Creating value through efficient communication
#boxtalks
Mikael Zillén
− Seniorkonsult och founding partner
Tomas Öqvist
− Seniorkonsult och founding partner
Anders Bruzelius
− Se...
Brett spektrum av tjänster
• Corporate story
• Kriskommunikation
• Internkommunikation
• Förändringskommu-
nikation
• Posi...
”Tydlig, rak och kontinuerlig
kommunikation utan floskler och
förskönande omskrivningar har lett till
ökat förtroende…”
Vä...
Så här började detSå här började det
DÄRFÖR ÄR NIO AV TIO
PRESSUTSKICK DÅLIGA
EN SNABBKURS I HUR DE KAN BLI TIO GÅNGER BÄTTRE
SE MIG!
• Syftet med pressmeddelanden är att få uppmärksamhet
• För att få uppmärksamhet måste du väcka en önskan hos någo...
FEM VANLIGA FEL
• Tunt innehåll
• Obegriplig text
• För många pressmeddelanden
• Meddelandet är inget pressmeddelande
• Br...
ETT SKRÄCKEXEMPEL
Bolaget X presenterar medicinskt genombrott inom energireglering på
cellnivå
X, ett ledande företag inom...
TIO GÅNGER BÄTTRE
Ljusning för demenssjuka
En svensk forskarupptäckt ger nytt hopp åt patienter med Parkinsons och
Alzheim...
FEM VANLIGA FEL
• Tunt innehåll
• Obegriplig text
• För många pressmeddelanden
• Meddelandet är inget pressmeddelande
• Br...
BLIR DU SUGEN PÅ ATT BERÄTTA OM DET HÄR?
X och Y inleder samarbete
X inleder ett långsiktigt partnerskap med B. Samarbetet...
FEM VANLIGA FEL
• Tunt innehåll
• Obegriplig text
• För många pressmeddelanden
• Meddelandet är inget pressmeddelande
• Br...
VAD ÄR DÅ VÄRT ATT BERÄTTA OM?
• Stora siffror
• Uppfinningar
• Kändisar
• Missförhållanden
• Konflikter
• Trender
ETT BRA EXEMPEL
Försäkringsjättar vill stoppa
Statoils oljeborrning i Arktis
På Statoils årsstämma i Stavanger igår var si...
SÅ GÖR DU
• Hjälp journalisten att se dig i ett större sammanhang
• Var begriplig och underhållande
• Satsa på kvalitet i ...
TACK!
• olle.aronsson@di.se
• @OlleAronsson på Twitter
PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE
Våra fantastiska medarbetare går från
klarhet till klarhet. I en unik sat...
NEDTONAD SJÄLVBILD
PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE
Nu gör vi ett försök att ge oss ut på
världsmarknaden. Med en ny strategi...
PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE
UNIKUNIKUNIKUNIK SATSNING FRÅNSATSNING FRÅNSATSNING FRÅNSATSNING FRÅN SAS...
PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE
DET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SASDET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SASDET B...
EXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETT PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE FRÅN REDERIETFRÅ...
Box Communications
Kungsgatan 29, 6 tr
111 56 Stockholm
+46 8 21 41 00
info@boxcomm.se
www.boxcomm.se
Duger era pressmeddelanden för media?
Duger era pressmeddelanden för media?
of 26

Duger era pressmeddelanden för media?

Bilderna från frukostseminariet "Duger era pressmeddelanden för media?" den 20 maj 2014.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Duger era pressmeddelanden för media?

 • 1. Creating value through efficient communication #boxtalks
 • 2. Mikael Zillén − Seniorkonsult och founding partner Tomas Öqvist − Seniorkonsult och founding partner Anders Bruzelius − Seniorkonsult och partner Åse Lindskog − Seniorkonsult och partner Anders Sjölund − Art Director Hasse Gustafsson − Medierådgivare Kristina Hägg-Blecher − Seniorkonsult, CSR-specialist Maria Wannefalk − Powerpointkreatör Mauritz Zachrisson − Webbutvecklare Scott Lakey − Videoproducent Erfarna kommunikations- konsulter Företagskommunikation, finansiell kommunikation, Media och PR Bred kundbas Från large- till smallcap, organisationer, flertal branscher Strategiska och "hands-on" Från idé till genomförande
 • 3. Brett spektrum av tjänster • Corporate story • Kriskommunikation • Internkommunikation • Förändringskommu- nikation • Positionering och budskapsplattformar • Presentationsträning • Företagswebb • Perceptionsstudier • GAP-analys • IR strategi och planering • Årsredovisningar och kvartalsrapporter • Presentationer • Börsnoteringar • Analytikermöten och – samtal • Medierelationer • Sociala medier • PR- och mediestrategier • Debattartiklar • Medieträning • Pressmeddelanden • Medie- och branschbevakning Finansiell kommunikationFöretagskommunikation Media & PR
 • 4. ”Tydlig, rak och kontinuerlig kommunikation utan floskler och förskönande omskrivningar har lett till ökat förtroende…” Värdeskapande kommunikation
 • 5. Så här började detSå här började det
 • 6. DÄRFÖR ÄR NIO AV TIO PRESSUTSKICK DÅLIGA EN SNABBKURS I HUR DE KAN BLI TIO GÅNGER BÄTTRE
 • 7. SE MIG! • Syftet med pressmeddelanden är att få uppmärksamhet • För att få uppmärksamhet måste du väcka en önskan hos någon om att berätta • Vad du själv tycker är värt att berätta om spelar mindre roll
 • 8. FEM VANLIGA FEL • Tunt innehåll • Obegriplig text • För många pressmeddelanden • Meddelandet är inget pressmeddelande • Brist på målgruppsanpassning
 • 9. ETT SKRÄCKEXEMPEL Bolaget X presenterar medicinskt genombrott inom energireglering på cellnivå X, ett ledande företag inom mitokondriell medicin, presenterar ett genombrott för bolagets arbete inom energireglering på cellnivå. Baserat på branschkollegan Y:s medicinska kemiteknik och X:s forskning och kunskap om mitokondriell dysfunktion har parterna tagit fram en helt ny klass av läkemedelssubstanser som potentiellt kan användas för behandling av genetiska sjukdomar och akuta sjukdomstillstånd som drabbar energiproduktionen i mitokondrierna.
 • 10. TIO GÅNGER BÄTTRE Ljusning för demenssjuka En svensk forskarupptäckt ger nytt hopp åt patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Bakom genombrottet står bolaget X i Lund.
 • 11. FEM VANLIGA FEL • Tunt innehåll • Obegriplig text • För många pressmeddelanden • Meddelandet är inget pressmeddelande • Brist på målgruppsanpassning
 • 12. BLIR DU SUGEN PÅ ATT BERÄTTA OM DET HÄR? X och Y inleder samarbete X inleder ett långsiktigt partnerskap med B. Samarbetet innebär att A ytterligare stärker sitt erbjudande inom Business Intelligence (BI) genom att leverera verktyg för visualisering, analys och självbetjänande BI. Samarbetet innebär att A knyter ihop sina erbjudanden inom BI och design.
 • 13. FEM VANLIGA FEL • Tunt innehåll • Obegriplig text • För många pressmeddelanden • Meddelandet är inget pressmeddelande • Brist på målgruppsanpassning
 • 14. VAD ÄR DÅ VÄRT ATT BERÄTTA OM? • Stora siffror • Uppfinningar • Kändisar • Missförhållanden • Konflikter • Trender
 • 15. ETT BRA EXEMPEL Försäkringsjättar vill stoppa Statoils oljeborrning i Arktis På Statoils årsstämma i Stavanger igår var signalen tydlig: nej till arktisk olja och kanadensisk oljesand. Ägarintressen motsvarande närmare 5,7 miljarder kronor röstade för ett förslag från Greenpeace om att ge upp planerna på oljeborrning i Arktis, som dessutom pekas ut som en finansiell risk.
 • 16. SÅ GÖR DU • Hjälp journalisten att se dig i ett större sammanhang • Var begriplig och underhållande • Satsa på kvalitet i stället för kvantitet • Ha som målsättning att det ska bli bra journalistik – inte bara bra PR för dig.
 • 17. TACK! • olle.aronsson@di.se • @OlleAronsson på Twitter
 • 18. PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE Våra fantastiska medarbetare går från klarhet till klarhet. I en unik satsning är vi nu klara för att ta det stora steget ut i världen. Vår nya strategi och vårt framgångsrika miljötänkande är en garant för vår framgång bland våra kunder osv.. osv…
 • 19. NEDTONAD SJÄLVBILD
 • 20. PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE Nu gör vi ett försök att ge oss ut på världsmarknaden. Med en ny strategi ser vi nu möjligheten att nå helt nya kundgrupper. Vi vill tillägga att våra medarbetare har lagt ner mycket arbete och engagemang för att vi ska ha en möjlighet att lyckas.
 • 21. PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE UNIKUNIKUNIKUNIK SATSNING FRÅNSATSNING FRÅNSATSNING FRÅNSATSNING FRÅN SASSASSASSAS----INRIKESINRIKESINRIKESINRIKES Kräftpremiären den 4 aug kommer att göra våra kunder lyckliga, när vi på SAS-inrikes bjuder på kräftor på alla inrikesflygningar. - Först och främst ska man se det som en service till alla som inte har möjlighet att äta kräftor på kräftpremiären säger SAS- inrikeschef Sven Svensson. Den här satsningen är en i ledet av alla lyckade kundsatsningar vi genomför osv..osv…
 • 22. PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE DET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SASDET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SASDET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SASDET BJUDS PÅ GRATIS KRÄFTOR PÅ SAS---- INRIKESINRIKESINRIKESINRIKES UNDER KRÄFTPREMIÄRENUNDER KRÄFTPREMIÄRENUNDER KRÄFTPREMIÄRENUNDER KRÄFTPREMIÄREN Under kräftpremiären den 4 aug bjuder SAS på kräftor på alla Inrikesflygningar. Vi hoppas att kunderna ska se det som ett lite trevligt komplement till flygmaten säger SAS-Inrikeschef Sven Svensson, och vi får nog räkna med att det går åt minst ett par ton kräftor avslutar han. För vidare info xxxxxx
 • 23. EXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETTEXEMPEL PÅ ETT PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE FRÅN REDERIETFRÅN REDERIETFRÅN REDERIETFRÅN REDERIET NORDSTRÖM & THULIN DENNORDSTRÖM & THULIN DENNORDSTRÖM & THULIN DENNORDSTRÖM & THULIN DEN 29/9 1994. (Morgonen efter Estoniakatastrofen) PRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASEPRESSRELEASE Med anledning av nattens fartygsolycka i Östersjön med vårt fartyg M/S Estonia. Vill vi bara informera om att fartyget har fullvärdiga försäkringar. Försäkringar som torde täcka eventuella skadeståndsanspråk. Med vänlig hälsning Rederi Nordström & Thulin TALABRA HASSE GUSTAFSSON AB
 • 24. Box Communications Kungsgatan 29, 6 tr 111 56 Stockholm +46 8 21 41 00 info@boxcomm.se www.boxcomm.se

Related Documents