Software y seguretat informàtica Carlota Pachón Informàtica 25-12-11
ÍNDEX 1.EL SOFTWARE 2.SOFTWARE LLIURE i SOFTWARE PROPIETARI 3.LES LLICÈNCIES 4.SEGURETAT INFORMÀTICA 5.ELS VIRUS 6.ELS CUC...
EL SOFTWARE És un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació qu...
SOFTWARE LLIURE i SOFTWARE PROPIETARI El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, es...
LES LLICÈNCIES Les llicències de programari són un seguit de termes que dicten la forma de distribució, modificació (en el...
SEGURETAT INFORMÀTICA La seguretat informàtica és una branca de la informàtica que estudia com assegurar que els recursos ...
ELS VIRUS Un virus informàtic és un programa que es copia automàticament per alterar el funcionament normal de l'ordinador...
ELS CUCS <ul><li>Es propaguen sense l'ajuda de ningun usuari
Alguns tenen la capacitat de disenyar un túnel per a que un pirata informàtic es pugui introduir al nostre sistema
S'excuten al carregar el sistema operatiu
Poden arribar a col·lapsar rapidament el ordinador sense necessitat de saber la clau de l'usuari,simplement es propaguen g...
ELS TROIANS El seu nom és degut al famós caball de Troia, ja que la seva manera de treballar és similar a l’engany del cab...
EL PHISHING Consisteix en la suplantació de llocs web per altres llocs falsos, amb l’objectiu d’enganyar-nos per a extreur...
of 13

Nadalinfodeurespower :)

Aquest es el treball de deures de nadal sobre el software
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nadalinfodeurespower :)

 • 1. Software y seguretat informàtica Carlota Pachón Informàtica 25-12-11
 • 2. ÍNDEX 1.EL SOFTWARE 2.SOFTWARE LLIURE i SOFTWARE PROPIETARI 3.LES LLICÈNCIES 4.SEGURETAT INFORMÀTICA 5.ELS VIRUS 6.ELS CUCS 7.ELS TROIANS 8.EL PHISHING 9.ADWARE i SPAM 10.PROTECCIÓ DEL NOSTRE ORDINADOR 11.ELS VIRUS ACTUALS I ELS FUTURS PERILLS A LA XARXA ÍNDEX
 • 3. EL SOFTWARE És un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d'interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment el middleware, que controla i coordina sistemes distribuïts. ÍNDEX
 • 4. SOFTWARE LLIURE i SOFTWARE PROPIETARI El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. El programari de propietat, altrament conegut com a programari privatiu, és qualsevol programari amb restriccions en l'ús o modificació privada, o amb restriccions en la còpia i publicació de versions modificades o no modificades. Normalment el seu codi font no és disponible, o bé, sota restriccions. L'oposat al programari de propietat és el Programari lliure. ÍNDEX
 • 5. LES LLICÈNCIES Les llicències de programari són un seguit de termes que dicten la forma de distribució, modificació (en el cas que estigui autoritzada), i utilització del programari. Tots aquests aspectes són dictats o poden estar dictats per l'autor o autors del codi del programa. ÍNDEX
 • 6. SEGURETAT INFORMÀTICA La seguretat informàtica és una branca de la informàtica que estudia com assegurar que els recursos dels sistemes informàtics siguin utilitzats de la forma en què es van definir. El seu objectiu és la creació de plataformes segures en què els agents que hi interactuen (programes i usuaris) només puguin realitzar les accions que hi hagin estat autoritzades. ÍNDEX
 • 7. ELS VIRUS Un virus informàtic és un programa que es copia automàticament per alterar el funcionament normal de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Els virus són programes que es repliquen i s'executen per si mateixos. Els virus, habitualment, reemplacen arxius executables per uns altres, infectats amb el codi del virus. Els virus poden destruir, de manera intencionada, les dades emmagatzemades en un ordinador, encara que també n'existeixen altres més benignes, que només es caracteritzen pel fet de ser molestos. ÍNDEX
 • 8. ELS CUCS <ul><li>Es propaguen sense l'ajuda de ningun usuari
 • 9. Alguns tenen la capacitat de disenyar un túnel per a que un pirata informàtic es pugui introduir al nostre sistema
 • 10. S'excuten al carregar el sistema operatiu
 • 11. Poden arribar a col·lapsar rapidament el ordinador sense necessitat de saber la clau de l'usuari,simplement es propaguen gracies a l'entrada de pagines web </li></ul>ÍNDEX
 • 12. ELS TROIANS El seu nom és degut al famós caball de Troia, ja que la seva manera de treballar és similar a l’engany del caball de Troia. En un principi, sembla ser un arxiu inofensiu com un arxiu de música, vídeo, joc, etc. Però realment amaga una terrible eina capaç de crear un forat de seguretat per a permetre el control remot de la màquina infectada per un pirata informàtic. ÍNDEX
 • 13. EL PHISHING Consisteix en la suplantació de llocs web per altres llocs falsos, amb l’objectiu d’enganyar-nos per a extreure informació personal i confidencial. Aquesta informació són claus d’accés a llocs personals (com per exemple a comptes bancaris) ÍNDEX
 • 14. ADWARE i SPAM El spam es el correu electrònic no sol.licitat que és enviat en quantitats massives a un número molt gran d’usuaris generalment amb el fi de comercialitzar, ofertar o tractar de despertar l’interès respecte a algún producte o servei. Aquest tipus de correus electrònics suposen també, en molts casos, la punta de llança per a cometre delictes com el phishing . ÍNDEX
 • 15. PROTECCIÓ DEL NOSTRE ORDINADOR # Instal·li un antivirus al seu ordinador i programi'l perquè revisi el seu PC de forma periòdica. # Actualitzi el seu antivirus freqüentment, si és possible, de manera diària, bé de forma manual, bé de forma programada. # Instal·li un tallafoc* personal si vostè disposa de connexió ADSL. # Verifiqui amb l'antivirus els documents o arxius rebuts de l'exterior (correu electrònic, disquet, cd...). # Executi només els aplicatius dels quals es tingui alguna garantia. ÍNDEX
 • 16. ELS VIRUS ACTUALS I ELS FUTURS PERILLS A LA XARXA ÍNDEX

Related Documents