WSB
Polecana miejscowość – Dąbrowa
Górnicza
• Miasto na prawach powiatu w południowej Polsce,
w województwie śląskim, położone...
WSB
www.dabrowa-gornicza.pl
Jak dojechać z Poznania
Do centrum Dąbrowy Górniczej z Poznania
najlepiej i najwygodniej jest dojechać
pociągiem z Dworca ...
Zabytki i ciekawostki
• Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny i św. Antoniego
• Pałac Kultury Zagłębia
• Sztyga...
WSB
Położenie i dzielnice Dąbrowy
Górniczej
• Dąbrowa Górnicza leży na Wyżynie Katowickiej i Garbie Tarnogórskim, stanowiących...
Historia Dąbrowy Górniczej
• Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 mieszkańców. W 1795, w
wy...
Pytanie
• Nad jaką rzeką leży Dąbrowa Górnicza?
• A) Wisła
• B) Odra
• C) Czarna Przemsza
WSB
Źródła:
• www.wikipedia.pl
• www.dabrowa-gornicza.pl
WSB
of 10

Prezentacja na temat miasta dąbrowa górnicza, borys klocek

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja na temat miasta dąbrowa górnicza, borys klocek

  • 1. WSB
  • 2. Polecana miejscowość – Dąbrowa Górnicza • Miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski. • Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 124 701 mieszkańców, przez co na stałym poziomie utrzymuje się tendencja spadkowa liczby mieszkańców Dąbrowy Górniczej. • Największe powierzchniowo miasto województwa (9. w kraju) i największy ośrodek przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego. Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. WSB
  • 3. WSB www.dabrowa-gornicza.pl
  • 4. Jak dojechać z Poznania Do centrum Dąbrowy Górniczej z Poznania najlepiej i najwygodniej jest dojechać pociągiem z Dworca Głównego. WSB
  • 5. Zabytki i ciekawostki • Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego • Pałac Kultury Zagłębia • Sztygarka WSB
  • 6. WSB
  • 7. Położenie i dzielnice Dąbrowy Górniczej • Dąbrowa Górnicza leży na Wyżynie Katowickiej i Garbie Tarnogórskim, stanowiących makroregion Wyżyna Śląska. Znajduje się w dużej części w Kotlinie Dąbrowskiej • Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 188,73 km², i jest największym miastem pod względem zajmowanej powierzchni w województwie śląskim, wyprzedzając nawet Katowice. • Miasto graniczy z powiatem będzińskim (Będzin, gmina Psary, gmina Mierzęcice, Siewierz, Sławków), powiatem zawierciańskim (gmina Łazy), powiatem olkuskim w województwie małopolskim (gmina Klucze, gmina Bolesław) oraz z Sosnowcem. • Miasto obejmuje teren o wysokościach od 258 do 390 m n.p.m.[potrzebne źródło] • Dzielnice: Dzielnice Dąbrowy Górniczej, w porządku alfabetycznym to: Antoniów, Błędów, Bugaj, Centrum, Dziewiąty, Gołonóg, Korzeniec, Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Łęka, Łęknice, Łosień, Marianki, Mydlice, Okradzionów, Piekło, Ratanice, Reden, Sikorka, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Trzydziesty, Tucznawa, Ujejsce, Ząbkowice. W latach 1977-1984 jedną z dzielnic stanowił Sławków. WSB
  • 8. Historia Dąbrowy Górniczej • Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 mieszkańców. W 1795, w wyniku III rozbioru Polski, Dąbrowa przyłączona została do Prus (Nowy Śląsk). W 1799 powstała pierwsza znana mapa tych okolic, z której wynika, że zalążkiem osady była "Stara Dąbrowa"– wieś zlokalizowana przy trakcie prowadzącym z Krakowa na Śląsk, w okolicach obecnej ul. A. Struga i na południe od niej. We wsi tej znajdowała się karczma starościńska, kuźnia, studnia i kapliczka. Z okresem pruskim wiąże się początek intensywnego rozwoju gospodarczego wsi, spowodowanego odkryciem zasobnych złóż węgla kamiennego. Na terenie Dąbrowy odkryto pod koniec XVIII w. jeden z najgrubszych na świecie pokład węglowy, nazwany później "redeńskim" . W niecce kazimierzowskiej grubość tego pokładu (pokład 510 grupy siodłowej) dochodziła do 20 m, ale tylko na terenie obecnego miasta Dąbrowa Górnicza była wychodna na powierzchnię tego pokładu. • Już w 1796 z inicjatywy władz pruskich rozpoczęto budowę pierwszej odkrywkowej kopalni węgla kamiennego, która od nazwiska dyrektora górnictwa w rządzie pruskim – hr. Fryderyka Wilhelma Redena – otrzymała nazwę "Reden". Od 1806 zaczęła obok niej powstawać kolonia robotnicza o tej samej nazwie. Dalszy rozwój przemysłowy Dąbrowy łączy się już z działalnością inwestycyjną rządu Królestwa Polskiego, do którego w 1815 Dąbrowa została włączona. W okresie tym wiele nowych pokładów węgla odkrył Józef Cieszkowski, na których uruchomiono w 1846 roku nową kopalnię "Cieszkowski". W latach 1816-1823 obok kopalni "Reden", na terenie obecnego osiedla K. Adamieckiego, powstała huta cynku "Konstanty". Do wytopu metali wykorzystywano rudy galmanu przywożone z kopalń w Strzemieszycach Małych, Sławkowie, Żychcicach i Olkuszu. Około 1820 przy kopalni "Reden" powstała pierwsza w Dąbrowie szkoła elementarna, wkrótce potemlazaret. W 1825 pod Będzinem powstała kopalnia "Ksawery", która dała początek dzielnicy o tej samej nazwie oraz Mydlicom. Kopalnia ta została znacznie rozbudowana przez Cieszkowskiego. WSB
  • 9. Pytanie • Nad jaką rzeką leży Dąbrowa Górnicza? • A) Wisła • B) Odra • C) Czarna Przemsza WSB
  • 10. Źródła: • www.wikipedia.pl • www.dabrowa-gornicza.pl WSB

Related Documents