6.tēma: Šūnas elpošana
Enerģijas ieguve šūnā• Noris 3 posmos, katrs posms ir atkarīgs no iepriekšējā: – 1. Glikolīze Cito...
Glikolīze • Noris ārpus mitohondrijiem – citoplazmā; • Gala rezultāts – vienu glikozes molekulu sašķeļ divās piruvāta mo...
Mitohondrijos notiek aeroba elpošana• Mitohondrijos notiek pārejas reakcija, Krebsa cikls un elektronu transporta sistēma...
Pārejas reakcija• Notiek mitohondriju matricē;• Nosaukums ir tāds, jo šis process apvieno glikolīzi ar Krebsa ciklu;• Šaj...
Oksidēšanās-reducēšanās koenzīms
Krebsa cikls• Notiek mitohondriju matricē;• Cikla sākumā pie Acetil-CoA (C2) pievienojas oksālacetāts (C4), izveidojot ci...
Krebsa ciklsSākumu produkti Beigu produkti2 Acetilgrupas 4 CO2 6 NADH un 2 FADH22 A...
Elektronu transportu sistēma• Notiek mitohondriju kristās• Oksidatīvā fosforilācija – process, kas saista ATF veidošanos ...
Mitohondriju kristas• M. Kristās atrodas elektronu transporta sistēmas proteīnu kompleksi, kas elektronus atdod cits cit...
Glikolīzē veidojas 2 ATP un 2NADH (NADH netiek caurimembrānai, taču elektronitiek);Krebsa ciklā veidojas 2 ATPun 8 NADH un...
ATF sintēze elektronu transportu sistēmas• No glikolīzes 2 NADH veidojas 4 ATP (x2) molekulas, jo NADH net...
Aerobās elpošanas efektivitāte• Enerģijas starpība starp sākumproduktiem (glikozes un O2) un beigu produktiem (CO2 un H2...
Metabolisms un biosintēze• Vielmaiņa jeb metabolisms sastāv no: – katabolisma : šķelšana Apskatītā aerobā elpošana, taču...
Fermentācija• Šūnas elpošanā ietilpst arī fermentācijas process.• Fermentācijas procesā ietilps glikolīze, un rezultātā ...
• Mugurkaulniekiem fermentācijas process nodrošina ATP strauju sadegšanu īslaicīgas lielas muskuļu slodzes gadījumā.•...
FermentācijaSākuma produkti Beigu produktiGlikoze 2 laktāti vai2 ATP 2 etanoli u...
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
šūnas elpošana
of 28

šūnas elpošana

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - šūnas elpošana

 • 1. 6.tēma: Šūnas elpošana
 • 2. Enerģijas ieguve šūnā• Noris 3 posmos, katrs posms ir atkarīgs no iepriekšējā: – 1. Glikolīze Citoplazmā – 2. Pārejas reakcija + Krebsa cikls Mitohondrijā – 3. Elektronu transporta sistēma• Kopumā no vienas glikozes molekulas var iegūt 36 ATP molekulas, 263 kcal, kas ir 40% no glikozes molekulas enerģijas, 60 % aiziet siltumā.• Siltumā izdalās tikai 60 %, jo ATF enerģija nenotiek uzreiz, bet gan pakāpeniski sarežģītos bioķīmiskās reakcijās.
 • 3. Glikolīze • Noris ārpus mitohondrijiem – citoplazmā; • Gala rezultāts – vienu glikozes molekulu sašķeļ divās piruvāta molekulās; • Summāri veidojas 2 ATP molekulas; • Substrāta fosforilācija – process, kurā ATF veidojas pievienojot fosfātu no substrāta;Sākuma produkti Beigu produktiGlikoze 2 piruvāti 2 NADH aizies uz elektronu2 NAD+ 2 NADH transporta sistēmu2 ATP 4 ATP (summāri 2 ATP)2 ADP + 2 P
 • 4. Mitohondrijos notiek aeroba elpošana• Mitohondrijos notiek pārejas reakcija, Krebsa cikls un elektronu transporta sistēma;• Piruvāts tiek pilnīgi sašķelts līdz CO2 un H2O;
 • 5. Pārejas reakcija• Notiek mitohondriju matricē;• Nosaukums ir tāds, jo šis process apvieno glikolīzi ar Krebsa ciklu;• Šajā reakcijā piruvāts tiek pārvērsts (oksidēts) par acetilgrupu (C2), kas saistās ar koenzīmu A;• Tad šo savienojumu sauc par Acetilkoenzīmu A – acetil CoA NAD+ ir oksidētājs, pievieno elektronus
 • 6. Oksidēšanās-reducēšanās koenzīms
 • 7. Krebsa cikls• Notiek mitohondriju matricē;• Cikla sākumā pie Acetil-CoA (C2) pievienojas oksālacetāts (C4), izveidojot citrātu (C6), tāpēc šo ciklu sauc arī citronskābes ciklu.• Šajā ciklā noslēdzas glikozes šķelšana;• Oksidēšanos saista NAD+, veidojot NADH, bet vienā Krebsa cikla reakcijā elektronus saista FAD (flavīnadenīndinukleīds), veidojot FADH2.
 • 8. Krebsa ciklsSākumu produkti Beigu produkti2 Acetilgrupas 4 CO2 6 NADH un 2 FADH22 ADP + 2 P 2 ATP aizies uz elektronu6 NAD + 6 NADH transporta sistēmu2 FAD 2 FADH2
 • 9. Elektronu transportu sistēma• Notiek mitohondriju kristās• Oksidatīvā fosforilācija – process, kas saista ATF veidošanos ar elektronu transporta sistēmu un izmanto skābekli kā beigu akceptoru;• Elektronus pievada NADH un FADH2, elektroni pārvietojas lejup pa elektronu pārnesēju ķēdi, līdz to pievieno skābeklis, kurš reaģējot ar protoniem (H+), veido ūdeni.• Izdalās enerģija, kas tiek izmantota ATF sintēzei.
 • 10. Mitohondriju kristas• M. Kristās atrodas elektronu transporta sistēmas proteīnu kompleksi, kas elektronus atdod cits citam un pārsūknē protonus (H+) starpmembrānu telpā, radot elektroķīmisko gradientu.• H+ pērvietojas gradienta virzienā caur ATP sintetāzes kompleksu, izdalās enerģija, kas tiek izmantota ATP sintēzei no ADP un P.• Šī ir ATP sintēze hemiosmozes ceļā.
 • 11. Glikolīzē veidojas 2 ATP un 2NADH (NADH netiek caurimembrānai, taču elektronitiek);Krebsa ciklā veidojas 2 ATPun 8 NADH un 2 FADH2Kopumā pirms elektronutransportu sistēmas veidojas:4 ATP10 NADH2 FADH2
 • 12. ATF sintēze elektronu transportu sistēmas• No glikolīzes 2 NADH veidojas 4 ATP (x2) molekulas, jo NADH netiek cauri mitohondriju membrānai, taču ir mehānisms, kas nodrošina elektronu pāreju;• No Krebsa cikla un pārejas reakcijas radušās: – 8 NADH veidojas 24 ATP (x3) – 2 FADH2 veidojas 4 ATP (x2)• Kopumā veidojas 32 ATP molekulas,• pieskaitot iepriekš izveidotās 4 ATP molekulas summārais iznākums ir 36 ATP molekulas no vienas glikozes molekulas.
 • 13. Aerobās elpošanas efektivitāte• Enerģijas starpība starp sākumproduktiem (glikozes un O2) un beigu produktiem (CO2 un H2O) ir 686 kcal.• ATP fosfātsaites enerģija ir 7,3 kcal un iegūstot 36 ATP, izveidojas 263 kcal, kas ir aptuveni 40 % (263 kcal/686 kcal x 100 = ~ 40 %) no kopējās glikozes enerģijas, pārējais izdalās siltuma veidā.
 • 14. Metabolisms un biosintēze• Vielmaiņa jeb metabolisms sastāv no: – katabolisma : šķelšana Apskatītā aerobā elpošana, taču šeit var iesaistīties ne tikai glikoze, bet arī tauki un proteīni – anabolisma : sintēze Substrāti, kas piedalās elpošanas procesā, var būt ne sašķelti bet gan sintezēti par citām vielām, piemēram, glikolīze var uzkrāties tauku veidā. Jāpiemin, ka 11 aminoskābes cilvēks var sintezēt pats anabolisma procesā, taču 9 nespēj un šīs aminoskābes dēvē par neaizvietojamām aminoskābēm, kuras jāuzņem ar uzturu
 • 15. Fermentācija• Šūnas elpošanā ietilpst arī fermentācijas process.• Fermentācijas procesā ietilps glikolīze, un rezultātā NADH reducē piruvātu līdz laktātam vai arī spirtam un CO2. Rezultātā «atbrīvojas» NAD+, kas spēj glikolīzē pievienot ūdeņraža atomus.• Kaut arī fermentācijas procesā veidojas tikai 2 ATP molekulas, tas ir ļoti svarīgs process.
 • 16. • Mugurkaulniekiem fermentācijas process nodrošina ATP strauju sadegšanu īslaicīgas lielas muskuļu slodzes gadījumā.• Uzkrājoties laktātam (pienskābei), organisms nokļūst skābekļa badā, jo skābeklis ir nepieciešams, lai laktātu pilnīgi sašķeltu līdz CO2 un H2O
 • 17. FermentācijaSākuma produkti Beigu produktiGlikoze 2 laktāti vai2 ATP 2 etanoli un 2 CO22 ADP + 2 P 4 ATP (summārais 2 ATP)

Related Documents