LEREND NETWERK :PREVENTIE VAN AFVAL IN KANTORENBRUSSEL, 22 JUNI 2012
Wat is het ? Een netwerk van bedrijven die via workshops van en aan elkaar willen leren hun afvalpreventie te ve...
Doelstellingen 3-sporen aanpak : - Vermindering van hoeveelheid geproduceerd afval - Betere scheiding v...
Georganiseerde workshops 1. Agoria : Startvergadering 2. Mobistar : Het implementeren van maatregelen en het sensibili...
Lessons learnt (1) 1. Bedrijven zijn er nu van overtuigd dat preventie van afval NIET alleen beter sorteren is ...
Lessons learnt (2) 3. Cijferonderbouwd - meten is weten 4. Belang van ervaringsuitwisseling - zoek niet ...
Knelpunten1. Cultuur van het bedrijf : wat in het ene bedrijf een succesverhaal is, lukt daarom niet in een ander bedrij...
Succesfactoren van het lerend netwerk• Een paar enthousiaste deelnemers die meteen de hele groep op sleeptouw namen.•...
Enkele resultaten1. Belgacom verminderde zijn hoeveelheid papier- en kartonafval met 31,9%.2. Brother International redu...
Vervolg van het lerend netwerk• Alle “preventieve” lessen zijn gebundeld in twee excels : . Excel 1 : 7 checklists ...
of 10

Preventie van afval in kantoren

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preventie van afval in kantoren

  • 1. LEREND NETWERK :PREVENTIE VAN AFVAL IN KANTORENBRUSSEL, 22 JUNI 2012
  • 2. Wat is het ? Een netwerk van bedrijven die via workshops van en aan elkaar willen leren hun afvalpreventie te verbeteren. Deelnemende bedrijven : Atos Worldline, Belgacom, Brother International, Bosch Siemens Home Appliances, Fabricom, Ingram Micro, Microsoft, Mobistar, Philips, Tipik, Unisys 2
  • 3. Doelstellingen 3-sporen aanpak : - Vermindering van hoeveelheid geproduceerd afval - Betere scheiding van het ingezamelde afval - Ondersteuning van management en beleid Indicatoren (te meten parameters) : - Hoeveelheid geproduceerd afval - Welke scheiding wordt er toegepast? - Kost van de afvalophaling 3
  • 4. Georganiseerde workshops 1. Agoria : Startvergadering 2. Mobistar : Het implementeren van maatregelen en het sensibiliseren van personeel 3. Microsoft : PMD-afval gescheiden inzamelen 4. Beci en Agoria : De preventiehiërarchie (ladder van Lansink) 5. Belgacom : Vermindering van papiergebruik in kantoren 6. BNP Paribas Fortis : Het globaal afvalbeleid in een kantooromgeving 7. Agoria : Contractuele voorwaarden afvalophalers 8. Sita : Wat kan de afvalsector voor u doen ? 9. OVAM : PMD en wegwerpmateriaal vermijden 10. Europees Comité der Regio’s : Een duurzaam bedrijfsrestaurant 11. Agoria : Slotevent met de tool « Preventie van afval in kantoren » 4
  • 5. Lessons learnt (1) 1. Bedrijven zijn er nu van overtuigd dat preventie van afval NIET alleen beter sorteren is 2. Om succes te boeken in een afvalpreventiebeleid is een systematische aanpak noodzakelijk : - planmatig - betrokkenheid van andere actoren - lange termijn - belang van herhaling en het gebruik van diverse middelen - « one shots » helpen niet 5
  • 6. Lessons learnt (2) 3. Cijferonderbouwd - meten is weten 4. Belang van ervaringsuitwisseling - zoek niet alles zelf uit, leer van collega’s 5. Sommige bedrijven : nieuwe aanpak afval getransponeerd naar andere domeinen, bv. energie 6
  • 7. Knelpunten1. Cultuur van het bedrijf : wat in het ene bedrijf een succesverhaal is, lukt daarom niet in een ander bedrijf2. Geen ondersteuning door management of directie3. Kosten4. Onwetendheid : wat is nu het beste voor het milieu ?5. Wetgeving kan nuttig zijn 7
  • 8. Succesfactoren van het lerend netwerk• Een paar enthousiaste deelnemers die meteen de hele groep op sleeptouw namen.• Doel- en resultaatgerichte korte workshops, afwisselend door andere thema’s, locaties, formules, sprekers …• Het bevorderen van de betrokkenheid van de deelnemers bij de workshops door hen zelf thema’s te laten inleiden.• Het bevorderen van de interactiviteit tijdens de workshops door slechts korte presentaties met powerpoint te voorzien ; de korte presentaties zijn een middel om de discussie op gang te brengen en geen doel op zich.• Het bevorderen van het netwerken tussen de leden zodat de meerwaarde niet enkel ligt in het project zelve maar ook in het uitbouwen van het netwerk voor andere professionele doeleinden. 8
  • 9. Enkele resultaten1. Belgacom verminderde zijn hoeveelheid papier- en kartonafval met 31,9%.2. Brother International reduceerde zijn papierverbruik met 33,5 %.3. Mobistar verhoogde de hoeveelheid gescheiden ingezamelde PMD van 115 naar 3.135 kg/jaar.4. Unisys verminderde zijn kost van afvalophaling aanzienlijk.5. Gescheiden inzameling van KGA, polystyreen, toner en drums … 9
  • 10. Vervolg van het lerend netwerk• Alle “preventieve” lessen zijn gebundeld in twee excels : . Excel 1 : 7 checklists met 97 preventieve maatregelen + resultaatsscore . Excel 2 : 9 vragenlijsten over de wettelijke verplichtingen in Brussel + resultaatsscore• Excels zijn beschikbaar in september op website Brussels Waste Network.• Lerend netwerk wordt verdergezet in “light versie” 10

Related Documents