UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi FACULTATEA DE BIOLOGIE Specializarea Ecologie şi protecţia mediului Efectul tr...
CUPRINS <ul><li>INTRODUCERE </li></ul><ul><li>CAPITOLUL I- Date generale privind biologia speciei Anethum graveolens </li...
<ul><li>CAPITOLUL III- Noţiuni privind enzimele oxidoreducătoare din plante </li></ul><ul><li>III.1. Consideraţii şi cara...
Obiectivul lucr ării <ul><li>Scopul cercet ării ale cărui rezultate vor fi prezentate în continuare, a fost investigarea r...
Sistematica speciei Anethum graveolens <ul><li>Regnul Plantae </li></ul><ul><li>Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermato...
<ul><li>Aspecte privind r ădăcina şi tulpina de mărar </li></ul>
<ul><li>Aspecte privind frun za de mărar </li></ul><ul><li>Aspecte privind floarea de mărar </li></ul>
Aspectele seminţei de mărar
Compozi ţia chimică a mărarului <ul><li>Principalele componente sunt: </li></ul><ul><li>carvon (60 %), </li></ul><ul><li>...
Alte componente <ul><li>M ĂRAR </li></ul>Zaharuri Vitamina B1 şi B2 Acid ascorbic Caroteni Apă Ulei eteric
Importanţa mărarului <ul><li>Mărarul este una dintre cele mai întrebuinţate plante condimentare. Frunzele tinere de mărar ...
<ul><li>Uz intern: </li></ul><ul><li>- seminţe - meteorism abdominal, colici abdominali, stimularea secreţiei lactate, inf...
<ul><li>Planta întreagă (frunze, tulpini, seminţe), în stare uscată, se întrebuinţează la prepararea unor murături de cas...
Materiale şi metode de cercetare <ul><li>S eminţe aparţinând speciei Anethum graveolens , provenite de la Staţiunea de C...
<ul><li>- îndepărtarea agentului chimic s-a realizat prin spălarea materialului biologic cu apă distilată, timp de o oră, ...
<ul><li>A gentul chimic utilizat este reprezentat de azida de sod iu - sarea de sodiu a acidului azothidric este un agen...
Metode biochimice de analiză <ul><li>Determinarea activităţii superoxid dismutazei prin metoda Winterbourn, Hawkins, Br...
<ul><li>REZULTATE ŞI DISCUŢII </li></ul>
<ul><li>Radicalii de oxigen reprezintă principalii mediatori ai deteriorării celulare fiind investigaţi pe scară largă ....
<ul><li>Stresul oxidativ este consecinţa unui dezechilibru între generarea şi distrugerea speciilor reactive de oxigen, ce...
Variaţia activităţii superoxid dismutazei în plantule de mărar după tratamentul cu azidă de sodiu
Variaţia activităţii catalazei în plantule de mărar, după tratamentul cu azidă de sodiu
Variaţia activităţii peroxidazei în plantule de mărar, după tratamentul cu azidă de sodiu
Concluzii <ul><li>Rezultatele cercetărilor sugerează că aplicarea tratamentului cu azidă de sodiu la plantulele de Anethu...
<ul><li>Activitatea catalazei prezintă, în general, acelaşi tendinţă la concentraţiile de azidă de sodiu utilizate, la a...
of 25

Prezentare licenta, irina luca

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Prezentare licenta, irina luca

 • 1. UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi FACULTATEA DE BIOLOGIE Specializarea Ecologie şi protecţia mediului Efectul tratamentului cu azidă de sodiu asupra activităţii unor enzime oxidoreducătoare la plantele de Anethum graveolens Conducător ştiinţific, Lector dr. Oprică Lăcrămioara Candidat , Luca Irina
 • 2. CUPRINS <ul><li>INTRODUCERE </li></ul><ul><li>CAPITOLUL I- Date generale privind biologia speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li>I.1. Încadrarea sistematică a speciei Anethum graveolens - </li></ul><ul><li>I.2. Caracterizarea morfologică şi anatomică a speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li> I.2.1. Date generale privind biologia speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li> I.2.2. Caracterizare morfologică şi anatomică a speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li>I.3. Tehnica culturii mărarului </li></ul><ul><li> I.4. Importanţa culturii mărarului - </li></ul><ul><li>CAPITOLUL II- Aspecte biochimice şi fiziologice ale speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li>II.1. Compoziţia chimică a speciei Anethum graveolens </li></ul><ul><li>II.2. Influenţa a diferiţi factori asupra compoziţiei chimice a plantei </li></ul><ul><li>II.3. Relaţiile plantei cu factorii de mediu </li></ul><ul><li>II.4. Fiziologia germinării seminţelor de mărar </li></ul>
 • 3. <ul><li>CAPITOLUL III- Noţiuni privind enzimele oxidoreducătoare din plante </li></ul><ul><li>III.1. Consideraţii şi caractere generale privind enzimele </li></ul><ul><li>III.2. Proprietătile fizico-chimice şi catalitice ale enzimelor </li></ul><ul><li>III.3. Structura en zimelor </li></ul><ul><li>I II.4. Nomenclatura şi clasificarea enzimelor </li></ul><ul><li>III.5. Clasificarea enzimelor oxidoreducătoare </li></ul><ul><li>CAPITOLUL IV- Materiale şi metode de cercetare </li></ul><ul><li>IV.1. Material biologic </li></ul><ul><li>IV.2. Caracterizarea agentului chimic utilizat </li></ul><ul><li>IV.3. Materiale de laborator </li></ul><ul><li>IV.4. Metode biochimice de analiză </li></ul><ul><li>IV.4.1. Determinarea activităţii superoxid-dismutazei </li></ul><ul><li>IV.4.2. Determinarea activităţii catalazei </li></ul><ul><li>IV.4.3. Determinarea activităţii peroxidazei </li></ul><ul><li>IV.4.4. Prelucrarea statistică a datelor experimentale obţinute </li></ul><ul><li>CAPITOLUL V- Rezultate şi discuţii </li></ul><ul><li>V.1. Variaţia activităţii superoxid dismutazei la plantule de . Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiu </li></ul><ul><li>V.2. Variaţia activităţii catalazei la plantule de Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiu </li></ul><ul><li>V.3. Variaţia activităţii peroxidazei la plantule de Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiu </li></ul><ul><li>CONCLUZII </li></ul><ul><li>BIBLIOGRAFIE </li></ul>
 • 4. Obiectivul lucr ării <ul><li>Scopul cercet ării ale cărui rezultate vor fi prezentate în continuare, a fost investigarea răspunsurilor biochimice (superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza) ale plantulelor de Anethum graveolens la tratamentul cu azidă de sodiu. </li></ul>
 • 5. Sistematica speciei Anethum graveolens <ul><li>Regnul Plantae </li></ul><ul><li>Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta) </li></ul><ul><li>Clasa Magnoliatae (D icotyledonatae) </li></ul><ul><li>Subclasa Rosidae </li></ul><ul><li>Ordinul Araliales </li></ul><ul><li>Familia Apiaceae (Umbelliferae) </li></ul><ul><li>Genul Anethum L </li></ul>
 • 6. <ul><li>Aspecte privind r ădăcina şi tulpina de mărar </li></ul>
 • 7. <ul><li>Aspecte privind frun za de mărar </li></ul><ul><li>Aspecte privind floarea de mărar </li></ul>
 • 8. Aspectele seminţei de mărar
 • 9. Compozi ţia chimică a mărarului <ul><li>Principalele componente sunt: </li></ul><ul><li>carvon (60 %), </li></ul><ul><li>limonen, </li></ul><ul><li>alfa- si beta-felandrina, </li></ul><ul><li>terpinen, </li></ul><ul><li>apiol, </li></ul><ul><li>p-cimen, </li></ul><ul><li>alfa-pinen, </li></ul><ul><li>un derivat de hexahidro- benzofuran, care dă aromă tipică. </li></ul>
 • 10. Alte componente <ul><li>M ĂRAR </li></ul>Zaharuri Vitamina B1 şi B2 Acid ascorbic Caroteni Apă Ulei eteric
 • 11. Importanţa mărarului <ul><li>Mărarul este una dintre cele mai întrebuinţate plante condimentare. Frunzele tinere de mărar se folosesc la condimentarea diferitelor salate, la prepararea unor paste de brânzeturi, a produselor de patiserie, la condimentarea ciorbelor şi supelor. </li></ul><ul><li>În industria farmaceutică fructele de mărar se întrebuinţează ca aromatizant sau carminativ, în medicina populară ca tonic împotriva insomniilor . </li></ul>
 • 12. <ul><li>Uz intern: </li></ul><ul><li>- seminţe - meteorism abdominal, colici abdominali, stimularea secreţiei lactate, inflamaţii ale aparatului urinar, sindrom de colon iritabil, dispepsie, cistite, frigiditate, insomnie, sindrom premenstrual, retenţii hidrice, edeme,  simptome ale menopauzei, osteoporoza, lauzie, aerofagie, previne complicaţiile diabetului, boli cardiace - sub formă de infuzie, pulbere, tinctură. </li></ul><ul><li>Uz extern: </li></ul><ul><li>- seminţele - seboree, dermatite pruriginoase, pigmentaţii cutanate, hemoroizi - sub formă de comprese, băi locale </li></ul>
 • 13. <ul><li>Planta întreagă (frunze, tulpini, seminţe), în stare uscată, se întrebuinţează la prepararea unor murături de castraveţi sau murăturilor asortate, precum şi a unor marinate. Seminţele de mărar au o largă întrebuinţare în industria conservelor de legume şi carne, cărora le imprimă un gust specific, plăcut . </li></ul><ul><li>Aspecte privind cultura mărarului </li></ul>
 • 14. Materiale şi metode de cercetare <ul><li>S eminţe aparţinând speciei Anethum graveolens , provenite de la Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale si Aromatice, Fundulea . </li></ul><ul><li>Aplicarea tratamentului s-a realizat astfel: </li></ul><ul><li>- seminţele de Anethum graveolens L. au fost imersate în soluţie de azidă de sodiu cu diferite diluţii (diluţii de 10-7M/l; 10-5 M/l şi 10-3 M/l) pentru o perioadă de 6 ore şi respectiv, 12 ore la temperatura camerei; </li></ul>
 • 15. <ul><li>- îndepărtarea agentului chimic s-a realizat prin spălarea materialului biologic cu apă distilată, timp de o oră, la intervale de 10 minute; </li></ul><ul><li>- seminţele au fost plasate în cutii Petri tapetate cu hârtie de filtru umectată în apă distilată, la termostat (22±20C); </li></ul><ul><li>- pentru varianta (martor) control seminţele au fost menţinute, în aceleaşi condiţii, în apă distilată; </li></ul><ul><li>- pentru determinările biochimice plantulele au fost menţinute în microfitotron timp de 14 zile. </li></ul>
 • 16. <ul><li>A gentul chimic utilizat este reprezentat de azida de sod iu - sarea de sodiu a acidului azothidric este un agent mutagen chimic ce acţionează direct asupra acizilor nucleici în repaus . </li></ul><ul><li>Structura chimică : </li></ul>
 • 17. Metode biochimice de analiză <ul><li>Determinarea activităţii superoxid dismutazei prin metoda Winterbourn, Hawkins, Brian şi Carrell adaptată de Vlad Artenie . </li></ul><ul><li>Determinarea activităţii catalazei prin metoda Sinha . </li></ul><ul><li>Determinarea activităţii peroxidazei prin metoda L.V. Gudkova şi R.G. Degtiari . </li></ul>
 • 18. <ul><li>REZULTATE ŞI DISCUŢII </li></ul>
 • 19. <ul><li>Radicalii de oxigen reprezintă principalii mediatori ai deteriorării celulare fiind investigaţi pe scară largă . </li></ul><ul><li>Genotoxicitatea, denaturarea proteică, alterarea activităţilor enzimatice, precum şi peroxidarea lipidelor, reprezintă consecinţe ale expunerii celulelor la cantităţi sporite de specii reactive de oxigen (ROS - reactive oxygen species), fapt ce indică existenţa unui stres oxidativ . </li></ul><ul><li>În plante, speciile reactive de oxigen se produc continuu ca urmare a desfăşurării diverselor căi metabolice în compartimentele celulare, dar în condiţii de stres biotic sau abiotic, formarea lor poate depăşi capacitatea antioxidativă de „curăţare” a lor, fiind generat, astfel, stresul oxidativ. </li></ul>
 • 20. <ul><li>Stresul oxidativ este consecinţa unui dezechilibru între generarea şi distrugerea speciilor reactive de oxigen, ceea ce conduce la niveluri mari de ROS, cu efecte nocive asupra tuturor biomoleculelor soldate cu apariţia unor boli şi moartea celulelor. </li></ul><ul><li>Pentru controlul ROS şi protecţia celulelor, plantele şi-au dezvoltat mecanisme de protecţie antioxidativă enzimatice (superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza) şi non-enzimatice (antioxidanţi cu greutate moleculară mică - acid ascorbic, glutation redus, carotenoizi, tocoferoli, flavonoizi, alcaloizi) prin care diminuează efectele nocive ale ROS. </li></ul>
 • 21. Variaţia activităţii superoxid dismutazei în plantule de mărar după tratamentul cu azidă de sodiu
 • 22. Variaţia activităţii catalazei în plantule de mărar, după tratamentul cu azidă de sodiu
 • 23. Variaţia activităţii peroxidazei în plantule de mărar, după tratamentul cu azidă de sodiu
 • 24. Concluzii <ul><li>Rezultatele cercetărilor sugerează că aplicarea tratamentului cu azidă de sodiu la plantulele de Anethum graveolens induce modificări ale răspunsului oxidativ a căror intensitate este dependentă de concentraţiile agentului chimic, precum şi, de durata tratamentului utilizat. </li></ul><ul><li>Tratamentele cu azidă de sodiu aplicate exogen seminţelor de mărar au indus efecte asupra activităţii SOD , a căror amplitudine este comparabilă cu martorul la tratamentul de lungă durată; tratamentul de scută durată determină o stimulare a activităţii SOD. </li></ul>
 • 25. <ul><li>Activitatea catalazei prezintă, în general, acelaşi tendinţă la concentraţiile de azidă de sodiu utilizate, la ambele tipuri de tratament; se remarcă o intensificare a activităţii enzimatice la tratamentul de lungă durată, doar la martor şi concentraţia 10-7 azidă . </li></ul><ul><li>Activitatea peroxidazei prezintă la majoritatea variantele investigate valori comparabile cu martorul, la cele două tipuri de tratament utilizate. </li></ul>