Nationella Riskbruksprojektet <ul><li>är ett regeringsuppdrag </li></ul><ul><li>startade 2004 </li></ul><ul><li>sedan 2006...
Riskbruksprojektets delprojekt <ul><li>Mödrahälsovård </li></ul><ul><li>Barnhälsovård Familjecentral </li></ul><ul><li>Dis...
Riskbruk: Ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende inte föreligger
Riskbruk: <ul><li>Alkoholkonsumtion som överstiger: </li></ul><ul><li>14 standardglas per vecka för män </li></ul><ul><li>...
MÅL <ul><li>Frågor om alkoholvanor ska få en självklar plats i den vardagliga hälso- och sjukvården </li></ul><ul><li>Det...
Mödrahälsovård-hälsokontroll under graviditet 99% av alla gravida kvinnor kommer till MHV och träffar barnmorskan mellan 8...
Barnmorskan har möjlighet att <ul><li>Identifiera skadlig konsumtion (tidigt i graviditeten) </li></ul><ul><li>Informera o...
Mödra- och Barnhälsovård och Psykiatri i Samverkan <ul><li>Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän </li></ul...
Primärvård Psykiatri Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga
Uppdrag <ul><li>Primärvården i Göteborg fick 2007 i uppdrag att tillsammans med Primärvården i Södra Bohuslän och i nära s...
Mål Tillvarata det väntade/nyfödda barnets rätt och möjlighet att inte utsättas för fara och komplikationer på grund av mi...
Målgrupper <ul><li>gravida kvinnor med aktuell eller tidigare (under de senaste 1-2 åren) missbruksproblematik och deras b...
Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga <ul><li>I teamet finns kompetens inom </li></ul><ul><li>Mödrahälsovård </li></ul><ul><l...
Verksamhet <ul><li>Individuellt anpassad mödrahälsovård </li></ul><ul><li>Individuellt anpassad barnhälsovård </li></ul><...
Arbetet förutsätter <ul><li>tvärprofessionellt team </li></ul><ul><li>nära samarbete </li></ul><ul><li>förtroendefulla rel...
Hur kommer kvinnorna till Haga? <ul><li>Tidigt besök på MVC </li></ul><ul><li>Strukturerad metod- A,B,C,D </li></ul><ul><l...
 
 
Individuellt anpassad mödrahälsovård <ul><li>Barnmorskebesök i Haga, ASI-intervju genomförs </li></ul><ul><li>Gynekologbes...
Kuratorns funktion <ul><li>Fokus på psykosocial situation </li></ul><ul><li>Samtal enskilt och/eller tillsammans med annan...
Stöd/behandling för beroendeproblem: sjuksköterska <ul><li>Kartläggning av missbruk/psykiatrisk ohälsa </li></ul><ul><li>A...
Individuellt anpassad barnhälsovård <ul><li>Kontakt under graviditet </li></ul><ul><li>Tidigt hembesök </li></ul><ul><li>F...
Samarbete & Samverkan är A och O <ul><li>Internt </li></ul><ul><li>Läkarmedverkan </li></ul><ul><li>Teamassistent </li></u...
När är det dags att lämna mottagningen? <ul><li>Normalisering – stigmatisering </li></ul><ul><li>Överrapportering till vem...
Resultat <ul><li>Mödra/Barnhälsovårdsteamet var på plats i </li></ul><ul><li>Beroendeklinikens lokaler vid Järntorget i ap...
Forts. <ul><li>Kvinnorna har , bortsett från några enstaka fall, bedömts </li></ul><ul><li>vara drogfria under graviditet ...
Framtida utmaningar! Former för föräldrastöd efter barnets födelse Uppmärksamma fäders behov och situation Uppföljningen a...
<ul><li>Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga </li></ul><ul><li>Adress: Järntorget 7, 413 04 Göteborg </li></ul><ul><li>Tel 00...
of 28

Nationella Riskbruksprojektet

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nationella Riskbruksprojektet

 • 1. Nationella Riskbruksprojektet <ul><li>är ett regeringsuppdrag </li></ul><ul><li>startade 2004 </li></ul><ul><li>sedan 2006 drivs projektet både på lokalt och nationell nivå </li></ul><ul><li>omfattar flera olika delprojekt </li></ul><ul><li>föreslår och genomför omfattande utbildningar </li></ul>
 • 2. Riskbruksprojektets delprojekt <ul><li>Mödrahälsovård </li></ul><ul><li>Barnhälsovård Familjecentral </li></ul><ul><li>Distriktssköterskor </li></ul><ul><li>Familjeläkare </li></ul><ul><li>ST-läkare </li></ul><ul><li>Sjukhus </li></ul><ul><li>Företagshälsovård </li></ul><ul><li>Arbetslivet </li></ul><ul><li>Universitet och högskolor </li></ul><ul><li>Motiverande samtal </li></ul><ul><li>Tobaksprojekt </li></ul>
 • 3. Riskbruk: Ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende inte föreligger
 • 4. Riskbruk: <ul><li>Alkoholkonsumtion som överstiger: </li></ul><ul><li>14 standardglas per vecka för män </li></ul><ul><li>9 standardglas per vecka för kvinnor </li></ul><ul><li>Allt berusningsdrickande räknas som riskbruk </li></ul>
 • 5. MÅL <ul><li>Frågor om alkoholvanor ska få en självklar plats i den vardagliga hälso- och sjukvården </li></ul><ul><li>Det väntade barnet skall ej utsättas för alkohol!!! </li></ul><ul><li>Att få föräldrar att tänka igenom hur deras alkoholvanor påverkar barnet </li></ul>
 • 6. Mödrahälsovård-hälsokontroll under graviditet 99% av alla gravida kvinnor kommer till MHV och träffar barnmorskan mellan 8-10 ggr. I Sverige föds ca 100000 barn per år
 • 7. Barnmorskan har möjlighet att <ul><li>Identifiera skadlig konsumtion (tidigt i graviditeten) </li></ul><ul><li>Informera om alkohol och risker </li></ul><ul><li>Motivera till förändring </li></ul>
 • 8. Mödra- och Barnhälsovård och Psykiatri i Samverkan <ul><li>Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän </li></ul><ul><li>Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset </li></ul>Wendelsberg 20100607
 • 9. Primärvård Psykiatri Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga
 • 10. Uppdrag <ul><li>Primärvården i Göteborg fick 2007 i uppdrag att tillsammans med Primärvården i Södra Bohuslän och i nära samverkan med Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset starta och driva en resursenhet för gravida kvinnor med en missbruksproblematik (alkohol, droger, läkemedel) och deras barn. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 • 11. Mål Tillvarata det väntade/nyfödda barnets rätt och möjlighet att inte utsättas för fara och komplikationer på grund av missbruk hos den gravida kvinnan Stödja kvinnan att ta sig ur ett missbruk Verka för ett förbättrat omhändertagande av gravida kvinnor och nyblivna mödrar med missbruksproblem och deras barn
 • 12. Målgrupper <ul><li>gravida kvinnor med aktuell eller tidigare (under de senaste 1-2 åren) missbruksproblematik och deras barn inskrivna på MVC respektive BVC och </li></ul><ul><li>personal verksamma inom mödra- och barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän samt </li></ul><ul><li>andra för kvinnan, barnet och familjen angelägna verksamheter under graviditet, förlossning och spädbarnstid som t ex socialtjänst och SU:s obstetrikerenheter. </li></ul>
 • 13. Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga <ul><li>I teamet finns kompetens inom </li></ul><ul><li>Mödrahälsovård </li></ul><ul><li>Barnhälsovård </li></ul><ul><li>Psykosocialt arbete </li></ul><ul><li>Beroendevård/Psykiatri </li></ul>
 • 14. Verksamhet <ul><li>Individuellt anpassad mödrahälsovård </li></ul><ul><li>Individuellt anpassad barnhälsovård </li></ul><ul><li>Föräldrastöd individuellt, föräldragrupper </li></ul><ul><li>Psykosocialt arbete </li></ul><ul><li>Stöd/ behandling för kvinnans beroendeproblem </li></ul><ul><li>Handledning /konsultation till övrig personal inom mödra- och barnhälsovården </li></ul><ul><li>Samverkan med Socialtjänsten </li></ul><ul><li>Samverkan Kvinnokliniken/SU, barnkliniken/Neo avd och Beroendevården </li></ul>
 • 15. Arbetet förutsätter <ul><li>tvärprofessionellt team </li></ul><ul><li>nära samarbete </li></ul><ul><li>förtroendefulla relationer </li></ul><ul><li>tillit till varandras kompetens </li></ul><ul><li>samverkan internt och externt </li></ul>
 • 16. Hur kommer kvinnorna till Haga? <ul><li>Tidigt besök på MVC </li></ul><ul><li>Strukturerad metod- A,B,C,D </li></ul><ul><li>AUDIT </li></ul><ul><li>Motiverande samtal </li></ul>
 • 19. Individuellt anpassad mödrahälsovård <ul><li>Barnmorskebesök i Haga, ASI-intervju genomförs </li></ul><ul><li>Gynekologbesök </li></ul><ul><li>Prel. vårdplanering med teamet – Samverkan. </li></ul><ul><li>Utökat basprogram, barnmorskebesök varje vecka under graviditeten. </li></ul><ul><li>Övervakade drogtester </li></ul><ul><li>Tidig kontakt med BVC- sjuksköterska </li></ul>
 • 20. Kuratorns funktion <ul><li>Fokus på psykosocial situation </li></ul><ul><li>Samtal enskilt och/eller tillsammans med annan team medlem </li></ul><ul><li>Inre och yttre problematik </li></ul><ul><li>Mobilisera långsiktiga stödinsatser </li></ul>
 • 21. Stöd/behandling för beroendeproblem: sjuksköterska <ul><li>Kartläggning av missbruk/psykiatrisk ohälsa </li></ul><ul><li>Abstinensbehandling, t ex med akupunktur </li></ul><ul><li>Samtal om sug och strategier för att bibehålla nykterhet/drogfrihet under och efter graviditeten </li></ul><ul><li>Länken till Beroendekliniken och till enhetens psykiater </li></ul>
 • 22. Individuellt anpassad barnhälsovård <ul><li>Kontakt under graviditet </li></ul><ul><li>Tidigt hembesök </li></ul><ul><li>Föräldragrupper </li></ul><ul><li>Tät kontakt </li></ul><ul><li>Läkarundersökning </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Överlämnande </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 • 23. Samarbete & Samverkan är A och O <ul><li>Internt </li></ul><ul><li>Läkarmedverkan </li></ul><ul><li>Teamassistent </li></ul><ul><li>Övrig mödra- och barnhälsovård </li></ul><ul><li>Externt </li></ul><ul><li>Förlossningen/Kvinnokliniken </li></ul><ul><li>Barnkliniken/ Neonatalavd </li></ul><ul><li>Socialtjänsten </li></ul>
 • 24. När är det dags att lämna mottagningen? <ul><li>Normalisering – stigmatisering </li></ul><ul><li>Överrapportering till vem? </li></ul><ul><li>Teamets önskemål / föräldrarnas / ordinarie BVC? </li></ul><ul><li>Insats efter behov? </li></ul>
 • 25. Resultat <ul><li>Mödra/Barnhälsovårdsteamet var på plats i </li></ul><ul><li>Beroendeklinikens lokaler vid Järntorget i april 2007 och </li></ul><ul><li>verksamheten nu i full gång! </li></ul><ul><li>Ett nära samarbete med Beroendekliniken har utvecklats </li></ul><ul><li>Fram till april 2010 har 211 kvinnor, och 111 spädbarn skrivits in på enheten (20 barn aktuella på enheten nu och övriga barn följs upp på ”hem-BVC” med konsultation och stöd vid behov ) </li></ul>
 • 26. Forts. <ul><li>Kvinnorna har , bortsett från några enstaka fall, bedömts </li></ul><ul><li>vara drogfria under graviditet och spädbarnstid </li></ul><ul><li>Barnen har hittills inga fastställda påvisbara skador pga drogpåverkan (alkohol, narkotika, läkemedel) under fostertiden </li></ul>
 • 27. Framtida utmaningar! Former för föräldrastöd efter barnets födelse Uppmärksamma fäders behov och situation Uppföljningen av barnets hälsa och utveckling Vårdprogram Beroendevård, KK, Neonatalavd och MBHV-teamet Handlingsprogram i samverkan med Socialtjänsten för målgruppen De kvinnor som avstår kontakt
 • 28. <ul><li>Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga </li></ul><ul><li>Adress: Järntorget 7, 413 04 Göteborg </li></ul><ul><li>Tel 004631 346 09 66 </li></ul><ul><li>Elisabeth Danielsson Kerstin Agnetun </li></ul><ul><li>Barnmorska Barnmorska </li></ul><ul><li>Eva Andersson Maria Lilja </li></ul><ul><li>BVC-sjuksköterska BVC- sjuksköterska </li></ul><ul><li>Ann-Louise Höljer Christina Blomqvist </li></ul><ul><li>Kurator/Socionom Undersköterska/teamassisten </li></ul><ul><li>Joy Ellis Thomas Arvidsson </li></ul><ul><li>Gynekolog Barnläkare </li></ul><ul><li>Annica Carlsson Agneta Jensen </li></ul><ul><li>Psykiatrisjuksköterska Psykiater </li></ul><ul><li>Verksamhetschef Antonia Reuter </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>