FILOZOFOWIE
Dawid Świstak
Kl. VI
Arystoteles (384–322 p.n.e.) –
wybitny filozof grecki,
najwszechstronniejszy myśliciel i
uczony, zapoczątkował nurt
filozo...
Hipokrates (ur. ok. 460
p.n.e. na wyspie Kos, zm.
ok. 370 p.n.e. w Larysie) –
lekarz grecki, jeden z
najwybitniejszych pre...
Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e),
filozof grecki, był
kontynuatorem i reformatorem
religii orfickiej, którą później
zaczęto
n...
Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540
p.n.e.), filozof, matematyk i
astronom grecki, jeden z twórców
tzw. szkoły jońskiej. Roz...
Platon (ok. 427-347 p.n.e), filozof
grecki. Twórcą systemu
filozoficznego zwanego
obecnie idealizmem platońskim.
Był pioni...
Sofokles (496-406 p.n.e.),
tragediopisarz grecki, jeden z
trzech wielkich tragików
starożytnych
(obok Ajschylosa i Eurypid...
„Cel zamierzony i cel osiągnięty - to nigdy nie jest to samo”
* Sofokles
of 8

Poprawna prezentacja Dawid Świstak

Filozofia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Poprawna prezentacja Dawid Świstak

  • 1. FILOZOFOWIE Dawid Świstak Kl. VI
  • 2. Arystoteles (384–322 p.n.e.) – wybitny filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony, zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem, który miał wiele postaci w różnych epokach. Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem, powstała w XIII wieku i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła katolickiego. „Przyjaciele - jedna dusza w dwóch ciałach”
  • 3. Hipokrates (ur. ok. 460 p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie) – lekarz grecki, jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem "ojca medycyny". Naczelną zasadą filozofa było "nie szkodzić" - "primum non nocere" i pomagać uzdrawiającym siłom natury. Hipokrates analizował objawy chorobowe i opis niektórych do dziś nosi jego imię.
  • 4. Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e), filozof grecki, był kontynuatorem i reformatorem religii orfickiej, którą później zaczęto nazywać pitagoreizmem. Wprowadził pojęcie podobieństwa figur oraz ideę przeprowadzania systematycznych dowodów w geometrii. Twórca słynnego do dziś twierdzenia Pitagorasa :
  • 5. Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.), filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania magnesu na żelazo i elektryzowania się bursztynu, umiał też przewidzieć zaćmienia Słońca. „Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo”
  • 6. Platon (ok. 427-347 p.n.e), filozof grecki. Twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. Był pionierem logiki, teorii państwa i prawa. W założonej przez niego szkole rozwijały się: filozofia, matematyka, astronomia, logika, medycyna „Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne”
  • 7. Sofokles (496-406 p.n.e.), tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich tragików starożytnych (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Skarbnik Związku Ateńskiego, kapłan herosa-lekarza Amynosa. Autor ok. 120 sztuk (90 tragedii 30 dramatów satyrowych). Zachowało się tylko 7 tragedii: m.in Antygona, Edyp król. W papirusach z Oksyrynchos w Egipcie odkryto 400 wierszy dramatu satyrowego Tropiciele.
  • 8. „Cel zamierzony i cel osiągnięty - to nigdy nie jest to samo” * Sofokles