Web 2.0 en Technologie<br />Nieuwe standaarden voor het nieuwe worldwide web<br />
Bram de Kruijff<br />Lead Architect GX Research & Development<br />Bram.deKruijff@gxwebmanager.com<br />GX creative online...
De gebruiker is Koning!<br />
Web 2.0 aspecten<br />Community<br />Business<br />Technology<br /><ul><li>Participatie en Collaboratie
Socialenetwerken en vertrouwen
Transparante en open informatieverwerving
Zoeken, vergelijken en kiezen
Multi-channel en Multi-device
Schaalbaarheid en flexibiliteit
Herbruikbare data-centrischediensten
Integratie en open standaarden
Long-tail & multi-brand strategien
Continue innovatie en adaptie
SEO, viral en netwerkeffecten
Open en collaboratieve business modellen</li></li></ul><li>Ontwikkeling van het Web<br />“Pervasive”<br />You are here!<br...
Rich Internet Applications (RIA)<br />Van webpaginanaarwebapplicatiedmvsmartcliënt server architectuur<br />Rijke media en...
of 16

Naf LaC 2009 - Web 2.0 en Technologie

Updated Insight presentation for the LaC 2009 conference. Basically a small 20 minute overview of some web x.y technology trends.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Naf LaC 2009 - Web 2.0 en Technologie

 • 1. Web 2.0 en Technologie<br />Nieuwe standaarden voor het nieuwe worldwide web<br />
 • 2. Bram de Kruijff<br />Lead Architect GX Research & Development<br />Bram.deKruijff@gxwebmanager.com<br />GX creative online development BV<br />GX WebManager WCMS<br />http://www.gx.nl<br />
 • 3. De gebruiker is Koning!<br />
 • 4. Web 2.0 aspecten<br />Community<br />Business<br />Technology<br /><ul><li>Participatie en Collaboratie
 • 5. Socialenetwerken en vertrouwen
 • 6. Transparante en open informatieverwerving
 • 7. Zoeken, vergelijken en kiezen
 • 8. Multi-channel en Multi-device
 • 9. Schaalbaarheid en flexibiliteit
 • 10. Herbruikbare data-centrischediensten
 • 11. Integratie en open standaarden
 • 12. Long-tail & multi-brand strategien
 • 13. Continue innovatie en adaptie
 • 14. SEO, viral en netwerkeffecten
 • 15. Open en collaboratieve business modellen</li></li></ul><li>Ontwikkeling van het Web<br />“Pervasive”<br />You are here!<br />“Semantic”<br />“Social”<br />Source: Web 3.0 & The Next Internet - Mills Davis, Project10X<br />
 • 16. Rich Internet Applications (RIA)<br />Van webpaginanaarwebapplicatiedmvsmartcliënt server architectuur<br />Rijke media en rijkaanfunctionaliteit met desktop stijlinteractie<br />Focus op het uitvoeren van taken en het ontsluiten van data of diensten<br />Presentatieverschuiftnaarcliënt, server wordt data service<br />
 • 17. RIA Architectuur<br />Client Side<br />Mashup<br />Controller<br />Rendering & Media<br />Data & State<br />RIA<br />Communication services<br />Security Container<br />(X)HTML<br />(X)HTML / XML / JSON<br />Data Service<br />Web Server<br />Server Side<br />Mashup<br />(X)HTML / XML / JSON<br />(X)HTML / XML / JSON<br />Data Service<br />Data Service<br />
 • 18. RIA Technologie<br />Asynchronous Javascript (AJAX) obv van open standaardenals(X)HTML, Javascript, CSS<br />Verschillenderijke(proprietary) RIA frameworks met eigen runtimes<br />Communicatieprimair over HTTP en obv open standaardenals XML en JSON<br />Trends: Mobile Mashups en Augmented Reality<br />
 • 19. Microformats & RDFa<br />Level 1 semantischeverrijking van web documentendmv metadata<br />Standaardsyntax en vocabularies zorgenvoor machine readability<br />&lt;a href=“http://short.to/wzvw” rel=“me”&gt;Bram&lt;/a&gt;<br />Toepassingen in zoeken, information retrieval, intelligent agents <br />
 • 20. Google Rich Snippets<br />review-aggregate RDF vocabulary<br />Google search result<br />
 • 21. Google Rich Snippets<br />hreview-aggregate microformat<br />Google search result<br />
 • 22. Cloud Computing<br />Volledigevirtualisatie van de technologieinfrastructuur<br />OplossingenvoorInfrastructuur (IaaS), Platform (PaaS) en Software (SaaS) alsdienst<br />Geenup front investeringen, alleenvariabele<br />kostenveelal op basis van utility based service modellen<br />Flexibel en dynamischschaalbareoplossingenwordenmogelijk<br />
 • 23. Web Oriented Architecture (WOA)<br />“SOA zonder de complexiteit van SOAP en WS* standaarden”<br />Focus op eenvoudige en herbruikbaredata centrischediensten.<br />Weinigeafhankelijkhedentussendienstenonderling en cliënt applicaties.<br />Gebruik van open standaardenvoorrepresentatie van data.<br />Gebruik van RESTfullprincipeswaarmogelijk…<br />
 • 24. REpresentational State Transfer (REST)<br />Archetecturelestijlvoor het ontwerpen van data centrischediensten. <br />Resources staancentraal en zijnadresseerbaar op basis van unieke URI (hypertext).<br />Eenvoudig, herbruikbaar, schaalbaar, multi channel en meerdankzij HTTP interface standaarden.<br />Geenvervanging van SOAP/WS-* maar breed toepasbaarwaar requirements het toelaten.<br />
 • 25. Conclusies<br />Web 2.0 is geentechnologie en er is geenstandaardoplossing of implementatie<br />RIA verandertapplicatiearchitectuur op het web. Ontwerpdata centrischedienstenhergebruikin gedachten<br />Semantic web standaardenzijn in opkomst en zullensnel mainstream worden<br />Cloud Computing en WOA principesbieden de vereisteflexibiliteit en schaalbaarheidvoor de toekomst.<br />
 • 26. Sociale media<br />

Related Documents