Савет за правна питања
ГРАДСКИ ОДБОР СНС НИШ
Припремио : Бранко Стефановић,
члан Савета за правна питања,
дипл.правник са ...
Ко смо ми?
• Стручно тело ГрО СНС Ниш
• 15 чланова(дозвољено актима Странке),
адв.,правници у управама и службама, ЈКП
• П...
Шта смо до сада радили?
• Консултације грађана са члановима
(разговори са више стотина грађана, сваки
понедељак и четвртак...
Запажене акције
• Подела страначког гласила ,,СНС
ИНФОРМАТОР’’ у Бечу нашим људима у
дијаспори
• Одговори на питања заинте...
Активности координатора Савета
адв.Срђана Алексића
• Константни разговори са суграђанима
• Значајан утицај на добар имиџ С...
адв.Срђан Алексић у САД са
градоначелником Сан Дијега
САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш,
припремио Бранко Стефановић
Фејсбук презентација
Страница Срђан Алексић
Страница Савета за правна питања
ГрО СНС Ниш
САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ни...
Подела СНС Информатора на
Штефансплацу у Бечу
САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш,
припремио Бранко Стефановић
Савет у акцији
Примили смо велики број
притужби на рад органа
У свим постуцима смо
покушавали да помогнемо
САВЕТ ЗА ПРАВНА...
Сарадња са привредом
• 24.јуна 2015.године састанак са делом
нишких привредника
• На састанку су нам привредници указали н...
На чему као Савет инсистирамо
• Уједначавању цена комуналних услуга за
физичка и правна лица
• Препознавању и подржавању
п...
2016.ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
• ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ АЛЕКСАНДРА
ВУЧИЋА
• ЗАКОН О УЛАГАЊИМА
• ЗАКОН О ЗАДРУГАМА
• Уре...
Иницијатива
• Председник Владе РС Александар Вучић
покренуо је поступак да се 2016. година
прогласи годином предузетништва...
Закон о улагањима
-новине-
• Повољности за ЈЛС – директно
преговарање
• Изједначавање статуса домаћих и страних
правних ли...
Закон о туризму
• Боравишна такса
• Износ 130 динара – ПРЕВИСОК!?
• Могућности да се изврше корекције, 2
начина :
- У зави...
Закон о задругама
• Могућност да локална самоуправа оснује и
финансира фонд за развој задруга
• Посебно интересантне пољоп...
Важећи Закон о комуналним
делатностима чл.25.
Цене КУ се одређују на бази следећих начела:
1. Потрошач плаћа
2. Загађивач ...
Уставни суд Србије
• Огласио је одлуке 2 општине у Србији
незаконитим
• 1. Одлука УС,ИУо број 362/2009 од
22.децембра, обј...
МОГУЋИ ПРАВЦИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА НАКОН ДЕТАЉНЕ
АНАЛИЗЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА
• Шта је показала анализа?
- Да су у Срб...
Шта је Савет тим поводом учинио
Пре свега, проблем је могуће решити на 2
начина – иницијативом ка УСС и на:
• Срђан Алекси...
Шта планирамо као Савет за пп
• Наставак редовних активности и подршка раду ГрО
СНС Ниш
• Координатор Срђан Алексић предло...
У ИМЕ САВЕТА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!!
САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш,
припремио Бранко Стефановић
Заштитник предузетника
Марија Мандић
НАЈБОЉИ БИЗНИС АМБИЈЕНТ
- Пословна клима -
2016-та година предузетништва
• Досадашњи привредни амбијент у нашем граду је апсолутно неповољан за
пословање, влада тренд свакодневног гашења привредн...
• Заштитник предузетника је овлашћен да контролише поштовање права
предузетника, утврђује повреде учињене актима, радњама ...
Prezentacija Saveta za pravna pitanja GrO SNS Niš
of 26

Prezentacija Saveta za pravna pitanja GrO SNS Niš

Savet za pravna pitanja GrO odazvao se pozivu Udruženja niških hotelijera povodom brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju . Predstavljeno je šta je između dva sastanka urađeno, i koji su dalji planovi. Predstavljena je i ideja Marije Mandić - Zaštitnik preduzetnika (naziv može da bude i drukčiji)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija Saveta za pravna pitanja GrO SNS Niš

 • 1. Савет за правна питања ГРАДСКИ ОДБОР СНС НИШ Припремио : Бранко Стефановић, члан Савета за правна питања, дипл.правник са правосудним испитом, УФИПЛСЈН САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 2. Ко смо ми? • Стручно тело ГрО СНС Ниш • 15 чланова(дозвољено актима Странке), адв.,правници у управама и службама, ЈКП • Предводи нас адв.Срђан Алексић • Укупно 40 правника учествује у раду • Покривамо најразличитије правне области • Сви чланови имају богате радне биографије • Један од најактивнијих, ако не и најактивнији Савет САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 3. Шта смо до сада радили? • Консултације грађана са члановима (разговори са више стотина грађана, сваки понедељак и четвртак од 14 до 15 ч) • Састанци са привредницима • Израда нормативно-правних решења • Учествовање у свим активностима на позив органа странке • Предлози ка ГрО СНС Ниш САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 4. Запажене акције • Подела страначког гласила ,,СНС ИНФОРМАТОР’’ у Бечу нашим људима у дијаспори • Одговори на питања заинтересованих лица путем имејла • Објављивање ауторских текстова о појединим правним темама локалног карактера САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 5. Активности координатора Савета адв.Срђана Алексића • Константни разговори са суграђанима • Значајан утицај на добар имиџ СНС у Нишу и Савета за пп – потврда су бројне похвале од грађана • Повезивање са дијаспором • Културна сарадња – споразуми ГЛУ и Факултета Уметности са бечком галеријом ,,АРТПОИНТ 222’’ • Нове могућности инвестирања • Чланство у НАР (National Association of RealTors) САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 6. адв.Срђан Алексић у САД са градоначелником Сан Дијега САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 7. Фејсбук презентација Страница Срђан Алексић Страница Савета за правна питања ГрО СНС Ниш САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 8. Подела СНС Информатора на Штефансплацу у Бечу САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 9. Савет у акцији Примили смо велики број притужби на рад органа У свим постуцима смо покушавали да помогнемо САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 10. Сарадња са привредом • 24.јуна 2015.године састанак са делом нишких привредника • На састанку су нам привредници указали на велики број проблема • Било је и конструктивних предлога, сугестија САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 11. На чему као Савет инсистирамо • Уједначавању цена комуналних услуга за физичка и правна лица • Препознавању и подржавању предузетничких иницијатива • Централизацији јавних набавки САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 12. 2016.ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА • ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА • ЗАКОН О УЛАГАЊИМА • ЗАКОН О ЗАДРУГАМА • Уредба о подстицају развоја предузетништва • ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ – службеници ће морати да прибављају докомента за вас • ПРЕЛОГ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ – подстицаји категоријама теже запошљивих лица и удруживање САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 13. Иницијатива • Председник Владе РС Александар Вучић покренуо је поступак да се 2016. година прогласи годином предузетништва • 1,5 милијарди динара је обезбеђено у буџету РС за развој предузетништва • Припрема се читав сет мера да се подстакне мали и средњи бизнис САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 14. Закон о улагањима -новине- • Повољности за ЈЛС – директно преговарање • Изједначавање статуса домаћих и страних правних лица • Инвестициони програм – на предлог улагача (рокови, сагласности..) • Пројектни тим – запослени у ЈЛС САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 15. Закон о туризму • Боравишна такса • Износ 130 динара – ПРЕВИСОК!? • Могућности да се изврше корекције, 2 начина : - У зависности од категорије туристичког места -по деловима града у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 16. Закон о задругама • Могућност да локална самоуправа оснује и финансира фонд за развој задруга • Посебно интересантне пољопривредне и земљорадничке • Лакоћа оснивања и мањи број – 5 задругара • 50% банкарског сектора Француске ,,у рукама’’ задруга • Лондонска филхармонија – задруга (кооператива) САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 17. Важећи Закон о комуналним делатностима чл.25. Цене КУ се одређују на бази следећих начела: 1. Потрошач плаћа 2. Загађивач плаћа 3. Довољности цене да покрије трошкове 4. Усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности 5. Непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 18. Уставни суд Србије • Огласио је одлуке 2 општине у Србији незаконитим • 1. Одлука УС,ИУо број 362/2009 од 22.децембра, објављена у ,,Сл.гласникуРС’’ бр.13/2012 од 24.фебруара 2012.године • 2. Одлука УС,ИУо број 149/2011 од 14.фебруара 2013.године, објављена у ,,Сл.гласникуРС’’ од 8.марта 2013.године САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 19. МОГУЋИ ПРАВЦИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА НАКОН ДЕТАЉНЕ АНАЛИЗЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА • Шта је показала анализа? - Да су у Србији само 4 општине изједначиле цене КУ за правна и физика лица - Да правна лица плаћају 7 x скупље изношење смећа - Вода је скупља од 150 до 200% - Канализација и до 400% - Паркинг од 50 до 170% САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 20. Шта је Савет тим поводом учинио Пре свега, проблем је могуће решити на 2 начина – иницијативом ка УСС и на: • Срђан Алексић је покренуо питање преко ИО (чији је члан) Уније послодаваца Србије • Упућена је иницијатива Влади РС • Плод заједничког труда је НАЦРТ ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 21. Шта планирамо као Савет за пп • Наставак редовних активности и подршка раду ГрО СНС Ниш • Координатор Срђан Алексић предложио је да у најскоријем периоду издвојимо одређена новчана средства, свако у складу са сопственим могућностима, ради помоћи Клубу рехабилитатора родитеља деце са аутизмом ,,ГОРДОСТ’’– сви чланови ће се придружити акцији • Да упутимо свим правним саветима и председнику Странке на разматрање и одлучивање предлог Марије Мандић САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 22. У ИМЕ САВЕТА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!! САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА ГрО СНС Ниш, припремио Бранко Стефановић
 • 23. Заштитник предузетника Марија Мандић НАЈБОЉИ БИЗНИС АМБИЈЕНТ - Пословна клима - 2016-та година предузетништва
 • 24. • Досадашњи привредни амбијент у нашем граду је апсолутно неповољан за пословање, влада тренд свакодневног гашења привредних субјеката, повећава се број незапослених на тржишту рада, млади имају само један циљ а то је одлазак из земље са свим својим стеченим знањима и факултетским дипломама јер не виде перспективу скорог запослења, а још мање могућност обављања предузетничких делатности. • По први пут ће предузетници имати преко свог Заштитника предузетника директну везу са органима, институцијама и јавним предузећима, као и са представницима извршне и законодавне власти. • Деловање Заштитника предузетника је усмерено у два правца. Први правац је правно - економска заштита сваког предузетника понаособ, а други је да идеје, предлоге, захтеве и иницијативе предузетника, струковних удружења, кластера и представника дијаспоре, прихвати, правно уобличи и усмери према надлежним институцијама, и уложи свој максимални напор у реализацију истих. • Правна сигурност коју ће пружати Заштитник предузетника ће са једне стране предузетнику олакшавати свакодневно обављање делатности због искрслих проблема са Нпр. Пореском Управом, разним инспекцијским службама итд., а са друге стране ће бити и инструмент за смањење корупције у органима и институцијама, на коју нам указују и представници ЕУ.
 • 25. • Заштитник предузетника је овлашћен да контролише поштовање права предузетника, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се ради о повреди републичких закона, других прописа и општих аката, у оквиру обављања предузетничке делатности као и заштите правних и економских интереса предузетника, и то у хитном поступку, са најдужим роком за пружање повратне информације од 30 дана. • Пример: Одређено струковно удружење се обратило З.П. тражећи могућност за пласирање својих производа на инострано тржиште. З.П. у директној комуникацији са привредном комором изналази могућност за пласман или пак удруживање са произвођачима који су већ створили могућност и извозе на ино тржишта. Уз то ангажујући се на прибављању потребне документације и стандардизације.

Related Documents