Portalada de Santa Maria de Ripollhttp://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc30.html
Documentació generalTítol: Portalada de SantaMaria de RipollAutor: tallers del RossellóCronologia: 1150-1170.Església cons...
Context històricEl monestir benedictí de SantaMaria de Ripoll es fundà el 879per ordre del comte Wifre elPilós, per ajudar...
Al llarg dels segles IX, X, XI i XII es convertí també en panteó dels comtesdel Casal de Barcelona.A principis del segle X...
El claustre inferior es construí capel 1180. La segona planta delclaustre no es va fer fins el segleXVI. A partir d’aquest...
Descripció
Anàlisi formalComposicióLa disposició de la portalada recorda un gran arc de triomf. Té formarectangular, amb la porta al ...
La portalada es pot dividir en 6 registres i un sòcol, en els quals, juntamentamb les arquivoltes, estan distribuïts els t...
El sòcol és molt estret i, a sobre, hi ha els diferents registres. Els dos inferiors estan situats a cada un dels costats ...
InterpretacióTota la iconografia de la portalada està inspirada en textos bíblics. El quecentra tota la temàtica és la glò...
Al registre superior trobem al centre Crist en majestat (1), amb el llibre ala mà esquerra i envoltat per 4 àngels (2). A ...
Als registres 3 i 4 s’hi troben escenes de l’Èxode, inspirades possiblement en la Bíblia de Ripoll. Les imatges de l’esque...
(8) (9) (10) ...
A l’últim registre hi ha felins i animals fantàstics que lluiten entre ells (10).Aquest bestiari medieval s’inspira en les...
A l’últim registre hi ha felins i animals fantàstics que lluiten entre ells (10).Aquest bestiari medieval s’inspira en les...
També hi ha animals fantàstics (11) al sòcol esquerra, mentre que a ladreta hi trobem els condemnats (12) patint pels seus...
Reproducció de la portalada de Santa Maria de Ripoll
A les arquivoltes de la porta, de fora cap endins, si distingeixen ...
Sant Pere Sant Pau
Iconografia de la portalada
En aquesta pàgina: Romànico catalan, trobareu la descripció completa detota la iconografia de la portalada de Santa Maria ...
Planta de l’església i el claustre de Santa Maria de Ripoll
Tombes de Wifré el Pilós i Ramon Berenguer IV
Models i influènciesLa forma de la portalada d’arc de triomf ha dut a molts a considerar que elseu model varen ser els ant...
Miniatures de la Bíblia de Ripoll La visió del profeta Ezequiel: La ...
Portalada de ripoll
Portalada de ripoll
Portalada de ripoll
of 28

Portalada de ripoll

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portalada de ripoll

 • 1. Portalada de Santa Maria de Ripollhttp://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc30.html
 • 2. Documentació generalTítol: Portalada de SantaMaria de RipollAutor: tallers del RossellóCronologia: 1150-1170.Església consagrada per l’Abat Oliba el 1032Estil: romànic catalàTècnica: tallaMaterial: pedraFormes: relleuDimensions: 7,65 m (alt) x11,6 m (ample) x 1m(gruix)Localització: monestir deSanta Maria de Ripollhttp://www.davinci-systems.es/ripoll/ripollpo.htm
 • 3. Context històricEl monestir benedictí de SantaMaria de Ripoll es fundà el 879per ordre del comte Wifre elPilós, per ajudar a la repoblacióde la vall de Ripoll. El 888 esconsagrà la primera església, i elprimer abat fou Radulf, fill deWifré.Durant el segle X es ferenvaries remodelacions del’església, i el monestir va anarcreixent, convertint-se en unimportant focus cultural gràciesal seu escriptori i la proximitatal món musulmà i mossàrab, queli va permetre disposar d’un grannúmero de còdex musulmans,visigots i mossàrabs.
 • 4. Al llarg dels segles IX, X, XI i XII es convertí també en panteó dels comtesdel Casal de Barcelona.A principis del segle XI, sota la tutela de l’Abat Oliba es fa l’últimaconsagració, augmentant-se el nombre d’edificis. Mort l’Oliva, el comte deBesalú, Bernat II, uní el monestir amb el de Sant Víctor de Marsella, unió que esperllongà fins el 1169.Tradicionalment s’ha datat la portalada en l’època l’abat Oliva, però estudisrecens l’han atribuïda al taller d’un mestre anònim del Rosselló, instal·lat a Ripollamb posterioritat al 1151.
 • 5. El claustre inferior es construí capel 1180. La segona planta delclaustre no es va fer fins el segleXVI. A partir d’aquest moment elmonestir entrarà en decadència queacabarà amb la desamortització delsegle XIX i la ruïna quasi total delconjunt. A finals d’aquest segle esva restaurar gràcies a l’arquitecteElias Rogent, que el reconstrueix ala seva manera, deixant només coma elements originals la plana delsclaustre, la capçalera del temple i laportalada.
 • 6. Descripció
 • 7. Anàlisi formalComposicióLa disposició de la portalada recorda un gran arc de triomf. Té formarectangular, amb la porta al mig. Aquesta està coberta per arquivoltes ambmotius vegetals, geomètrics i figuratius. La manca de timpà reforça aquesta ideade gran arc triomfal. Es plena de figures, columnes, arcs, medallons, animals...Es fa unadetallada iminuciosadescripció derobes,armadures,cascs, animals,etc, totinspirant-se enles miniaturesdels còdexmedievals, sobretot la Bíblia deRipoll.
 • 8. La portalada es pot dividir en 6 registres i un sòcol, en els quals, juntamentamb les arquivoltes, estan distribuïts els temes representats.123456 Sòcol
 • 9. El sòcol és molt estret i, a sobre, hi ha els diferents registres. Els dos inferiors estan situats a cada un dels costats dels muntants de l’arc central, i emmarcat per columnes i sota una cornisa que és la prolongació de les impostes de les arquivoltes. Els tres registres centrals també estan emmarcats per dues columnes i una cornisa que els separa de la zona superior que corona el conjunt com un entaulament. Distribució segons l’arquitecturaLa decoració ompletota la superfície(horror vacui), comera característicdel romànic.La perspectivajeràrquica s’usa enla representació deCrist, al frissuperior.L’escultura estàsupeditada al marcarquitectònic.
 • 10. InterpretacióTota la iconografia de la portalada està inspirada en textos bíblics. El quecentra tota la temàtica és la glòria de Crist en majestat, situat a la partcentral del fris superior.
 • 11. Al registre superior trobem al centre Crist en majestat (1), amb el llibre ala mà esquerra i envoltat per 4 àngels (2). A cada costat d’aquests 2 figuresdel tetramorf (3): San Mateu (àngel) i San Joan (àguila), i els 24 ancians (4)de l’Apocalippsi, que l’aclamen. (4) (1) (2) (3) (3) (5) (5)(6)Al segon registre hi ha l’altre parell d’imatges del tetramorf (5): Sant Marc(lleó) i San Lluc (brau) i els 22 benaurats, apòstols i profetes, (6) que lloen aCrist.
 • 12. Als registres 3 i 4 s’hi troben escenes de l’Èxode, inspirades possiblement en la Bíblia de Ripoll. Les imatges de l’esquerra són del Llibre dels Reis (7). (7)Coronacio de Salomó Moisès fa brollar aigua del terra (7)
 • 13. (8) (9) (10) (11)Al registre de sota hi ha 10 figures, emmarcades per arcs de mig punt(8), entre les que destaquen, el rei David a l’esquerra, envoltat de músics, i ala dreta (9), Déu, Moisès, Aaron, un bisbe que podria ser l’abat Oliba (podereclesiàtic) i un cavaller (poder civil)- (9) (8)
 • 14. A l’últim registre hi ha felins i animals fantàstics que lluiten entre ells (10).Aquest bestiari medieval s’inspira en les profecies apocalíptiques del Llibre deDaniel.
 • 15. A l’últim registre hi ha felins i animals fantàstics que lluiten entre ells (10).Aquest bestiari medieval s’inspira en les profecies apocalíptiques del Llibre deDaniel.
 • 16. També hi ha animals fantàstics (11) al sòcol esquerra, mentre que a ladreta hi trobem els condemnats (12) patint pels seus pecats (els 7 pecatscapitals). Els 7 pecats capitals
 • 17. Reproducció de la portalada de Santa Maria de Ripoll
 • 18. A les arquivoltes de la porta, de fora cap endins, si distingeixen diversos motius decoratius: 1. Decoració vegetal. 1 2. Signes del zodíac. 3. Algunes històries de Sant 2 Pere i Sant Pau, continuant als brancals, convertits en columnes. 3 4. Motllures lliures. 4 5. Decoració vegetal.9 6. Històries dels profetes 5 Daniel i Jonàs. 7. Motius geomètrics. 6 8. Representats, al·legòricament, els mesos de 7 l’any. 8 9. Al centre de l’intradós, Crist en majestat beneint i dos àngels.
 • 19. Sant Pere Sant Pau
 • 20. Iconografia de la portalada
 • 21. En aquesta pàgina: Romànico catalan, trobareu la descripció completa detota la iconografia de la portalada de Santa Maria de Ripoll. http://www.romanicocatalan.com/Ripolles/Ripoll/ripoll03.htm#FRISO
 • 22. Planta de l’església i el claustre de Santa Maria de Ripoll
 • 23. Tombes de Wifré el Pilós i Ramon Berenguer IV
 • 24. Models i influènciesLa forma de la portalada d’arc de triomf ha dut a molts a considerar que elseu model varen ser els antics arcs de triomf romans. Altres han pensat queho era el petit reliquiari carolingi nomenat arc d’Eginard, conservat nomésen dibuixos.La iconografia s’inspirà directament les il·lustracions de la Bíblia miniada dRipoll. Arc de Tit a Roma (81 d.C.) Arc d’Eginard
 • 25. Miniatures de la Bíblia de Ripoll La visió del profeta Ezequiel: La Majestat de senyor envoltat de àngels i cercles amb els símbols dels evangelistes.La fugida dEgipte: Josep ésavisat per un àngel i fuig ambMaria i el nen Camperols

Related Documents