Одржување ниска преваленца и обезбедување одржлив развој напревентивните активности за ХИВ во РМ Министерство з...
Основни информации• Грант одобрен за периодот 01.01.2012-31.12.2016• Процес на консолидација (мар-септ 2011) – Консолидац...
Целни групи• Корисници на дроги• Сексуални работници• Мажи кои имаат секс со мажи• Осуденици• Лица кои живеат со...
Главна целДа се одржи ниска преваленцата на ХИВособено меѓу припадниците на групите под ризик Минист...
Програмски цели и средства1. Превенција на ХИВ инфекција кај групите под ризик €7.982.783 (€3.153.654)2. Воспоставување ...
Секундарни примателиПред-селектирани секундарни приматели СР кои треба да се селектираат со јавен оглас1.ХОПС ...
Индикатори• 5 индикатори за мерење на влијанието на програмата• 5 индикатори на исходот од програмата• 12 индикатори за п...
Услови за спроведување на грантот1. Авторизиран потписник за целокупна документација на грантот (вклучително и повлеку...
Тековни активности• Проценка на секундарните приматели• Потпишување на договорите со секундарните приматели (јануари 2012...
Тековни активности• Проценка на секундарните приматели• Потпишување на договорите со секундарните приматели (јануари 2012...
of 10

Одржување ниска преваленца и обезбедување одржлив развој на превентивните активности за ХИВ во РМ

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Одржување ниска преваленца и обезбедување одржлив развој на превентивните активности за ХИВ во РМ

  • 1. Одржување ниска преваленца и обезбедување одржлив развој напревентивните активности за ХИВ во РМ Министерство за здравство Република Македонија
  • 2. Основни информации• Грант одобрен за периодот 01.01.2012-31.12.2016• Процес на консолидација (мар-септ 2011) – Консолидација на тековниот грант (Р7) со оригиналниот предлог од Р10 кој ќе биде спроведен од страна на Министерството за здравство на РМ во функција на примарен примател на средствата. – Две фази: првата фаза се однесува на периодот од 01.01.2012 – 31.12.2014 година• Вкупен износ: €10.847.095• Прва фаза: €4.314.974 Министерство за здравство на Република Македонија
  • 3. Целни групи• Корисници на дроги• Сексуални работници• Мажи кои имаат секс со мажи• Осуденици• Лица кои живеат со туберкулоза• Лица кои живеат со ХИВ Министерство за здравство на Република Македонија
  • 4. Главна целДа се одржи ниска преваленцата на ХИВособено меѓу припадниците на групите под ризик Министерство за здравство на Република Македонија
  • 5. Програмски цели и средства1. Превенција на ХИВ инфекција кај групите под ризик €7.982.783 (€3.153.654)2. Воспоставување модели, механизми и активности за зајакнување на заедницата €1.316.873 (€538.431)3. Зајакнување на системот за следење на ХИВ €227.162 (€108.081)4. Зајакнување на капацитетите и координацијата на фокусиран одговор за ХИВ €1.320.277 (€513.908) Министерство за здравство на Република Македонија
  • 6. Секундарни примателиПред-селектирани секундарни приматели СР кои треба да се селектираат со јавен оглас1.ХОПС (ИКД, СР) 1.Активности за зајакнување на заедницата2.ДОВЕРБА (ИКД) (Година 1)3.ВИА ВИТА (ИКД, СР) 2.Сексуални работници (Година 1)4.ИЗБОР (ИКД, СР) 3.Лица кои живеат со ХИВ (година 3)5.МЛАДИНСКИ КЛУБ (ИКД) 4.ИКД (Струга) (Година 3)6.ЗОНА (ИКД)7.ПУЛС (ИКД)8.ЦРВЕН КРСТ (ИКД)9.ХЕЛП (ИКД)10.ЦРУЈЖ (ИКД)11.ОПЦИЈА (ИКД, СР)12.ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА (ИКД)13.ЕГАЛ (МСМ)14.ХЕРА (ДСТ, СРЗ)15.КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ(ТРЕТМАН)16.МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА (ОСУДЕНИЦИ) Министерство за здравство на Република Македонија
  • 7. Индикатори• 5 индикатори за мерење на влијанието на програмата• 5 индикатори на исходот од програмата• 12 индикатори за програмско следење на успехот Министерство за здравство на Република Македонија
  • 8. Услови за спроведување на грантот1. Авторизиран потписник за целокупна документација на грантот (вклучително и повлекување транши од ГФ) 2. Доставување план за набавки (доставен и одобрен од страна на ГФ) 3. Доставување на план за обука на ПР и СР (28.02.2012)4. Проценка на СР (30.06.2012)
  • 9. Тековни активности• Проценка на секундарните приматели• Потпишување на договорите со секундарните приматели (јануари 2012)• Известување за префрлена прва транша во висина од €1,693,825 за периодот 01.01.2012- 30.06.2012 и буфер за периодот 01.07.2012- 30.09.2012• Следниот извештај за грантот од Р7 кој го покрива периодот 01.07.2011-31.12.2011 треба да се достави најдоцна до 15.02.2012 година Министерство за здравство на Република Македонија
  • 10. Тековни активности• Проценка на секундарните приматели• Потпишување на договорите со секундарните приматели (јануари 2012)• Известување за префрлена прва транша во висина од €1,693,825 за периодот 01.01.2012- 30.06.2012 и буфер за периодот 01.07.2012- 30.09.2012• Следниот извештај за грантот од Р7 кој го покрива периодот 01.07.2011-31.12.2011 треба да се достави најдоцна до 15.02.2012 година Министерство за здравство на Република Македонија

Related Documents