Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA CRĂIEȘTI
SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMEI: ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
PLATFORMA DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE AGUNOIULUI DE GRAJD ȘI A DEȘEURILOR MENAJERE CRĂIEȘTI
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 75 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, O CISTERNĂ VIDANJĂ ȘI OMAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL, PREC...
S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ... livrarea către Primărie a 1 tractor,  să obţină autoriz...
of 11

Prezentare craiesti

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare craiesti

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA CRĂIEȘTI
 • 6. SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMEI: ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
 • 7. PLATFORMA DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE AGUNOIULUI DE GRAJD ȘI A DEȘEURILOR MENAJERE CRĂIEȘTI
 • 8.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 9. S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 75 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
 • 10. S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, O CISTERNĂ VIDANJĂ ȘI OMAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL, PRECUM ȘI 75 DE EUROPUBELE
 • 11. S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ... livrarea către Primărie a 1 tractor,  să obţină autorizaţia de mediu şi să 1 încărcător frontal, 2 remorci, o notifice Secţia de Gospodărire a maşină împrăştiat gunoi, o Apelor cu privire la punerea în cisterna vidanjă; funcţiune a platformelor; livrarea a 75 europubele pentru  să asigure exploatarea platformelor şi separarea altor tipuri de deşeuri a echipamentelor în conformitate cu din gunoiul de grajd; cele mai bune practici agricole; construirea şi recepţia la  să asigure paza şi fondurile necesare terminarea lucrărilor a pentru costurile aferente de platformelor comunale si exploatare, reparaţii, întreţinere, individuale. utilităţi, care să asigure îndeplinirea scopului final al investiţiilor; STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI IN COMUNA CRĂIEȘTI

Related Documents