„ Monitoring wywiązywania się urzędów gmin woj. śląskiego z prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej - wyniki raportu” ...
Wyniki raportu
Fragment narzędzia monitoringu Wyniki raportu
Obszary tematyczne monitoringu 1. Funkcjonowanie rady gminy 2. Funkcjonowanie urzędu gminy 3. Prawo lokalne 4. Finanse gmi...
Indeks przejrzystości BIP, pierwsze 25 urzędów (dane w %) Wyniki raportu
Indeks przejrzystości gmin , ostatnie 25 urzędów (dane w %) Wyniki raportu
Ostrzeżenie zamieszczone na stronie głównej BIP w Sławkowie Wyniki raportu
Przykładowe wyniki monitoringu <ul><li>Uchwały rady gminy : 96% gmin </li></ul><ul><li>Uchwała budżetowa: 85% gmin </li...
<ul><li>Interpelacje radnych: 13%gmin </li></ul><ul><li>Regulamin rady: 23% gmin </li></ul><ul><li>Statutu jednostek org...
Przykład prawidłowego opisu opublikowanych uchwał i zarządzeń w Bytomiu Przykład prawidłowego opisu zamieszczonych oświadc...
Wyniki raportu
Fragment Regulaminu PeuP : 6. LTC w ramach PeUP świadczy usługi drogą elektroniczną umożliwiające Użytkownikowi interakty...
KATOWICE : Przykłady przejrzystego układu zakładek: Wyniki raportu
Przykład dobrej praktyki publikacji sposobu głosowania poszczególnych radnych w Gliwicach Wyniki raportu
Dziękuję za uwagę Wyniki raportu
of 15

Monitoring wywiązywania się urzędów gmin woj. śląskiego z prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej - wyniki raportu - Katarzyna Cichos

Konferencja była częścią projektu „Monitoring wywiązywania się urzędów gmin woj. śląskiego z prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej”. Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Monitoring wywiązywania się urzędów gmin woj. śląskiego z prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej - wyniki raportu - Katarzyna Cichos

 • 1. „ Monitoring wywiązywania się urzędów gmin woj. śląskiego z prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej - wyniki raportu” Katarzyna Cichos Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
 • 2. Wyniki raportu
 • 3. Fragment narzędzia monitoringu Wyniki raportu
 • 4. Obszary tematyczne monitoringu 1. Funkcjonowanie rady gminy 2. Funkcjonowanie urzędu gminy 3. Prawo lokalne 4. Finanse gminy 5. Ogłoszenia urzędu 6. Oświadczenia majątkowe 7. Organizacja BIP Wyniki raportu
 • 5. Indeks przejrzystości BIP, pierwsze 25 urzędów (dane w %) Wyniki raportu
 • 6. Indeks przejrzystości gmin , ostatnie 25 urzędów (dane w %) Wyniki raportu
 • 7. Ostrzeżenie zamieszczone na stronie głównej BIP w Sławkowie Wyniki raportu
 • 8. Przykładowe wyniki monitoringu <ul><li>Uchwały rady gminy : 96% gmin </li></ul><ul><li>Uchwała budżetowa: 85% gmin </li></ul><ul><li>Sprawozdanie z wykonania budżetu: 74% gmin </li></ul><ul><li>Kontrole wewnętrzne: 43% gmin </li></ul><ul><li>Kontrole zewnętrzne: 46% gmin </li></ul><ul><li>Zarządzenia wójta: 74% gmin </li></ul><ul><li>Program współpracy z organizacjami: 74%gmin </li></ul><ul><li>Oświadczenia majątkowe: od 91% do 97% gmin </li></ul>Wyniki raportu
 • 9. <ul><li>Interpelacje radnych: 13%gmin </li></ul><ul><li>Regulamin rady: 23% gmin </li></ul><ul><li>Statutu jednostek organizacyjnych: 31% gmin </li></ul><ul><li>Projekty uchwał: 31% gmin </li></ul><ul><li>Poradnik interesanta: 74% gmin </li></ul><ul><li>Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami: 5% gmin </li></ul>Wyniki raportu
 • 10. Przykład prawidłowego opisu opublikowanych uchwał i zarządzeń w Bytomiu Przykład prawidłowego opisu zamieszczonych oświadczeń majątkowych w Knurowie Wyniki raportu
 • 11. Wyniki raportu
 • 12. Fragment Regulaminu PeuP : 6. LTC w ramach PeUP świadczy usługi drogą elektroniczną umożliwiające Użytkownikowi interaktywne wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędami uczestniczącymi w projekcie poprzez funkcje Skrzynki Kontaktowej. Przykład szerszego wykorzystania Platformy e- usług Publicznych w Pyskowicach Wyniki raportu
 • 13. KATOWICE : Przykłady przejrzystego układu zakładek: Wyniki raportu
 • 14. Przykład dobrej praktyki publikacji sposobu głosowania poszczególnych radnych w Gliwicach Wyniki raportu
 • 15. Dziękuję za uwagę Wyniki raportu

Related Documents