Bogdan Miś
Polska Szkoła Programowania?
Kiedy kilka lat temu gazety odnotowały po raz pierwszy sukces polskich pro...
Podsumowując: mimo „przegrania” zawodów w Santa Clara jesteśmy istną potęgą informatyczną i
mamy bardzo liczną grupę niezw...
laureatów indeks wyższej uczelni bez kłopotu o egzamin wstępny. To też jest oczywiście bardzo
ważne, ale kończy się bez da...
Niektórzy jednak krzywią się na to wszystko. Z ust pewnego uczonego – który nie chciał wystąpić w
tym tekście nieanonimowo...
of 4

Polska szkoła programowania

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polska szkoła programowania

  • 1. Bogdan Miś Polska Szkoła Programowania? Kiedy kilka lat temu gazety odnotowały po raz pierwszy sukces polskich programistów w jednym z rodzajów międzynarodowego współzawodnictwa, nie wzbudziło to większej sensacji. Ot, jeszcze kolejne studenckie zawody – można było pomyśleć – i akurat w Polsce znalazł się jakiś utalentowany chłopak; czysty przypadek. Kiedy jednak raz po razie systematycznie zaczęło się powtarzać coś podobnego, a na dodatek rzecz przestała dotyczyć jednego „młodego geniusza” – sprawa nabrała rozgłosu. Lutowy sukces świetnego Tomasza Czajki w prestiżowych zawodach programistów TopCoder (zdobył on wówczas prowadzenie indywidualnie) i przesunięcie się wtedy Uniwersytetu Warszawskiego na pierwsze miejsce w światowym rankingu uczelni kształcących informatyków - to już była jednak sensacja i „hit” dla całej prasy, radia i telewizji. Przypomnijmy, co to jest właściwie ów TopCoder i dlaczego ten konkurs jest tak ważny i głośny. Otóż zawody te, współorganizowane przez najpoważniejsze globalne firmy informatyczne, mają zasięg światowy, zaś charakter - ciągły. Uczestnicy jednocześnie raz w tygodniu zasiadają do podłączonych do Internetu komputerów, by rozwiązywać specjalnie dla nich ułożone niebywale trudne zadania informatyczne (warto od razu odnotować, że ta jednoczesność oznacza, że Polacy przystępują do walki z konieczności nocą, bo konkurs rozpoczyna się o drugiej nad ranem naszego czasu). Na podstawie wyników tych spotkań prowadzi się dwa rankingi - indywidualny oraz uczelniany. Ogólnodostępny sieciowy turniej trwa rok i kończy się spotkaniem 24 najlepszych „w realu”, czyli na żywo. Wyniki ostatniego takiego spotkania (marcowego) w kalifornijskim mieście Santa Clara nie trafiły już na łamy naszej prasy; a niesłusznie. Wprawdzie tych zawodów Tomek Czajka tym razem nie wygrał (był „tylko” drugi… ale w swej karierze wygrywał już TopCodera trzykrotnie!), wprawdzie czołowe miejsce i wysoką nagrodę finansową zgarnął Holender Mathijs Vogelzang z uniwersytetu w Groningen – ale wśród finałowych dwóch tuzinów najlepszych na świecie superprogramistów znalazło się oprócz Tomka jeszcze trzech Polaków: Tomasz Idziaszek, Eryk Kopczyński i Marcin Michalski. Wyprzedziły nas pod tym względem jedynie Stany Zjednoczone (sześciu finalistów), zaś nasz wynik wyrównali Niemcy. Holendrzy mieli trzech reprezentantów, Słowacy – dwóch, zaś Australijczycy, Chińczycy, Chorwaci, Kanadyjczycy i Norwegowie – po jednym. Po zawodach finałowych w światowym rankingu ogólnym prowadzi obecnie kryjący się za „nickiem” SnapDragon programista z Kanady; ma on na swym koncie 3484 punkty. Tomek Czajka jest dosłownie tuż za nim (3445). Na trzecim miejscu w momencie pisania tego tekstu jest Eryk Kopczyński (3291). Wśród 50 najlepszych są jeszcze czterej Polacy. Ciekawie wygląda statystyka punktów zdobytych w konkurencji drużynowej. Prowadzą obecnie Stany Zjednoczone z rankingiem 2748,84. Polska jest druga (2544,64), Kanada trzecia (2502,89). Dalsze miejsca zajmują Chiny i Niemcy. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę, że na sukces Amerykanów pracuje aż 972 zawodników, zaś Polaków uczestniczy w TopCoderze „tylko” 139; piszę „tylko”, bowiem pod względem masowości udziału w konkursie wyprzedzają nas jeszcze jedynie Indie (355) i Kanada (153).
  • 2. Podsumowując: mimo „przegrania” zawodów w Santa Clara jesteśmy istną potęgą informatyczną i mamy bardzo liczną grupę niezwykle uzdolnionej i świetnie wykształconej młodzieży. A przecież TopCoder nie wyczerpuje sprawy: równie znaczące sukcesy odnosimy w drugim wielkim konkursie, w Zespołowych Mistrzostwach Świata w programowaniu - międzynarodowym konkursie programistycznym dla studentów, organizowanym przez Association for Computing Machinery (w tym roku odbędą się one w Szanghaju na początku kwietnia). Dwa lata temu nasz zespół (w składzie ten sam Tomasz Czajka oraz Andrzej Gąsienica-Samek i Krzysztof Onak, znani jako „Warszawskie Orły”) nie dał najmniejszych szans rywalom z 70 innych uniwersytetów, pewnie zdobywając pierwsze miejsce i wyprzedzając dwa świetne teamy rosyjskie. W ubiegłym roku zajęliśmy 10 miejsce, trzy lata temu - 11, przed czterema - 6. Powstaje zasadne pytanie: jak to się dzieje, że w kraju o dość nikłej tradycji informatycznej (przypomnijmy: w latach sześćdziesiątych w związku z zachodnim embargiem na zaawansowane technologie mówiliśmy wręcz o naszym kilkunastoletnim zacofaniu, co w tej dziedzinie oznaczało epokę!) pojawia się nagle tak masowo tak niebywale zdolna - i tyle umiejąca - młodzież? Tego typu rezultatów nie da się już wytłumaczyć działaniem przypadku. Znającym co nieco historię nauki polskiej wręcz musi nasunąć się skojarzenie z wydarzeniami sprzed lat niemal dziewięćdziesięciu, czyli z powstaniem tak zwanej Polskiej Szkoły Matematycznej. Mieliśmy wówczas do czynienia z sytuacją analogiczną: przy niemal zupełnym braku tradycji naukowych w tej dyscyplinie wystąpiła trudna do wytłumaczenia eksplozja talentów. Banach, Sierpiński, Kuratowski, Janiszewski, Mazur, Steinhaus, Schauder, Borsuk… Cała plejada, w jednym czasie i miejscu. Fenomen Polskiej Szkoły Matematycznej jest dziś już dobrze rozumiany. Oczywiście nie chodziło tu o żadne „polskie predyspozycje genetyczne” do matematyki; nic takiego nie istnieje. Zdecydowała precyzyjna i przemyślana organizacja, bezinteresowna pracowitość i wola kilku jednostek. Wybrano wąskie dziedziny z szansami na szybkie osiągnięcia badawcze, powołano czasopismo o światowej renomie, zorganizowano dostęp do literatury; nade wszystko zaś stworzono zaczyn atmosfery kolektywnej koleżeńskiej pracy. Zlikwidowano – naturalny zdałoby się - dystans profesor-student, życie towarzyskie zlało się w jedno z pracą. I lawina ruszyła. Bardzo podobnie rzeczy się mają obecnie w naszej informatyce. Działa – coraz lepiej i sprawniej – niezwykle logiczny i spójny system. System ten opiera się na samym dole na masowej Olimpiadzie Informatycznej dla uczniów szkół średnich; towarzyszy jej Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (od 1989 roku), Olimpiada Informatyczna Europy Środkowej (od 1999 roku) i Bałtycka Olimpiada Informatyczna (od roku 2001). Dzięki takiemu „umiędzynarodowieniu sprawy” laureaci zawodów krajowych nie spoczywają na laurach po wygraniu konkursu, ale mają przed sobą dalsze atrakcyjne wyzwania; w efekcie trafiają na uczelnie otrzaskani z atmosferą współzawodnictwa i pełni dumy z własnych osiągnięć. Na uczelni wpadają natychmiast w kolejny młyn: czekają na nich koła naukowe, szkoleniowo-twórcze obozy wakacyjne, Akademickie Mistrzostwa Polski w programowaniu zespołowym, wspomniane wyżej TopCoder i Zespołowe Mistrzostwa Świata oraz kilkanaście (!) innych konkursów i podobnych imprez o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Nie sposób się nudzić! Tu dygresja: jedną z przyczyn tego, że inne olimpiady przedmiotowe w Polsce nie dają tak spektakularnych rezultatów jak ta informatyczna jest to właśnie, że w istocie rzeczy służą one tylko jednorazowemu wyłonieniu zdolniejszej grupy licealistów, która zapewnia sobie wejściem do grona
  • 3. laureatów indeks wyższej uczelni bez kłopotu o egzamin wstępny. To też jest oczywiście bardzo ważne, ale kończy się bez dalszego ciągu. U informatyków ten dalszy ciąg właśnie jest. Ów system konkursów to jednak nie wszystko. Szalenie ważne jest to, że w naturalny (oczywiście, umiejętnie sterowany) sposób zwycięzcy olimpiad po dostaniu się na uczelnię i przejściu na arenę międzynarodową nie tracą „kontaktu z podłożem”, lecz są programowo natychmiast włączani w intensywną pracę z młodszymi kolegami. Nie tylko opiekują się nimi, nie tylko pomagają w technicznej organizacji konkursów, ale na przykład napisali oprogramowanie, które „samoczynnie” sprawdza obecnie nadsyłane przez olimpijczyków rozwiązania zadań konkursowych i bez udziału człowieka prowadzi wszelkie statystyki, rankingi i bazy danych (oprogramowanie to wzbudziło duże zainteresowanie i robi karierę międzynarodową; dzięki niemu zwiększanie liczby uczestników konkursu nie stanowi już żadnego problemu i nie wymaga od organizatorów zwiększania liczby obsługi). Powstaje zatem w ten sposób swoista – bardzo silna! - więź międzypokoleniowa, oparta na fachowym koleżeństwie; z natury rzeczy przekształca się ona w związki towarzyskie i przyjacielskie. Zupełnie tak samo jak w Polskiej Szkole Matematycznej powszechne jest na przykład mówienie sobie po imieniu nawet przez studentów pierwszego roku z profesorami. Charakterystyczna jest też stała dostępność mistrza dla ucznia: sam byłem świadkiem, jak młodzi ludzie przychodzili w warszawskim Instytucie Informatyki UW do gabinetu prof. Krzysztofa Diksa, by bezpośrednio podzielić się z nim jakimś trudnym problemem czy pochwalić rozwiązaniem innego; bez żadnego „umawiania przez sekretariat” czy przestrzegania jakichś „godzin dyżurów dydaktycznych”. Profesor Diks (informatyk, młody mężczyzna w dżinsach i swetrze, mało jakoś pasujący do stereotypu profesora wyższej uczelni, jak sądzę…) jest jednym z dwóch uczonych, którzy znaczną część swego życia osobistego i naukowego poświęcili kształceniu i prowadzeniu omawianej tutaj „stajni geniuszy”. Ten autor kilkudziesięciu bardzo poważnych, doniosłych i wielokrotnie cytowanych w literaturze światowej rozpraw powiedział w rozmowie ze mną, że prowadzenie obozów naukowych dla uczniów i studentów oraz organizacja olimpiad i konkursów to dla niego pasja życiowa - i zajęcie dające satysfakcję intelektualną porównywalną z odkrywaniem praw nauki; a może nawet większą, bo „w końcu napisać kilka czy nawet kilkanaście względnie dobrych artykułów rocznie to nie jest aż tak trudne, by stanowiło prawdziwe wyzwanie”. Jeździ więc ze swoimi studentami po Polsce i świecie, jest ich trenerem, nauczycielem i kumplem. Nie liczy godzin, nie bierze za to żadnego dodatkowego wynagrodzenia; a na marginesie: nie prowadzi też żadnych zajęć w żadnej prywatnej uczelni. Pytany o szczegóły fenomenu polskiego systemu kształcenia informatyków prosi jeszcze, by podkreślić jako bardzo ważny fakt, że Polska – głównie dzięki działalności Wydawnictw Naukowo-Technicznych – jest krajem, w którym na bieżąco dostępna jest najwybitniejsza i najbardziej aktualna literatura przedmiotu; nie żadne tam komercyjne książki, ale najpoważniejsze dzieła naukowe; dzięki temu od świata niemal nie dzieli nas żadna bariera językowa. Drugi taki jak Diks – to profesor Jan Madey, matematyk, długoletni prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. O ile profesor Diks zajmuje się stroną dydaktyczno-wychowawczą przygotowywania młodzieży, o tyle profesor Madey jest nieoceniony organizacyjnie: ten człowiek potrafi załatwić wszystko, mówią studenci. Jeśli nie dzięki swoim rozległym kontaktom, to gdy trzeba… osobiście siadając za kierownicą mikrobusu, który potrafi za własne pieniądze wynająć w USA, by członków drużyny przewieźć po Stanach. Bo „nie może być tak, by oni się zajmowali tylko programowaniem; trzeba przecież dbać o wszechstronność ich rozwoju”…
  • 4. Niektórzy jednak krzywią się na to wszystko. Z ust pewnego uczonego – który nie chciał wystąpić w tym tekście nieanonimowo - usłyszałem zdanie mniej więcej takie: „po co tyle wysiłku, skoro i tak tych młodych zaraz kupią zagraniczne koncerny i Polska nic z nich nie będzie miała”. Otóż – to po kilkakroć nieprawda. Po pierwsze, oni wcale nie gonią za luksusem i nie marzą ani o własnych firmach, ani gabinetach z sekretarkami; w każdym razie znaczna większość. Kilku już odrzuciło bardzo intratne oferty, na pierwszym miejscu stawiając rozwój naukowy i zdobywanie odpowiedniej pozycji w tym właśnie środowisku. Po drugie, Polska nic nie straci, jeśli część z nich zostanie profesorami na przykład w USA; wręcz przeciwnie, zyskamy w ten sposób bezcenne kontakty (a propos: jeden z triumfatorów konkursów z poprzednich lat, który obecnie prowadzi badania w Pekinie, podejmie w tym roku naszą ekipę w drodze do Szanghaju, by młodym kolegom pokazać Wielki Mur, Zakazane Miasto i poczęstować ich… kaczką po pekińsku) i dostęp do najlepszych ośrodków. Po trzecie, niektóre polskie firmy też rozumieją „w co się gra” i potrafią zaoferować młodym talentom warunki materialne nie gorsze niż w USA, nie namawiając ich zresztą wcale do działalności czysto biznesowej; przykład: ComArch zatrudnił Gąsienicę-Samka jako dyrektora badawczego, tworząc mu wspaniałe warunki rozwoju naukowego. W tym wszystkim uderza mnie nieprzyjemnie to tylko: jedyną instytucją, która nie wykazała dotychczas najmniejszego zainteresowania osiągnięciami polskiej młodzieży informatycznej, jest… Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Bardzo proszę słowo „Informatyzacji” mocno wytłuścić… No i jeszcze jedno, ale to zjawisko powszechne dziś w całym polskim państwowym szkolnictwie wyższym: nie ma w nim pieniędzy na zatrudnianie asystentów i starszych asystentów. Na studia doktorskie granty się znajdą; ale doktorantów z natury rzeczy musi być mniej niż kandydatów na asystentów, są oni również dydaktycznie mniej wydajni, bowiem muszą przede wszystkim myśleć o zrobieniu stopnia naukowego. Gdy szedłem korytarzami warszawskiego Instytutu i oglądałem tabliczki na gabinetach pracowników uderzyło mnie to, że najniższym spotykanym stopniem służbowym jest dziś adiunkt – i to z reguły doktor habilitowany. Wydaje mi się, że to niebezpieczne zjawisko; ale także i temat na zupełnie inne rozważania. 1

Related Documents