CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
solidaritate
compasiune
speran ăț
credin ăț
dreptate
responsabilitate
parteneriat
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Viziuneivaloriș
Misiunea
Sprijinirea celor săraci si marginaliza iț
pentru recâ tigarea dre...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Serviciiibeneficiariș
Servicii Beneficiari
Centre de zi pentru copii,
centre de plasament, c...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Îngrijireladomiciliu
Îngrijire specializată iș
de bază (ingienă,
îmbrăcare, deplasare
inter...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
CentrulHOSPICE
Supraveghere i monitorizareș
medicală permanentă
Tratament i asisten ă medi...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Asistenăpersoaneț
cunevoispeciale
Asisten ă socială calificată,ț
informare i consiliereș
I...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Căminepentrubătrâni
Îngrijire de bază: instalare în
camere, mese calde, activită iț
religio...
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Vă mul umesc!ț
Pr. Nicolae Anu căș
Nicolae.anusca@caritas.org.ro
www.caritas.org.ro
CONFEDERA IAȚ
CARITAS ROMÂNIA
Vă mul umesc!ț
Pr. Nicolae Anu căș
Nicolae.anusca@caritas.org.ro
www.caritas.org.ro
of 10

Prezentare servicii sociale - Reteaua Caritas Romania

Prezentare servicii sociale
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentare servicii sociale - Reteaua Caritas Romania

  • 1. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA solidaritate compasiune speran ăț credin ăț dreptate responsabilitate parteneriat
  • 2. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA
  • 3. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Viziuneivaloriș Misiunea Sprijinirea celor săraci si marginaliza iț pentru recâ tigarea dreptului la o via ăș ț decentă Viziunea Crearea unei civiliza ii a iubirii i aț ș solidarită ii între oameniț Valorile Compasiunea Speran aț Dreptatea Soludaritatea Responsabilitatea
  • 4. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Serviciiibeneficiariș Servicii Beneficiari Centre de zi pentru copii, centre de plasament, centre de orientare profesională 15.000 de copii si tineri/an Centre de zi, camine pentru bătrâni 25.000 de vârstnici/an Centre de asisten ă iț ș consiliere pentru persoane cu nevoi speciale, centre de zi, centre de recuperare neuromotorie i deș reabilitare, ateliere protejate Persoane cu nevoi speciale Azil de noapte pentru persoane fără adăpost, centru HOSPICE 16.000 de persoane aflate în suferin ă/anț Cantine sociale Vârstnici, tineri, copii, familii nevoia eș Farmacii sociale 11.000 de persoane/an Spalatorie sociala Vârstnici, tineri, copii, familii nevoia eș Servicii de îngrijire la domiciliu 15.500 persoane/an
  • 5. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Îngrijireladomiciliu Îngrijire specializată iș de bază (ingienă, îmbrăcare, deplasare interior, comunicare) Îngrijire medicală Ajutor în gospodărie Servicii recuperare iș reabilitare Suport material Servicii oferite:
  • 6. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA CentrulHOSPICE Supraveghere i monitorizareș medicală permanentă Tratament i asisten ă medicalăș ț Consiliere psihologică iș spirituală a bolnavilor Igienă corporală Mese calde Servicii oferite:
  • 7. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Asistenăpersoaneț cunevoispeciale Asisten ă socială calificată,ț informare i consiliereș Integrarea persoanelor cu nevoi speciale Recuperare kinetoterapeutică Servicii medicale Pachete alimentare lunare Socializare în cadrul cluburilor Masaj terapeutic i gimnasticăș medicală Programe educa ionaleț Lucru în ateliere protejate Servicii oferite:
  • 8. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Căminepentrubătrâni Îngrijire de bază: instalare în camere, mese calde, activită iț religioase Igienă, îmbrăcare Mobilizare i activită i recreativeș ț Asisten ă medicală –ț monitorizare permanentă Kinetoterapie Servicii oferite:
  • 9. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Vă mul umesc!ț Pr. Nicolae Anu căș Nicolae.anusca@caritas.org.ro www.caritas.org.ro
  • 10. CONFEDERA IAȚ CARITAS ROMÂNIA Vă mul umesc!ț Pr. Nicolae Anu căș Nicolae.anusca@caritas.org.ro www.caritas.org.ro

Related Documents