Popkunst* Popkunsten er en viktig retning som oppstod i England og Usa rundt 1960, og som markerte noe definitivt nytt i k...
TV Tegnesereier Aviser Reklame= Fokus på temaer og teknikker som er hentet fra masse- og underhodlningskulturen
James Rosenquist “White Bread” fra 1964,understreker viktige sider vedmassekulturen. Blant annet ved å fremstillevanlig hv...
Andy Warhol 1928-1987 Andy Warhol er vel den som blir sett på som den fremsterepresentanten for Popkunsten.Som ...
Andy Warhol er kjent for sine avbildninger av amerikanskestorheter på 60-tallet: Marilyn Monroe og JacquelineKennedyI moti...
Turkis Marilyn fra 1964 Campbells suppeboks fra 1962
Roy Lichtenstein 1923-1997Roy Lichtenstein er også sterkt representert iden amerikanske Popkunsten i form av at hananvend...
Drowning girl 1984Blam 1962
OppsummeringPopkunsten anvendte populærkuturen som på 1960-tallet bar preg av : tegneserier,tv,aviser og reklame.Det lå en...
of 9

Popkunst2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Popkunst2

  • 1. Popkunst* Popkunsten er en viktig retning som oppstod i England og Usa rundt 1960, og som markerte noe definitivt nytt i kunsten,blant annet ved å være åpen for å la seg inspirere av populærkunstens mange uttrykk. Selve popkunst-begrepet ble først brukt i 1958, men det var særlig i 1960-årene som var popkunstens tiår Her markerer blant annet Usa seg veldig, ved å la seg inspirere av populærkulturen som omfattet:
  • 2. TV Tegnesereier Aviser Reklame= Fokus på temaer og teknikker som er hentet fra masse- og underhodlningskulturen
  • 3. James Rosenquist “White Bread” fra 1964,understreker viktige sider vedmassekulturen. Blant annet ved å fremstillevanlig hvitt brød med smør på.Maler det på et lerret, og kaller det forkunst. Han ironiserer den amerikanskehusholdningen, som er blitt avhengig av detnye fenomenet: hvitt brød.
  • 4. Andy Warhol 1928-1987 Andy Warhol er vel den som blir sett på som den fremsterepresentanten for Popkunsten.Som mange andre popkunstnere startet Warhol sin karrieresom kommersiell kunstner innenfor reklamebransjen. Derhan blant annet arbeidet med store selskaper som coca colaetc. Denne erfaringen kom han til å bruke videre i sinearbeider, da coca cola-boksen og campbells suppeboks, erblitt en av hans mange signaturbilder.
  • 5. Andy Warhol er kjent for sine avbildninger av amerikanskestorheter på 60-tallet: Marilyn Monroe og JacquelineKennedyI motivvalg viste han en total og motstandsløs akseptering avmassesamfunnets mange objekter.Dette gjorde han ved å masseprodusere silketrykk,der hanoppnådde en mekanisk repetisjonsprosess, somunderstreket hans budskap, om at kunsten skulle fremståuten en signatur .Han hadde som mål å gjøre kunsten tilgjengelig for alle.
  • 6. Turkis Marilyn fra 1964 Campbells suppeboks fra 1962
  • 7. Roy Lichtenstein 1923-1997Roy Lichtenstein er også sterkt representert iden amerikanske Popkunsten i form av at hananvendte tegneserien i sine malerier.Lichtensteins malerier er preget av en enkel ogrå stil. Han brukte få, men sterke farger i sinebilder, med blant annet svarte konturer ograsterprikker(små svarte punkt) Det som skillerRoy Lichtensteins bilder ut i fra de andrepopkunstnerne, er at hans kunst hadde ingensosialkritisk agenda, den skulle heller ha endekorativ funksjon.
  • 8. Drowning girl 1984Blam 1962
  • 9. OppsummeringPopkunsten anvendte populærkuturen som på 1960-tallet bar preg av : tegneserier,tv,aviser og reklame.Det lå en tvetydighet i omgangen medkonsumsamfunnets mange produkter, enten det gjaldtsuppebokser eller filmstjerner.Kunstnerne både hyllet og ironiserte overvelferdssamfunnets konsumerisme.Humor og en mer leken holdning til kunst og samfunnpreget popkunstnernes arbeid.

Related Documents