sedenacional@bng.gal
981 555 850
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo
15703 Santiago de Compostela
GALIZA
BLOQUE NACIONALIS...
O Sector lácteo galego representa a columna
vertebral da economía da inmensa maioría
das comarcas rurais de Galiza.
Porén,...
O Sector lácteo galego representa a columna
vertebral da economía da inmensa maioría
das comarcas rurais de Galiza.
Porén,...
sedenacional@bng.gal
981 555 850
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo
15703 Santiago de Compostela
GALIZA
BLOQUE NACIONALIS...
of 4

Por un sector lácteo con poder

Folleto editado polo BNG con medidas urxentes para o sector lácteo galego.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Por un sector lácteo con poder

  • 1. sedenacional@bng.gal 981 555 850 Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo 15703 Santiago de Compostela GALIZA BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
  • 2. O Sector lácteo galego representa a columna vertebral da economía da inmensa maioría das comarcas rurais de Galiza. Porén, o Goberno Galego do PP empéñase en facer deixación das súas competencias deixando que outros decidan sobre a supervivencia de miles de explotacións. Isto provoca: - Prezos que obrigan a vender por baixo do custe de produción. Son os prezos en orixe máis baixos de toda Europa, mentres noutras comunidades soben ou se manteñen. - O desmantelamento da Mesa do Leite provoca a desver- tebración do sector e que os gandeiros sigan a mercé da indus- tria e distribución, volvendo as medidas do paquete lácteo en papel mollado. - Ameaza permanente das industrias de non recoller o leite, chegando a ter que facer as entregas sen prezos fixados. Este presidente da Xunta, que hai uns meses se gababa de ser o responsábel da suba do prezo do leite terá agora que asumir que el é o responsábel deste fracaso. Para paliar esta situación son imprescindíbeis medidas de urxencia: - Medidas de intervención de mercado para a retirada dos eventuais excedentes. - Garantía de recollida da totalidade do leite das explota- cións galegas a prezos mínimos que cubran os custes de pro- dución. Galiza está hoxe, grazas ao esforzo e traballo dos e das labregas, entre as 10 primeiras potencias produtoras de leite da Unión Europea. Vainos a vida e o futuro en ter capa- cidade de decisión no sector lácteo. Aquí, en Galiza, onde pro- ducimos, e non en Madrid ou en Bruxelas. Galiza ten que ter algún instrumento interprofesional propio no que se negocien as relacións na cadea do leite. Non podemos seguir deixando que un Ministerio que só se preocupa dos terratenentes de Castela e dos cítricos do Levante decidan sobre o noso futuro. Galiza ten que crear un marco de contratos que garan- tan ás explotacións capacidade real de negociación coas industrias, que aseguren a recollida do leite e que con- tribúan a estabilizar uns prezos que permitan cubrir gastos e remunerar dignamente o traballo labrego. Galiza ten que ir cara un modelo produtivo baseado na terra. A terra para quen a precisa. Que as axudas á política agraria vaian ao peto de quen traballa e vive da terra. Temos unha realidade territorial propia para a que temos que deseñar políticas propias, non valen as importadas. Galiza ten que intervir con toda a súa forza para mellorar a posición da industria de transformación de leite na nosa nación. O valor engadido do noso leite ten que ser para os e as gandeiras e non para as grandes multinacionais france- sas.
  • 3. O Sector lácteo galego representa a columna vertebral da economía da inmensa maioría das comarcas rurais de Galiza. Porén, o Goberno Galego do PP empéñase en facer deixación das súas competencias deixando que outros decidan sobre a supervivencia de miles de explotacións. Isto provoca: - Prezos que obrigan a vender por baixo do custe de produción. Son os prezos en orixe máis baixos de toda Europa, mentres noutras comunidades soben ou se manteñen. - O desmantelamento da Mesa do Leite provoca a desver- tebración do sector e que os gandeiros sigan a mercé da indus- tria e distribución, volvendo as medidas do paquete lácteo en papel mollado. - Ameaza permanente das industrias de non recoller o leite, chegando a ter que facer as entregas sen prezos fixados. Este presidente da Xunta, que hai uns meses se gababa de ser o responsábel da suba do prezo do leite terá agora que asumir que el é o responsábel deste fracaso. Para paliar esta situación son imprescindíbeis medidas de urxencia: - Medidas de intervención de mercado para a retirada dos eventuais excedentes. - Garantía de recollida da totalidade do leite das explota- cións galegas a prezos mínimos que cubran os custes de pro- dución. Galiza está hoxe, grazas ao esforzo e traballo dos e das labregas, entre as 10 primeiras potencias produtoras de leite da Unión Europea. Vainos a vida e o futuro en ter capa- cidade de decisión no sector lácteo. Aquí, en Galiza, onde pro- ducimos, e non en Madrid ou en Bruxelas. Galiza ten que ter algún instrumento interprofesional propio no que se negocien as relacións na cadea do leite. Non podemos seguir deixando que un Ministerio que só se preocupa dos terratenentes de Castela e dos cítricos do Levante decidan sobre o noso futuro. Galiza ten que crear un marco de contratos que garan- tan ás explotacións capacidade real de negociación coas industrias, que aseguren a recollida do leite e que con- tribúan a estabilizar uns prezos que permitan cubrir gastos e remunerar dignamente o traballo labrego. Galiza ten que ir cara un modelo produtivo baseado na terra. A terra para quen a precisa. Que as axudas á política agraria vaian ao peto de quen traballa e vive da terra. Temos unha realidade territorial propia para a que temos que deseñar políticas propias, non valen as importadas. Galiza ten que intervir con toda a súa forza para mellorar a posición da industria de transformación de leite na nosa nación. O valor engadido do noso leite ten que ser para os e as gandeiras e non para as grandes multinacionais france- sas.
  • 4. sedenacional@bng.gal 981 555 850 Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo 15703 Santiago de Compostela GALIZA BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Related Documents