POLITIČKI MARKETING
J. B. TITO <ul><li>“ Drugovi, ja ne znam šta je to marketing, ali imam osećaj da je to prokleto dobra stvar” </li></ul>
FILIP KOTLER <ul><li>Mnogi ljudi brkaju marketing sa nekom od njegovih sporednih funkcija, kao što su ekonomska propag...
Dejvid Evans – šef kampanje Tonija Blera <ul><li>Za stranku je vrlo bitno da ima strogo definisano političko uverenje . N...
“ Videti ono što nam je pred nosom zahteva neprestano naprezanje ” <ul><li>Marketing mora biti procesuiran </li></ul><ul><...
Pojam političkog marketinga <ul><li>Suštinska razlika između marketinga robe i političkog maretinga </li></ul><ul><ul><li>...
Definicija PM <ul><li>zbir tehnika </li></ul><ul><li>povećanje atraktivnosti kandidata </li></ul><ul><li>približavanje št...
Politički i izborni marketing <ul><li>Izborni marketing je deo političkog marketinga </li></ul><ul><li>Politički marketing...
Izbori <ul><li>Sociološka a ne politička pojava </li></ul><ul><li>Redovni i izborni marketing </li></ul><ul><ul><li>Redovn...
P.M. i kampanje <ul><li>Ubeđujuća a ne maniplativna kategorija </li></ul><ul><li>Cilj P.M. U kampanji je da ulije samoupou...
of 10

Politicki marketing

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politicki marketing

  • 1. POLITIČKI MARKETING
  • 2. J. B. TITO <ul><li>“ Drugovi, ja ne znam šta je to marketing, ali imam osećaj da je to prokleto dobra stvar” </li></ul>
  • 3. FILIP KOTLER <ul><li>Mnogi ljudi brkaju marketing sa nekom od njegovih sporednih funkcija, kao što su ekonomska propaganda ili prodaja. Autentični marketing nije veština prodaje onoga što proizvodite, već spoznaja šta proizvoditi. To je veština identifikovanje i shvatanja potreba kupca i stvaranje rešenja nonga što kupcima isporučuje zadovoljenje, proizvođačima profite , a akcionarima korist !!! </li></ul>
  • 4. Dejvid Evans – šef kampanje Tonija Blera <ul><li>Za stranku je vrlo bitno da ima strogo definisano političko uverenje . Nemate li ga, ako lutate, nikakav marketing neće pomoći da dobijete glasove birača, nikada nećete uspeti. A zadatak političkog marketinga je navesti ljude, odnosno birače, da veruju političarima, da veruju njihovim idejama, da političare prikaže autentičnim, realnim, poželjnim za birače ... </li></ul>
  • 5. “ Videti ono što nam je pred nosom zahteva neprestano naprezanje ” <ul><li>Marketing mora biti procesuiran </li></ul><ul><li>“ Situacija je teška ali naša pobeda će je promeniti” </li></ul><ul><li>“ pretpolitičko doba” </li></ul><ul><li>Generalno nezadovoljstvo životom </li></ul>
  • 6. Pojam političkog marketinga <ul><li>Suštinska razlika između marketinga robe i političkog maretinga </li></ul><ul><ul><li>Grisine – koalicije </li></ul></ul><ul><ul><li>Turističke destinacije – stranački program </li></ul></ul><ul><ul><li>Keks – grupa političara </li></ul></ul><ul><li>izborni marketing je trka 400 do 3000m </li></ul><ul><li>Politički marketing – maraton </li></ul>
  • 7. Definicija PM <ul><li>zbir tehnika </li></ul><ul><li>povećanje atraktivnosti kandidata </li></ul><ul><li>približavanje što većem broju ljudi </li></ul><ul><li>vidljiva razlika u odnosu na druge kandidate </li></ul><ul><li>minimum sredstava najveći broj glasova </li></ul>
  • 8. Politički i izborni marketing <ul><li>Izborni marketing je deo političkog marketinga </li></ul><ul><li>Politički marketing obuhvata: </li></ul><ul><ul><li>Sve periode između izbora </li></ul></ul><ul><ul><li>Sve teme koje stranka ili pol. promoviše </li></ul></ul><ul><li>Izborni marketing (izbori i kampanje) </li></ul>
  • 9. Izbori <ul><li>Sociološka a ne politička pojava </li></ul><ul><li>Redovni i izborni marketing </li></ul><ul><ul><li>Redovni – rezultati </li></ul></ul><ul><ul><li>Izborni – obećanja </li></ul></ul><ul><li>Kontinuitet i diskontinuitet vlasti </li></ul>
  • 10. P.M. i kampanje <ul><li>Ubeđujuća a ne maniplativna kategorija </li></ul><ul><li>Cilj P.M. U kampanji je da ulije samoupouzda n je i podstakne “naše” </li></ul><ul><li>Osnaži, kristalizuje i aktivira dugoročnu lojalnost </li></ul><ul><li>Privlačenje neodlučnih </li></ul>