Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
ALBEŞTII DE ARGEŞ45°1306.64" N 24°4015.92" E
PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA ALBEŞTII DE ARGEŞ
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
 o placa prefabricata de 2.00x2.00 m si 15 cm grosime.  patru stalpi metalici la colturi, de care sunt sudate profil...
SE ANALIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC GENERAL
VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL BRĂTEŞTI
VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL BRĂTEŞTI
TERENUL DIN BRĂTEŞTI RESPECTA CRITERIILE DE SELECȚIE
VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL DUMIREŞTI
TERENUL DIN DUMIREŞTI RESPECTA CRITERIILE DE SELECȚIE
CRITERII SELECTARE TEREN• este în proprietarea publică sau privată a Consiliului Local şi este liber de sarcini;• să nu f...
SE DESFĂŞOARĂ LICITAȚIA PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PLATFORME
ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN COMUNA ALBEŞTII DE ARGEŞ
SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU CONSTRUIREA PLATFORMEI DE LA BRĂTEŞTI
SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU CONSTRUIREA PLATFORMEI DE LA DUMIREŞTI
SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU PLATFORMA DE LA DUMIREŞTI
ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PEREȚILOR PLATFORMEI
CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ
CONSTRUCȚIA ÎMPREJMUIRII PLATFORMEI
SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DA LA BRĂTEŞTI S-A DEFINITIVAT
DETALII PLATFORMA DE LA BRĂTEŞTI
DETALII PLATFORMA DE LA BRĂTEŞTI
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DA LA DUMIREŞTI S-A DEFINITIVAT
DETALII PLATFORMA DUMIREŞTI
S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 182 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
S-AU LIVRAT LOCUITORILOR UN NUMĂR 182 DEEUROPUBELE PENTRU SEPARAREA DEŞEURILOR DIN GUNOIUL DE GRAJD
LISTA BENEFICIARILOR
ECHIPAMENTE LIVRATE PENTRU ASIGURAREAMANAGEMENTULUI GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
4 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
2 TRACTOARE CU MOTOR DE 82 CP, 4x4, PENTRU TRACTAREA ŞI ACȚIONAREA ECHIPAMENTELOR
UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
O CISTERNĂ VIDANJĂ TRACTATĂ ŞI ACȚIONATĂ DETRACTOR, 5000l, PENTRU ÎMPRĂŞTIERE FRACȚIE LICHIDĂ
O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
 Valoarea investiţiei:7.178.000 lei INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI – rețeaua de canalizare
ANALIZA ÎN TEREN A SITUAȚIEI DEVERSĂRILOR DE APE UZATE MENAJERE
ALEGEREA TRASEULUI PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE
ALEGEREA TRASEULUI PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNIORGANIZATE PENTRU SPECIALIŞTI ÎN AGRICULTURĂ, PROFESORI, FERMIERI, MEDICI VET...
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNIORGANIZATE PENTRU SPECIALIŞTI ÎN AGRICULTURĂ, PROFESORI, FERMIERI, MEDICI VET...
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNI ORGANIZATE PENTRU ELEVII ŞCOLII GENERALE DIN ALBEŞTII DE ARGEŞ
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNI ORGANIZATE PENTRU ELEVII ŞCOLII GENERALE DIN ALBEŞTII DE ARGEŞ
CAMPANIA DE PLANTARE PERDELE FORESTIERE DEPROTECȚIE ŞI ÎMPĂDURIRE PENTRU CREARE ZONE TAMPON PENTRU EVITAREA DEGRADĂRII ...
PLANTARE PERDELE FORESTIERE
PLANTARE PERDELE FORESTIERE
CONTINUĂ INTERVENŢIILE S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ... ...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Albestii de Arges
Prezentare INPCP Albestii de Arges
Prezentare INPCP Albestii de Arges
Prezentare INPCP Albestii de Arges
of 56

Prezentare INPCP Albestii de Arges

Prezentare INPCP Albestii de Arges
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentare INPCP Albestii de Arges

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. ALBEŞTII DE ARGEŞ45°1306.64" N 24°4015.92" E
 • 6. PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 7.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional; Emiterea Hotărârii guvernului prin care se aprobă realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire a platformelor; Desfăşurarea licitaţiei naţionale pentru construcţia platformelor şi a licitaţiei internaţionale pentru achiziţia echipamentelor. PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 8.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 (trei) boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie, realizată prin plantarea a 2 rânduri de salcâmi în jurul împrjmuirii; două piezometre (unul aval şi unul amonte), amplasate în apropierea platformei, pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină /un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor desuri periculoase ( cutii vopsea, recipienti uleiuzat etc.). DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 9.  o placa prefabricata de 2.00x2.00 m si 15 cm grosime.  patru stalpi metalici la colturi, de care sunt sudate profile metalice in care se introduc dulapi de lemn pe trei laturi si partial pe ultima latura.  un bazin metalic ingropat pentru colectarea efluentului.DESCRIEREA PLATFORMEI INDIVIDUALE LA NIVEL DE GOSPODĂRIE
 • 10. SE ANALIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC GENERAL
 • 11. VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL BRĂTEŞTI
 • 12. VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL BRĂTEŞTI
 • 13. TERENUL DIN BRĂTEŞTI RESPECTA CRITERIILE DE SELECȚIE
 • 14. VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMELOR COMUNALE ALBEŞTII DE ARGEŞ – SATUL DUMIREŞTI
 • 15. TERENUL DIN DUMIREŞTI RESPECTA CRITERIILE DE SELECȚIE
 • 16. CRITERII SELECTARE TEREN• este în proprietarea publică sau privată a Consiliului Local şi este liber de sarcini;• să nu fie în zonă inundabilă;• să nu fie în zonă în care se manifestă alunecări de teren;• se situează la distanța minimă de circa 1 Km față de locuințe;• se nu fie în apropierea unor obiective strategice pentru care sunt necesare avize speciale (diguri, unități militare, căi ferate, cursuri de apă, situri de interes arheologic sau cultural);• să nu fie situat în zone cu pante mari, care ar presupune volum mare de excavații;• permite accesul de la un drum comunal la locația respectivă fără încălcarea unor proprietăți;• de preferință, să nu fie situat în zone de protecție „Natura 2000”.
 • 17. SE DESFĂŞOARĂ LICITAȚIA PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PLATFORME
 • 18. ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN COMUNA ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 19. SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU CONSTRUIREA PLATFORMEI DE LA BRĂTEŞTI
 • 20. SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU CONSTRUIREA PLATFORMEI DE LA DUMIREŞTI
 • 21. SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU PLATFORMA DE LA DUMIREŞTI
 • 22. ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PEREȚILOR PLATFORMEI
 • 23. CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ
 • 24. CONSTRUCȚIA ÎMPREJMUIRII PLATFORMEI
 • 25. SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
 • 26. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DA LA BRĂTEŞTI S-A DEFINITIVAT
 • 27. DETALII PLATFORMA DE LA BRĂTEŞTI
 • 28. DETALII PLATFORMA DE LA BRĂTEŞTI
 • 29. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DA LA DUMIREŞTI S-A DEFINITIVAT
 • 30. DETALII PLATFORMA DUMIREŞTI
 • 31. S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 182 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
 • 32. S-AU LIVRAT LOCUITORILOR UN NUMĂR 182 DEEUROPUBELE PENTRU SEPARAREA DEŞEURILOR DIN GUNOIUL DE GRAJD
 • 33. LISTA BENEFICIARILOR
 • 34. ECHIPAMENTE LIVRATE PENTRU ASIGURAREAMANAGEMENTULUI GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
 • 35. 4 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
 • 36. 2 TRACTOARE CU MOTOR DE 82 CP, 4x4, PENTRU TRACTAREA ŞI ACȚIONAREA ECHIPAMENTELOR
 • 37. UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
 • 38. O CISTERNĂ VIDANJĂ TRACTATĂ ŞI ACȚIONATĂ DETRACTOR, 5000l, PENTRU ÎMPRĂŞTIERE FRACȚIE LICHIDĂ
 • 39. O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
 • 40.  Valoarea investiţiei:7.178.000 lei INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI – rețeaua de canalizare
 • 41. ANALIZA ÎN TEREN A SITUAȚIEI DEVERSĂRILOR DE APE UZATE MENAJERE
 • 42. ALEGEREA TRASEULUI PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE
 • 43. ALEGEREA TRASEULUI PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE
 • 44. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNIORGANIZATE PENTRU SPECIALIŞTI ÎN AGRICULTURĂ, PROFESORI, FERMIERI, MEDICI VETERINARI LA PRIMĂRIA COMUNEI ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 45. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNIORGANIZATE PENTRU SPECIALIŞTI ÎN AGRICULTURĂ, PROFESORI, FERMIERI, MEDICI VETERINARI LA PRIMĂRIA COMUNEI ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 46. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNI ORGANIZATE PENTRU ELEVII ŞCOLII GENERALE DIN ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 47. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ – ACȚIUNI ORGANIZATE PENTRU ELEVII ŞCOLII GENERALE DIN ALBEŞTII DE ARGEŞ
 • 48. CAMPANIA DE PLANTARE PERDELE FORESTIERE DEPROTECȚIE ŞI ÎMPĂDURIRE PENTRU CREARE ZONE TAMPON PENTRU EVITAREA DEGRADĂRII TERENURILOR
 • 49. PLANTARE PERDELE FORESTIERE
 • 50. PLANTARE PERDELE FORESTIERE
 • 51. CONTINUĂ INTERVENŢIILE S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ... PROIECTULUI... livrarea către comună a 2 tractoare, un încărcător  Lucrările de construire  să obţină autorizaţia de mediu frontal, 4 remorci, o maşină aferente investiţiei şi să notifice Secţia de împrăştiat gunoi, o cisterna „Extindere canalizare Gospodărire a Apelor cu vidanjă; menajeră străzi privire la punerea în funcţiune secundare satele livrarea către comună a 182 a platformei; Albeştii Pământeni şi europubele pentru Albeştii Ungureni,  să asigure exploatarea separarea altor tipuri de comuna Albeştii de platformei şi a echipamentelor deşeuri din gunoiul de grajd; Argeş, judeţul Argeş” în conformitate cu cele mai construirea şi recepţia la bune practici agricole; terminarea lucrărilor a două  Recepţia la terminarea platforme comunale; lucrărilor şi Punerea în  să asigure paza şi fondurile plantarea a 18 Ha cu funcţiune a reţelei de necesare pentru costurile perdele forestiere de canalizare – septembrie aferente de exploatare, protecţie; 2013 reparaţii, întreţinere, utilităţi, campania de conştientizare care să asigure îndeplinirea publică pentru specialişti în  centrul de demonstrare scopului final al investiţiilor; agricultură, autorităţi publice şi instruire “Albeştii de locale şi elevi; Argeş”, aferent  să asigure monitorizarea licitaţia şi contractarea Bazinului Hidrografic platformelor individuale (sau lucrărilor de construire a Argeş-Vedea, devine kituri) în conformitate cu reţelei de canalizare. operativ – ianuarie 2013 scopurile pentru care au fost furnizate. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
 • 52. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents