Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Pr...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comu...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comu...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en l...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la C...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la C...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la C...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos ...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat...
Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la...
of 21

Prevenció de riscos laborals en els serveis domiciliaris d'atenció a persones discapacitades

Intervention programs for the prevention of musculoskeletal disorders based in multidiciplinar components are more effective than programs based only in isolated interventions.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prevenció de riscos laborals en els serveis domiciliaris d'atenció a persones discapacitades

 • 1. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Prevenció de Riscos Laborals en els Serveis Domiciliaris d’Atenció a Persones DiscapacitadesPresentada per: Carles Salvadó i Escarramán.Tutora: Dra. Mariona Portell 1Barcelona, 18 de setembre de 2012
 • 2. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Prevenció integral i “reconeixement” en un àmbit d’atenció integral i “respecte” Sennet (2009) 2PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 3. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat EXPERIÈNCIA I VIVÈNCIA PERSONALSOBSERVACIONS INTERCANVI SOBRE EL D’EXPERIÈNCIES TERRENY PROFESSIONALS NECESSITATS PREVENTIVES 3 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 4. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Contextualització L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA COM A REPTE DE LES POLÍTIQUES SOCIALSEVOLUCIÓ DE L’ATENCIÓ INFORMAL CAP A UNA FENÒMEM DE DE CARÀCTER FORMAL L’IMMIGRACIÓ“PROFESSIONALITZADA” DERIVAT DEL PROCÉS (SERVEIS D’ATENCIÓ DE GLOBALITZACIÓ DOMICILIÀRIA) NOUS REPTES EN LES POLÍTIQUES SOCIALS I PREVENTIVES 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 5. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat MARC SOCIOECONÒMIC; MARC LEGAL GENERAL MARC LEGAL ESPECÍFIC LABORAL I EPIDEMIOLÒGIC• Constitucional (Article • Llei 31/1995, de P.R.L. • “Mal d’Esquena” 40.2) (Article 6: Normes Problemàtica Reglamentaries) Comunitària Mundial• Directiva 89/391/CEE • Conveni 127 (OIT) de 7 • Despesa Econòmico- de 12 de Juny de Juny de 1967 Social i Mèdica • Directiva 90/269/CEE • Interacció entre• Conveni 155 (OIT) de 29 de Maig Condicions Físiques i de 22 de Juny de 1981 • REAL DECRET 487/1997 d’Organització del (Pes Màxim Recomanat Treball; Factors en Condicions Ideals Fisiològics i Psicològics i• Llei 31/1995, de P.R.L. Context Social d’Aixecament) (Article 3: Àmbit • Ús d’Ajudes Mecàniques • Incidència Elevada en d’Aplicació. Punt 4. (“No Lifting Policy”) Serveis Personals (Immigrants) PROMOCIÓ DE LA REVISIÓ DE LES MILLORA DE LA SALUT CONDICIONS CONSCIENCIACIÓ I LA SEGURETAT PARTICULARS DE ESPECÍFICA DE LA LABORALS L’ACTIVITAT PROBLEMÀTICA 5 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 6. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA (REVISÓ SISTEMÀTICA) PubMed OSHA + NIOSH ESTUDI EMPÍRIC (VALORACIÓ DE NECESSITATS) QÜESTIONARI TRACTAMENT DE DADES PROPOSTA DE PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOLOGIA ERGONOMIAERGOMOTRICITAT POSITIVA PARTICIPATIVA 6 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 7. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Identificació de les connexions entre CRITERISintervencions i resultats D’INCLUSIÓ PER LA RECERCA INTERVENCIONS REVISIÓ RESULTATS SISTEMÀTICA AVALUACIÓ EFECTIVITAT QUALITAT DELS ESTUDIS 7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 8. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Quins són els Components dels Programes d’Intervenció Adreçats a la Prevenció del Mal d’Esquena en Professionals Sanitaris? TRASTORNS PROFESSIONALS DELS MUSCULESQUELÈTICS ÀMBITS SANITARI, (MAL D’ESQUENA) & SOCIOSANITARI I DOMICILIARI EVIDÈNCIAEixos de la revisió EMPÍRICA bibliogràfica 8 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 9. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Procés de selecció dels articles empírics inclosos en la revisió MEDLINE CONSULTA 1 CONSULTA 1(Març i Juliol (MeSH) (MeSH) de 2012) (114) (14 Revisions) Dawson AP, et al. (2007) Gobba F, et all. (2010) TOTAL REVISIONS (3) Clemes SA, et all. (2010) 9 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 10. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la ComunitatPubMed OSHA + NIOSH RECERCA COMPLEMENTÀRIA Intervencions en Prevenció dels TMS Prevenció del Mal en Residències d’Esquena en Infermeres Implementació Universal Mobilització Segura de Pacients en Hospitals Moviments de Repetició en Personal Riscos Laborals en els Serveis Sanitari Domiciliaris Intervencions en Prevenció de Riscos en la Tècniques de Mobilització de Persones Manipulació Manual en Residències de Càrregues Intervenció Preventiva en Escoles de Formació d’Infermeres 10 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 11. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la ComunitatSíntesi dels resultats de la recerca: Components dels Programes i els “Outcomes” a avaluar COMPONENTS: “OUTCOMES”:• Activitat Física • Dolor (Localització;• Tècniques de Durada; Intensitat iMobilització de Persones Freqüència)• Ús de Suports Lumbars • Episodis de Repetició• Gestió de l’Estrès • Interferència en el Treball• Intervencions • Dies de Treball PerdutsMultidimensionals • Capacitat Funcional • Temps de Baixa 11 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 12. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Conclusions més Rellevants de la Recerca Bibliogràfica• Manca Evidència Qualitativa• Conscienciació per l’Actualització de la Normativa Vigent• Intervencions Multidimensionals Preventives Universals• Intervencions Unidimensionals Aïllades Insuficients(“Manual Handling Training”)• Capacitació Física Global del Treballador Beneficiosa• Desenvolupar i Avaluar Polítiques de “No Manual Lifting”• Interrelació Important dels Factors Psicosocials 12 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 13. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Qüestionari basat en la VI Enquesta Nacional de Condicions de Treball (INSHT, 2007) MOSTRA 50 QÜESTIONARI “AD HOC” CUIDADORS (ANEX 1) DOMICILIARIS FULL DE DECLARACIÓ DE PILOT AMB 3CONSENTIMENT INFORMAT CUIDADORS (ANEX 2) RECOLLIDA DE ANÀLISI DADES DISSENY DESCRIPTIU RESULTATS TRANSVERSAL DE LES DADES 13 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 14. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Resultats Rellevants del Qüestionari (1) Taula 8. Distribució conjunta de la formació en atenció a persones grans i en tècniques de mobilització: casos observats i percentatge respecte al total Formació en tècniques de mobilització Total Sí No Formació enatenció a persones 12 (24%) 6 (12%) 18 (36%) gransManca de formació en atenció a 4 (8%) 28 (56%) 32 (64%) persones grans Total 16 (32%) 34 (68%) 50 (100%) 14 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 15. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Resultats Rellevants del Qüestionari (2)Llar; Medicaments; Sortides i ExercicisNeteja de la LlarAdministració de MedicamentsSortides Extradomiciliaries (E.D.)Neteja de Llar i ExercicisNeteja i MedicamentsLlar; Medicació i Sortides E.D.Sortides E.D. i ExercicisNeteja i SortidesExercicis; Sortides E.D. i MedicacióExercicis; Neteja i Sortides E.D. Repartició de Tasques delsNomés Tasques d’Atenció Directa Cuidadors Domiciliaris 15 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 16. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Resultats Rellevants del Qüestionari (3) Zones de Localització de Molèsties Corporals30,00% Baix Esquena Clatell/Coll25,00% Espatlla20,00% Genolls Alt Esquena15,00% Mans Cames10,00% Braç/Avantbraç5,00% Malucs Cap. Molèstia0,00% LOCALITZACIÓ 16 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 17. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Resultats Rellevants del Qüestionari en Relació amb les Necessitats Preventives 56% No 28% Relació 76% ♀ 36 – 59 Formació Contractual no Anys Especialitzada Regulada92% Relacions i 30% Afectació de 60% – 80% Comunicació Factors Percepció Negativa Interpersonal Psicosocials Satisfacció Laboral Importants ALTERNATIVES AAUGMENT DE LA MIDA DE LA MOSTRA L’ANÀLISI EXTENSIÓ DE L’ÀREA GEOGRÀFICA DESCRIPTIVA 17 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 18. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Justificació de la Proposta d’Intervenció Autoeficàcia Component Biofísic Participació del Treballador Esperança ComponentPsicoemocional Empoderament Optimisme Component Social Participació Comunitària Resiliència GLOBALITAT MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LA I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT PERSONA I SEGURETAT LABORALS 18 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 19. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Proposta de Programa COMPONENT BASAT EN COMPONENT BASAT EN COMPONENT BASAT EN L’ERGONOMIA L’ERGOMOTRICITAT LA PSICOLOGIA POSITIVA PARTICIPATIVA• Aprenentatge i • Capital Psicològic • Capacitació Comportament • Potencialitats • Empoderament Psicomotriu (P.M.R.) • Motivació • Control• Habilitat Postural i • Capacitació • Estratègia Gestual (F.G.P.U.) • Comportament • Implicació• Confort Personal Organitzacional Positiu • Planificació• Seguretat • Desenvolupament • Avaluació• Eficàcia • Canvi • Participació• “Saber Estar” • Intervencions “Macro” • Compromís• “Saber Fer” • Promoció de • Coherència l’”Engagement” • Enfocament Global EMPODERAMENT DE EDUCACIÓ I CULTURA MODEL POSITIU DE LA LA COMUNITAT EN LA DE PREVENCIÓ SALUT OCUPACIONAL SEVA SALUT 19 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 20. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat Consideracions Finals de l’Avaluació de la Intervenció Avaluació del Programa Preventiu DelimitacióAuto-Observació Precisa dels “Outcomes” Metodologia Qualitativa i Quantitativa Recollida de Desenvolupament dades Activitats (Observacional) 20 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES
 • 21. Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat “El desarrollo de todo talento implica un elemento dehabilidad, de hacer bien algo por el hecho mismo de hacerlo bien, y es esta habilidad la que da al individuo el sentido interior de respeto por sí mismo” (Sennet, 2009) 21 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS SERVEIS DOMICILIARIS D’ATENCIÓ A PERSONES DISCAPACITADES

Related Documents