1 od 20
PREVAJALNIKI
Avtor: Blaž Sovdat
Razred: 4.Ra
Mentor: mag. Boštjan Vouk
2 od 20
Kaj je prevajalnik?

Je program

Izvorni program
preslika v semantično
ekvivalenten ciljni
program.

Rezultat p...
3 od 20
Shema preprostega prevajalnika

Leksikalni analizator

Parser (sintaksna analiza)

Generator vmesne kode

Opti...
4 od 20
Leksikalni analizator

Neposreden ``stik'' z izvornim programom

Nize vhodnih znakov grupira v lekseme

Ignorir...
5 od 20
Leksikalni analizator

Izgradimo ga na podlagi vzorcev za lekseme

Vzorce zapišemo z regularnimi izrazi

Regula...
6 od 20
Leksikalni analizator
• Pri prepoznavi ključnih besed, kot je if, se pojavi
problem, ker slednja ustreza tudi vzor...
7 od 20
Leksikalni analizator
• Primer: izraz x := (a + b) * c;
• Za zgornji izraz bi lahko dobili sekvenco simbolov
• (id...
8 od 20
Leksikalni analizator
• Sodelovanje parserja in leksikalnega analizatorja
9 od 20
Leksikalni analizator
• Za hitro prepoznavo simbolov lahko uporabimo Aho-
Corasick algoritem
• Generalizacija KMP ...
10 od 20
Leksikalni analizator

Na podlagi regularnih izrazov sestavimo
tranzicijski diagram ali simuliramo končni
avtoma...
11 od 20
Simbolna tabela

Podatkovna struktura

Ponavadi implementirana kot razpršena tabela
(hashtable)

Hrani podatke...
12 od 20
Simbolna tabela
• Naši primeri se poslužujejo kar razredov, ki jih
nudita standardni knjižnici Jave in C++
• Kalk...
13 od 20
Parser

Zgrajen na podlagi gramatike

Dobi simbole, ki jih je vrnil leksikalni analizator

Na podlagi slednjih...
14 od 20
Parser

Primer LR gramatike za aritmetične izraze

E → E + T | E – T | T

T → T * F | T / F | F

F → (E) | id...
15 od 20
Parser
• Vsi naši primeri implementirajo rekurziven LL(k)
parser
• Za vsak nekončen simbol gramatike se implement...
16 od 20
Generator kode
• Za vsako produkcijo gramatike določimo dogodek
• Problem nastane pri generiranju kode za konstru...
17 od 20
Generiranje kode
• Naš prevajalnik porabi končno mnogo registrov
• V realnosti imamo omejeno količino registrov,
...
18 od 20
Uporaba na drugih področjih
• Opisane tehnike niso omejene le na prevajalniško
tehnologijo
• Z gramatikamo lahko ...
19 od 20
Gramatika našega jezika
program -> dcls block
block -> { stmts }
decls -> decls decl
decl -> type var
var -> id, ...
20 od 20
Primer izvornega programa
int i, j, m, n;
{
i := 2; m := 0; n := 1000;
while(i < n) {
j := i - 1;
while(j > 1) {
...
of 20

Prevajalniki

High school thesis defence.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Prevajalniki

 • 1. 1 od 20 PREVAJALNIKI Avtor: Blaž Sovdat Razred: 4.Ra Mentor: mag. Boštjan Vouk
 • 2. 2 od 20 Kaj je prevajalnik?  Je program  Izvorni program preslika v semantično ekvivalenten ciljni program.  Rezultat prevajanja ni nujno izvršljiv program
 • 3. 3 od 20 Shema preprostega prevajalnika  Leksikalni analizator  Parser (sintaksna analiza)  Generator vmesne kode  Optimizacija (neodvisna od arhitekture)  Generator kode  Optimizator
 • 4. 4 od 20 Leksikalni analizator  Neposreden ``stik'' z izvornim programom  Nize vhodnih znakov grupira v lekseme  Ignorira komentarje  Drži sled za ``trenutno vrstico''  Razširja makroje  Vrača simbole v obliki (ime, kazalec)
 • 5. 5 od 20 Leksikalni analizator  Izgradimo ga na podlagi vzorcev za lekseme  Vzorce zapišemo z regularnimi izrazi  Regularni izraz, ki opiše identifikatorje za C (imena spremenljivk, funkciji, ...)  ID → (CRKA | ST)(CRKA | ST | _)*  CRKA → A | … | z  ST → 0 | … | 9
 • 6. 6 od 20 Leksikalni analizator • Pri prepoznavi ključnih besed, kot je if, se pojavi problem, ker slednja ustreza tudi vzorcu za identifikator • Problem rešimo tako, da ključne besede vnaprej vpišemo v simbolno tabelo • Če nek niz ustreza več vzorcem, izberemo ``najdaljšega’’; npr. za elseif ne vrnemo (else,0), (if,1), temveč (elseif,0)
 • 7. 7 od 20 Leksikalni analizator • Primer: izraz x := (a + b) * c; • Za zgornji izraz bi lahko dobili sekvenco simbolov • (id,1), (assign,null), (paren,2), (id, 3), (aop, 4), (id, 5), (aop, 6), (id, 7), (term, null) • Leksikalni analizator ne generira sekvenc ``sam po sebi’’ • Kliče ga parser, ki zahteva naslednji simbol z vhoda • Zato moramo simbole prepoznati čim hitreje
 • 8. 8 od 20 Leksikalni analizator • Sodelovanje parserja in leksikalnega analizatorja
 • 9. 9 od 20 Leksikalni analizator • Za hitro prepoznavo simbolov lahko uporabimo Aho- Corasick algoritem • Generalizacija KMP algoritma za iskanje vzorca v nizu; časovna kompleksnost O(n + m), kjer je n dolžina niza in m dolžina vzorca • Za preproste prevajalnike kot je naš, je sprejemljivo tudi naivnejše iskanje
 • 10. 10 od 20 Leksikalni analizator  Na podlagi regularnih izrazov sestavimo tranzicijski diagram ali simuliramo končni avtomat  Leksikalne analizatorje lahko generiramo na podlagi opisa vzorcev  Primera takih orodij sta Lex in Flex
 • 11. 11 od 20 Simbolna tabela  Podatkovna struktura  Ponavadi implementirana kot razpršena tabela (hashtable)  Hrani podatke o konstruktih izvornega programa (tip spremenljivke, njena vrednost, …)  Velike količine podatkov (tudi nekaj 100k vnosov)  Hiter dostop  Možnost redeklaracije spremenljivk (povezujemo simbolne tabele v povezan seznam)
 • 12. 12 od 20 Simbolna tabela • Naši primeri se poslužujejo kar razredov, ki jih nudita standardni knjižnici Jave in C++ • Kalkulator za simbolno tabelo uporablja Javanski razred Hashtable, prevajalnik pa ``vsebnik’’ std::map • Slednji je realiziran z rdeče črnim drevesom (simbolna tabela ni nujno razpršena tabela)
 • 13. 13 od 20 Parser  Zgrajen na podlagi gramatike  Dobi simbole, ki jih je vrnil leksikalni analizator  Na podlagi slednjih preveri, če lahko gramatika izpelje program (sintaktična pravilnost programa)  Lahko vključuje preverjanje tipov  Generira ustrezna poročila o napakah (npr. Pričakoval ')' )  Sestavi drevo izpeljav
 • 14. 14 od 20 Parser  Primer LR gramatike za aritmetične izraze  E → E + T | E – T | T  T → T * F | T / F | F  F → (E) | id | num  Primer niza, ki ga lahko generira zgornja gramatika je '3+4'  Imamo izpeljavo E => E + T => T + T => F + T => 3 + T => 3 + F => 3 + 4
 • 15. 15 od 20 Parser • Vsi naši primeri implementirajo rekurziven LL(k) parser • Za vsak nekončen simbol gramatike se implementira funkcijo • Parser se za razširitev produkta odloča na podlagi enega znaka v naprej (lookahead) • Če vhodni simbol ne ustreza nobenemu produktu, javi napako • Gre za top-down pristop
 • 16. 16 od 20 Generator kode • Za vsako produkcijo gramatike določimo dogodek • Problem nastane pri generiranju kode za konstrukte, ki vključujejo pogojne in/ali nepogojne skoke • Rešujemo z ``rezerviranjem’’ label, na katere smo generirali skoke • Posledica je redundantna koda; odvečne labele in skoki, … • Lahko rešimo s preprostimi optimizacijskimi metodami
 • 17. 17 od 20 Generiranje kode • Naš prevajalnik porabi končno mnogo registrov • V realnosti imamo omejeno količino registrov, recimo k • To je problem alokacije in dodeljevanja registrov • Je NP-poln (l. 1982 je Chaitin barvanje grafa reduciral v alokacijo registrov) • Registre lahko alociramo z barvanjem grafa (iz kode programa zgradimo graf) • Če je kromatično število grafa > k, potem je potrebno generirati ``spill code.’’
 • 18. 18 od 20 Uporaba na drugih področjih • Opisane tehnike niso omejene le na prevajalniško tehnologijo • Z gramatikamo lahko opišemo protokol (lep primer je IRC protokol, opisan z ABFN) in zanj napišemo parser • Prepoznava vzorcev v nizu je uporabna vsepovsod; npr. vsak urejevalnik besedil ima možnost iskanja niza v dokumentu • Z gramatikami so poskusili opisati tudi naravni jezik (izkaže se, da je razred KNG gramatik je za to prešibek)
 • 19. 19 od 20 Gramatika našega jezika program -> dcls block block -> { stmts } decls -> decls decl decl -> type var var -> id, var | id; stmts -> stmts stmt stmt -> expr | if(bool) block | if(bool) block else block | while(bool) block | break | continue | block bool -> bool || join | join join -> join && equ | equ equ -> equ = rel j equ <> rel j rel rel -> expr > expr j expr < expr expr -> expr + term | expr - term | term term -> term * un | term / un | term %un | un un -> -un | fac fac -> (bool) | id | num | real
 • 20. 20 od 20 Primer izvornega programa int i, j, m, n; { i := 2; m := 0; n := 1000; while(i < n) { j := i - 1; while(j > 1) { if(i % j != 0) { break; } j := j - 1; } if(j = 1) { m := m + 1; } i := i + 1; } }

Related Documents