 39

Polyfarmaciereductie in de praktijk adhv. RASP

RASP (Rationalisation of home medication by an Adjusted STOPP-list in older patients)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Polyfarmaciereductie in de praktijk adhv. RASP

 • 1. Batyr A, Buysschaert J, Celis L, Cornelissen L,Derycke R, Heyse CPre-specialisatie Huisartsengeneeskunde4deMaster Geneeskunde 2012-2013KULeuven -BelgiëPOLYFARMACIEREDUCTIEIN DE PRAKTIJK.EVALUATIE VAN DE RASP.
 • 2. - INLEIDING- TOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENT- DOEL VAN DE RASP-STUDIE- METHODEN- RESULTATEN & DISCUSSIE- KRITIEK- TAKE HOME MESSAGES- REFERENTIESPOLYFARMACIEREDUCTIE IN DE PRAKTIJK:EVALUATIE VAN RASP
 • 3. INLEIDING
 • 4. POLYFARMACIEGeen uniforme definitie > 5 geneesmiddelen per dagVooral bij 75-plussersMogelijke gevolgen: Negatieve klinische outcome Verhoogd risico op hospitalisatie Interacties NevenwerkingenINLEIDING
 • 5. SCREENINGSINSTRUMENTENImpliciete screeningsmethoden Voorbeelden AMO (Appropriate Medication for Older people) MSQ (Medication Screening Questionnaire)Expliciete screenings instrumenten Voorbeelden Beers-lijst START/STOPP-criteria ‘Screening Tool of Older Persons’ potentially inappropriatePrescriptions’) RASP-instrumentINLEIDING
 • 6. HET RASP-INSTRUMENTWat?RASP = Rationalisation of home medication by anadjusted STOPP-list in older patients.= nieuw ontwikkelde lijst voor polyfarmaciereductieHoe?Systematisch overlopen van 76 stellingen,met betrekking tot 12 systeemklassen.INLEIDING
 • 7. HET RASP-INSTRUMENT12 systeemklassen: 1. Cardiovasculair stelsel 2. Centraal zenuwstelsel 3. Gastro-intestinaal stelsel 4. Respiratoir stelsel 5. Musculoskeletaal stelsel 6. Urogenitaal stelsel 7. Endocrien stelsel 8. Verhoogd valrisico 9. Analgetica 10, Duplicatie 11. Onvoldoende evidentie 12. Renaal stelsel 1-20 stellingen per systeemklasseEen positieve stelling impliceert het ongepast bevinden van het desbetreffendegeneesmiddel.INLEIDING
 • 8. TOEPASSING VAN HETRASP-INSTRUMENT
 • 9.  Man, 89jaar Gewicht: 88kg Klinisch onderzoek: Pols: 51-55/min Bloeddruk: 161/66mmHg, quasi geen verschil liggend/staand Voorgeschiedenis: Arteriële hypertensie Chronische voorkamerfibrillatie en eenmalig TIA waarvoor therapie met Marcoumar. Jichtarthritis linkerknie Polyneuropathie onderste ledematen Benigne prostaathypertrofie MMSE 21/30, Neurogeen degeneratief lijden. R/ Aricept 5mg. Huidige problematiek: Recidiverend vallen.TOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENT
 • 10. TOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENTNaam & Dosis Posologie Amlodipine 5mg 1x/dag PO Burinex 1mg (bumetanide) 1x/dag PO Marcoumar (fenprocoumon) 1x/dag POAllopurinol 300mg  1x/dag POTerazosab 5mg (terazosine) 1x/dag POAricept 5mg (donepezil) 1x/dag POTemesta 2.5mg (lorazepam) 1x/dag POLyrica 75mg (pregabaline) 1x/dag POCordarone 200mg (amiodarone) 1x/dag PO
 • 11. POSITIEVE STELLINGEN  Stelling 1.1: Antiaritmica bij chronische VKF/Vkflutter Stelling 1.16: Cholinesterase-Inhibitoren bij klinisch-elektrocardiografischsignificante bradyaritmieën (<60bpm) Stelling 2.2: Benzodiazepines, Zolpidem, Zopiclon of Zaleplon: langdurig gebruik Stelling 8.1: Verhoogd valrisico: hypnotica:Benzodiazepines/Zaleplon/Zolpidem/Zopiclon4 positieve stellingen3 geneesmiddelen ongepast bevondenTOEPASSING VAN HET RASP-INSTRUMENT
 • 12. DOEL VAN RASP-STUDIE
 • 13. Descriptieve studie:1. Toepasbaarheid van het RASP-instrument:  Polyfarmaciereductie?2. Implementeerbaarheid in dehuisartsenpraktijk EnquêteDOEL VAN RASP-STUDIE
 • 14. METHODE
 • 15. ONDERZOEKSPOPULATIERandomisatieprocedure Ad random Geen inclusie-criteria Alfabetische lijst 1/10 gerecruteerdPopulatiekenmerkenMedicatiekenmerkenMETHODE
 • 16. Populatiekenmerken Geslacht Leeftijd Creatinine (mg/dl) MMSE Charlson Comorbiditeit Index (CCI) Voorgeschiedenis Huidige problematiek RisicofactorenMedicatiekenmerken totaal aantal verschillende geneesmiddelen aantal geneesmiddelen per systeemklasse aantal geneesmiddelen innames per dagMETHODE
 • 17. TOEPASSING RASP-INSTRUMENTPositieve stellingen (Evidence based)Toepasbare stellingen (Expertise based)METHODE
 • 18. METHODEPositievestellingenToepasbarestellingen
 • 19. ENQUÊTE: IMPLEMENTEERBAARHEID INHUISARTSENPRAKTIJK4 onderdelen: Tevredenheid over het RASP-instrument Effect van het RASP-instrument Toepasbaarheid Gebruik van andere instrumenten ter reductie van polyfarmacie in de praktijkRegistratie a.d.h.v. visueel analoge schaal (VAS) van 0 tot 10.METHODE
 • 20. RESULTATEN & DISCUSSIE
 • 21. RESULTATEN & DISCUSSIE1. DEMOGRAFIE
 • 22. RESULTATEN & DISCUSSIE2. TOTAAL AANTAL GENEESMIDDELEN
 • 23. Geneesmiddel Stelling Akkoord of niet?Vitamine K antagonist 1.14(VKA bij DVT > 3 mndzonder indicatie)Niet akkoord:recidiverend DVT en/oftromboflebitis bijstopzetting van VKARESULTATEN & DISCUSSIE3. RASP-STELLINGEN: POSITIEF VS. TOEPASBAARPositieve RASPstellingenToepasbareRASP stellingen94%
 • 24. RESULTATEN & DISCUSSIE4. TOEPASBARE STELLINGENVS.ONGEPAST BEVONDEN GENEESMIDDELENGeneesmiddelToepasbare stelling Ongepast bevondengeneesmiddelZolpidem 2 STELLINGEN2.5 en 8.11 GENEESMIDDEL
 • 25. RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEALGEMEEN 26,6% van totaal AANTAL GENEESMIDDELEN ONGEPAST BEVONDENHoeveel?
 • 26. RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEBij wie?Ambulant vs. Residentieel
 • 27. RESULTATEN & DISCUSSIE5. GENEESMIDDELENREDUCTIEWelke geneesmiddelen?
 • 28. Meest voorkomende stelsels:1. Cardiovasculair stelsel2. Centraal zenuwstelsel3. Gastro-intestinaal stelselRESULTATEN & DISCUSSIE6. GENEESMIDDELENINDICATIE
 • 29. RESULTATEN & DISCUSSIEIMPLEMENTEERBAARHEID: RASP ENQUÊTE BRUIKBAAR en IMPLEMETEERBAAR in HUISARTSPRAKTIJK, ook als HAIO! MEER EFFECTIEF in RESIDENTIËLE SETTING
 • 30. KRITIEK
 • 31. GeneesmiddelenreductieHouvastVerantwoordmedicatieaanpassing tavcollegaePositieve formuleringenTijdsinvesteringUp-to-date houdenKookboekgeneeskundeKRITIEKRASP - INSTRUMENT
 • 32. RandomisatieSteekproefpopulatie isrepresentatiefStudiegrootte (n=95)Selectiebias: gemotiveerdepraktijkopleidersRetrospectiefKRITIEKRASP-STUDIE
 • 33. CONCLUSIETAKE HOME MESSAGES
 • 34. RASP  TOEPASBAAR !GEEN THEORETISCH MODELREDUCTIE tot ¼ geneesmiddelen mogelijk: CaveCZS!NOOD is het hoogst in RESIDENTIËLE SETTINGTAKE HOME MESSAGES
 • 35. REFERENTIES
 • 36. 1. Koper D, Kamenski G, Flamm M et al. Frequency of medication errors in primary care patients withpolypharmacy. Fam Prac 2013;30(3):313-9.2. Charlson M, Pompei P, MacKeenzie C. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinalstudies. J Chronic Dis 1987;40(5):373-83.3. Lenaerts E, De Knijf F, Schoenmakers B. Appropriate prescribing for older people: a new tool for the generalpractitioner. J Frailty Aging 2013;2:8-14.4. Vermeulen A, Verduijn M, Derijks J et al. Detectie van ongeschikt medicatiegebruik bij ouderen. Ned TijdschrGeneeskd 2012;156:A5076.5. Claudene G, Laurie J. Geriatrics medication management rounds: a novel approach to teaching rationalprescribing with the use of the medication screening questionnaire. J Am Geriatr Soc 2011;59:138-142.6. Beers M, Ouslander J, Rollingher G et al. Explicit Criteria for Determining Inappropriate Medication Use inNursing Home Residents. Arch Intern Med 1991;151(9):1825-1832.7. Fick D, Cooper J, Williams W. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in olderadults. Ach Intern Med 2003;163:2716-2724.8. Gallagher P, O’Mahony D. STOPP (screening tool of older persons’ potentially inappropriate prescriptions):application to acutely ill elderely patients and comparison with Beers’ criteria. Age and Ageing 2008;37:673-679.9. Linjakumpu T, Hartikainen S, Klaukka T et al. Use of medications and polypharmacy are increasing among theelderly. J Clin Epidemiol 2002;55(8):809-17.10. Opondo D, Eslami S, Visscher S et al. Inappropriateness of Medication Prescriptions to Elderly Patients in thePrimary Care Setting: A Systematic Review. PLos One. 2012;7(8):e43617.11. Ryan C, O’Mahony D, Kennedy J et al. Potentially inappropriate prescribing in an Irish elderly population inprimary care. Br J Clin Pharmacol 2009;68(6):936-47.12. Hamilton H, Gallagher P, Ryan C et al. Potentially inappropriate medications defined by STOPP criteria and therisk of adverse drug events in older hospitalized patients. Arch Intern Med 2011;171(11):1013-9.13. Gallagher P, Barry P, O’Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther 2007;32(2):113-21.
 • 37. BEDANKT VOOR DEAANDACHT!

Related Documents