Debata:
Czy łodzianie współdecydują?
– porozmawiajmy o konsultacjach
społecznych
„Mój Samorząd”
w
Łodzi
- omówienie wyników badań
Jak badano?
• badanie ilościowe: 500 wywiadów telefonicznych z
mieszkańcami Łodzi – grudzień 2009r.
• badanie jakościowe: ...
Pytano o:
• zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich lat,
• ocenę zaufania do władz lokalnych (prezydenta i rady
miasta) oraz...
1. Mieszkaniec
• jakość życia w Łodzi – 36 % badanych uważa, że
ogólna jakość życia w ich mieście w ciągu ostatnich 3
lat ...
Najczęściej zauważane zmiany:
• rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej (np. budowa hali Arena,
większa liczba wydarzeń - ...
Wnioski:
• Zmiany zachodzące w Łodzi są słabo widoczne, mają raczej
charakter kosmetyczny, nie są skoordynowane.
• Niezado...
2. Zaufanie
• 48 % łodzian jest zdania, że można ufać innym ludziom
• 51 % łodzian ufa stowarzyszeniom, 61 % fundacjom,
• ...
2. Zaufanie
• 59 % łodzian uważa, że władze miasta są nieudolne
• 40 % uważa, że są skorumpowane
• 59 % uważa, że są nieko...
3. Łódź jako miasto obywatelskie
• 77% respondentów deklaruje interesowanie
się wydarzeniami w swoim mieście
• 83% badanyc...
Wnioski z badań jakościowych:
• mieszkańcy Łodzi w małym stopniu angażują się w
rozwój lokalny miasta,
• akcje oddolne maj...
4. Władza i mieszkańcy - konsultacje społeczne
• 13% badanych jest zdania, że lokalne władze Łodzi
konsultują trudne decyz...
Główne zarzuty wobec konsultacji (badania
jakościowe)
• brak stałych mechanizmów konsultacji i spotkań, zarówno z
członkam...
Według badanych konsultacje społeczne powinny:
• odbywać się z inicjatywy władz,
• być stałym mechanizmem,
• odbywać się s...
Nie rozmawiamy – Nie ufamy – Co robimy?
Dziękuję za uwagę 
Łukasz Prykowski
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
OPUS
e-mail: lprykowski@opus.org.pl
of 16

Prezentacja debata mój samorząd2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja debata mój samorząd2

 • 1. Debata: Czy łodzianie współdecydują? – porozmawiajmy o konsultacjach społecznych
 • 2. „Mój Samorząd” w Łodzi - omówienie wyników badań
 • 3. Jak badano? • badanie ilościowe: 500 wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Łodzi – grudzień 2009r. • badanie jakościowe: 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych, po 2 z przedstawicielami następujących grup: władza, opozycja, dziennikarze, organizacje pozarządowe, mieszkańcy – styczeń 2010r.
 • 4. Pytano o: • zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich lat, • ocenę zaufania do władz lokalnych (prezydenta i rady miasta) oraz instytucji działających w ich mieście, • konsultacje społeczne
 • 5. 1. Mieszkaniec • jakość życia w Łodzi – 36 % badanych uważa, że ogólna jakość życia w ich mieście w ciągu ostatnich 3 lat – zdecydowanie lub raczej – poprawiła się, • poziom zadowolenia z życia – 31 % mieszkańców jest zdania, że poziom zadowolenia z życia w mieście poprawił się i raczej się poprawił
 • 6. Najczęściej zauważane zmiany: • rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej (np. budowa hali Arena, większa liczba wydarzeń - Łódź staje się symbolem sztuki filmowej i alternatywnej). • wzrost świadomości społecznej (coraz więcej ludzi angażuje się w rozwój miasta); • poszerzanie się miasta, ze szkodą dla centrum (wymiera ul. Piotrkowska) • rynek pracy (brak miejsc pracy dla ludzi z wykształceniem wyższym – emigracja obywateli) • estetyka (wyburzanie zabytkowych budynków) • moda na inwestycje – przyciąganie inwestorów
 • 7. Wnioski: • Zmiany zachodzące w Łodzi są słabo widoczne, mają raczej charakter kosmetyczny, nie są skoordynowane. • Niezadowolenie mieszkańców budzi brak wizji rozwoju miasta i poprawy jego wizerunku, • Braku promocji wewnętrznej miasta – mieszkańcy postrzegają miasto dużo gorzej niż przyjezdni, • Mieszkańcy postrzegają miasto jako dość dobre miejsce do życia (70%), jednak niedoinwestowane, z dużymi zaniedbaniami historycznymi
 • 8. 2. Zaufanie • 48 % łodzian jest zdania, że można ufać innym ludziom • 51 % łodzian ufa stowarzyszeniom, 61 % fundacjom, • 77 % łodzian nie ufa prezydentowi miasta, • 60% nie ufa, 33% ufa radzie miejskiej.
 • 9. 2. Zaufanie • 59 % łodzian uważa, że władze miasta są nieudolne • 40 % uważa, że są skorumpowane • 59 % uważa, że są niekompetentne • 60 % uważa, że są nie zainteresowane problemami mieszkańców
 • 10. 3. Łódź jako miasto obywatelskie • 77% respondentów deklaruje interesowanie się wydarzeniami w swoim mieście • 83% badanych czuje się współodpowiedzialnych za miejsce, w którym mieszka
 • 11. Wnioski z badań jakościowych: • mieszkańcy Łodzi w małym stopniu angażują się w rozwój lokalny miasta, • akcje oddolne mają miejsce rzadko. Wyjątkiem odwołanie prezydenta • aktywność mieszkańców widać głównie w środowisku organizacji pozarządowych, kupców. • organizacje pozarządowe są obecne w świadomości mieszkańców, głównie poprzez pozytywny, medialny charakter działań kilku z nich (większość nie jest widoczna).
 • 12. 4. Władza i mieszkańcy - konsultacje społeczne • 13% badanych jest zdania, że lokalne władze Łodzi konsultują trudne decyzje z mieszkańcami (80% jest zdania przeciwnego). • 81% mieszkańców Łodzi zaznaczyło, że nigdy nie brało jakiegokolwiek udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze miejskie. • Konsultacje studium uwarunkowań (sierpień 2009) – 87% mieszkańców nie wiedziało jakie wnioski składać, 67% nie wiedziało w ogóle o konsultacjach
 • 13. Główne zarzuty wobec konsultacji (badania jakościowe) • brak stałych mechanizmów konsultacji i spotkań, zarówno z członkami NGO, jak i zwykłymi obywatelami • słaba polityka informacyjna (wydaje się być zamierzona) • brak edukacji, możliwości zapoznania się odpowiednio wcześniej z materiałami • brak protokołowania przebiegu spotkań; • brak informacji zwrotnej; • stosowanie metody „zmęczenia słuchacza” (odpowiedzi są nie na temat, lekceważenie rozmówców) • manipulacja informacjami ze strony władz • władze realizują tylko wymogi ustawowe, nie mając pomysłu na konsultacje społeczne
 • 14. Według badanych konsultacje społeczne powinny: • odbywać się z inicjatywy władz, • być stałym mechanizmem, • odbywać się systemowo, przy udziale dobrze dobranej, reprezentatywnej grupy mieszkańców, • być odpowiednio nagłośnione, • poprzedzone edukacją na temat narzędzia i przedmiotu konsultacji, • odbywać się na etapie tworzenia pomysłów i strategii, • odbywać się w sposób niewymuszony, bez nacisków
 • 15. Nie rozmawiamy – Nie ufamy – Co robimy?
 • 16. Dziękuję za uwagę  Łukasz Prykowski Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS e-mail: lprykowski@opus.org.pl