LA
 NATURALESA
 DE
 LA
 RÀDIO
 
PROF.
 CARLES
 LAMELO
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
CARÁCTERÍSTIQUES
 DE
 LA
 RÀDIO
 
UNISENSORIAL
 >
 OÏDA
 
NO
 REQUEREIX
 ATENCIÓ
 PLENA
 
DESPERTA
...
ELEMENTS
 
 
LLENGUATGE
 RADIOFÒNIC
 
Veu
 
Música
 
Efectes
 
Silenci
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
Veu
 
To
 (agut
 /
 greu)
 
Intensitat
 (volum)
 
Timbre
 (idenKtat)
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
Música
 SintàcKca-­‐gramaKcal
 
ProgramàKca
 
DescripKva-­‐ambiental
 
DescripKva-­‐expressiva
 
 
 
C
AR
...
Música
 DiegèKca
 
hRp://www.youtube.com/watch?v=Pr7wcHTzcTg
 
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
Música
 ExtradiegèKca
 
hRp://www.youtube.com/watch?v=RI9wiygIrrU
 
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
Silenci
 C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
Elements
  Sintonia
 
Careta
 
Jingle
 
IndicaFu
 
CorFna
 
Ràfega
 
Cop
 
Separador
 
TesFmonial
 
...
Jingles
 publicitaris
 C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
@carleslamelo
 
C
AR
LESLAM
ELO
.C
O
M
of 11

Natura radio

Power Point del profesor Carles Lamelo. www.carleslamelo.com
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natura radio

 • 1. LA  NATURALESA  DE  LA  RÀDIO   PROF.  CARLES  LAMELO   C AR LESLAM ELO .C O M
 • 2. CARÁCTERÍSTIQUES  DE  LA  RÀDIO   UNISENSORIAL  >  OÏDA   NO  REQUEREIX  ATENCIÓ  PLENA   DESPERTA  LA  IMAGINACIÓ   CONSUM  INDIVIDUAL   MITJÀ  PROPER  I  CÀLID   PARTICIPACIÓ   FUGACITAT   IMMEDIATESA   CADUCITAT   COSTOS  RELATIVAMENT  BAIXOS   C AR LESLAM ELO .C O M
 • 3. ELEMENTS     LLENGUATGE  RADIOFÒNIC   Veu   Música   Efectes   Silenci   C AR LESLAM ELO .C O M
 • 4. Veu   To  (agut  /  greu)   Intensitat  (volum)   Timbre  (idenKtat)   C AR LESLAM ELO .C O M
 • 5. Música  SintàcKca-­‐gramaKcal   ProgramàKca   DescripKva-­‐ambiental   DescripKva-­‐expressiva       C AR LESLAM ELO .C O M
 • 6. Música  DiegèKca   hRp://www.youtube.com/watch?v=Pr7wcHTzcTg     C AR LESLAM ELO .C O M
 • 7. Música  ExtradiegèKca   hRp://www.youtube.com/watch?v=RI9wiygIrrU     C AR LESLAM ELO .C O M
 • 8. Silenci  C AR LESLAM ELO .C O M
 • 9. Elements   Sintonia   Careta   Jingle   IndicaFu   CorFna   Ràfega   Cop   Separador   TesFmonial       C AR LESLAM ELO .C O M
 • 10. Jingles  publicitaris  C AR LESLAM ELO .C O M
 • 11. @carleslamelo   C AR LESLAM ELO .C O M

Related Documents