Carles Martínez Sarri
CMS 1
1. La previsió de la demanda
La previsió de la demanda
La demanda és la quantitat de producte o
servei que els consumidors...
1. La previsió de la demanda
Una gestió professionalitzada implica que
l’empresari comercial ha de ser capaç de:
 Identif...
1. La previsió de la demanda
Tres models de comportament de la demanda:
 Constant
 Creixent o decreixent
 Estacional
CM...
1. La previsió de la demanda
 Mètodes qualitatius: Són subjectius (intuïció,
opinions d’experts, enquestes, experiències
...
1. La previsió de la demanda
Exemple:
CMS 6
2. La planificació de les compres
La planificació de les compres
Implica identificar la quantitat de producte que es
precí...
2. La planificació de les compres
Fases:
 Necessitat de proveir-se. Identificar quines
mercaderies o materials es necessi...
2. La planificació de les compres
Fases:
 La programació de les compres. Determinar les
modalitats de compra ( local, imp...
2. La planificació de les compres
Els avantatges d’una correcta planificació de les
compres són:
 Aconseguir millors preu...
2. La planificació de les compres
 Distribuir adequadament el treball entre el
personal. Evitar les sobrecàrregues i dupl...
2. La planificació de les compres
 Exemple
CMS 12
2. La planificació de les compres
 Solució
CMS 13
3. L’estoc a l’empresa
L’estoc a l’empresa
L’estoc o existències és l’acumulació de
mercaderies que una empresa té en dipò...
3. L’estoc a l’empresa
L’estoc mort està format pels articles que per
diferents causes (obsolescència, antiguitat, ...) no...
3. L’estoc a l’empresa
Dues postures sobre el manteniment d’estoc
Estoc òptim: format pels productes que permeten
cobrir l...
3. L’estoc a l’empresa
Estoc òptim
Avantatge: al tenir gran volum d’existències, el
comerç te major probabilitat d’oferir ...
3. L’estoc a l’empresa
Estoc zero
Avantatges: menor inversió en infraestructures,
reducció d’inventari, disminució de cost...
3. L’estoc a l’empresa
Les principals raons per les que les empreses es
beneficien de disposar d’existències són:
Millora ...
3. L’estoc a l’empresa
Els costos relacionats amb l’estoc són:
1. Cost d’adquisició: s’origina des de l’adquisició
dels pr...
3. L’estoc a l’empresa
2. Cost d’emmagatzematge: es genera pel fet de
tenir dipositades les mercaderies al magatzem.
Inclo...
3. L’estoc a l’empresa
3. Cost de renovació de l’estoc: despeses
causades per les ventes dels articles.
 Preparació de la...
3. L’estoc a l’empresa
4. Cost de ruptura d’estoc: quan no es pot satisfer
la demanda d’un client per no disposar
d’existè...
3.1 Classes d’estocs
Classes d’estocs
 Estoc de cicle: permet satisfer la demanda dels
clients entre la recepció de la co...
3.1 Classes d’estocs
 Estoc estacional: Permet afrontar un increment
previsible de la demanda, vinculat a la
temporada co...
3.1 Classes d’estocs
 Estoc de trànsit: Està situat entre varies fases
de producció o distribució
Els sacs de cafè que es...
3.1 Classes d’estocs
 Estoc òptim: Combina un perfecte servei al client
amb l’obtenció del màxim benefici, reduint els
co...
3.1 Classes d’estocs
 Estoc de seguretat: Per satisfer possibles increments
imprevistos de la demanda, o be, per cobrir l...
3.1 Classes d’estocs
 Estoc de presentació: És el conjunt d’articles que
es troben en un lineal per ser adquirits pel
con...
3.2 Funcions de l’estoc
Funcions de l’estoc
1. Reguladora
Com que no es coneix amb certesa quina serà la
demanda, l’estoc ...
3.2 Funcions de l’estoc
Funcions de l’estoc
2. Comercial
Tenir estoc facilita el transport i distribució de
mercaderies en...
3.2 Funcions de l’estoc
Funcions de l’estoc
3. Econòmica
Permet adquirir gran volum de productes a preus més baixos
amb la...
3.2 Funcions de l’estoc
Exemple
CMS 33
3.2 Funcions de l’estoc
Exemple
CMS 34
3.2 Funcions de l’estoc
Exemple
CMS 35
3.3 Comportament de l’estoc
Comportament de l’estoc
Qualsevol producte emmagatzemat que formi part
de l’estoc d’una empres...
3.3 Comportament de l’estoc
Representació gràfica de l’estoc d’un producte
CMS 37
3.3 Comportament de l’estoc
Representació gràfica de l’estoc d’un producte
Termini de lliurament (L): període que comprèn ...
3.3 Comportament de l’estoc
Exercici
L’empresa Marvaes S.L, dedicada a l’envasat i
venta de refrescs, ven tots els dies 50...
3.3 Comportament de l’estoc
Exercici
CMS 40
4. Els sistemes de reaprovisionament
Els sistemes de reaprovisionament
1. Una vegada coneguda la demanda
2. L’empresa plan...
4. Els sistemes de reaprovisionament
Per assolir-ho cal aplicar la gestió d’estocs:
 Planificació
 Organització
 Contro...
4. Els sistemes de reaprovisionament
També s’utilitzen els sistemes de
reaprovisionament:
Són mètodes que permeten estimar...
4.1 El punt de comanda
El punt de comanda (Pc) és el nivell
d’existències que, un cop assolit, obliga a
emetre una comanda...
4.1 El punt de comanda
CMS 45
Exercici
4.1 El punt de comanda
Solució a:
Pc = Ss + (L x Dm)
Pc = 375 + (75 x 3) = 600 unitats
Quan el nivell de l’estoc arribi a ...
4.1 El punt de comanda
Solució b:
CMS 47
4.2 Sistemes de revisió
Sistemes de revisió
Per determinar quan s’ha d’emetre una
comanda i quina quantitat cal sol·licita...
4.2 Sistemes de revisió
 Sistema de revisió periòdica
Es revisen les existències d’un determinat
producte en intervals de...
4.2 Sistemes de revisió
 Sistema de revisió continua
Es verifica el nivell d’existències d’un producte
cada vegada que es...
4.3 El Lot econòmic de comanda
El Lot econòmic de comanda (LEC)
El Lot econòmic de comanda o volum òptim de
comanda és la ...
4.3 El Lot econòmic de comanda
Gràficament el Lot econòmic de comanda
(LEC) es representa :
CMS 52
4.3 El Lot econòmic de comanda
Exemple:
CMS 53
4.3 El Lot econòmic de comanda
Solució:
Cec = 45€
D = 15350 unitats
Cem = 15€
Per tant farem 51 comandes
CMS 54
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’es...
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Exercici
CMS 56
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Solució
Índex de cobertura
Índex de rotació
14.08 vegades...
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’es...
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Exercici 1
Exercici 2
CMS 59
4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc
Solució1
És un valor elevat. Tenim un problema d’obsolesc...
CMS 61
of 61

Previsio de la demanda i gestió destocs

M2 UF1 2 Previsio de la demanda i gestió destocs
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Previsio de la demanda i gestió destocs

 • 1. Carles Martínez Sarri CMS 1
 • 2. 1. La previsió de la demanda La previsió de la demanda La demanda és la quantitat de producte o servei que els consumidors estan disposats a adquirir a un preu determinat per satisfer unes necessitats Per satisfer la demanda de la clientela cal elaborar un pronòstic de vendes que permeti a l’empresa obtenir informació per planificar les compres CMS 2
 • 3. 1. La previsió de la demanda Una gestió professionalitzada implica que l’empresari comercial ha de ser capaç de:  Identificar i gestionar correctament les diferents tipus d’estocs  Preveure les ventes que es produiran per planificar les compres  Determinar la quantitat d’unitats que cal sol·licitat en cada comanda CMS 3
 • 4. 1. La previsió de la demanda Tres models de comportament de la demanda:  Constant  Creixent o decreixent  Estacional CMS 4
 • 5. 1. La previsió de la demanda  Mètodes qualitatius: Són subjectius (intuïció, opinions d’experts, enquestes, experiències personals, tendències. Són apropiats per previsions de nous productes.  Mètodes quantitatius: Utilitzen models matemàtics que a partir d’unes dades històriques permeten pronosticar les ventes en un període de temps concret. CMS 5 La previsió de ventes permet pronosticar futures demandes. Dos mètodes:
 • 6. 1. La previsió de la demanda Exemple: CMS 6
 • 7. 2. La planificació de les compres La planificació de les compres Implica identificar la quantitat de producte que es precís adquirir en un moment determinat Cal realitzar-la en un període de temps concret (trimestre, semestre o un any) CMS 7
 • 8. 2. La planificació de les compres Fases:  Necessitat de proveir-se. Identificar quines mercaderies o materials es necessitaran en un període sempre basant-nos en la previsió de ventes  Fonts de subministrament. Escollir els proveïdors segons preu, termini, condicions de compra, qualitat del producte, capacitat de reacció, ... CMS 8
 • 9. 2. La planificació de les compres Fases:  La programació de les compres. Determinar les modalitats de compra ( local, importacions, licitacions, ... ) els terminis d'emissió de comandes, els lliurament al nostre magatzem.  El seguiment de la comanda. Vigilar i controlar durant el procés de compra que estiguem sota termini i actuar si no fos així CMS 9
 • 10. 2. La planificació de les compres Els avantatges d’una correcta planificació de les compres són:  Aconseguir millors preus. Descomptes per volum de comanda  Reduir els costos d’administració. Com més gran la comanda menys comandes  Disminuir els costos d’emmagatzematge. Reduir estocs i costos de manteniment  Obtenir els productes necessaris. Estocs suficients per satisfer les necessitats dels compradors CMS 10
 • 11. 2. La planificació de les compres  Distribuir adequadament el treball entre el personal. Evitar les sobrecàrregues i duplicitats  Augmentar l’eficàcia i l’especialització del personal de compres. Com més experiència , més eficàcia i productivitat  Controlar el procés de compres. Permet millorar les deficiències. Millora contínua. CMS 11
 • 12. 2. La planificació de les compres  Exemple CMS 12
 • 13. 2. La planificació de les compres  Solució CMS 13
 • 14. 3. L’estoc a l’empresa L’estoc a l’empresa L’estoc o existències és l’acumulació de mercaderies que una empresa té en dipòsit fins la seva utilització o venta CMS 14
 • 15. 3. L’estoc a l’empresa L’estoc mort està format pels articles que per diferents causes (obsolescència, antiguitat, ...) no satisfan les necessitats per les que es van adquirir i romanen en desús un període de temps llarg CMS 15
 • 16. 3. L’estoc a l’empresa Dues postures sobre el manteniment d’estoc Estoc òptim: format pels productes que permeten cobrir les previsions de ventes Estoc zero: filosofia just in time CMS 16
 • 17. 3. L’estoc a l’empresa Estoc òptim Avantatge: al tenir gran volum d’existències, el comerç te major probabilitat d’oferir puntualment el producte sol·licitat CMS 17
 • 18. 3. L’estoc a l’empresa Estoc zero Avantatges: menor inversió en infraestructures, reducció d’inventari, disminució de costos d’emmagatzematge, major flexibilitat en l’aprovisionament CMS 18
 • 19. 3. L’estoc a l’empresa Les principals raons per les que les empreses es beneficien de disposar d’existències són: Millora el servei al client: satisfer immediatament les necessitats dels clients Reducció de costos: comandes grans representa menys comandes , reduint temps d’emissió de comandes, de transport, càrrega i descàrrega CMS 19
 • 20. 3. L’estoc a l’empresa Els costos relacionats amb l’estoc són: 1. Cost d’adquisició: s’origina des de l’adquisició dels productes fins la recepció al magatzem. Inclou:  Preu dels materials Transport Assegurances Costos de recepció Costos d’inspecció Costos d’ubicació al magatzem CMS 20
 • 21. 3. L’estoc a l’empresa 2. Cost d’emmagatzematge: es genera pel fet de tenir dipositades les mercaderies al magatzem. Inclou les despeses de:  Conservació  Assegurances de l’edifici i instal·lacions  Energia elèctrica  Deteriorament  Amortitzacions CMS 21
 • 22. 3. L’estoc a l’empresa 3. Cost de renovació de l’estoc: despeses causades per les ventes dels articles.  Preparació de la comanda.  Despeses d’administració.  Comissions i desplaçaments del comercials  Embalatges CMS 22
 • 23. 3. L’estoc a l’empresa 4. Cost de ruptura d’estoc: quan no es pot satisfer la demanda d’un client per no disposar d’existències al magatzem. CMS 23
 • 24. 3.1 Classes d’estocs Classes d’estocs  Estoc de cicle: permet satisfer la demanda dels clients entre la recepció de la comanda i la següent comanda. Si tenim una demanda diària de 50 unitats i es reposa cada 5 dies amb un termini de lliurament instantani, el estoc de cicle és de 250 unitats CMS 24
 • 25. 3.1 Classes d’estocs  Estoc estacional: Permet afrontar un increment previsible de la demanda, vinculat a la temporada comercial Llibres de text emmagatzemats a les llibreries al setembre per l’imminent inici de l’escola Banyadors al maig CMS 25
 • 26. 3.1 Classes d’estocs  Estoc de trànsit: Està situat entre varies fases de producció o distribució Els sacs de cafè que estan al magatzem de l’importador pendents de ser subministrats al distribuïdor. Retrovisors fabricats abans d’enviar a SEAT CMS 26
 • 27. 3.1 Classes d’estocs  Estoc òptim: Combina un perfecte servei al client amb l’obtenció del màxim benefici, reduint els costos d’emmagatzematge. Una empresa que vengui lots de Nadal ha de tenir la quantitat idònia de mercaderia per satisfer la demanda, evitant que quedin lots al magatzem una vegada comencin les festes de Nadal CMS 27
 • 28. 3.1 Classes d’estocs  Estoc de seguretat: Per satisfer possibles increments imprevistos de la demanda, o be, per cobrir la demanda habitual en el cas que algun proveïdor s’endarrereixi en el compliment en els lliuraments. Un restaurant serveix 25 menús diaris, però un dia arriba un autobús amb 20 turistes que demanen menú. Només podrà satisfer la demanda si disposa d’estoc de seguretat. CMS 28
 • 29. 3.1 Classes d’estocs  Estoc de presentació: És el conjunt d’articles que es troben en un lineal per ser adquirits pel consumidor. Els pots de tomàquet en conserva, els brics de llet, les llaunes de sardines, ... que hi ha exposats al lineal. CMS 29
 • 30. 3.2 Funcions de l’estoc Funcions de l’estoc 1. Reguladora Com que no es coneix amb certesa quina serà la demanda, l’estoc serveix per fer front a possibles imprevistos, reduint el risc. Permet anticipar-se als possibles canvis del mercat CMS 30
 • 31. 3.2 Funcions de l’estoc Funcions de l’estoc 2. Comercial Tenir estoc facilita el transport i distribució de mercaderies en grans quantitats, ja que es facilita un flux constant de subministrament fins al punt de destí. Millora el servei al client, lliurant la mercaderia en el termini estimat i sense errors. CMS 31
 • 32. 3.2 Funcions de l’estoc Funcions de l’estoc 3. Econòmica Permet adquirir gran volum de productes a preus més baixos amb la finalitat d’especular davant futurs increments d’aquests. Permet abaratir costos al realitzar grans compres, obtenir descomptes més grans, estalviar en costos de transport, etc. De tot això en sorgeix l’economia d’escala: Quan una empresa assoleix un nivell òptim de producció, aprovisionament, ... Al produir o comprar més, disminueixen els costos CMS 32
 • 33. 3.2 Funcions de l’estoc Exemple CMS 33
 • 34. 3.2 Funcions de l’estoc Exemple CMS 34
 • 35. 3.2 Funcions de l’estoc Exemple CMS 35
 • 36. 3.3 Comportament de l’estoc Comportament de l’estoc Qualsevol producte emmagatzemat que formi part de l’estoc d’una empresa ha d’estar en continu moviment sortint i entrant del magatzem en una certa freqüència CMS 36
 • 37. 3.3 Comportament de l’estoc Representació gràfica de l’estoc d’un producte CMS 37
 • 38. 3.3 Comportament de l’estoc Representació gràfica de l’estoc d’un producte Termini de lliurament (L): període que comprèn el temps que passa des de que s’observa la necessitat de sol·licitat la mercaderia fins que la tenim disponible per ser utilitzada. Termini de reaprovisionament (R): temps que transcorre entre dues emissions consecutives de comandes CMS 38
 • 39. 3.3 Comportament de l’estoc Exercici L’empresa Marvaes S.L, dedicada a l’envasat i venta de refrescs, ven tots els dies 50 caixes d’ampolles de refresc de cola. La mercaderia es reposa de manera instantània cada 5 dies fins al nivell d’estoc màxim què és de 350 caixes Representa la gràfica de l’estoc CMS 39
 • 40. 3.3 Comportament de l’estoc Exercici CMS 40
 • 41. 4. Els sistemes de reaprovisionament Els sistemes de reaprovisionament 1. Una vegada coneguda la demanda 2. L’empresa planifica les compres 3. Realitza les comandes als proveïdors 4. Es dipositen al magatzem 5. Les posa a la venta CMS 41
 • 42. 4. Els sistemes de reaprovisionament Per assolir-ho cal aplicar la gestió d’estocs:  Planificació  Organització  Control d’existències CMS 42
 • 43. 4. Els sistemes de reaprovisionament També s’utilitzen els sistemes de reaprovisionament: Són mètodes que permeten estimar l'interval de temps en el que una empresa ha de fer una comanda al proveïdor, així com també la quantitat de mercaderia idònia que ha de sol·licitar. CMS 43
 • 44. 4.1 El punt de comanda El punt de comanda (Pc) és el nivell d’existències que, un cop assolit, obliga a emetre una comanda de reposició. Es calcula tenint en compte l’estoc de seguretat (Ss), el termini de lliurament (L) i la durant el termini de lliurament demanda mitja (Dm) Pc = Ss + (L x Dm) CMS 44
 • 45. 4.1 El punt de comanda CMS 45 Exercici
 • 46. 4.1 El punt de comanda Solució a: Pc = Ss + (L x Dm) Pc = 375 + (75 x 3) = 600 unitats Quan el nivell de l’estoc arribi a 600 cadires cal emetre una comanda al proveïdor CMS 46
 • 47. 4.1 El punt de comanda Solució b: CMS 47
 • 48. 4.2 Sistemes de revisió Sistemes de revisió Per determinar quan s’ha d’emetre una comanda i quina quantitat cal sol·licitar es poden utilitzar dos sistemes de revisió:  Sistema de revisió periòdica  Sistema de revisió continua CMS 48
 • 49. 4.2 Sistemes de revisió  Sistema de revisió periòdica Es revisen les existències d’un determinat producte en intervals de temps constants. Un cop efectuada la revisió, s’emet una comanda per assolir el nivell màxim d’estoc CMS 49
 • 50. 4.2 Sistemes de revisió  Sistema de revisió continua Es verifica el nivell d’existències d’un producte cada vegada que es produeix una recepció o una venta. Quan el nivell d’estoc arribi a un punt prèviament establert, s’emet una comanda que sempre te la mateixa quantitat CMS 50
 • 51. 4.3 El Lot econòmic de comanda El Lot econòmic de comanda (LEC) El Lot econòmic de comanda o volum òptim de comanda és la quantitat d’unitats que s’ha de sol·licitar en cada comanda perquè els costos totals siguin mínims Cec = Cost emissió de comanda D = Demanada anual Cem = Cost emmagatzematge CMS 51
 • 52. 4.3 El Lot econòmic de comanda Gràficament el Lot econòmic de comanda (LEC) es representa : CMS 52
 • 53. 4.3 El Lot econòmic de comanda Exemple: CMS 53
 • 54. 4.3 El Lot econòmic de comanda Solució: Cec = 45€ D = 15350 unitats Cem = 15€ Per tant farem 51 comandes CMS 54
 • 55. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Índex de cobertura de l’estoc (Ic) Indica el temps durant el qual es disposarà d’existències Índex de rotació (Ir) Indica la freqüència amb la que es renova un article. CMS 55
 • 56. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Exercici CMS 56
 • 57. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Solució Índex de cobertura Índex de rotació 14.08 vegades s’ha renovat aquest estoc al magatzem CMS 57
 • 58. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Índex d’obsolescència de l’estoc (Io) Indica el número d’articles inservibles per el consum en un determinat moment. Principalment perquè han sigut substituïts per altres que tenen noves tecnologies. Índex de ruptura d’estoc (Irs) Implica que no s’ha pogut servir una comanda per no disposar de l’article al magatzem. CMS 58
 • 59. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Exercici 1 Exercici 2 CMS 59
 • 60. 4.4 índex de cobertura, rotació, obsolescència i ruptura d’estoc Solució1 És un valor elevat. Tenim un problema d’obsolescència. Com més alta sigui la rotació menys obsolescència Solució 2 Percentatge de ruptura del 20%. Alt ! CMS 60
 • 61. CMS 61