Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā ...
Vispārējā prevencija. Prevencijas regulējums politikas dokumentos un tiesību aktos (lielākoties veic Valsts ...
PPL nav sods, bet valsts reakcija apdraudējuma novēršanai ar likumu aizsargātām tiesībām un interesēm PPL piemēroš...
Tiesā ja piemērojams Ātrās ...
Secība, kādā informācija nonāk Valsts policijā un prokuratūrā, un tad tiesā – attēlotas ar norādēm zaļā krāsā Secība k...
*zilā krāsā – ir/būs drīz spēkā, bet *zaļie - izstrādes stadijā ...
Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) Vispārējā kārtībā...
Prevencijas vadības Sistēma Prevencijas rīki Prevencijas metod...
PēcKopā ar sodu pamatsoda izpildes Tikai kā par preventīvuadminist...
Potenciālajam cietušajiem, lai pasargātutos no iespējamā kaitējuma Likumpārkāpuma ...
Vienkārši sakot - PPL irtiesisks personu uzvedības ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots tāpēc, lai viena persona ...
PPL piemērošanas faktsPasargā gan iespējamo cietušo, gan iespējamovainīgo – cietušo no iespējamo kaitīgo sekuiestāšanās, b...
Atbildība par PPL nepildīšanu ir jādiferencē attiecībā no PPL veida: ...
Lai piemērotu PPL ir nepieciešama informācija unpierādījumi. Pierādījumi ir objektīva informācija,kurai ir jābūt tiesas va...
Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts sistēmas sastāvdaļa
of 15

Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts sistēmas sastāvdaļa

Prezentācija konferences par cilvēktiesību samērošanu un preventīvo piespiedu līdzekļu izpratni ietvaros, ko organizē Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Plašāk par konferenci: http://www.tm.gov.lv/lv/jaunumi/tm_info.html?news_id=4433 Prezentācija ietver pētījuma "Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā" rezultātus. Plašāk par pētījumu: http://www.providus.lv/public/27798.html
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts sistēmas sastāvdaļa

 • 1. Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā.
 • 2. Vispārējā prevencija. Prevencijas regulējums politikas dokumentos un tiesību aktos (lielākoties veic Valsts policija un pašvaldības policija)Individuālā prevencija, ko veic pašvaldību Sociālie dienesti un citas iestādes cilvēku dzīves vietās
 • 3. PPL nav sods, bet valsts reakcija apdraudējuma novēršanai ar likumu aizsargātām tiesībām un interesēm PPL piemērošanas fakts ir normatīvos aktos noteikta valsts reakcija uz personas uzvedību, lai pasargātu apdraudētas likumīgās sabiedrības un indivīda tiesības un intereses un nepieļautu kaitējuma nodarīšanu.PPL nesoda, bet liek pildīt personām pienākumus, kuri tām ir saistoši, bet, kurus tās nepilda
 • 4. Tiesā ja piemērojams Ātrās reakcijas PPL vai PTPAL Policija Starpinstitūciju grupa lemj: Tiesā 1) par iesniegumu tiesai PPL Starpinstitūciju grupā piemērošanai ja piemērojams PPL vispārējā 2) par SG kompetencē esošo kārtībā PPL vai Neformālo ietekmēšanasPersona metožu piemērošanu Prokuratūra Tiesā ja personai nav pamata piemērot KP drošības vai citus līdzekļus, bet vajadzīga aizsardzība
 • 5. Secība, kādā informācija nonāk Valsts policijā un prokuratūrā, un tad tiesā – attēlotas ar norādēm zaļā krāsā Secība kādā informācija par nepieciešamību piemērot PTPAL nonāk policijā un tiesā attēlota ar sarkano līniju. *PPL –preventīvie piespiedu līdzekļi; *PTAL – Personisko tiesību aizsardzības līdzekļiPersona Sociālais Prokuratūra, ja PTAL nav pamata dienests piemērot KPL Bāriņtiesa drošības pasākumus TiesaInformācija par PPLnepieciešamību Starpinstitūciju grupa Bērnu un Policija, jaunatnes izlikšanas rīkojumu centrs Valsts gadījumos probācijas dienests Nevalstiskās PPL organizācijas
 • 6. *zilā krāsā – ir/būs drīz spēkā, bet *zaļie - izstrādes stadijā Preventīva rakstura līdzekļi Speciālās procesuālās Preventīvie līdzekļiPreventīvie piespiedu Personisko tiesību aizsardzības līdzekļi Audzinoša rakstura līdzekļi izglītības iestādēs piespiedu līdzekļi bērniem aizsardzības līdzekļi Procesuālie piespiedu un drošības līdzekļi (izslēgšana no skolas) Grozījumi Ministru kabineta Civillikums, 2009.gada 24.novembra Likums "Par audzinoša rakstura Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums, 13. un noteikumos Nr.1338 , Prevencijas likums piespiedu līdzekļu piemērošanu piemērojami 19.1 nodaļas 17.nodaļa izslēgšana no Izglītības iestādes bērniem". kārtībā uz laiku līdz 3 mēnešiem
 • 7. Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) Vispārējā kārtībā PPL bērniem un Ātrās reakcijas piemērojamie vecākiem PPL PPL aizliegums pienākums sazināties unPPL Bērniem= PPL vecākiem= atstāt mājokli Uzvedības tuvoties = AizsardzībasBērnu drošības Audzināšanas vai citas telpas= kontroles ātrais rīkojums rīkojumi rīkojumi izlikšanas rīkojums aizsardzības rīkojumu rīkojums
 • 8. Prevencijas vadības Sistēma Prevencijas rīki Prevencijas metode PPL un neformālās Starpinstitucionālāsietekmēšanas metodes sadarbības mehānisms Pieņem lēmumus Novērtē Par Neformālo Konstatē riskus un vajadzības ietekmēšanas veiduprevencijas gadījumu prevencijas gadījumā vai piemēro PPL iesaistītajām personām atbilstoši vajadzībām
 • 9. PēcKopā ar sodu pamatsoda izpildes Tikai kā par preventīvuadministratīvo līdzekli pārkāpumu PPL var piemērot
 • 10. Potenciālajam cietušajiem, lai pasargātutos no iespējamā kaitējuma Likumpārkāpuma nav Potenciālajam likumpārkāpējam nosaka uzvedības modeli, lainenodarītu kaitējumu citiem
 • 11. Vienkārši sakot - PPL irtiesisks personu uzvedības ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots tāpēc, lai viena persona nekļūtu par cietušo, bet cita persona, izdarot likumpārkāpumu, nekļūtu par vainīgo.
 • 12. PPL piemērošanas faktsPasargā gan iespējamo cietušo, gan iespējamovainīgo – cietušo no iespējamo kaitīgo sekuiestāšanās, bet vainīgo no iespējamā kriminālsodaun ar tā piemērošanu un izpildi saistītajām sekām.Sabiedrību – no iespējamā likumpārkāpumanotikuma, no soda izpildes procesa izdevumusegšanas, no kaitējuma atlīdzināšanasnepieciešamības un ar to saistītajiem izdevumiemcietušajam.
 • 13. Atbildība par PPL nepildīšanu ir jādiferencē attiecībā no PPL veida: Vispārējā kārtībāPPL bērniem un Ātrās reakcijas piemērojamiem vecākiem PPL pārkāpumi PPL Uzvedības kontroles Īslaicīga b/a līdz 1 nosacījumu pārkāpumi Reakcijai jābūt jēgpilnai gadam, naudas sods vai (pārkāpšanas sekas piespiedu darbs nekriminalizēt) Atbildība Krimināllikumā Krim. atbildība nav – naudas nosakāma nekādos Atbildība Krimināllikumā sods, piespiedu darbs gadījumos vai īslaicīga b/a līdz 1 gadam
 • 14. Lai piemērotu PPL ir nepieciešama informācija unpierādījumi. Pierādījumi ir objektīva informācija,kurai ir jābūt tiesas vai Starpinstitūciju grupas rīcībā,lai varētu gūt pārliecību, kaa) Kādas personas tiesības ir aizskartas, vai, kab) Pastāv reāli draudi/reāla iespēja, ka šāds aizskārums varētu notikt.c) Vērtējot pierādījumus un tādējādi pamatojot PPL piemērošanu, visas šaubas jāvērtē par labu potenciālajam, jeb iespējamam cietušajam

Related Documents