KLASSEKAMPENUTENRIKS KLASSEKAMPEN14 Fredag 17. juli 2015
BLODIGE RØTTER:
Den italienske
terroreksperten
Loretta Napoleoni
...
of 1

Napoleoni i Klassekampen

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Napoleoni i Klassekampen

  • 1. KLASSEKAMPENUTENRIKS KLASSEKAMPEN14 Fredag 17. juli 2015 BLODIGE RØTTER: Den italienske terroreksperten Loretta Napoleoni ser på Den islam- ske staten som et barn av århundrer med undertryk- kelse og imperia- lisme. MIDTØSTEN Av Birgitte C. Huitfeldt, København – Vi skapte dette monsteret. Den grunnleggende årsaken til at Den islamske staten (IS) eksisterer i dag er ikke islam, men invasjonen av Irak i 2003, så dette er i høy grad vårt eget ansvar, sier Loretta Napoleo- ni. Vi møter den italienske ter- roreksperten og forfatteren i København i juni. Hun er i den danske hovedstaden i an- ledning utgivelsen av «The Is- lamist Phoenix» på dansk. Boka er Napoleonis åttende, etter blant annet bestselgere som «Rough Economics: Capitalism’s New Reality «(2008), som ble oversatt til fjorten språk. Loretta Napoleoni beveger seg i sin nye bok uanstrengt inn i vår tids mest omdisku- terte og fryktinngytende ter- reng; opprinnelsen og eksis- tensen til den militante isla- mistiske organisasjonen IS, som i dag spiller en hovedrol- le i det svært blodige dramaet om Midtøsten. En moderne organisasjon Napoleoni har forsket på ter- rorisme i over 20 år. Nå søker hun IS sin identitet, og vil samtidig vise at gruppens medlemmer er noe langt mer enn en organisasjon av mor- deriske, gale unge menn som har hellet med seg på sin ero- bringsferd gjennom Midtøs- ten, slik vestlige medier yn- der å fremstille dem. Det er dette som gjør dem så farlige, hevder hun. Man forbinder ofte organi- sasjonens filosofi med en kon- servativ og middelaldersk til- nærming til religion og virke- lighet, men Napoleoni viser hvordan IS først og fremst er en moderne organisasjon og et moderne strategisk feno- men, skapt av krigen mot ter- ror. De røde brigader Napoleonis interesse for ter- rorgrupper startet i hjemlan- det, der den italienske ven- streekstremistiske terrororga- nisasjonen De røde brigader hadde sin storhetstid fra om- kring 1970 til midten av 1980-tallet. De forårsaket stor frykt og uro i Italia på denne tida, med blant annet mordet på Italias statsminister Aldo Moro i 1978. – Hvorfor betydde De røde brigader så mye for deg som forsker og forfatter? – En venninne av meg var leder i De røde brigader da vi begge var unge studenter, og dette oppdaget jeg først den dagen hun ble arrestert i 1980. Den dagen spurte hun meg om jeg ville bli med henne hjem og overnatte. Det kunne jeg ikke, men hvis jeg hadde blitt med henne hjem, hadde politiet også arrestert meg. På den tida arresterte de deg bare fordi navnet ditt sto i no- ens adressebok, sier Napoleo- ni. – Etter dette hadde jeg ikke lyst til å bli værende i Italia, jeg søkte et stipend og dro til USA. – Siden ble du nysgjerrig på hvordan disse terrorgruppene var organisert og drevet? – Ja, og det var veldig mer- kelig, for uten at jeg selv var medlem av organisasjonen, formet den livet mitt–fordi jeg forlot Italia. Med bakgrunn i finans, be- stemte hun seg i 1994 for å skrive om terrorfinansiering og å intervjue medlemmer av brigadene og andre terroror- ganisasjoner. Hun reiste rundt til forskjellige fengsler i Italia. Resultatet ble en bok om økonomi og terrorisme, og om hvordan italiensk lovgiv- ning stadig forandres for å kunne forfølge terroristene. Det nasjonalistiske narrativ – Hvem er menneskene bak IS og hva er deres mål? Vil de ta over verden? – Det er helt utelukket at IS i dag ønsker å ta over verden. Men de vil konsolidere sin po- sisjon, og ha et territorium som er stort nok og represen- tativt nok. Ideelt sett ville de nok ønske å ta over Bagdad, og ta Syria fra Assad, men selv uten det klarer de seg ganske bra. Det de ønsker er å være en referanse og en slags føde- rasjon. Boko Haram i Nigeria uttrykker sin troskap til dem, og ordene de bruker er svært interessante: «Vi er en leilen- ding» som i det gamle føydal- systemet. Det fungerer slik at SPRER FRYKT: Krigere fra Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), forgjengeren til IS, i Tikrit i Irak. Loretta Napoleoni, forfatter av boka «The Isl FAKTA Loretta Napoleoni: I Født 1955 i Roma. I Akademisk bakgrunn fra Johns Hopkins University i Washington D.C., London School of Economics og University of East London. I Har skrevet flere bestselgende bøker om økonomi og terrorisme, blant dem «Rough Economics: Capitalism’s New Reality «(2008) og «Terror Inc.: Tracing the Money Behind Global Terrorism» (2005). I Napoleonis siste bok er «The Islamist Phoenix» og handler om Den islamske staten (IS). I Har tidligere jobbet innen finans, og bistått flere regjeringer i kampen mot terror. Viskaptedet

Related Documents