PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi
Misja naszej placówki
Misja naszej placówki
Zakres prowadzonej działalności
Nasza kadra
Nasza oferta na rok szk. 2012/2013 PROPOZYCJE
Oferta dla przedszkoli
Oferta dla przedszkoli
Oferta dla przedszkoli
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych realizowan...
Propozycje programów dla dzieci przedszkolnych realizowanych w przedszkolach
Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów
Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych realiz...
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych realiz...
Zajęcia „7 ścieżekdo szkolnego sukcesu”
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW realizowanych ...
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW realizowanych ...
Propozycje programów terapeutyczno- rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW do realizacji w szk...
PROPOZYCJE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
Ponadto proponujemy
Nasze osiągnięcia w ostatnim czasieCzynny udziałpracowników poradni wogólnopolskich Konferencja UMSCkonferencjac...
Nasze osiągnięcia w ostatnim czasieAutorstwo i realizacja Innowacji Pedagogicznej „7 ścieżek do szkol...
Ogólny cel Innowacji
W czerwcu 2012r. w Poradni odbyła się całościowa ewaluacja zewnętrznaWyniki ewaluacji wskazują na wysoki poziom świadczo...
Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatneNie wymagamy skierowańNa wniosek rodziców/opiekunów prawnych w...
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00
Zapraszamy do korzystaniaz oferty naszej Poradni
Prezentacja PPP 2012
Prezentacja PPP 2012
Prezentacja PPP 2012
Prezentacja PPP 2012
of 32

Prezentacja PPP 2012

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja PPP 2012

 • 1. PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi
 • 2. Misja naszej placówki
 • 3. Misja naszej placówki
 • 4. Zakres prowadzonej działalności
 • 5. Nasza kadra
 • 6. Nasza oferta na rok szk. 2012/2013 PROPOZYCJE
 • 7. Oferta dla przedszkoli
 • 8. Oferta dla przedszkoli
 • 9. Oferta dla przedszkoli
 • 10. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych realizowanych w poradni
 • 11. Propozycje programów dla dzieci przedszkolnych realizowanych w przedszkolach
 • 12. Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • 13. Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • 14. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych realizowanych w poradni
 • 15. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych realizowanych w szkołach
 • 16. Zajęcia „7 ścieżekdo szkolnego sukcesu”
 • 17. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW realizowanych w poradni i szkole
 • 18. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW realizowanych w poradni i szkołach
 • 19. Propozycje programów terapeutyczno- rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓW do realizacji w szkołach
 • 20. PROPOZYCJE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
 • 21. Ponadto proponujemy
 • 22. Nasze osiągnięcia w ostatnim czasieCzynny udziałpracowników poradni wogólnopolskich Konferencja UMSCkonferencjach „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna” Lublin 2011 – D. Gmosińska, V. Woźniak Konferencja ORE „Szkoła i poradnia – razem na rzecz ucznia” – 2011 – D. Gmosińska i J. Wójcicka
 • 23. Nasze osiągnięcia w ostatnim czasieAutorstwo i realizacja Innowacji Pedagogicznej „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” powstałej na bazie projektu realizowanego w latach szk. 2009/10 i 2010/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFSInnowacja została wdrożona w 9 szkołach podstawowych oraz Poradni. W zajęciach wzięło udział 104 dzieci z kl. I i II
 • 24. Ogólny cel Innowacji
 • 25. W czerwcu 2012r. w Poradni odbyła się całościowa ewaluacja zewnętrznaWyniki ewaluacji wskazują na wysoki poziom świadczonych usług. Na 12 wymagań otrzymaliśmy 9 ocen wysokich i 3 bardzo wysokie:1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju- A2. Promowana jest wartość edukacji- A3. Funkcjonuje współpraca w zespołach- A
 • 26. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatneNie wymagamy skierowańNa wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydajemy opinie, orzeczenia oraz informacje po badaniach
 • 27. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00
 • 28. Zapraszamy do korzystaniaz oferty naszej Poradni

Related Documents