Fakultet sporta i fizickog vaspitanja
Trening šuta kod mladih
košarkaša
Bojan Čolović
Šutiranje u
košarci
-Šutiranje u košarci predstavlja najvazniji elemenat od koga
zavisi uspeh u igri.
-Meta se nalazi na v...
Sitematizacija šutiranja
Šutiranje
iz skoka
Motion
design
Šutiranje
iz mesta
Šutiranje
iz
kretanja
HTML,
CSS,JS
Šutiranje ...
Šutiranje iz mesta Predstavlja osnovu svih drugih šuteva
Bitan je kod dece
Izvodi se gotovo uvek sa linije slobodnog
bacan...
Šutiranje iz
kretanja
Šut jednom rukom iz
dvokoraka
-Klasičan način šutiranja (šaka
je iza lopte)
-Šut polaganjem (šaka je...
Šutiranje iz
skoka
3 FAZE:
-Pripremna
-Osnovna
-Zavrsna
Varijante:
1. Odbojka šut
2. Zakucavanje
SKOK-ŠUT
-70% šuteva
-neo...
Šutiranje koje je moguće iz mesta,
kretanja i skoka
-Pretezno primenjuju
centri
-3,5m
-tesko se blokira
3 FAZE:
-pripremna...
Biološke karakteristike košakraša od 10 do 18 godina
Telesne
karakteristike
Psihomotorne
karakteristike
Funkcionalne
karak...
Telesne
karakteristike
Visina tela
Telesna masa
Dimenzionalnost tela
Psihomotorne
karakteristikeMotoricke
sposobnosti
Psihičke
sposobnosti
Kordinacija
Brzina
Preciznost
Fleksibilnost
Ravnotež...
Metodika učenja i
usavršavanja šuta
kod mladih
košarkaša
Jednom rukom
iz mesta
Horog šut
Šut polaganjem
Skok šut
Mlađi pio...
Učenje i usavršavanje šuta jednom rukom iz mesta
Mlađi pioniri
10 do 12
Pioniri
12 do 14
Kadeti
14 do 16
Juniori
16 do 18
...
Učenje i usavršavanje skok šuta
Mlađi pioniri
10 do 12
Pioniri
12 do 14
Kadeti
14 do 16
Juniori
16 do 18
Greške: (Dugačak ...
Učenje i usavršavanje šuta polaganjem
Mlađi pioniri
10 do 12
Pioniri
12 do 14
Kadeti
14 do 16
Juniori
16 do 18
Greške: Sko...
Učenje i usavršavanje horog šuta
Mlađi pioniri
10 do 12
Pioniri
12 do 14
Kadeti
14 do 16
Juniori
16 do 18
Greške: Šut prek...
Hvala na
pažnji
of 16

Prezentacija bojan čolović

Prezentacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      


Transcripts - Prezentacija bojan čolović

 • 1. Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Trening šuta kod mladih košarkaša Bojan Čolović
 • 2. Šutiranje u košarci -Šutiranje u košarci predstavlja najvazniji elemenat od koga zavisi uspeh u igri. -Meta se nalazi na visini od 3.05m. -Kada se šutira na koš?
 • 3. Sitematizacija šutiranja Šutiranje iz skoka Motion design Šutiranje iz mesta Šutiranje iz kretanja HTML, CSS,JS Šutiranje koje je moguće iz mesta, kretanja i skoka
 • 4. Šutiranje iz mesta Predstavlja osnovu svih drugih šuteva Bitan je kod dece Izvodi se gotovo uvek sa linije slobodnog bacanja Izvodi se iz dijagonalnog i paralelnog stava 3 faze: -pripremna -osnovna -završna
 • 5. Šutiranje iz kretanja Šut jednom rukom iz dvokoraka -Klasičan način šutiranja (šaka je iza lopte) -Šut polaganjem (šaka je ispod lopte) -Šut prolaskom ispod koša -Šut obema rukama odozdo
 • 6. Šutiranje iz skoka 3 FAZE: -Pripremna -Osnovna -Zavrsna Varijante: 1. Odbojka šut 2. Zakucavanje SKOK-ŠUT -70% šuteva -neodbranjiv
 • 7. Šutiranje koje je moguće iz mesta, kretanja i skoka -Pretezno primenjuju centri -3,5m -tesko se blokira 3 FAZE: -pripremna -osnovna -zavrsna Horog šut
 • 8. Biološke karakteristike košakraša od 10 do 18 godina Telesne karakteristike Psihomotorne karakteristike Funkcionalne karakteristike
 • 9. Telesne karakteristike Visina tela Telesna masa Dimenzionalnost tela
 • 10. Psihomotorne karakteristikeMotoricke sposobnosti Psihičke sposobnosti Kordinacija Brzina Preciznost Fleksibilnost Ravnoteža Snaga Takticko misljenje Kognitivne sposobnosti
 • 11. Metodika učenja i usavršavanja šuta kod mladih košarkaša Jednom rukom iz mesta Horog šut Šut polaganjem Skok šut Mlađi pioniri JunioriKadeti Pioniri
 • 12. Učenje i usavršavanje šuta jednom rukom iz mesta Mlađi pioniri 10 do 12 Pioniri 12 do 14 Kadeti 14 do 16 Juniori 16 do 18 Greške: Dugačak šut, kratak šut, lopta ide u stranu,odbija se tvrdo, promašuje se, lopta ispred glave se drži Učenje -nedostatak snage -stalna kontrola trenera -pravilnost izvođenja -rad na zidu -rad u parovima -male distance Učenje i usavršavanje -kontrola lopte -pravilan izbačaj -trener daje druge informacije Usavršavanje -savladan -korekcije Usavršavanje -preciznost
 • 13. Učenje i usavršavanje skok šuta Mlađi pioniri 10 do 12 Pioniri 12 do 14 Kadeti 14 do 16 Juniori 16 do 18 Greške: (Dugačak šut, kratak šut, lopta ide u stranu,odbija se tvrdo, promašuje se, lopta ispred glave se drži), nemiran šut, lopta nisko, igrač gleda liniju, kratak šut. Učenje -zadržati pravilnu tehniku -šut skok -rad na zidu -rad u parovima -male distance - ne prisiljavati decu Učenje -prirast snage -šut sa male distance -šut nakon zaustavljanja Učenje i usavršavanje -pubertet -tehnika zaustavljanja -šut nakon driblinga -šut nakon dodavanja -šut uz dirigovanu odbranu Usavršavanje -preciznost -nakon driblinga -nakon dodavanja -dirigovana odbrana -situaciona odbrana -stanje zamora
 • 14. Učenje i usavršavanje šuta polaganjem Mlađi pioniri 10 do 12 Pioniri 12 do 14 Kadeti 14 do 16 Juniori 16 do 18 Greške: Skok u dalj, lopta na stranu odbrane, igrač gubi kontrolu, lopta ne ulazi direktno u koš, loš položaj druge ruke. Učenje -polaganje iz dvokoraka -problem slabija ruka -polaganje lopte odozgo -lopta miruje -deca podbacuju sebi -nakon driblinga Učenje i usavršavanje -forsiranje slabije ruke -polaganje odozdo -korišćenje table -zadatak automatizacija -sa svih pozicija Usavršavanje -automatizovan -učenje novih varijanti -polukorak -situaciono Usavršavanje -uvežbavanje u kontranapadima -kroz situacionu igru 1 na 1 do 5 na 5
 • 15. Učenje i usavršavanje horog šuta Mlađi pioniri 10 do 12 Pioniri 12 do 14 Kadeti 14 do 16 Juniori 16 do 18 Greške: Šut prekratak ili predugačak, lopta ide u stranu, udara u obruč, igrač gubi kontrolu nad loptom Učenje -nije moguće obučavati Učenje -moguće obučavanje -iz mesta Učenje i usavršavanje -početak obučavanja -preko prepreke -jacom i slabijom rukom Usavršavanje -automatizovan -situaciono
 • 16. Hvala na pažnji

Related Documents